Creators in the YouTube Partner Program can start sharing ads revenue from Shorts in February 2023. Shorts views are already counting towards new program eligibility requirements for creators not in YPP. Learn more!

Lägga till betalda produktplaceringar, sponsring och produktstöd

Obs! I januari 2021 uppdaterade vi den här artikeln för att inkludera en lista över produkter och tjänster i vilka du inte bör lägga till betald marknadsföring.

Du kan ha med betalda produktplaceringar, produktstöd, sponsring eller annat innehåll som kräver att du informerar tittarna om det i dina videor.

Om du väljer att ta med något av ovanstående måste du informera oss genom att markera rutan för betald marknadsföring i videouppgifterna. Se anvisningarna nedan.

All betald marknadsföring måste följa våra annonspolicyer och riktlinjerna för communityn. Du och de varumärken du samarbetar med ansvarar för att vara införstådda med och följa de lokala och juridiska skyldigheterna att informera om betald marknadsföring i innehållet. En del av skyldigheterna innefattar när och hur ni ska informera och vem ni ska informera.

Inkludera inte betalda produktplaceringar, sponsring och produktstöd i dessa fall

I enlighet med våra annonspolicyer ska du inte inkludera betald marknadsföring i följande produkter och tjänster i ditt innehåll:

 • Olagliga produkter eller tjänster
 • Sex eller eskorttjänster
 • Barnförbjudet innehåll
 • Postorderfruar
 • Partydroger
 • Läkemedel utan recept
 • Webbplatser med hasardspel som inte granskats av Google eller YouTube
 • Tjänster för att fuska på prov
 • Dataintrång, nätfiske eller spionprogram
 • Sprängämnen
 • Bedrägliga eller vilseledande verksamheter

Denna policy gäller för videor, videobeskrivningar, kommentarer, livestreamar och alla andra produkter och funktioner på YouTube. Listan är inte uttömmande. Lägg inte upp innehåll om du tror att det kan bryta mot den här policyn.

Exempel

Här är några exempel på vad som inte är tillåtet på YouTube.

 • Betald marknadsföring av tjänster för att beställa skrivna akademiska uppsatser.
 • Betald marknadsföring av webbplatser som säljer förfalskade pass eller instruktioner om att förfalska officiella dokument.
 • Betald marknadsföring av programvara som genererar falska kreditkortsnummer.
 • Betald marknadsföring av nätapotek som säljer reglerade läkemedel receptfritt.

Vad händer om ditt innehåll bryter mot den här policyn?

Om ditt innehåll bryter mot den här policyn tar vi bort innehållet och skickar ett e-postmeddelande till dig. Om det är första gången du bryter mot våra riktlinjer för communityn får du en anmärkning på kanalen utan påföljder. Om det inte är första gången får du en varning. Efter tre varningar sägs YouTube-kanalen upp. Du kan läsa mer om vårt varningssystem här.

Vi kan dessutom åldersbegränsa innehållet om produkten eller tjänsten som marknadsförs inte är lämplig för alla åldrar.

Vad menar vi med betalda produktplaceringar, sponsring och produktstöd?

Betalda produktplaceringar är delar av innehåll som skapas för en tredje part mot ersättning. Det här innehållet är också när tredje parts varumärke, budskap eller produkt integreras direkt i innehållet.

Produktstöd är innehåll som skapas för en annonsör (eller för en kreatörs egna varumärken om relationen mellan kreatören och varumärket inte är tydlig) med ett budskap som användarna sannolikt tror reflekterar kreatörens åsikter.

Sponsring är innehåll som har finansierats helt eller delvis av en tredje part. Sponsring marknadsför vanligen tredje partens varumärke, budskap eller produkt utan att integrera varumärket, budskapet eller produkten direkt i innehållet.

Tänk på att de lagar du är skyldig att följa kan definiera betald marknadsföring på annat sätt. Kreatörer och varumärken ansvarar för att vara införstådda med och följa de juridiska skyldigheterna att informera om innehållet i enlighet med sitt rättskipningsområde. Juridiska skyldigheter kan innefatta när och hur de informerar, och vem de ska informera.

Kreatörer och varumärken behöver också veta huruvida vissa typer av betald marknadsföring är tillåten enligt lokal lagstiftning eller inte. I Förenade kungariket och EU kan till exempel vissa videor som klassificerats som barnprogram enligt direktivet om audiovisuella medietjänster förbjudas från att inkludera sponsring och/eller betald produktplacering.
Måste jag meddela YouTube om en video har betald produktplacering, produktstöd eller andra marknadsföringsrelationer?
Om innehållet har betald produktplacering, produktstöd eller annan marknadsföringsrelation ska du meddela YouTube så att vi kan meddela användarna. Tänk på att du kan ha fler skyldigheter beroende på vilka lagar som gäller i ditt rättskipningsområde. Om du inte uppfyller skyldigheterna kan vi komma att vidta åtgärder mot ditt innehåll eller konto. Meddela YouTube:
 1. Logga in på YouTube Studio på en dator.
 2. Välj Innehåll i avsnittet till vänster.
 3. Klicka på videon du vill redigera.
 4. Välj Fler alternativ
 5. Kryssa i rutan bredvid Videon innehåller betald marknadsföring, till exempel produktplacering, sponsring eller produktstöd.
 6. Välj SPARA.

Mer information finns i Vad händer när jag markerar rutan Videon innehåller betald marknadsföring, till exempel produktplacering, sponsring eller produktstöd?

Vad händer om jag markerar rutan Videon innehåller betald marknadsföring, till exempel produktplacering, sponsring eller produktstöd?
Genom att markera rutan Videon innehåller betald marknadsföring i avsnittet Innehållsdeklaration i Avancerade inställningar bidrar du till en bra tittarupplevelse.
Vi fortsätter visa annonser med de här videorna. När du meddelar oss att en video innehåller betald marknadsföring kan vi byta ut en annons som strider mot din varumärkespartner mot en alternativ annons. Dessutom tar vi bort videon från appen YouTube Kids i enlighet med vår befintliga policy.
Kommer YouTube att fortsätta visa annonser med de här videorna?
Ja, YouTube fortsätter visa annonser med de här videorna.
 
Ibland kan vi ersätta en annons som står i konflikt med din varumärkespartnerannons med en annan annons i videor med betald marknadsföring. Det här bytet görs för att skydda det värde vi erbjuder annonsörer.
 
Anta till exempel att du laddar upp en video som innehåller referenser till och produktplacering för Företag A. Det skulle vara ologiskt att sälja annonsutrymme i videon till Företag B.
Måste jag meddela någon annan om marknadsföringen i min video?
Det kan bli aktuellt. Olika rättskipningsområden har olika krav på kreatörer och varumärken som använder sig av betald marknadsföring.
 
Om ditt innehåll har betald marknadsföring kräver vissa rättskipningsområden och varumärkespartner att du informerar tittarna om alla marknadsföringsrelationer som på något sätt kan ha påverkat innehållet. Du ansvarar för att granska och följa de lagar och bestämmelser om innehåll med betald marknadsföring som gäller dig. Se fler resurser nedan.
Finns det en funktion som kan hjälpa mig informera tittarna om betald marknadsföring i mina videor?

Ja. I alla videor som har markerats innehålla betald marknadsföring visas automatiskt ett meddelande om detta under de första 10 sekunderna av videon. Meddelandet informerar tittaren om att videon innehåller betald marknadsföring. 

Tänk på att olika rättskipningsområden har olika krav på kreatörer och varumärken som använder sig av betald marknadsföring. Det kan innebära att du behöver göra mer, så kom ihåg att kolla upp och följa de lagar som gäller dig. 

Betyder det att jag kan kopiera in videoannonser (preroll-, midroll- och postroll-annonser) i mina videor?
Nej. Enligt YouTubes annonspolicy får du inte kopiera in videoannonser som skapas och tillhandahålls av annonsörer i ditt innehåll.
 
Kontakta en partneransvarig om du är intresserad av att visa annonser i samband med ditt innehåll. Mer information finns i våra policyer för inbäddad tredjepartssponsring.
 
Den här policyn gäller inte för videor som skapas av eller för varumärken och laddas upp på varumärkets YouTube-kanal. 
Kan jag använda en introskärm innan eller efter videon med annonsörens eller sponsorns varumärkesnamn och produktinformation?
Ja. Vi tillåter statiska introskärmar och eftertext när det finns betald marknadsföring. Introskärmar och eftertext får vara grafiska och kan innehålla sponsorns eller marknadsförarens logotyp och produktvarumärkning.
 • Introskärmar: ska vara statiska och visas i högst fem sekunder. Om de placeras i början av en video (0:01 sekunder) måste de innehålla kreatörens namn eller logotyp.
 • Eftertexter: ska vara statiska och visas under videons sista 30 sekunder. 
Fler resurser
Mer information finns i lokala juridiska resurser, till exempel Federal Trade Commission (FTC) i USA, Advertising Standards Authority (ASA) i Förenade kungariket, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) i Frankrike, Medienanstalten i Tyskland eller Korea Fair Trade Commission (KFTC) i Sydkorea.
Uppgifterna i den här artikeln i hjälpcentret är inte juridisk rådgivning. Artikeln är endast avsedd som information, så kontakta gärna ditt juridiska ombud.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
59
false
false