Mokamas produktų rodymas ir rekomendacijos

Pastaba: šis straipsnis atnaujintas gruodžio 5 d., siekiant, kad būtų aiškesnis, ir norint pabrėžti, kad mokamas produktų rodymas arba prekės ar paslaugos rekomendavimas turi atitikti „Google“ skelbimų politiką. Skelbimų politikos gaires pažeidžiantis turinys gali būti pašalintas iš „YouTube“, o dėl pakartotinių pažeidimų gali būti imtasi veiksmų prieš kanalą. 

Vaizdo įrašuose galite pateikti mokamą produktų rodymą, rekomendacijas ar kitą turinį, apie kurį reikia informuoti žiūrinčiuosius (toliau – mokamą reklamą). Jei šio turinio įtraukėte, reikalaujame, kad apie tai praneštumėte „YouTube“ – išplėstiniuose nustatymuose pažymėkite laukelį šalia teksto „vaizdo įraše yra mokamos reklamos“. Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

Visa mokama reklama turi atitikti mūsų skelbimų politiką.  Be to, kūrėjai ir prekės ženklų savininkai yra atsakingi už teisinio įsipareigojimo savo turinyje atskleisti mokamą reklamą (įskaitant reikalavimus kada, kaip ir kam ją atskleisti) supratimą ir laikymąsi. Todėl būtinai peržiūrėkite savo teisinius įsipareigojimus ir jų laikykitės.

Kas pakeista?
Mūsų ilgalaikė mokamos reklamos politika nekeičiama.
Dabar siūlome papildomą mokamos reklamos atskleidimo funkciją, kurią pasitelkę kūrėjai gali pranešti žiūrintiesiems, kad jie žiūri turinį su mokama reklama.
Ką vadiname mokamu produktų rodymu ir rekomendacijomis?

Mokamas produktų rodymas – kai tam tikras turinys sukuriamas trečiajai šaliai už atlygį ir (arba) tos trečiosios šalies prekės ženklas, pranešimas ar produktas tiesiogiai įtraukiamas į turinį.

Rekomendacijos – tam tikras turinys, sukuriamas užsakius reklamuotojui ar rinkodaros įmonei, kuriame pateikiamas pranešimas, tikėtina, atspindintis vartotojų nuomones, įsitikinimus ar patirtį, susijusią su turinio kūrėju ar rekomenduotoju.

Atminkite, kad jums taikomuose įstatymuose mokamas produktų rodymas ir rekomendacijos gali būti apibrėžti kitaip. Kūrėjai ir prekės ženklų savininkai yra atsakingi už teisinio įsipareigojimo savo turinyje atskleisti mokamą reklamą (įskaitant reikalavimus kada, kaip ir kam ją atskleisti) supratimą ir visišką laikymąsi pagal savo jurisdikciją.
Ar man reikia pranešti „YouTube“, jei į vaizdo įrašą įtraukta mokamo produktų rodymo, rekomendacijų ar kito komercinio turinio?
Taip. Kaip visada, privalote pranešti „YouTube“, išplėstinių nustatymų skiltyje „Pareiškimas dėl turinio“ pažymėję laukelį šalia parinkties „vaizdo įraše yra mokamos reklamos“. Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.
 1. Kompiuteryje prisijunkite prie „YouTube“.
 2. Eikite į Vaizdo įrašų tvarkytuvę – spustelėkite paskyros piktogramą > Kūrėjų studija > Vaizdo įrašų tvarkytuvė.
 3. Šalia vaizdo įrašo pasirinkite Redaguoti.
 4. Po vaizdo įrašu pasirinkite skirtuką Išplėstiniai nustatymai
 5. Eikite į skiltį „Pareiškimas apie turinį“ ir pažymėkite laukelį šalia teksto Šiame vaizdo įraše yra mokamos reklamos, tokios kaip mokamas produktų rodymas, reklamos už rėmimą ir rekomendacijos.

Informaciją, kodėl turite pranešti „YouTube“, rasite skiltyje „Kas nutiks pažymėjus laukelį „Pareiškimas dėl turinio“?“.

Kas nutiks pažymėjus laukelį „Pareiškimas dėl turinio“?
Išplėstiniuose nustatymuose po skiltimi „Pareiškimas dėl turinio“ pažymėdami laukelį šalia teksto „vaizdo įraše yra mokamos reklamos“ padedate mums užtikrinti puikią žiūrinčiųjų patirtį.
Su šiais vaizdo įrašais vis tiek rodysime skelbimus. Kai mums pranešate, kad vaizdo įraše yra mokamos reklamos, skelbimą, kuris yra nesuderinamas su prekės ženklo partneriu, galime pakeisti kitu skelbimu. Be to, kai mums apie tai pranešate, jūsų vaizdo įrašą pašaliname iš „YouTube“ vaikams programos, kaip numatyta mūsų esamoje politikoje.
Ar „YouTube“ vis dar rodys skelbimus su šiais vaizdo įrašais?
Taip, „YouTube“ vis dar rodys skelbimus su šiais vaizdo įrašais.
Tam tikrais atvejais, siekdami apsaugoti vertę, kurią teikiame reklamuotojams, vaizdo įrašuose su mokama reklama skelbimą, kuris yra nesuderinamas su prekės ženklo partneriu, galime pakeisti kitu skelbimu.
Pavyzdžiui, jei įkeltumėte vaizdo įrašą, kuriame vaizduojamas automobilių gamintojos A prekės ženklas ir rodomi jos produktai, jis būtų nesuderinamas su skelbimo vietos šalia to vaizdo įrašo pardavimu automobilių gamintojai B.
Ar man reikia pranešti dar kam nors, jei į vaizdo įrašą įtraukta komercinio turinio?
Gali reikėti apie tai pranešti. Įvairiose jurisdikcijose mokamą reklamą teikiantiems kūrėjams ir prekės ženklų savininkams taikomi skirtingi reikalavimai. 
Jei turinyje yra mokamos reklamos, kai kurios jurisdikcijos ir prekės ženklo partneriai reikalauja pranešti žiūrintiesiems apie bet kokius komercinius santykius, galėjusius paveikti turinį ar jį papildyti, nesvarbu, turinys redaguotas ar gavote finansinės naudos. Jums tenka atsakomybė už jums taikomų mokamą reklamą reguliuojančių įstatymų ir reglamentų peržiūrą ir laikymąsi. Peržiūrėkite toliau pateiktus papildomus išteklius.
Ar yra funkcija, kurią pasitelkęs (-usi) galėčiau žiūrintiesiems pranešti, kad mano vaizdo įrašuose yra mokamos reklamos?

Taip. Dabar siūlome papildomą funkciją, kuri kūrėjams leidžia žiūrintiesiems pateikti atskleidimą, kuris rodomas kaip teksto perdanga, pirmas kelias vaizdo įrašo žiūrėjimo sekundes.

Mokamos reklamos atskleidimą galite pridėti prie bet kokių naujų ar esamų vaizdo įrašų; naujo vaizdo įrašo įkelti nebūtina. Jei mokamos reklamos atskleidimą pridėsite prie esamo vaizdo įrašo, vaizdo įrašo peržiūrų skaičius ir kita metrika išliks. 

Naudodami mokamos reklamos atskleidimo funkciją vadovaukitės toliau pateiktoms instrukcijomis.

 1. Jei bet kokiame naujame ar esamame vaizdo įraše yra mokamos reklamos, vykdydami pirmiau nurodytus veiksmus pažymėkite laukelį šalia teksto „vaizdo įraše yra mokamos reklamos“.
 2. Pasirodys kitas žymimasis laukelis ir tekstas: Padėkite informuoti žiūrinčiuosius apie mokamą reklamą, prie šio vaizdo įrašo pridėdami atskleidimąPagal galiojančius įstatymus gali būti reikalaujama atskleisti papildomos informacijos apie šį vaizdo įrašą.
 3. Pažymėkite šį laukelį, kad vaizdo įraše 10 sekundžių būtų rodomas toks atskleidimo tekstas: „Yra mokamos reklamos“. 
 4. Žiūrintieji šį tekstą pamatys pradėję žiūrėti vaizdo įrašą kompiuteryje arba naudodami naujausią „YouTube“ programos mobiliesiems versiją.

Pastaba: net jei naudojate mokamos reklamos atskleidimo funkciją, atminkite, kad įvairių šalių jurisdikcijose mokamą reklamą teikiantiems kūrėjams ir prekės ženklų savininkams taikomos skirtingos nuostatos, pagal kurias gali būti reikalaujama įvykdyti daugiau sąlygų, todėl nepamirškite peržiūrėti taikytinus įstatymus ir jų laikytis. 

Ar tai reiškia, kad galiu integruoti vaizdo įrašo skelbimus (rodomus pradžioje, viduryje ir pabaigoje) į savo vaizdo įrašus?
Ne. Pagal „YouTube“ skelbimų politiką reklamuotojų sukurtų ir pateiktų vaizdo įrašo skelbimų į savo turinį ar kitas komercines pertraukas, kuriose „YouTube“ siūlo panašius skelbimų formatus, integruoti ar įterpti negalite. Jei žinote reklamuotoją, besidomintį galimybe teikti skelbimus su būtent jūsų turiniu, susitarkite dėl operacijos per savo partnerio vadybininką. Žr. daugiau informacijos apie „YouTube“ politiką, taikomą įterptajam trečiųjų šalių rėmimui.
Ši politika netaikoma vaizdo įrašams, sukurtiems prekės ženklų savininkų (arba jiems) ir įkeltiems į prekės ženklo savininko „YouTube“ kanalą. 
Ar galiu naudoti pavadinimo kortelę prieš vaizdo įrašą su rinkodaros įmonės arba rėmėjo prekės ženklo ir produkto informacija ar po šio vaizdo įrašo?
Taip. Leidžiame statines pavadinimo ir pabaigos korteles, kai pateikiama mokama reklama su tikslu atskleisti šiuos santykius ar kitas rėmėjo arba rinkodaros įmonės sąsajas su pagrindiniu turiniu. Šios pavadinimo ir pabaigos kortelės gali būti grafinės; jose gali būti rėmėjo ar rinkodaros įmonės logotipas ir prekės ženklas.
 • Pavadinimo kortelės: turi būti rodomos 5 sekundes ar trumpiau ir turi būti statinės. Jei jos rodomos vaizdo įrašo pradžioje (0:01 sek.), kortelėje esantis prekės ženklas turi būti rodomas šalia kūrėjo vardo (pavadinimo) / logotipo.
 • Pabaigos kortelės: turi būti rodomos per paskutines 30 vaizdo įrašo sekundžių ir turi būti statinės. 
Ar atskleidimo funkcija ir statinėmis pavadinimo kortelėmis gali naudotis visi naudotojai?
Taip. Mokamos reklamos atskleidimo funkcija ir statinės pavadinimo kortelės pasiekiamos visiems naudotojams, taip pat galite redaguoti vaizdo įrašą. Vertėtų naudotis šiomis funkcijomis, kad žiūrintiesiems padėtumėte suprasti, jog jie žiūri turinį su mokama reklama.
Papildomi ištekliai
Daugiau informacijos rasite vietiniuose teisiniuose ištekliuose, pvz., siūlomuose JAV Federalinės prekybos komisijos (FTC), Jungtinės Karalystės Reklamos praktikos komiteto (CAP), atitinkamos Prancūzijos institucijos „Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes“ (DGCCRF) arba Vokietijos žiniasklaidos priežiūros tarnybų „Medienanstalten“.
 
Šiame pagalbos centro straipsnyje pateikta informacija nėra teisinis patarimas. Mūsų tikslas – tik informuoti, todėl vertėtų pasitarti su savo teisiniais atstovais.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?