Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση Λειτουργίας περιορισμένης πρόσβασης/Ασφαλούς λειτουργίας

Η Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης (Ασφαλής λειτουργία) αποτελεί μια προαιρετική ρύθμιση την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο YouTube, για να αποκλείσετε τυχόν περιεχόμενο για ενηλίκους που δεν θέλετε να βλέπει το παιδί σας ή δεν θέλετε να βλέπουν άλλα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Λειτουργίας περιορισμένης πρόσβασης

Εφαρμογή Android

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε το εικονίδιο Περισσότερα .
 3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις και μετά Γενικά.
 4. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης .

Ιστότοπος για κινητές συσκευές

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.
 2. Επάνω δεξιά, πατήστε το εικονίδιο Περισσότερα Μενού "Περισσότερα".
 3. Πατήστε Ρυθμίσεις.
 4. Πατήστε Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Android TV

Σημείωση: Αυτά τα βήματα αφορούν τον έλεγχο της Λειτουργίας περιορισμένης πρόσβασης μόνο σε Android TV.

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.
 2. Από την Αρχική οθόνη, μεταβείτε προς τα κάτω, στη σειρά Εφαρμογές.
 3. Επιλέξτε YouTube.
 4. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 5. Επιλέξτε Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης ή Ασφαλής λειτουργία.
 6. Επιλέξτε Ενεργή ή Ανενεργή.

Προβλήματα που απενεργοποιούν τη Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης

Σε υπολογιστές που βρίσκονται σε βιβλιοθήκες, πανεπιστήμια και άλλους δημόσιους φορείς, ενδέχεται η Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης να έχει ενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή συστήματος. Αν χρησιμοποιείτε δημόσιο υπολογιστή και δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματός σας.

Έλεγχος Λειτουργίας περιορισμένης πρόσβασης για την οικογένειά σας

Αν είστε γονέας που χρησιμοποιεί την εφαρμογή Family Link, μπορείτε να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις της εφαρμογής και να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης για τον λογαριασμό του παιδιού σας. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης μέσω Family Link για τον λογαριασμό του, η ρύθμιση Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης δεν μπορεί να αλλάξει από το παιδί σας ή από οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη συσκευή του παιδιού σας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης

Χρησιμοποιούμε πολλά χαρακτηριστικά ταυτοποίησης, όπως τον τίτλο, την περιγραφή και τα μεταδεδομένα του βίντεο, κριτικές των Οδηγιών κοινότητας και περιορισμούς ηλικίας, για να εντοπίσουμε και να φιλτράρουμε το πιθανό περιεχόμενο για ενηλίκους. Η Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες, αλλά λόγω διαφορών στους πολιτισμικούς κανόνες και στις πολιτιστικές ευαισθησίες, η ποιότητα μπορεί να διαφέρει.  Όταν η Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης είναι ενεργοποιημένη, δεν θα μπορείτε να βλέπετε τα σχόλια των βίντεο που παρακολουθείτε.

Η Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης λειτουργεί σε επίπεδο προγράμματος περιήγησης ή συσκευής, συνεπώς πρέπει να την ενεργοποιήσετε για κάθε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αν το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει πολλά προφίλ, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία για κάθε προφίλ.

 

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;