Tắt hoặc bật Chế độ hạn chế

Chế độ hạn chế là một tùy chọn cài đặt dùng để lọc bỏ nội dung trên YouTube có khả năng dành cho người trưởng thành mà bạn không muốn xem hoặc không muốn người khác xem khi sử dụng thiết bị của bạn.

Bật hoặc tắt Chế độ hạn chế

Trong ứng dụng iOS

 1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn.
 2. Nhấn vào Cài đặt.
 3. Nhấn vào Lọc chế độ hạn chế.
 4. Bật hoặc tắt Chế độ hạn chế:
  • Không lọc: Chế độ hạn chế tắt
  • Nghiêm ngặt: Chế độ hạn chế bật

Trên trang web dành cho thiết bị di động

 1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Menu khác.
 2. Nhấn vào Cài đặt.
 3. Nhấn vào Chế độ hạn chế để bật hoặc tắt chế độ này.

Vấn đề khi tắt Chế độ hạn chế

Chế độ hạn chế có thể do quản trị viên hệ thống bật cho các máy tính trong thư viện, trường đại học và các tổ chức công khác. Nếu bạn đang sử dụng một máy tính công cộng và không thể tắt Chế độ hạn chế, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống.

Kiểm soát Chế độ hạn chế cho gia đình

Nếu là phụ huynh sử dụng ứng dụng Family Link, thì bạn có thể chuyển đến phần cài đặt của ứng dụng và bật Chế độ hạn chế cho tài khoản của con bạn. Nếu bạn đã bật Chế độ hạn chế trong ứng dụng Family Link cho tài khoản của con mình, thì con bạn sẽ không thể thay đổi tùy chọn cài đặt Chế độ hạn chế trên bất kỳ thiết bị nào đã đăng nhập.

Thông tin thêm về Chế độ hạn chế

Chúng tôi sử dụng nhiều tín hiệu — chẳng hạn như tiêu đề, nội dung mô tả, siêu dữ liệu của video, quy trình xem xét theo Nguyên tắc cộng đồng và việc giới hạn độ tuổi người xem — để xác định và lọc ra nội dung có khả năng dành cho người trưởng thành. Chế độ hạn chế có sẵn ở tất cả ngôn ngữ nhưng chất lượng có thể khác nhau do khác biệt về chuẩn mực và độ nhạy cảm trong văn hóa.  Khi Chế độ hạn chế đang bật, bạn sẽ không thể nhìn thấy nhận xét trên video mà mình đang xem.

Chế độ hạn chế hoạt động ở cấp thiết bị hoặc trình duyệt nên bạn phải bật chế độ này cho từng trình duyệt mà mình sử dụng. Nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ nhiều hồ sơ thì bạn phải bật Chế độ hạn chế cho từng hồ sơ. 

 

 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?