Betaalde productplaatsingen en aanbevelingen

Opmerking: Dit artikel is op 5 december geüpdatet om de inhoud te verduidelijken en om te benadrukken dat betaalde productplaatsingen of aanbevelingen van goederen of services moeten voldoen aan het Google Ads-beleid. Content die in strijd is met dit beleid, loopt het risico van YouTube te worden verwijderd. Herhaalde overtredingen kunnen leiden tot actie op kanaalniveau. 

Je kunt betaalde productplaatsingen, aanbevelingen of andere content waarvoor kennisgeving aan kijkers vereist is ('betaalde promotie'), opnemen in je video's. Als je dat doet, moet je het melden aan YouTube door het vakje 'video bevat betaalde promotie' in 'Gevanceerde instellingen' aan te vinken volgens de onderstaande instructies.

Alle betaalde promotie moet voldoen aan ons advertentiebeleid.  Verder zijn creators en merken zelf verantwoordelijk voor kennis over en naleving van hun wettelijke plichten ten aanzien van de kennisgeving van betaalde promotie in hun content, inclusief de wijze waarop en aan wie. Met andere woorden, ga na wat je wettelijke plichten zijn en houd je daaraan.

Wat is er gewijzigd?
Ons bestaande beleid voor betaalde promotie is niet gewijzigd.
Er is alleen een kennisgevingsfunctie voor betaalde promotie bijgekomen, waarmee creators kijkers kunnen laten weten dat ze naar content kijken die betaalde promotie bevat.
Wat bedoelen we met betaalde productplaatsingen en aanbevelingen?

Betaalde productplaatsingen zijn items die voor een derde partij worden gemaakt in ruil voor een vergoeding en/of waarin het merk, de boodschap of het product van een derde partij rechtstreeks wordt geïntegreerd.

Aanbevelingen zijn items die worden gemaakt voor een adverteerder of marketeer, waarin een boodschap is opgenomen die consumenten waarschijnlijk zullen opvatten als de mening, overtuiging of ervaring van de creator of de aanbeveler.

Afhankelijk van de geldende wetgeving kunnen de definities van betaalde productplaatsingen en aanbevelingen verschillen. Creators en merken zijn binnen hun jurisdictie zelf verantwoordelijk voor kennis over en naleving van de wettelijke plichten ten aanzien van de kennisgeving van betaalde promotie in video's, inclusief de wijze waarop en aan wie.
Moet ik het bij YouTube melden als een video een betaalde productplaatsing, aanbeveling of andere commerciële relatie bevat?
Ja. Dat moet je nog steeds aan YouTube melden door het vakje 'Video bevat betaalde promotie' in 'Geavanceerde instellingen' aan te vinken volgens deze instructies:
 1. Log op een computer in bij YouTube.
 2. Ga naar Videobeheer door te klikken op je accountpictogram > Creator Studio > Videobeheer.
 3. Selecteer Bewerken naast de video.
 4. Selecteer onder de video het tabblad Geavanceerde instellingen
 5. Ga naar het gedeelte Contentvermelding en vink het selectievakje aan naast Deze video bevat een betaalde promotie, zoals betaalde productplaatsing, sponsoring of aanbevelingen.

Als je wilt weten waarom je dit aan YouTube moet melden, raadpleeg je het gedeelte Wat gebeurt er als ik het vakje 'Contentvermelding' aanvinkt?

Wat gebeurt er als ik het vakje 'Contentvermelding' aanvink?
Door het vakje 'Video bevat betaalde promotie' in het gedeelte 'Contentvermelding' onder 'Geavanceerde instellingen' aan te vinken, help je ons iedereen de beste kijkervaring te bieden op YouTube.
We geven nog steeds advertenties weer bij deze video's, maar als je ons meldt dat een video betaalde promotie bevat, kan het zijn dat we een advertentie die een conflict oplevert met je merkpartner, vervangen door een andere advertentie. Ook verwijderen we je video uit de YouTube Kids-app volgens ons bestaande beleid.
Geeft YouTube nog steeds advertenties weer bij deze video's?
Ja, YouTube blijft advertenties weergeven bij deze video's.
Omdat we onze waarde voor adverteerders willen beschermen, vervangen we in video's met betaalde promoties een advertentie die een conflict oplevert met je merkpartner, mogelijk door een andere advertentie.
Als je bijvoorbeeld een video uploadt met vermeldingen en productplaatsingen van autobedrijf A, zou er een conflict ontstaan als we de omringende advertentieruimte voor die video zouden verkopen aan autobedrijf B.
Moet ik nog iemand op de hoogte stellen van commerciële relaties met mijn video?
Dat kan verplicht zijn. De plichten van creators en merken ten aanzien van betaalde promoties verschillen per jurisdictie. 
Als je video betaalde promotie bevat, kunnen sommige jurisdicties en merkpartners eisen dat je kijkers informeert over commerciële invloeden op of bijdragen aan je video, of dit nu in redactionele of financiële zin is. Je bent zelf verantwoordelijk voor kennis over en naleving van je wettelijke plichten ten aanzien van de kennisgeving van betaalde promotie in je content. Zie de aanvullende informatiebronnen hieronder.
Is er een functie waarmee ik kijkers kan informeren over betaalde promotie in mijn video's?

Ja. We bieden nu een extra functie waarmee creators een kennisgeving in de vorm van een tekstoverlay kunnen inschakelen. Kijkers krijgen deze een paar seconden te zien wanneer ze een video starten.

Je kunt de kennisgeving van betaalde promotie zowel aan nieuwe als aan bestaande video's toevoegen zonder ze opnieuw te hoeven uploaden. Als je een kennisgeving van betaalde promotie aan een bestaande video toevoegt, blijven de waarden voor het aantal weergaven en andere statistieken behouden. 

Je gebruikt de kennisgevingsfunctie voor betaalde promotie als volgt:

 1. Vink voor een nieuwe of bestaande video met betaalde promotie het selectievakje 'Video bevat betaalde promotie' aan volgens de bovenstaande stappen.
 2. Er verschijnt een tweede selectievakje met de tekst Help me kijkers op de hoogte te houden van betaalde promotie door een kennisgeving toe te voegen aan deze videoEr kunnen volgens de geldende wetgeving aanvullende kennisgevingen vereist zijn voor deze video.
 3. Als je dit selectievakje aanvinkt, wordt tien seconden lang de tekst 'Bevat betaalde promotie' in de video getoond. 
 4. Kijkers krijgen deze kennisgeving te zien wanneer ze een video starten op een computer of in de nieuwste versie van de mobiele YouTube-app.

Opmerking: Ook als je de kennisgevingsfunctie gebruikt, moet je er rekening mee houden dat elke jurisdictie weer andere of zelfs meer eisen stelt aan creators en merken die aan betaalde promotie doen. Ga dus na welke wetten voor jou van toepassing zijn en houd je daaraan. 

Betekent dit dat ik videoadvertenties (prerolls, midrolls en postrolls) in mijn video's kan verwerken?
Nee. Volgens het advertentiebeleid van YouTube mag je in je video's geen door adverteerders gemaakte en aangeleverde videoadvertenties verwerken. Ook andere reclameonderbrekingen zijn niet toegestaan als YouTube een soortgelijke advertentie-indeling aanbiedt. Als een adverteerder specifiek advertenties bij jouw content wil weergeven, raden we je aan met je partnerbeheerder te overleggen om de transactie te regelen. Meer informatie vind je in ons beleid ten aanzien van ingesloten sponsoring van derden.
Dit beleid is niet van toepassing op video's die zijn gemaakt door of voor merken en die zijn geüpload naar het YouTube-kanaal van dat merk. 
Mag ik aan het begin/einde van een video een titelkaart weergeven met de merknaam en productinformatie van de marketeer of sponsor?
Ja. Statische titelkaarten en eindkaarten zijn bij een betaalde promotie of aanbeveling toegestaan om deze relatie openbaar te maken of de onderliggende content toe te schrijven aan de marketeer of sponsor. Deze titelkaarten en eindkaarten kunnen grafisch zijn en het logo en de productbranding van de sponsor of marketeer bevatten.
 • Titelkaarten: Maximaal vijf seconden en statisch. Als een kaart aan het begin van de video wordt geplaatst (0,01 s), moet deze ook de naam of het logo van de creator bevatten.
 • Eindkaarten: Alleen binnen de laatste 30 seconden van de video en statisch. 
Zijn de kennisgevingsfunctie en statische titelkaarten beschikbaar voor alle gebruikers?
Ja. De kennisgevingsfunctie voor betaalde promotie en de statische titelkaarten zijn beschikbaar voor alle gebruikers. Ook kun je je eigen video bewerken. Je kunt deze functies gebruiken om kijkers erop te attenderen dat ze naar content met betaalde promotie kijken.
Meer informatiebronnen
Raadpleeg voor meer informatie de lokale juridische instanties, bijvoorbeeld de Federal Trade Commission (FTC) in de Verenigde Staten, het Committee of Advertising Practice (CAP) in het Verenigd Koninkrijk, de Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) in Frankrijk of de Medienanstalten in Duitsland.
 
De informatie in dit Helpcentrum-artikel is geen juridisch advies. We verstrekken deze gegevens uitsluitend ter informatie en raden je aan specifieke vragen voor te leggen aan je eigen juridisch adviseur.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?