Prehľad odberateľov

Tento článok sa týka prehľadov odberateľov v klasickom Štúdiu pre autorov. Ďalšie informácie o údajoch o odberateľoch v Štúdiu YouTube (beta) nájdete tu.

V prehľade odberateľov nájdete informácie o tom, ako ste získali a stratili odberateľov na základe rôzneho obsahu, z rôznych miest a v rôzne dni. Odberatelia sú diváci, ktorí zvyknú s vaším obsahom viac interagovať a pravidelne pozerajú vaše videá.

Množstvo odberateľov, ktoré sa zobrazuje v službe YouTube Analytics, sa môže líšiť od počtu odberateľov vo vašom kanáli YouTube. Množstvo odberateľov zobrazujúce sa v službe YouTube Analytics sa oneskoruje približne o 48 hodín. Je to preto, lebo si chceme byť istí, že čísla sú na 100 % presné. Robíme preto dodatočné overovania a kontroly spamu.

Prehľad odberateľov vám pomôže pochopiť:

 • vašu efektivitu pri budovaní základne odberateľov,
 • ktoré videá prilákali nových odberateľov a pre ktoré ľudia odber zrušili,
 • kde je váš obsah populárny.

Pozrite si svoj prehľad odberateľov

 
Poznámka: V analytike na YouTube sa vám môžu zobrazovať rôzne metriky v závislosti od platformy – klasické štúdio v počítači, Štúdio YouTube  počítači alebo aplikácia Štúdio YouTube. Aktualizované metriky sú v analytike Štúdia YouTube (v počítači aj v aplikácii) k dispozícii skôr ako v klasickom Štúdiu pre autorov.

Zdroje odberateľov

Kliknutím na kartu Zdroj v prehľade odberateľov si môžete pozrieť, kde sa diváci prihlásili na odber vášho kanála.

18. septembra 2017 sme pridali ďalšie zdroje odberov, aby bola pre vás analýza vzorov a výkyvov v údajoch o odberateľoch jednoduchšia. Údaje z obdobia pred týmto dátumom sa zobrazujú na základe starých kategórií zdrojov.

V prehľade zdrojov sa teraz zobrazujú podrobnejšie údaje. Môžete si napríklad pozrieť všetky prihlásenia na odber uskutočnené prostredníctvom interaktívnych funkcií, ako sú záverečné obrazovky.

Tu sú kategórie zdrojov, ktoré môžete vidieť v prehľade:

 • Stránka pozerania YouTube: odbery prihlásené pomocou tlačidla prihlásenia sa na odber na stránkach pozerania videa. V tejto kategórii si môžete všimnúť veľký nárast, keďže odbery, ktoré boli predtým uvedené v kategórii Kanál/iné, pripisujeme jednotlivým videám.  
 • Váš kanál YouTube: odbery prihlásené pomocou tlačidla odoberania na stránke vášho kanála.
 • Interaktívne funkcie: odbery prihlásené prostredníctvom interaktívnych funkcií vo videách, ako sú záverečné obrazovky alebo vodoznaky značky.
 • Externé: odbery prihlásené cez videá alebo pomocou tlačidiel prihlásenia na odber vložených na weboch (okrem stránok YouTube).
 • Domovská stránka YouTube: odbery z domovskej stránky YouTube.
 • Oficiálne kanály interpreta: odbery pridané, keď bol váš kanál inovovaný na oficiálny kanál interpreta. Upozorňujeme, že pre tento zdroj nie sú k dispozícii geografické údaje. Ďalšie informácie
 • Iný kanál YouTube: odbery z iných kanálov, ktoré odporúčajú váš kanál.
 • Informačný kanál odberov: odbery z informačného kanála odberov. Tieto informácie vám pomôžu pochopiť, ako informačné kanály odberov prispievajú k prihláseniu a odhláseniu odberov.
 • Zoznam odoberaných kanálov: odbery z mobilného zoznamu odberov alebo správcu odberov pre počítače.
 • Vyhľadávanie YouTube: odbery z výsledkov vyhľadávania na základe týchto dopytov.
 • Reklamy YouTube: odbery z reklám.
 • Uzavreté účty: zníženie počtu odberateľov spôsobené odstránením uzavretých účtov.
 • Iné: odbery z neurčených zdrojov.
Máte ďalšie otázky týkajúce sa odberateľov? Prečítajte si naše Otázky a odpovede týkajúce sa odberateľov na YouTube
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?