Annonseformater på YouTube

Vi har forenklet valgene av annonseformater som skal vises før eller etter videoer. Hensikten er å øke skapernes inntekter. Du kan ikke lenger velge om annonsene skal vises før eller etter videoen, eller om de skal kunne hoppes over eller ikke. Når du slår på annonser for en ny video, velger vi om publikum skal få se annonser før eller etter videoen, og om annonsene skal kunne hoppes over eller ikke, etter hva som passer best. Med denne endringen blir det å slå på alle annonseformater, som til nå har vært den anbefalte fremgangsmåten, standardinnstillingen for alle. Endringen berører ikke annonser midt i videoer. Vi beholder også annonsevalgene dine for eksisterende lange videoer, med mindre du endrer innstillingene for inntektsgenerering.
Vi ønsker å lage en enda bedre seeropplevelse og optimalisere for mer effektive annonseformater både på datamaskiner og mobilenheter. Derfor avvikles overleggsannonser på YouTube fra og med 6. april 2023. Overleggsannonser er et eldre annonseformat som bare vises på datamaskiner. Vi forventer begrenset innvirkning på inntektene til skapere flest etter hvert som engasjementet forflyttes til andre annonseformater.

Det finnes flere typer annonser som kan bli vist underveis i eller ved siden av videoene dine når du har slått på inntektsgenerering for videoer. Annonseformatene i tabellen nedenfor kan vises før, midt i eller etter videoen.

Når du slår på annonser for en ny video, velger vi automatisk om publikum skal få se annonser før eller etter videoen, og om annonsene skal kunne hoppes over eller ikke. For videoer på over 8 minutter kan du også slå på annonser midt i videoen og bestemme om annonsepausene skal settes inn manuelt eller automatisk. Finn ut mer om hvordan du administrerer annonsepauser midt i videoen.

Videoannonseformat Beskrivelse Plattform Spesifikasjon
Videoannonser som kan hoppes over

Med videoannonser som kan hoppes over, kan seeren velge å hoppe over annonser etter 5 sekunder. Datamaskiner, mobilenheter, TV-er og spillkonsoller Spilles av i videospilleren (mulig å hoppe over etter 5 sekunder).

Videoannonser som ikke kan hoppes over

Med videoannonser som ikke kan hoppes over, må seeren se hele annonsen før videoen kan spilles av. Datamaskiner, mobilenheter, TV-er og spillkonsoller

Spilles av i videospilleren.

15 eller 20 sekunder lange, avhengig av regionale standarder. På TV-er kan de vare i 30 sekunder.

Bumperannonser

Korte videoannonser på opptil 6 sekunder som ikke kan hoppes over, og som seeren må se før videoen kan spilles av. Bumperannonser slås på når annonser som kan eller ikke kan hoppes over, slås på. Datamaskiner, mobilenheter, TV-er og spillkonsoller Spilles av i videospilleren og varer i opptil 6 sekunder.

Slå på annonser for flere videoer

Slik slår du på annonser for flere videoer du allerede har lastet opp:

  1. Gå til YouTube Studio.
  2. På menyen til venstre velger du Innhold .
  3. Velg den grå boksen til venstre for miniatyrbildet av videoen du vil tjene penger på.
  4. Klikk på Rediger-rullegardinmenyen på den svarte linjen over videolisten etterfulgt av Inntektsgenerering.
  5. Klikk på i rullegardinmenyen for inntektsgenerering.
    • For å endre annonseinnstillingene (for annonser midt i videoen) for flere videoer samtidig klikker du på Rediger etterfulgt av Annonseinnstillinger etterfulgt av Merk av i boksen ved siden av «Plasser annonser underveis i videoen (midt i videoen)», og velg om du vil at annonsene skal plasseres automatisk i videoer uten annonsepauser eller i alle videoene.
  6. Klikk på Oppdater videoene etterfulgt av Merk av i boksen ved siden av «Jeg forstår konsekvensene av denne handlingen» etterfulgt av Oppdater videoene.

YouTube Shorts-annonser

Shorts-annonser vises mellom videoene i Shorts-feeden og kan sveipes til side med det samme. De kan være video- eller bildeannonser. I retningslinjene for inntektsgenerering med YouTube Shorts kan du finne ut mer om hvordan Shorts-annonser fungerer.

Standardinnstillinger for annonser midt i videoer

Finn ut hvordan du endrer standardinnstillingene for kanalen din slik at det settes inn annonsepauser midt i nye videoer du laster opp.

Annonser utenfor videospilleren

Annonser i videofeeden er annonser som vises i feeden med anbefalte videoer – under videospilleren på mobil og ved siden av spilleren på datamaskin. Slike typer annonser kan ikke kontrolleres fra YouTube Studio.

Annonser som spilles av rett etter hverandre

To videoannonser som spilles av rett etter hverandre, også kalt en annonsesamling, kan dukke opp når du slår på annonser for lange videoer (minst 5 minutter lange). Med annonsesamlinger blir det færre avbrudd i lengre videoer, noe som gir seeren en bedre opplevelse.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
8461803287259597154