การรับรองและการแสดงผลิตภัณฑ์แบบชำระเงิน

หมายเหตุ: บทความนี้อัปเดตเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม มีจุดประสงค์เพื่อความชัดเจน และเน้นย้ำว่าการแสดงผลิตภัณฑ์แบบชำระเงินหรือการรับรองสินค้าหรือบริการต้องเป็นไปตามนโยบายโฆษณาของ Google ระบบอาจนำเนื้อหาที่ละเมิดหลักเกณฑ์นโยบายโฆษณาเหล่านี้ออกจาก YouTube และการละเมิดซ้ำยังอาจส่งผลให้เกิดการดำเนินการในระดับช่องด้วย 

คุณอาจใส่การรับรอง การแสดงผลิตภัณฑ์แบบชำระเงิน หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อผู้ชม ("การโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่าย") ในเนื้อหาวิดีโอได้ หากคุณดำเนินการดังกล่าว คุณจำเป็นต้องแจ้งให้ YouTube ทราบโดยการทำเครื่องหมายที่ช่อง "วิดีโอมีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่าย" ในการตั้งค่าขั้นสูง โดยทำตามวิธีการด้านล่าง

การโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องเป็นไปตามนโยบายโฆษณาของเรา  นอกจากนี้ ครีเอเตอร์และแบรนด์ต้องรับผิดชอบในการรับทราบและปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายในการเปิดเผยการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายในเนื้อหาของพวกเขา รวมถึงช่วงเวลาและวิธีเปิดเผย รวมถึงบุคคลที่เปิดเผยด้วย (ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายของคุณ)

มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายในระยะยาวของเรา
ขณะนี้เรามีฟีเจอร์การเปิดเผยการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งครีเอเตอร์สามารถใช้ในการแจ้งให้ผู้ดูทราบว่าพวกเขากำลังรับชมเนื้อหาที่มีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายรวมอยู่ด้วย
การรับรองและการแสดงผลิตภัณฑ์แบบชำระเงินคืออะไร

การแสดงผลิตภัณฑ์แบบชำระเงินอาจหมายถึงเนื้อหาที่สร้างขึ้นสำหรับบุคคลที่สามเพื่อเป็นการแลกกับสิ่งตอบแทน และ/หรือเมื่อมีแบรนด์ ข้อความ หรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามอยู่ในเนื้อหาโดยตรง

การรับรองอาจหมายถึงเนื้อหาที่สร้างขึ้นสำหรับผู้ลงโฆษณาหรือนักการตลาด ซึ่งมีข้อความที่อาจทำให้ผู้บริโภคเชื่อว่าสะท้อนความคิดเห็น ความเชื่อ หรือประสบการณ์ของครีเอเตอร์หรือผู้รับรองเนื้อหานั้น

โปรดทราบว่ากฎหมายที่บังคับใช้กับคุณอาจนิยามถึงการรับรองและการแสดงผลิตภัณฑ์แบบชำระเงินของคุณแตกต่างกัน ครีเอเตอร์และแบรนด์ต้องรับผิดชอบในการรับทราบและปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ในการเปิดเผยการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายในเนื้อหาของพวกเขาตามเขตอำนาจศาล รวมถึงเวลาและวิธีการเปิดเผย และบุคคลที่เปิดเผยด้วย
ฉันต้องแจ้ง YouTube ไหมหากวิดีโอมีการแสดงผลิตภัณฑ์ การรับรอง หรือความสัมพันธ์ทางการค้าอื่นๆ แบบมีการชำระเงิน
ใช่ ในทุกครั้งที่เกิดกรณีเช่นนี้ คุณต้องแจ้งให้ YouTube ทราบโดยการทำเครื่องหมายช่อง "วิดีโอมีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่าย" ใต้ "การประกาศเนื้อหา" ในการตั้งค่าขั้นสูง โดยทำตามวิธีการด้านล่างเหล่านี้
 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้ลงชื่อเข้าใช้ YouTube
 2. ไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอโดยคลิกไอคอนบัญชี > Creator Studio > เครื่องมือจัดการวิดีโอ
 3. ข้างวิดีโอที่ต้องการ เลือกแก้ไข
 4. เลือกแท็บการตั้งค่าขั้นสูงใต้วิดีโอ 
 5. ไปที่หัวข้อ “การประกาศเนื้อหา” แล้วทำเครื่องหมายช่องวิดีโอนี้มีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่าย เช่น การแสดงผลิตภัณฑ์ การสนับสนุน หรือการรับรองผลิตภัณฑ์แบบชำระเงิน

หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณต้องแจ้งให้ YouTube ทราบ โปรดอ่านหัวข้อ "จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันทำเครื่องหมายช่อง "การประกาศเนื้อหา""

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันทำเครื่องหมายช่อง "การประกาศเนื้อหา"
เมื่อคุณทำเครื่องหมายช่อง "วิดีโอมีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่าย" ใต้หัวข้อ "การประกาศเนื้อหา" ในการตั้งค่าขั้นสูง จะเป็นการช่วยให้เรารักษาประสบการณ์ที่ดีของผู้ดูไว้ได้
เราจะยังคงแสดงโฆษณาในวิดีโอเหล่านี้ เมื่อคุณแจ้งให้เราทราบว่าวิดีโอมีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายรวมอยู่ด้วย เราอาจแทนที่โฆษณาที่ขัดแย้งกับพาร์ทเนอร์แบรนด์ของคุณด้วยโฆษณาสำรอง นอกจากนี้ เมื่อคุณแจ้งให้เราทราบ เราจะนำวิดีโอของคุณออกจากแอป YouTube Kids เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่มีอยู่ของเรา
YouTube จะยังคงแสดงโฆษณาในวิดีโอเหล่านี้ไหม
ใช่ YouTube จะยังคงแสดงโฆษณาในวิดีโอเหล่านี้
ในบางกรณี เราจะแทนที่โฆษณาที่ขัดแย้งกับพาร์ทเนอร์แบรนด์ของคุณด้วยโฆษณาสำรองในวิดีโอที่มีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการรักษามูลค่าที่เรานำเสนอให้กับผู้ลงโฆษณา
ตัวอย่างเช่น หากคุณอัปโหลดวิดีโอที่มีการพูดถึงแบรนด์และการแสดงผลิตภัณฑ์สำหรับบริษัทรถยนต์ A อาจทำให้เกิดข้อขัดแย้งในการขายพื้นที่โฆษณารอบๆ วิดีโอดังกล่าวให้กับบริษัทรถยนต์ B
ฉันต้องแจ้งให้ผู้อื่นทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอของฉันไหม
คุณอาจต้องแจ้ง เนื่องจากเขตอำนาจศาลแต่ละแห่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันสำหรับครีเอเตอร์และแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่าย 
หากเนื้อหาของคุณมีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายรวมอยู่ด้วย เขตอำนาจศาลและพาร์ทเนอร์แบรนด์บางแห่งอาจต้องการให้คุณแจ้งให้ผู้ดูทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าที่อาจมีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ กล่าวคือคุณเลือกสร้างเนื้อหาดังกล่าวเพื่อเป็นการรวบรวมเนื้อหาหรือเนื่องจากได้รับการว่าจ้าง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับเนื้อหาในการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายซึ่งมีผลบังคับใช้กับคุณ โปรดดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่ด้านล่าง
มีฟีเจอร์ที่สามารถช่วยฉันแจ้งให้ผู้ดูทราบเกี่ยวกับการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายในวิดีโอของฉันไหม

มี ตอนนี้เรามีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ครีเอเตอร์สามารถเลือกใช้ในการทำให้ผู้ดูมองเห็นการเปิดเผย ซึ่งจะปรากฏเป็นข้อความซ้อนทับในช่วง 2-3 วินาทีแรกเมื่อผู้ดูรับชมวิดีโอ

คุณสามารถเลือกเพิ่มการเปิดเผยการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายสำหรับวิดีโอใหม่หรือวิดีโอที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องอัปโหลดวิดีโอใหม่ หากคุณเพิ่มการเปิดเผยการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายลงในวิดีโอที่มีอยู่ วิดีโอนั้นจะยังคงมีจำนวนการดูและเมตริกวิดีโออื่นๆ ตามเดิม 

ใช้ฟีเจอร์การเปิดเผยการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายโดยทำตามวิธีการต่างๆ เหล่านี้

 1. สำหรับวิดีโอใหม่หรือวิดีโอที่มีอยู่ซึ่งมีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายรวมอยู่ด้วย ให้ทำตามขั้นตอนด้านบนเพื่อทำเครื่องหมายช่อง "วิดีโอมีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่าย"
 2. คุณจะเห็นช่องทำเครื่องหมายที่ 2 ที่ระบุว่าช่วยฉันแจ้งให้ผู้ดูทราบเกี่ยวกับการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายโดยเพิ่มการเปิดเผยลงในวิดีโอนี้ คุณอาจต้องระบุการเปิดเผยเพิ่มเติมสำหรับวิดีโอนี้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. ทำเครื่องหมายช่องนี้เพื่อเพิ่มข้อความเปิดเผย “มีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่าย" เป็นระยะเวลา 10 วินาทีในวิดีโอของคุณ 
 4. ผู้ดูจะเห็นการเปิดเผยนี้เมื่อเริ่มรับชมวิดีโอบนคอมพิวเตอร์หรือแอป YouTube บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เวอร์ชันล่าสุด

หมายเหตุ: โปรดทราบว่าเขตอำนาจศาลแต่ละแห่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันสำหรับครีเอเตอร์และแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่าย คุณจึงอาจต้องดำเนินการบางอย่างเพิ่มเติมนอกเหนือจากการใช้ฟีเจอร์การเปิดเผยการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่าย ดังนั้น โปรดตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ 

ตามที่กล่าวมา แสดงว่าฉันสามารถใส่โฆษณาวิดีโอ (ตอนต้น ตอนกลาง และตอนท้าย) ลงในวิดีโอของฉันได้ใช่ไหม
ไม่ได้ นโยบายโฆษณาของ YouTube ไม่อนุญาตให้คุณใส่หรือฝังโฆษณาวิดีโอที่ผู้ลงโฆษณาสร้างและจัดหาให้ลงในเนื้อหาของคุณ หรือช่วงพักโฆษณาอื่นๆ หาก YouTube มีรูปแบบโฆษณาที่คล้ายกันให้ใช้งาน หากคุณมีผู้ลงโฆษณาซึ่งสนใจที่จะแสดงโฆษณาร่วมกับเนื้อหาของคุณโดยเฉพาะ โปรดทำงานร่วมกับผู้จัดการพาร์ทเนอร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินการดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูนโยบายเกี่ยวกับการเป็นผู้สนับสนุนแบบฝังลงในเนื้อหาวิดีโอของบุคคลที่สาม
นโยบายนี้ไม่ใช้กับวิดีโอที่สร้างโดยแบรนด์ หรือสำหรับแบรนด์ และอัปโหลดไปยังช่อง YouTube ของแบรนด์ 
ฉันสามารถใช้การ์ดไตเติ้ลก่อนเล่น/หลังเล่นวิดีโอที่มีชื่อแบรนด์และข้อมูลผลิตภัณฑ์ของนักการตลาดหรือผู้สนับสนุนได้ไหม
ได้ เราอนุญาตให้ใช้การ์ดไตเติ้ลและภาพตอนจบเป็นภาพนิ่งซึ่งมีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่าย เพื่อจุดประสงค์ในการเปิดเผยความสัมพันธ์หรือการสนับสนุนของผู้สนับสนุนหรือนักการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้น การ์ดไตเติ้ลและภาพตอนจบเหล่านี้อาจเป็นภาพกราฟิก รวมถึงสามารถมีโลโก้และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของผู้สนับสนุนหรือนักการตลาด
 • การ์ดไตเติ้ล: ความยาวไม่เกิน 5 วินาทีและเป็นภาพนิ่ง หากใส่ไว้ตอนต้นของวิดีโอ (วินาทีที่ 1) การ์ดต้องมีการแสดงแบรนด์ร่วมกับชื่อ/โลโก้ของครีเอเตอร์
 • ภาพตอนจบ: สามารถใส่ภาพตอนจบได้ 30 วินาทีสุดท้ายของวิดีโอและต้องเป็นภาพนิ่งเท่านั้น 
ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถใช้ฟีเจอร์การเปิดเผยและการ์ดไตเติ้ลแบบภาพนิ่งได้ใช่ไหม
ใช่ ผู้ใช้ทั้งหมดจะใช้ฟีเจอร์การเปิดเผยการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายและการ์ดไตเติ้ลแบบภาพนิ่งได้ และคุณยังแก้ไขวิดีโอได้อีกด้วย คุณอาจต้องการใช้ฟีเจอร์เหล่านี้เพื่อช่วยให้ผู้ดูทราบว่าพวกเขากำลังรับชมเนื้อหาที่มีการโปรโมตแบบเสียค่าใช้จ่ายรวมอยู่ด้วย
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทางกฎหมายในท้องถิ่นของคุณ เช่น Federal Trade Commission (FTC) ในสหรัฐอเมริกา, Committee of Advertising Practice (CAP) ในสหราชอาณาจักร, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ในฝรั่งเศส หรือหน่วยงานด้านสื่อ Medienanstalten ในเยอรมนี
 
ข้อมูลที่แสดงอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย เราจัดเตรียมข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับตัวแทนตามกฎหมายของคุณ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร