Raport Utrzymanie uwagi odbiorców

Raport Utrzymanie uwagi odbiorców pozwala zorientować się, w jakim stopniu Twój film zatrzymuje uwagę odbiorców. Korzystając z niego, możesz sprawdzić:

  • średni czas oglądania filmów na Twoim kanale,
  • filmy i kanały o najwyższym łącznym czasie oglądania,
  • dane o utrzymaniu uwagi odbiorców przez wybrany film w różnych przedziałach czasowych,
  • względny wskaźnik utrzymania uwagi odbiorców filmu określony w wyniku porównania ze średnią uzyskiwaną przez podobne filmy w YouTube.

Wyświetlanie raportu Utrzymanie uwagi odbiorców

Przejdź bezpośrednio do raportu Utrzymanie uwagi odbiorców lub wykonaj poniższe czynności:

  1. Zaloguj się na koncie YouTube.
  2. W prawym górnym rogu wybierz ikonę swojego konta > Studio twórców.
  3. Po lewej stronie wybierz Analytics > Utrzymanie uwagi odbiorców.
  4. Aby zobaczyć dane utrzymania uwagi odbiorców dotyczące danego filmu, kliknij tytuł filmu. Następnie odtwórz go, aby zobaczyć, jakie wyniki mają jego poszczególne fragmenty.
Wskazówka: swoje statystyki możesz też sprawdzić w aplikacji YouTube Studio na urządzeniu mobilnym. Podstawowe informacje znajdziesz w Centrum pomocy aplikacji Studio twórców YouTube.

Nie widzisz swojego filmu w raporcie?

Sprawdź, czy włączona jest możliwość umieszczania tego filmu: otwórz Informacje i ustawienia > Ustawienia zaawansowane i włącz opcję Zezwalaj na umieszczanie w sekcji „Opcje dystrybucji”.

Wyświetlanie według rodzajów utrzymania uwagi odbiorców

Użyj opcji powyżej wykresu, aby wyświetlić Bezwzględny wskaźnik utrzymania uwagi odbiorców lub względny wskaźnik utrzymania uwagi odbiorców. Dowiedz się, co zawiera każdy z raportów, klikając niżej.

Bezwzględny wskaźnik utrzymania uwagi odbiorców

W tym raporcie możesz sprawdzić, które części filmu są najbardziej popularne. Bezwzględny wskaźnik utrzymania uwagi odbiorców pokazuje liczbę wyświetleń poszczególnych momentów filmu przedstawioną jako procent całkowitej liczby wyświetleń filmu.

Wskazówka: zwróć szczególną uwagę na początkowe 15 sekund każdego filmu – to czas, w którym widzowie najczęściej rezygnują z dalszego oglądania.

Względny wskaźnik utrzymania uwagi odbiorców

W tym raporcie możesz sprawdzić, jak wypada Twój film w porównaniu z podobnymi filmami w YouTube. Względny wskaźnik utrzymania uwagi odbiorców pokazuje, w jakim stopniu Twój film jest w stanie utrzymać uwagę widzów w porównaniu z filmami w YouTube o podobnej długości.

Jeśli wykres wykracza ponad średnią wartość, wskazuje to, ilu więcej widzów oglądało Twój film w tym przedziale czasowym w porównaniu do tego samego przedziału czasowego w innych filmach w YouTube.

 

Uwaga: wykres utrzymania uwagi odbiorców opiera się na danych z całego świata nawet wtedy, gdy wybierzesz wyświetlanie danych dla określonej lokalizacji.

Wyświetlanie utrzymania uwagi odbiorców według typu ruchu

Utrzymanie uwagi odbiorców możesz też wyświetlić według ruchu bezpłatnego, wizyt pochodzących z płatnych reklam wideo możliwych do pominięcia oraz wizyt z płatnych reklam displayowych. Dostępne są tylko raporty dotyczące rodzajów wizyt, które dany film uzyskał, jeśli więc nie masz płatnych reklam, nie zobaczysz wykresu z wizytami pochodzącymi z nich.

Ruch bezpłatny

Są to wyświetlenia, które wynikają bezpośrednio z intencji użytkownika. Na przykład ruch jest uważany za bezpłatny, gdy widz podejmuje określone działanie, np. szuka filmu, klika sugerowany film lub przegląda kanał.

Ruch płatny
  • Reklama wideo z możliwością pominięcia: wyświetlenia reklam, które są automatycznie odtwarzane przed filmem, a widzowie mogą je pominąć po pięciu sekundach. Ten wykres obejmuje zarówno wyświetlenia reklamy (kiedy reklama jest wyświetlana do końca lub co najmniej przez 30 sekund), jak też reklamy, które zostały pominięte po co najmniej pięciu sekundach. Te dane pomagają reklamodawcom ustalać momenty w trakcie całego odtwarzania filmu, w których odbiorcy rezygnują z dalszego oglądania.
  • Reklamy displayowe: wyświetlenia, które wynikają z tego, że użytkownik uruchomił film z reklamy displayowej. Uwzględniane są tu również reklamy pokazywane w wynikach wyszukiwania lub na stronach odtwarzania innych filmów.

Dowiedz się więcej o formatach reklam wideo w AdWords dla wideo.

 
Uwaga: szczegółowe wykresy ruchu są dostępne tylko dla dni przypadających po 25 września 2013 r. Jeśli spojrzysz na wcześniejszy przedział czasowy, zobaczysz wykres „Wszystko”, który obejmuje wyłącznie wyświetlenia bezpłatne oraz wyświetlenia z reklam wideo z możliwością pominięcia. Na tym wykresie dane „średni czas oglądania” oraz „średni procent obejrzenia” opierają się tylko na wyświetleniach (i nie obejmują przypadków, gdy widz pominął reklamę).

Na urządzeniach mobilnych wykres przedstawia tylko ruch bezpłatny, nawet jeśli filmy był promowany.

Dane na temat czasu oglądania są oparte na wyświetleniach i nie uwzględniają czasu oglądania reklam, jeśli widz pominął reklamę po więcej niż pięciu sekundach.

  
Poznaj sprawdzone metody utrzymania zainteresowania widzów.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?