Ασφαλής λειτουργία

Η Ασφαλής λειτουργία είναι μια προαιρετική ρύθμιση που σας βοηθά να αποκλείσετε πιθανώς προσβλητικό περιεχόμενο το οποίο μπορεί να μην θέλετε να βλέπετε εσείς ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς σας, όταν απολαμβάνετε το YouTube. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση ως γονικό έλεγχο στο YouTube.

Τρόπος ενεργοποίησης της Ασφαλούς λειτουργίας:

  Enable Safety Mode
 1. Μεταβείτε στο κάτω μέρος μιας σελίδας του YouTube και κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού της ενότητας "Ασφάλεια".
 2. Επιλέξτε "Ενεργοποιημένο" ή "Απενεργοποιημένο" για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας.

Σημείωση: Η ενεργοποίηση της ασφαλούς λειτουργίας στο YouTube ενεργοποιεί και την Ασφαλή αναζήτηση Google, η οποία είναι ένα παρόμοιο φίλτρο για την Αναζήτηση Google.

Τρόπος κλειδώματος της Ασφαλούς λειτουργίας:

Αν θέλετε να είναι ενεργοποιημένη η Ασφαλής λειτουργία κάθε φορά που επισκέπτεστε το YouTube, πρέπει να την κλειδώσετε.Α

 1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο YouTube.
 2. Μεταβείτε στο κάτω μέρος μιας σελίδας του YouTube και κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού της ενότητας "Ασφάλεια".
 3. Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, θα εμφανιστεί μια πρόσθετη επιλογή κλειδώματος της Ασφαλούς λειτουργίας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης.

Πώς λειτουργεί η Ασφαλής λειτουργία:

Αν και δεν πρόκειται για απόλυτα ακριβή διαδικασία, χρησιμοποιούμε τις επισημάνσεις της κοινότητας, τους περιορισμούς ηλικίας και άλλες ενδείξεις για να εντοπίσουμε και να φιλτράρουμε το ακατάλληλο περιεχόμενο.

Η Ασφαλής λειτουργία ενεργοποιείται σε επίπεδο προγράμματος περιήγησης, συνεπώς πρέπει να την ενεργοποιήσετε για κάθε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας. Αν το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει πολλά προφίλ, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία για κάθε προφίλ.

Αφού ενεργοποιηθεί η Ασφαλής λειτουργία, θα παραμείνει ενεργή ανεξάρτητα από το αν είστε συνδεδεμένοι ή όχι ή από το αν συνδεθεί κάποιο άλλο άτομο σε διαφορετικό λογαριασμό YouTube.

Αν παραμείνετε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό YouTube που κλείδωσε την ασφαλή λειτουργία, οι υπόλοιποι χρήστες του υπολογιστή θα μπορούν να αλλάξουν αυτήν τη ρύθμιση. Για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα ξεκλειδώσει κανείς τη λειτουργία, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό από τον οποίο ενεργοποιήσατε την ασφαλή λειτουργία.

Λάβετε υπόψη ότι η Ασφαλής λειτουργία YouTube και η Ασφαλής αναζήτηση Google συνδέονται. Ενεργοποιώντας την Ασφαλή λειτουργία, ενεργοποιείται και η Ασφαλής αναζήτηση Google. Επίσης, ισχύει και το αντίστροφο. Αν, δηλαδή, απενεργοποιήσετε την Ασφαλή λειτουργία, θα απενεργοποιηθεί και η Ασφαλής αναζήτηση.

Διαθεσιμότητα ασφαλούς λειτουργίας:

Η Ασφαλής λειτουργία είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες. Η ποιότητα και οι πολιτιστικές ευαισθησίες διαφέρουν σε κάποια σημεία. Θα συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε βελτιώσεις σε όλες τις γλώσσες.

Η Ασφαλής λειτουργία είναι διαθέσιμη σε κινητά και στην εφαρμογή YouTube μέσω της λειτουργίας Ασφαλούς αναζήτησης.

Τρόπος απενεργοποίησης της ασφαλούς λειτουργίας:

 1. Μεταβείτε στο κάτω μέρος μιας σελίδας του YouTube και κάντε κλικ στο στοιχείο "Ασφάλεια: Ενεργό".
 2. Στην συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Απενεργοποιημένο".
 3. Αν έχετε κλειδώσει την Ασφαλή λειτουργία, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε και να εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να απενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία.
 4. Αφού συνδεθείτε, μεταβείτε στο κάτω μέρος της σελίδας για να απενεργοποιήσετε την Ασφαλή λειτουργία.

Σημείωση: Αν απενεργοποιήσετε την Ασφαλή λειτουργία, θα απενεργοποιηθεί και η Ασφαλής αναζήτηση Google.

Η Ασφαλής λειτουργία κολλάει όταν προσπαθείτε να την απενεργοποιήσετε;

Αν έχετε εισαγάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και η Ασφαλής λειτουργία παραμένει ενεργοποιημένη, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή του συστήματος σας για περαιτέρω βοήθεια.