Włączanie i wyłączanie trybu bezpiecznego

Tryb bezpieczny to opcjonalne ustawienie dostępne w YouTube na komputerach i komórkach. Pozwala odfiltrować potencjalnie nieodpowiednie treści, których możesz nie chcieć oglądać, lub przed którymi możesz chcieć chronić członków swojej rodziny. Możesz je traktować jak funkcję kontroli rodzicielskiej w YouTube.

Na komputerach w bibliotekach, szkołach i uczelniach oraz w innych placówkach publicznych ten tryb jest często włączony przez administratora. Jeśli korzystasz z komputera publicznego i nie możesz wyłączyć tego trybu, skontaktuj się z administratorem systemu.

Włączanie i wyłączanie trybu bezpiecznego:

Komputer
 1. Przewiń dowolną stronę YouTube do samego dołu i kliknij menu „Tryb bezpieczny”.
 2. Wybierz opcję Włącz lub Wyłącz.
Enable Safety Mode

Blokowanie trybu bezpiecznego:

Jeśli chcesz, aby tryb bezpieczny był zawsze włączony, niezależnie od tego, kto akurat korzysta z danej przeglądarki, włącz go na stałe.

 1. Zaloguj się na swoje konto YouTube.
 2. Przewiń dowolną stronę YouTube do samego dołu i kliknij menu „Tryb bezpieczny”.
 3. Kliknij „Włącz tryb bezpieczny na stałe w tej przeglądarce”.
 4. Wpisz swoje hasło jeszcze raz, by potwierdzić włączenie trybu bezpiecznego na stałe w przeglądarce.

Wyłączanie trybu bezpiecznego:

 1. Przewiń dowolną stronę YouTube do samego dołu i kliknij „Tryb bezpieczny: włączony”.
 2. Następnie kliknij opcję „Wyłącz”.
 3. Jeżeli tryb bezpieczny jest zablokowany, musisz zalogować się, podając nazwę użytkownika i hasło, by potwierdzić, że chcesz wyłączyć tryb bezpieczny.
 4. Po zalogowaniu się przewiń stronę do samego dołu, by wyłączyć tryb bezpieczny.

Nie udało Ci się wyłączyć trybu bezpiecznego?

Jeśli po podaniu nazwy użytkownika i hasła tryb bezpieczny nadal jest włączony, skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać dodatkową pomoc.

Wersja mobilna

Tryb bezpieczny jest dostępny w mobilnej wersji serwisu.

Enable Safety Mode
 1. Kliknij logo YouTube w lewym górnym rogu, by rozwinąć menu.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego, by wejść do menu ustawień.
 3. Kliknij sekcję „Tryb bezpieczny”, by włączyć lub wyłączyć tę funkcję.
Urządzenia z Androidem
 1. Kliknij kolejno: Menu > Ustawienia > Ogólne.
 2. Zaznacz pole Tryb bezpieczny, aby go włączyć.
Enable Safety Mode
Urządzenia z iOS
 1. Rozwiń menu w lewym górnym rogu.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego, by wejść do menu ustawień.
 3. Wybierz „Filtr trybu bezpiecznego”.
 4. Możesz wybrać filtrowanie ścisłe lub brak filtrowania.
Enable Safety mode
Urządzenia z funkcją Android TV

Uwaga: korzystając z tych instrukcji, włączysz tryb bezpieczny tylko w Android TV.

 1. Na ekranie głównym przewiń w dół do wiersza Aplikacje.
 2. Znajdź i wybierz YouTube.
 3. Przewiń w dół i wybierz Ustawienia Gear po lewej stronie.
 4. Wybierz Tryb bezpieczny.
 5. Wybierz Włączony lub Wyłączony.

Jak działa tryb bezpieczny:

Chociaż nie jest to w 100% dokładne, do identyfikowania i filtrowania nieodpowiednich materiałów wykorzystujemy zgłoszenia społeczności, ograniczenia wiekowe i inne sygnały.

Tryb bezpieczny jest włączany na poziomie przeglądarki, musisz więc go uaktywnić w każdej przeglądarce zainstalowanej na komputerze. Jeśli masz wiele profili, z których korzystasz w jednej przeglądarce, musisz włączyć Tryb bezpieczny w każdym z nich.

Po włączeniu tryb bezpieczny jest aktywny niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany czy nie. Nie ma również znaczenia, czy inna osoba jest zalogowana na inne konto YouTube.

Jeśli użytkownik pozostanie zalogowany na koncie YouTube, za pomocą którego zablokowano tryb bezpieczny, inni użytkownicy komputera będą mogli zmienić to ustawienie. Aby mieć pewność, że nikt nie zmieni ustawienia blokady, musisz się wylogować z konta użytego do włączenia trybu bezpiecznego.

Dostępność trybu bezpiecznego:

Tryb bezpieczny jest dostępny we wszystkich językach. Jego skuteczność i wrażliwość kulturowa mogą być jednak różne. Będziemy stale wprowadzać udoskonalenia we wszystkich językach.

Jak oceniasz przydatność tego artykułu:

Zarejestrowano opinię. Dziękujemy
 • Zupełnie nieprzydatny
 • Niezbyt przydatny
 • Trochę przydatny
 • Bardzo przydatny
 • Niezwykle przydatny