Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Włączanie i wyłączanie trybu ograniczonego dostępu

Tryb ograniczonego dostępu to opcjonalne ustawienie pozwalające odfiltrować potencjalne treści dla dorosłych, które nie mają wyświetlać się Tobie ani członkom Twojej rodziny.

Aby zidentyfikować i odfiltrować potencjalnie nieodpowiednie treści, korzystamy z wielu wskaźników, takich jak tytuł, opis i metadane filmu, a także ograniczenia wiekowe i zgłoszenia społeczności. Tryb ograniczonego dostępu jest dostępny we wszystkich językach, ale z uwagi na różnice kulturowe skuteczność jego działania może być różna.

Gdy włączysz tryb ograniczonego dostępu, nie będziesz widzieć komentarzy do filmów, które oglądasz.

Włączanie i wyłączanie trybu ograniczonego dostępu

Na komputerach w bibliotekach, na uczelniach oraz w innych placówkach publicznych tryb ograniczonego dostępu może być włączony przez administratora. Jeśli korzystasz z komputera publicznego i nie możesz wyłączyć tego trybu, skontaktuj się z administratorem systemu.

Zanim zaczniesz: tryb ograniczonego dostępu działa na poziomie przeglądarki lub urządzenia, więc musisz go włączyć osobno w każdej przeglądarce, której używasz. Jeśli Twoja przeglądarka obsługuje wiele profili, musisz włączyć ten tryb w każdym z nich.

Obecnie są dwie wersje YouTube na komputery: bieżąca i stara. Postępuj według instrukcji przeznaczonych dla wersji, z której korzystasz.

Bieżąca wersja strony na komputery

Włączanie i wyłączanie trybu ograniczonego dostępu

 1. Wybierz ikonę konta 

 2. Kliknij Tryb ograniczonego dostępu.

 3. W oknie dialogowym, które się pojawi, włącz lub wyłącz tryb ograniczonego dostępu.

Nie udało Ci się wyłączyć trybu ograniczonego dostępu?

Jeśli po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła tryb ograniczonego dostępu jest ciągle włączony, skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać dodatkową pomoc.

Stara wersja strony na komputery

Włączanie i wyłączanie trybu ograniczonego dostępu

 1. Przewiń w dół dowolną stronę YouTube i kliknij menu Tryb ograniczonego dostępu.
 2. Wybierz Włączony lub Wyłączony.
 3. Kliknij Zapisz.

Po włączeniu tryb ograniczonego dostępu pozostaje aktywny, nawet jeśli się wylogujesz. Nie ma również znaczenia, czy inna osoba zaloguje się do YouTube. Jeśli chcesz mieć pewność, że inne osoby korzystające z komputera nie mogą zmienić tych ustawień, włącz tryb ograniczonego dostępu na stałe i wyloguj się. 

 

Włączanie na stałe i odblokowywanie trybu ograniczonego dostępu

Włączenie trybu ograniczonego dostępu na stałe

 1. Zaloguj się do YouTube.
 2. Przewiń w dół dowolną stronę YouTube i kliknij menu Tryb ograniczonego dostępu.
 3. Wybierz Włącz tryb ograniczonego dostępu na stałe w tej przeglądarce.
 4. Gdy pojawi się komunikat, podaj swoje hasło.

Odblokowanie trybu ograniczonego dostępu

 1. Zaloguj się do YouTube.
 2. Przewiń dowolną stronę YouTube do samego dołu i kliknij Odblokuj tryb ograniczonego dostępu w tej przeglądarce.
 3. Gdy pojawi się komunikat, podaj swoje hasło.
 4. Przewiń do dołu strony i wybierz Wyłączony.
 5. Kliknij Zapisz.

Nie udało Ci się wyłączyć trybu ograniczonego dostępu?

Jeśli po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła tryb ograniczonego dostępu jest ciągle włączony, skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać dodatkową pomoc.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?
false