Rapporten Behållande av tittarintresse

I rapporten Behållande av tittarintresse får du en översikt över videornas resultat vad gäller att behålla tittarintresse. Här kan du se:

  • Genomsnittlig visningslängd för alla videor på din kanal.
  • Bästa videor och kanaler baserat på visningstid
  • Information om behållandet av tittarintresse vid olika tidpunkter i en specifik video.
  • Relativt behållande av tittarintresse för en video jämfört med YouTubes genomsnitt för liknande videor.

Visa rapporten Behållande av tittarintresse

Öppna rapporten Behållande av tittarintresse direkt eller följ stegen nedan.

  1. Logga in på ditt YouTube-konto.
  2. Längst upp till höger väljer du ditt konto > Studio.
  3. Till vänster väljer du Analytics > Behållande av tittarintresse.
  4. Om du vill visa information om behållande av tittarintresse för en viss video klickar du på namnet. Sedan spelar du upp det så att du kan se resultatet för de olika sekvenserna i videon.
Tips! Du kan också kolla analyserna med YouTube Studio-appen på din mobila enhet. Kom igång i Hjälpcentret för YouTube Studio-appen.

Om videon inte ingår i rapporten

Se till att inbäddning är aktiverad för den videon: Gå till Info och inställningar > Avancerade inställningar och aktivera Tillåt inbäddning under Distributionsalternativ.

Visa efter typ av behållande av tittarintresse

Använd alternativen ovanför diagrammet för att visa Absolut behållande av tittarintresse eller Relativt behållande av tittarintresse. Läs om vad varje rapport visar genom att klicka nedan.

Absolut behållande av tittarintresse

I den här rapporten får du reda på vilka sekvenser i videon som är mest populära. Kurvan för absolut behållande av tittarintresse anger antal visningar för olika tidpunkter i videon som en procentandel av det totala antalet visningar.

Tips! Var extra uppmärksam på videornas första 15 sekunder. Det är oftast då användarna slutar titta.

Relativt behållande av tittarintresse

Använd den här rapporten för att se hur din video står sig jämfört med liknande YouTube-videor. Relativt behållande av tittarintresse visar videons förmåga att behålla tittarna jämfört med alla YouTube-videor med samma längd.

När diagrammet går högre indikerar det hur många fler tittare som fortsatte att titta på din video för den tidsramen jämfört med samma tidsram i andra YouTube-videor.

 

Obs! Diagrammet för behållande av tittarintresse är baserat på data över hela världen även om du har valt att se data för en viss plats.

Visa behållande av tittarintresse efter trafiktyp

Du kan visa behållande av tittarintresse efter organisk trafik, trafik för betalda överhoppningsbara videoannonser och trafik för betalda visningsannonser. Du kan bara se statistik för den typ av trafik videon får. Om du till exempel inte har betalda annonser visas heller ingen rapport för sådana.

Organisk trafik

Det här är visningar som är ett direkt resultat av användarens avsikt. Till exempel anses trafiken vara organisk om en tittare utför en åtgärd som att söka efter en video, klicka på en föreslagen video eller titta igenom en kanal.

Betald trafik
  • Överhoppningsbar videoannons: Visningar för annonser som spelas upp automatiskt före en video och som tittarna kan hoppa över efter fem sekunder. I det här diagrammet finns både annonsvisningar (när en annons visas i sin helhet eller i mer än 30 sekunder) och annonser som hoppats över efter fem sekunder eller mer. Den här informationen hjälper annonsörer att avgöra när tittarna avbryter uppspelningen.
  • Visningsannonser: Visningar där användaren spelade upp videon från en visningsannons, inklusive annonser som visas i sökresultat eller på andra visningssidor.

Läs mer om videoannonsformat i Google Ads för video.

 
Obs! Detaljerade trafikdiagram är endast tillgängliga för datum efter 25 september 2013. Om du tittar på en tidigare tidsram ser du ett Alla-diagram som bara visar organiska visningar och överhoppningsbara videoannonsvisningar. I det här diagrammet baseras information för ”genomsnittlig visningslängd” och ”genomsnittlig procent som har visats” bara på visningar, och omfattar inte tillfällen när tittarna hoppade över annonsen.

På mobiler visas bara organisk trafik i diagrammet, oavsett om videon marknadsfördes eller inte.

Statistiken för visningstid baseras bara på visningar och inkluderar inte visningstid för annonser som hoppades över efter fem sekunder eller mer.

  
Lär dig bästa metoder för att behålla tittarna.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?