Odvolání proti postihům za porušení pokynů pro komunitu

Tento článek uvádí informace o tom, jak se odvolat proti sankcím a odstranění obsahu kvůli porušení pokynů pro komunitu. Pokud bylo vaše video odebráno kvůli porušení autorských práv, prostudujte si článek o sankcích za porušení autorských práv.

Když obsah porušuje naše pokyny pro komunitu, odstraníme ho. Může se ale stát, že občas uděláme chybu. Pokud si myslíte, že váš obsah naše pokyny pro komunitu neporušuje a obdržel sankci nebo byl odstraněn nedopatřením, můžete se proti sankci podle následujících pokynů odvolat.

Jak se odvolat proti sankci za porušení pokynů pro komunitu

Když váš obsah odstraníme kvůli porušení pokynů pro komunitu, může být na váš kanál uvalena sankce. K sankci dochází v případě, kdy je obsah z YouTube nahlášen ke kontrole (komunitou YouTube nebo naší chytrou technologií) a kontrolní tým usoudí, že daný obsah je v rozporu s našimi pokyny pro komunitu. Pokud je na váš kanál uvalena sankce, obdržíte od nás e-mail a upozornění na mobilním zařízení i na počítači. Až se příště přihlásíte na YouTube, uvidíte ve svém účtu také upozornění v nastavení kanálu.

Nejdřív si prostudujte zásady, které se dané sankce týkají. Uvádíme také příklady obsahu, který může být důvodem pro sankci za porušení pokynů pro komunitu. Odvolání můžete podat pouze do 30 dnů od vydání varování nebo uplatnění sankce.

Odvolání proti sankci 

 1. Přejděte na hlavní panel ve Studiu YouTube.
 2. Vyberte kartu Porušení pravidel.
 3. Vyberte možnost ODVOLAT SE.
Upozornění: Vymazáním videa se sankce nevyřeší. Pokud video odstraníte, sankce proti kanálu zůstane v platnosti a vy ztratíte možnost znovu se odvolat.

Pokud vám byla udělena sankce za porušení pokynů pro komunitu kvůli vloženým odkazům, prostudujte si naše zásady a postupy v případě odvolání týkající se odkazů v obsahu.

Odvolání proti odstranění videa kvůli porušení pokynů pro komunitu

Někdy dojde k odebrání obsahu, aniž by váš kanál obdržel sankci nebo jiný postih. V takovém případě se můžete odvolat takto: 

Pokud se jedná o video:

 1. Přejděte na hlavní panel Studia YouTube.
 2. V levé nabídce klikněte na Videa.
 3. Přejděte na video, u kterého se chcete odvolat. 
 4. Ve sloupci Omezení přesuňte kurzor nad příslušný typ omezení a klikněte na možnost Odvolat se
 5. Zadejte důvod odvolání a klikněte na Odeslat.

Pokud se jedná o miniaturu nebo seznam videí:
Dojde-li k odstranění miniatury nebo seznamu kvůli porušení pokynů pro komunitu, zašleme vám e-mail. Pokud si myslíte, že váš obsah naše pokyny pro komunitu neporušuje a byl odstraněn nedopatřením, můžete se odvolat prostřednictvím formuláře uvedeného v tomto e-mailu.

Upozornění: Video může být odstraněno z různých důvodů. Pokud se vám nedaří podat odvolání proti odstranění videa, je možné, že nebylo odstraněno kvůli porušení pokynů pro komunitu. V tomto článku centra nápovědy najdete pomoc s řešením potíží při odstranění videa. 

Po podání odvolání

Zašleme vám e-mail z YouTube s rozhodnutím. Může nastat jedna z následujících situací:

 • Pokud zjistíme, že váš obsah je v souladu s pokyny pro komunitu, obnovíme ho a sankci proti vašemu kanálu zrušíme. Pokud se odvoláváte proti varování a vašemu odvolání je vyhověno, při dalším porušení pravidel obdržíte znovu varování, nikoli sankci.
 • Pokud zjistíme, že váš obsah je v souladu s pokyny pro komunitu, ale není vhodný pro všechny diváky, omezíme ho věkem. Jedná-li se o video, nebude toto video k dispozici nepřihlášeným uživatelům, uživatelům mladším 18 let a uživatelům se zapnutým Omezeným režimem. Jestliže se jedná o vlastní miniaturu, bude tato miniatura odstraněna.
 • Pokud zjistíme, že video pokyny pro komunitu porušuje, sankce zůstane v platnosti a video zůstane odstraněno. Zamítnutí odvolání není důvodem pro případné další postihy.

Proti každé sankci se můžete odvolat pouze jednou.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?