Rapporten Annonssiffror

Intäktsrapporterna uppdaterades 10 februari 2016 med nya rapporter och namn på mätvärden. Datan som visas är densamma. Läs mer om vilka ändringar som gjorts i intäktsrapporterna.
Rapporten Annonssiffror är bara tillgänglig för YouTubes partner som har tillgång till intäktsdata på sina konton.

I rapporten Annonssiffror finns information om annonsintäkter från YouTube, beräknade intäktsgenererande uppspelningar, kostnad per tusen visningar (CPM) och visningar av annonserna som körs på ditt innehåll. Du kan använda rapporten för att se vad de olika annonstyperna ger för resultat under olika tidsperioder och jämföra dem med varandra.

Obs! Värdena i rapporten Annonssiffror stämmer inte överens med siffrorna i intäktsrapporten. I rapporten Annonssiffror visas bruttointäkten (det belopp annonsörerna har betalat för att köra annonserna). I intäktsrapporten visas nettointäkten (det belopp som utbetalas till dig) efter att intäktsdelning och ägarskapsandelar tagits med i beräkningen.

Visa rapporten Annonssiffror

Klassiska Studio

Du kan öppna rapporten Annonssiffror direkt eller följa anvisningarna nedan.
 1. Logga in på YouTube.
 2. Längst upp till höger väljer du ditt konto > Studio.
 3. På menyn till vänster klickar du på Analytics > Annonssiffror.

YouTube Studio-betan

 1. Logga in på YouTube Studio-betan. Om du inte har testat betan kan du läsa mer
 2. Klicka på Analytics i menyn till vänster.
 3. Klicka på fliken Tjäna pengar.
 4. Klicka på Annonstyper för att få mer information.
Läs mer om YouTube Studio-betan – vår nya plats för allt som innehållsskapare kan tänkas behöva.

 

Obs! Du kanske ser olika mätvärden i YouTube Analytics beroende på vilken plattform du använder, till exempel klassiska Studio, YouTube Studio för stationära datorer eller YouTube Studio-appen. Det beror på att aktuella mätvärden blir tillgängliga snabbare i Analytics i YouTube Studio (både på stationära datorer och i appen) än i klassiska Studio.

Använda rapporten Annonssiffror

Obs! Sedan juli 2015 är det bara visningsbaserade mätvärden som kan delas in efter annonstyp. Om du väljer Uppskattning av intäktsgenererande uppspelningar eller Uppspelningsbaserad CPM och måttet Annonstyp visas Inte tillämpligt i tabellen.

Rapporten Annonssiffror kan visas på olika sätt eftersom en enda videouppspelning kan ha flera annonsvisningar, till exempel en förannons och en överlagringsannons. Du kan titta närmare på visningsbaserade mätvärden eller uppspelningsbaserade mätvärden.

Vad du kan använda rapporten Annonssiffror för att se

 • Annonstyp: Annonsens format och köpplattform. Den här uppdelningen är bara tillgänglig för annonsintäkter från YouTube och visningsbaserade mätvärden.
 • Annonsintäkter från YouTube: Beräknade annonsintäkter från YouTube, från alla annonser som sålts av Google för det valda datumintervallet och området. Annonsintäkterna från YouTube justeras i slutet av månaden. De innehåller inte annonser som visats av partner. Annonsintäkter från YouTube får inte förväxlas med förtjänst eller nettointäkter. I nettointäkterna tas även ägarskapsandelar och inkomstdelningsavtal med i beräkningen.
 • Uppspelningsbaserad CPM (cost per mille): Beräknad genomsnittlig bruttointäkt per tusen uppspelningar när en eller fler annonser visas. Kan bara delas in efter område och datum.
 • Uppskattning av intäktsgenererande uppspelningar: En intäktsgenererande uppspelning är när en tittare spelar upp din video (en visning) och den visas minst en annons. Det kan också vara när en tittare slutar titta under förannonsen utan att komma fram till videon (ett avhopp). Kan bara delas in efter område och datum.
 • Annonsvisningar: En visning registreras varje gång en annons visas för en tittare. En eller flera annonser kan ingå i varje uppspelning. En video kan till exempel visa en överhoppningsbar förannons och en visningsannons under uppspelningen, alltså två visningar.
 • CPM (cost per mille): Effektiv kostnad per tusen eller uppskattad genomsnittlig bruttointäkt per tusen annonsvisningar, oavsett antal videouppspelningar.

Annonstyper som ingår i rapporten

Annonsörer kan placera annonser på två olika sätt på YouTube:

 • De kan köra annonser med budgivning och prissättning via annonsauktion.
 • De kan reservera en placering på webbplatsen genom en av YouTubes försäljningsrepresentanter eller DoubleClick MediaVisor. Det kallas för ett reserverat medieköp.

Med rapporten Annonssiffror kan du se information om följande annonstyper:

 • Visningsannonser (auktionsbaserade) kan vara multimedie-, bild- eller visningsannonser. De visas antingen som en överlagring i storleken 300 x 250 längst ned i videon, som en videoenhet i listan med rekommenderade videor, som ett sponsrat kort eller som en kombination. Annonsörer kan köpa dessa via annonsauktion.
 • Visningsannonser (reserverade) (kallas även bannerannonser) är bannerannonser i formatet 300 x 250 som visas till höger om huvudvideon.
 • Videoannonser som inte kan hoppas över (auktionsbaserade) är InStream-videoannonser som kan visas före, under eller efter själva videon. Annonsörer kan köpa de här annonserna (som inte kan hoppas över) via annonsauktion.
 • Bumper-annonser (auktionsbaserade) är sex sekunder långa InStream-annonser som kan visas före huvudvideon. Annonsörer kan köpa de här annonserna (som inte kan hoppas över) via annonsauktion.
 • Videoannonser som inte kan hoppas över (reserverade) är InStream-videoannonser som kan visas före, under och efter själva videon. Annonsörer kan köpa de här annonserna (som inte kan hoppas över) som reserverade medieköp.
 • Överhoppningsbara videoannonser (auktionsbaserade) är InStream-annonser som infogas före eller under huvudvideon. Tittarna kan välja att hoppa över de här annonserna efter fem sekunder. Annonsörer kan köpa de här annonserna via annonsauktion.
 • Överhoppningsbara videoannonser (reserverade) är InStream-annonser som infogas före eller under huvudvideon. Tittarna kan välja att hoppa över de här annonserna efter fem sekunder. Annonsörer kan köpa de här annonserna (som kan hoppas över) som reserverade medieköp.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?