Aktivera eller inaktivera Begränsat läge

Begränsat läge är en valfri inställning på YouTube som du kan använda om du vill filtrera bort innehåll för vuxna som du inte vill att ditt barn ska se.

Aktivera eller inaktivera Begränsat läge

  1. Klicka på din profilbild

  2. Klicka på Begränsat läge.

  3. Aktivera eller inaktivera begränsat läge i dialogrutan som visas.

Problem med att inaktivera Begränsat läge

På datorer på bibliotek, universitet och andra offentliga platser kan systemadministratören ha aktiverat Begränsat läge. Kontakta systemadministratören om Begränsat läge fortfarande är aktivt när du har angett användarnamn och lösenord.

Kontrollera hur Begränsat läge används i din familj

Om du är förälder och använder Family Link-appen kan du öppna appinställningarna och aktivera Begränsat läge för ditt barns konto. Om du har aktiverat Begränsat läge för ditt barns konto via Family Link kan inte han eller hon ändra inställningen för Begränsat läge på någon av sina enheter.

Mer information om Begränsat läge

Vi använder många faktorer – videons titel, beskrivning, metadata, granskningar enligt riktlinjerna för communityn och åldersbegränsningar – för att identifiera och filtrera bort innehåll som kan vara avsett för vuxna. Begränsat läge är tillgängligt på alla språk, men på grund av skillnader i kulturella normer och känslighet kan kvaliteten skilja sig åt.  När Begränsat läge har aktiverats kan du inte se kommentarer i de videor du tittar på.

Begränsat läge aktiveras på webbläsar- eller enhetsnivå, så du måste aktivera det i alla webbläsare du använder. Om det finns flera profiler i webbläsaren måste du aktivera läget i alla profiler.

 

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?