การรับรองและการแสดงผลิตภัณฑ์แบบชำระเงิน

หมายเหตุ: บทความนี้อัปเดตเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2018 มีจุดประสงค์เพื่อความชัดเจน และเน้นย้ำว่าการแสดงผลิตภัณฑ์แบบชำระเงินหรือการรับรองสินค้าหรือบริการต้องเป็นไปตามนโยบายโฆษณาของ Google ระบบอาจนำเนื้อหาที่ละเมิดหลักเกณฑ์ด้านนโยบายโฆษณาเหล่านี้ออกจาก YouTube และการละเมิดซ้ำยังอาจส่งผลให้เกิดการดำเนินการในระดับช่องด้วย 

คุณอาจใส่การรับรอง การแสดงผลิตภัณฑ์แบบชำระเงิน หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ต้องมีการเปิดเผยต่อผู้ชม ("การโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่าย") ในเนื้อหาวิดีโอได้ หากดำเนินการดังกล่าว คุณจำเป็นต้องแจ้งให้ YouTube ทราบด้วยการเลือกช่อง "วิดีโอมีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่าย" ในการตั้งค่าขั้นสูง โดยทำตามวิธีการด้านล่าง

การโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องเป็นไปตามนโยบายโฆษณา  นอกจากนี้ ครีเอเตอร์และแบรนด์ต้องรับผิดชอบในการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายในการเปิดเผยการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายในเนื้อหาของตนเอง รวมถึงช่วงเวลาและวิธีการเปิดเผยข้อมูล และผู้ที่ต้องรับทราบการเปิดเผยดังกล่าว (ดังนั้น โปรดตรวจสอบและปฏิบัติภาระหน้าที่ตามกฎหมายของคุณ)

มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายที่มีมาอย่างยาวนาน
ขณะนี้เรามีฟีเจอร์การเปิดเผยการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งครีเอเตอร์จะใช้ในการแจ้งให้ผู้ชมทราบว่ากำลังรับชมเนื้อหาที่มีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายรวมอยู่ด้วย
การรับรองและการแสดงผลิตภัณฑ์แบบชำระเงินคืออะไร

การแสดงผลิตภัณฑ์แบบชำระเงินอาจหมายถึงเนื้อหาที่สร้างขึ้นสำหรับบุคคลที่สามเพื่อเป็นการแลกกับสิ่งตอบแทน และ/หรือเมื่อมีแบรนด์ ข้อความ หรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามอยู่ในเนื้อหาโดยตรง

การรับรองอาจหมายถึงเนื้อหาที่สร้างขึ้นสำหรับผู้ลงโฆษณาหรือนักการตลาด ซึ่งมีข้อความที่อาจทำให้ผู้บริโภคเชื่อว่าสะท้อนความคิดเห็น ความเชื่อ หรือประสบการณ์ของครีเอเตอร์หรือผู้รับรองเนื้อหานั้น

โปรดทราบว่ากฎหมายที่บังคับใช้กับคุณอาจนิยามถึงการรับรองและการแสดงผลิตภัณฑ์แบบชำระเงินของคุณแตกต่างกัน ครีเอเตอร์และแบรนด์ต้องรับผิดชอบในการรับทราบและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ในการเปิดเผยการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายในเนื้อหาของตนตามเขตอำนาจศาล รวมถึงช่วงเวลาและวิธีการเปิดเผยข้อมูล และผู้ที่ต้องรับทราบการเปิดเผยดังกล่าว
ฉันต้องแจ้ง YouTube ไหมหากวิดีโอมีการแสดงผลิตภัณฑ์แบบชำระเงิน การรับรอง หรือความสัมพันธ์ทางการค้าอื่นๆ
ใช่ ในทุกครั้งที่เกิดกรณีเช่นนี้ คุณต้องแจ้งให้ YouTube ทราบโดยการเลือกช่อง "วิดีโอมีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่าย" ใต้ "การประกาศเนื้อหา" ในการตั้งค่าขั้นสูง โดยทำตามวิธีการเหล่านี้
 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกวิดีโอจากเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกวิดีโอที่ต้องการแก้ไข
 4. เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม 
 5. เลือกช่องข้าง "วิดีโอนี้มีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่าย เช่น การรับรอง การสนับสนุน หรือการแสดงผลิตภัณฑ์แบบชำระเงิน"
 6. เลือกบันทึก

หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณต้องแจ้งให้ YouTube ทราบ โปรดอ่านส่วน "จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันเลือกช่อง 'การประกาศเนื้อหา'"

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันเลือกช่อง "การประกาศเนื้อหา"
เมื่อเลือกช่อง "วิดีโอมีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่าย" ใต้ส่วน "การประกาศเนื้อหา" ในการตั้งค่าขั้นสูง คุณจะช่วยเรารักษาประสบการณ์ที่ดีของผู้ชมไว้
เราจะยังคงแสดงโฆษณาในวิดีโอเหล่านี้ เมื่อคุณแจ้งให้เราทราบว่าวิดีโอมีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายรวมอยู่ด้วย เราอาจแทนที่โฆษณาที่ขัดแย้งกับพาร์ทเนอร์แบรนด์ของคุณด้วยโฆษณาสำรอง นอกจากนี้ เมื่อคุณแจ้งให้เราทราบ เราจะนำวิดีโอของคุณออกจากแอป YouTube Kids เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่เรามีอยู่
YouTube จะยังคงแสดงโฆษณาในวิดีโอเหล่านี้ไหม
ใช่ YouTube จะยังคงแสดงโฆษณาในวิดีโอเหล่านี้
ในบางกรณี เราจะแทนที่โฆษณาที่ขัดแย้งกับพาร์ทเนอร์แบรนด์ของคุณด้วยโฆษณาสำรองในวิดีโอที่มีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการรักษามูลค่าที่เรานำเสนอให้กับผู้ลงโฆษณา
ตัวอย่างเช่น หากคุณอัปโหลดวิดีโอที่มีการพูดถึงแบรนด์และโฆษณาแฝงสำหรับบริษัทรถยนต์ A อาจทำให้เกิดข้อขัดแย้งในการขายพื้นที่โฆษณารอบๆ วิดีโอดังกล่าวให้กับบริษัทรถยนต์ B
ฉันต้องแจ้งให้ผู้อื่นทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอของฉันไหม
คุณอาจต้องแจ้ง เนื่องจากเขตอำนาจศาลแต่ละแห่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันสำหรับครีเอเตอร์และแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่าย 
หากเนื้อหามีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายรวมอยู่ด้วย เขตอำนาจศาลบางแห่งและพาร์ทเนอร์แบรนด์บางรายกำหนดให้คุณแจ้งให้ผู้ชมทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าที่อาจมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อเนื้อหาของคุณ ไม่ว่าจะในทางบรรณาธิการหรือทางการเงิน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับเนื้อหาในการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายซึ่งมีผลบังคับใช้กับคุณ โปรดดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่ด้านล่าง
มีฟีเจอร์ที่ช่วยฉันแจ้งให้ผู้ชมทราบเกี่ยวกับการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายในวิดีโอไหม

มี ตอนนี้เรามีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ครีเอเตอร์จะเลือกใช้เพื่อแสดงการเปิดเผยต่อผู้ชม ซึ่งจะปรากฏเป็นข้อความซ้อนทับในช่วง 2-3 วินาทีแรกเมื่อผู้ชมรับชมวิดีโอ

คุณเลือกเพิ่มการเปิดเผยการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายสำหรับวิดีโอใหม่หรือวิดีโอที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องอัปโหลดวิดีโอใหม่ หากคุณเพิ่มการเปิดเผยการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายลงในวิดีโอที่มีอยู่ วิดีโอนั้นจะยังคงมียอดดูและเมตริกวิดีโออื่นๆ ตามเดิม 

ใช้ฟีเจอร์การเปิดเผยการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายโดยทำตามวิธีการเหล่านี้

 1. สำหรับวิดีโอใหม่หรือวิดีโอที่มีอยู่ซึ่งมีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่าย ให้ทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อเลือกช่อง "วิดีโอมีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่าย"
 2. คุณจะเห็นช่องทำเครื่องหมายที่ 2 ที่ระบุว่าช่วยฉันแจ้งให้ผู้ชมทราบเกี่ยวกับการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายโดยเพิ่มการเปิดเผยลงในวิดีโอนี้ คุณอาจต้องระบุการเปิดเผยเพิ่มเติมในวิดีโอนี้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. เลือกช่องนี้เพื่อเพิ่มข้อความเปิดเผย “มีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่าย" เป็นระยะเวลา 10 วินาทีในวิดีโอ 
 4. ผู้ชมจะเห็นการเปิดเผยนี้เมื่อเริ่มรับชมวิดีโอบนคอมพิวเตอร์หรือแอป YouTube บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เวอร์ชันล่าสุด

หมายเหตุ: โปรดทราบว่าเขตอำนาจศาลแต่ละแห่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันสำหรับครีเอเตอร์และแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่าย คุณจึงอาจต้องดำเนินการบางอย่างเพิ่มเติมนอกเหนือจากการใช้ฟีเจอร์การเปิดเผยการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่าย ดังนั้น โปรดตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

หมายความว่าฉันใส่โฆษณาวิดีโอ (ตอนต้น ตอนกลาง และตอนท้าย) ลงในวิดีโอได้ใช่ไหม
ไม่ได้ นโยบายโฆษณาของ YouTube ไม่อนุญาตให้คุณใส่หรือฝังโฆษณาวิดีโอที่ผู้ลงโฆษณาสร้างและจัดหาให้ลงในเนื้อหาของคุณ หรือช่วงพักโฆษณาอื่นๆ หาก YouTube มีรูปแบบโฆษณาที่คล้ายกัน หากคุณมีผู้ลงโฆษณาซึ่งสนใจที่จะแสดงโฆษณาร่วมกับเนื้อหาของคุณโดยเฉพาะ โปรดทำงานร่วมกับผู้จัดการพาร์ทเนอร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินการดังกล่าว ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนแบบฝังของบุคคลที่สาม
นโยบายนี้ไม่ใช้กับวิดีโอที่แบรนด์สร้างขึ้นหรือสร้างขึ้นสำหรับแบรนด์ และอัปโหลดไปยังช่อง YouTube ของแบรนด์ 
ฉันใช้การ์ดไตเติ้ลก่อนเล่น/หลังเล่นวิดีโอที่มีชื่อแบรนด์และข้อมูลผลิตภัณฑ์ของนักการตลาดหรือผู้สนับสนุนได้ไหม
ได้ เราอนุญาตให้ใช้การ์ดไตเติ้ลและการ์ดตอนจบเป็นภาพนิ่งซึ่งมีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่าย เพื่อจุดประสงค์ในการเปิดเผยความสัมพันธ์หรือการสนับสนุนของผู้สนับสนุนหรือนักการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น การ์ดไตเติ้ลและการ์ดตอนจบเหล่านี้อาจเป็นภาพกราฟิก รวมถึงมีโลโก้และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของผู้สนับสนุนหรือนักการตลาด
 • การ์ดไตเติ้ล: ความยาวไม่เกิน 5 วินาทีและเป็นภาพนิ่ง หากใส่ไว้ตอนต้นของวิดีโอ (วินาทีที่ 1) การ์ดต้องมีการแสดงแบรนด์ร่วมกับชื่อ/โลโก้ของครีเอเตอร์
 • การ์ดตอนจบ: ใส่การ์ดตอนจบได้ 30 วินาทีสุดท้ายของวิดีโอและต้องเป็นภาพนิ่งเท่านั้น 
ผู้ใช้ทั้งหมดจะใช้ฟีเจอร์การเปิดเผยและการ์ดไตเติ้ลแบบภาพนิ่งได้ใช่ไหม
ได้ ผู้ใช้ทั้งหมดจะใช้ฟีเจอร์การเปิดเผยการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายและการ์ดไตเติ้ลแบบภาพนิ่งได้ และคุณยังแก้ไขวิดีโอได้อีกด้วย คุณอาจต้องการใช้ฟีเจอร์เหล่านี้เพื่อช่วยให้ผู้ชมทราบว่ากำลังรับชมเนื้อหาที่มีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายรวมอยู่ด้วย
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทางกฎหมายในพื้นที่ของคุณ เช่น คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (FTC) ในสหรัฐอเมริกา, Committee of Advertising Practice (CAP) ในสหราชอาณาจักร, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ในฝรั่งเศส หรือหน่วยงานด้านสื่อ Medienanstalten ในเยอรมนี
 
ข้อมูลที่แสดงอยู่ในบทความในศูนย์ช่วยเหลือนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย เราจัดเตรียมข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับตัวแทนตามกฎหมายของคุณ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร