Włączanie i wyłączanie trybu ograniczonego dostępu

Tryb ograniczonego dostępu to opcjonalne ustawienie pozwalające odfiltrować potencjalne treści dla dorosłych, które mają się nie wyświetlać Tobie ani innym użytkownikom urządzenia.

Włączanie i wyłączanie trybu ograniczonego dostępu

  1. Kliknij swoje zdjęcie profilowe

  2. Kliknij Tryb ograniczonego dostępu.

  3. W oknie dialogowym, które się pojawi, włącz lub wyłącz tryb ograniczonego dostępu.

Problemy z wyłączeniem trybu ograniczonego dostępu

Na komputerach w bibliotekach, na uczelniach oraz w innych placówkach publicznych tryb ograniczonego dostępu może być włączony przez administratora. Jeśli po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła tryb ograniczonego dostępu jest ciągle włączony, skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać dodatkową pomoc.

Kontrolowanie trybu ograniczonego dostępu dla rodziny

Jeśli jesteś rodzicem korzystającym z aplikacji Family Link, w jej ustawieniach możesz włączyć tryb ograniczonego dostępu na koncie dziecka. Gdy to zrobisz, dziecko nie będzie mogło zmienić ustawień trybu na żadnym urządzeniu, którego używa.

Więcej informacji o trybie ograniczonego dostępu

Aby zidentyfikować i odfiltrować potencjalnie nieodpowiednie treści, korzystamy z wielu wskaźników, takich jak tytuł, opis i metadane filmu, a także ograniczenia wiekowe i zgłoszenia społeczności. Tryb ograniczonego dostępu jest dostępny we wszystkich językach, ale z uwagi na różnice kulturowe skuteczność jego działania może być różna.  Gdy włączysz tryb ograniczonego dostępu, nie będziesz widzieć komentarzy do filmów, które oglądasz.

Tryb ograniczonego dostępu działa na poziomie przeglądarki lub urządzenia, więc musisz go włączyć osobno w każdej przeglądarce, której używasz. Jeśli Twoja przeglądarka obsługuje wiele profili, musisz włączyć ten tryb w każdym z nich.

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?