Legg til betalt produktplassering, sponsing og anbefalinger

Merk: Denne artikkelen ble oppdatert i januar 2021 med en liste over produkter og tjenester som ikke skal brukes i betalt promotering.

Du kan inkludere betalte produktplasseringer, produktanbefalinger, sponsing eller annet innhold som det kreves at du opplyser seerne om, i videoene dine. 

Hvis du velger å inkludere noe av det ovennevnte, må du informere oss om det ved å merke av i boksen for betalt promotering i videodetaljene dine. Se veiledningen nedenfor.

All betalt promotering må være i tråd med annonseretningslinjene og retningslinjene for brukere. Du og merkevareinnehaverne du jobber med, har ansvar for å forstå og oppfylle de lokale og juridiske pliktene til å opplyse om betalt promotering i innholdet deres. Noen av disse forpliktelsene omfatter når og hvor dette skal opplyses om, og hvem som skal opplyses.

Her kan du ikke vise betalt produktplassering, sponsing eller anbefalinger

I henhold til annonseretningslinjene våre kan du ikke inkludere betalt promotering av følgende produkter og tjenester i innholdet ditt:

 • ulovlige produkter og tjenester
 • sex- eller eskortetjenester
 • pornografi
 • postordrebruder
 • rusmidler
 • reseptfrie legemidler
 • gamblingnettsteder som foreløpig ikke er gjennomgått av Google eller YouTube
 • tjenester for prøve- og eksamensjuks
 • hacking, nettfisking eller spionprogrammer
 • sprengstoff
 • falske eller villedende bedrifter

Disse retningslinjene gjelder videoer, videobeskrivelser, kommentarer, direktesendinger og alle øvrige YouTube-produkter og -funksjoner. Denne listen er ikke uttømmende. Ikke legg ut innhold hvis du tror det kan være i strid med disse retningslinjene. 

Eksempler

Her følger noen eksempler på innhold som ikke er tillatt på YouTube:

 • betalt promotering av tjenester for akademisk stilskriving
 • betalt promotering av nettsteder som selger forfalskede pass eller formidler informasjon om hvordan man forfalsker offisielle dokumenter
 • betalt promotering av programvare som genererer falske kredittkortnumre
 • betalt promotering av nettapoteker som selger regulerte legemidler reseptfritt

Hva skjer hvis innholdet er i strid med disse retningslinjene?

Hvis innholdet ditt bryter disse retningslinjene, fjerner vi det og gir deg beskjed per e-post. Hvis det er første gang du bryter med retningslinjene for brukere, får du et varsel uten videre konsekvenser for kanalen din. Hvis det ikke er første gang, får kanalen din en advarsel. Hvis du får tre advarsler, blir kanalen din sagt opp. Her kan du lese mer om advarselssystemet vårt

Vi kan dessuten aldersbegrense innhold hvis produktet eller tjenesten som promoteres, ikke er egnet for alle aldersgrupper.

Hva mener vi når vi snakker om produktanbefalinger, sponsing og betalt produktplassering?

Betalt produktplassering er deler av innhold som er opprettet for en tredjepart mot kompensasjon, eller deler av innhold der tredjepartens merkevare, budskap eller produkt er direkte integrert.

Produktanbefalinger er deler av innhold som er opprettet for en annonsør eller markedsfører, og som inneholder et budskap folk mest sannsynlig antar at gjenspeiler meningene eller erfaringene til skaperen av innholdet eller den som kommer med anbefalingen.

Sponsing er deler av innhold som er finansiert helt eller delvis av en tredjepart. Ved sponsing promoteres som regel merkevaren, budskapet eller produktet til tredjeparten uten at merkevaren, budskapet eller produktet er direkte integrert i innholdet.

Vær oppmerksom på at lovene som gjelder for deg, kan definere betalt promotering på en annen måte. Skapere og merkevareinnehavere har ansvar for å forstå og fullstendig oppfylle de juridiske pliktene sine til å opplyse om betalt promotering i innholdet sitt i henhold til gjeldende lovgivning i virkekretsen. De juridiske pliktene dine kan omfatte når og hvor dette skal opplyses om, og hvem som skal opplyses.
Må jeg si ifra til YouTube hvis en video omfatter produktanbefalinger, betalt produktplassering eller andre kommersielle koblinger?
Hvis innholdet ditt har en betalt produktplassering, anbefaling eller annen kommersiell tilknytning, må du gi beskjed til YouTube slik at vi kan opplyse brukerne om dette. Merk at du kanskje har flere forpliktelser, avhengig av lovene i virkekretsen din. Hvis du ikke innfrir disse forpliktelsene, kan det hende vi må iverksette tiltak mot innholdet ditt eller kontoen din. Slik gir du beskjed til YouTube:
 1. Logg på YouTube Studio på en datamaskin.
 2. Velg Innhold på menyen til venstre.
 3. Klikk på videoen du vil redigere.
 4. Velg Flere alternativer
 5. Merk av i boksen ved siden av «Videoen min inneholder betalt promotering, for eksempel anbefalinger, sponsing eller produktplassering».
 6. Velg LAGRE.

Du finner mer informasjon om hvorfor du må gi beskjed til YouTube, ved å gå til «Hva skjer når jeg merker av 'Denne videoen inneholder betalt promotering, som betalt produktplassering, sponsing eller anbefalinger?'».

Hva skjer når jeg merker av i boksen «Denne videoen inneholder betalt promotering, som betalt produktplassering, sponsing eller anbefalinger»?
Når du merker av for at videoen inneholder betalt promotering under «Innholdsdeklarasjon» i Avanserte innstillinger, hjelper du oss med å opprettholde en god seeropplevelse.
Vi viser fortsatt annonser i disse videoene. Når du melder fra til oss om at en video inneholder betalt promotering, kan vi erstatte en annonse som er i konflikt med merkevarepartneren din, med en alternativ annonse. Når du melder fra til oss, fjerner vi også videoen fra YouTube Kids-appen i tråd med de eksisterende retningslinjene våre.
Kommer YouTube fortsatt til å kjøre annonser opp mot disse videoene?
Ja, YouTube kommer fortsatt til å kjøre annonser opp mot disse videoene.
 
For å beskytte verdien vi tilbyr annonsørene, kan vi i noen tilfeller erstatte en annonse som er i konflikt med annonsen til merkevarepartneren din, med en annen annonse i videoer med betalt promotering.
 
Hvis du for eksempel laster opp en video med merkevareomtaler og produktplasseringer for Selskap A, gir det ikke mening å selge annonseplass rundt den aktuelle videoen til Selskap B.
Må jeg si ifra til noen andre om kommersielle forhold knyttet til videoen min?
Du må kanskje det. Forskjellige jurisdiksjoner har forskjellige krav til skaperne og merkene som er involvert i betalt promotering. 
 
Når innholdet ditt inneholder betalt promotering, kan lovgivningen og/eller merkevarepartnere kreve at du informerer seerne om alle kommersielle samarbeid som kan ha påvirket eller bidratt til innholdet ditt. Det er ditt ansvar å sjekke og overholde lover og forskrifter om betalt promotering som gjelder for deg. Se flere ressurser nedenfor.
Finnes det en funksjon som kan gjøre det lettere for meg å informere seerne om betalt promotering i videoene mine?

Ja. Når du merker en video med at den inneholder betalt promotering, viser vi automatisk en 20 sekunders melding i begynnelsen av videoen. Denne meldingen informerer seeren om at videoen inneholder betalt promotering. 

Merk at ulike jurisdiksjoner har ulike krav til skapere og merkevarer som er involvert i betalt promotering, som kan kreve at du må gjøre mer – så husk å sjekke og overholde gjeldende lover. 

Betyr dette at jeg kan integrere videoannonser i videoene mine (før, midt i og etter videoen)?
Nei. Retningslinjene for annonsering på YouTube tillater ikke at du integrerer annonsørskapte og -leverte videoannonser eller andre reklamepauser i innholdet ditt der YouTube tilbyr lignende annonseformater. 
 
Hvis en annonsør er interessert i å vise annonser i ditt bestemte innhold, kan du kontakte partneradministratoren din for å arrangere det. Les mer om retningslinjene våre for innebygd sponsing fra tredjeparter.
 
Disse retningslinjene gjelder ikke for videoer som er laget av eller for merkevarer og lastet opp til YouTube-kanalen for det aktuelle merket. 
Kan jeg bruke et tittelkort før/etter videoen med markedsførerens eller sponsorens merkevarenavn og produktinformasjon?
Ja. Vi tillater statiske tittelkort og avslutningsbilder der det forekommer en betalt promotering. Disse tittelkortene og avslutningsbildene kan inneholde grafikk og sponsorens eller markedsførerens logo og merkevareinformasjon.
 • Tittelkort: Disse må være statiske og kan vises i fem sekunder eller mindre. Hvis kortet er plassert i begynnelsen av videoen (0:01), må det også inneholde skaperens navn/logo.
 • Avslutningsbilder: Disse må være statiske og plassert i de siste 30 sekundene av videoen. 
Flere ressurser
Mer informasjon er tilgjengelig fra lokale juridiske ressurser, for eksempel Federal Trade Commission (FTC) i USA, Committee of Advertising Practice (CAP) i Storbritannia, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) i Frankrike, paraplyorganisasjonen Medienanstalten i Tyskland eller kommisjonen for rettferdig handel (KFTC) i Korea.
Informasjonen i denne brukerstøtteartikkelen er ikke juridiske råd. Artikkelen er bare ment som informasjon. Hvis du trenger råd, bør du søke juridisk bistand.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?