Mokamas produktų rodymas, rėmimas ir rekomendacijos

Pastaba: šis straipsnis atnaujintas 2020 m. rugpjūčio mėn. siekiant įtraukti nuostatą, kad visuose vaizdo įrašuose, pažymėtuose kaip turinčiuose mokamos reklamos, nuo 2020 m. rugsėjo mėn. bus rodomas paskelbimo pranešimas.

Vaizdo įrašuose galite pateikti mokamą produktų rodymą, rekomendacijas, rėmimą ar kitą turinį, apie kurį reikia informuoti žiūrinčiuosius. 

Jei nuspręsite įtraukti bet kokį iš pirmiau nurodytų elementų, turite mums apie tai pranešti, vaizdo įrašo išsamioje informacijoje pažymėdami mokamos reklamos laukelį. Žr. toliau pateiktas instrukcijas.

Visa mokama reklama turi atitikti mūsų Skelbimų politiką. Jūs ir prekės ženklų savininkai, su kuriais bendradarbiaujate, yra atsakingi už įsipareigojimų vietos valdžios institucijoms ir teisinių įsipareigojimų savo turinyje atskleisti mokamą reklamą supratimą ir laikymąsi. Kai kuriuose tokiuose įsipareigojimuose nurodyta, kada, kaip ir kam šią informaciją atskleisti.

Kas pakeista?
Visuose vaizdo įrašuose, pažymėtuose kaip turinčiuose mokamos reklamos, bus rodomas paskelbimo pranešimas, nurodantis, kad vaizdo įraše yra mokamos reklamos. 
Ką vadiname mokamu produktų rodymu ir rekomendacijomis?

Mokamas produktų rodymas – kai tam tikras turinys sukuriamas trečiajai šaliai už atlygį arba tos trečiosios šalies prekės ženklas, pranešimas ar produktas tiesiogiai įtraukiamas į turinį.

Rekomendacijos – tam tikras turinys, sukuriamas užsakius reklamuotojui ar rinkodaros įmonei, kuriame pateikiamas pranešimas, tikėtina, atspindintis žmonių nuomones, įsitikinimus ar patirtį, susijusią su turinio kūrėju ar rekomenduotoju.

Rėmimas – kai tam tikrą turinį (visą arba jo dalį) finansuoja trečioji šalis. Pristatant rėmėjus dažniausiai reklamuojamas trečiosios šalies prekės ženklas, pranešimas ar produktas, šių elementų neįtraukiant tiesiogiai į turinį.

Atminkite, kad jums taikomuose įstatymuose mokama reklama gali būti apibrėžta kitaip. Kūrėjai ir prekės ženklų savininkai yra atsakingi už teisinio įsipareigojimo savo turinyje atskleisti mokamą reklamą supratimą ir laikymąsi pagal jų jurisdikciją. Teisiniuose įsipareigojimuose gali būti nurodyta, kada, kaip ir kam šią informaciją atskleisti.
Ar man reikia pranešti „YouTube“, jei į vaizdo įrašą įtraukta mokamo produktų rodymo, rekomendacijų ar kito komercinio turinio?
Jei turinyje yra mokamo produktų rodymo, rekomendacijų ar kitų komercinių santykių, turite apie tai pranešti „YouTube“, kad galėtume palengvinti šios informacijos atskleidimą naudotojams. Atkreipkite dėmesį, kad galite turėti ir daugiau įsipareigojimų, priklausomai nuo jūsų jurisdikcijos įstatymų. Jei nesilaikysite šių įsipareigojimų, galime imtis veiksmų jūsų turinio ar paskyros atžvilgiu. Ką reikia nurodyti „YouTube“:
  1. Kompiuteryje prisijunkite prie „YouTube Studio“.
  2. Kairiajame meniu pasirinkite Turinys.
  3. Spustelėkite vaizdo įrašą, kurį norite redaguoti.
  4. Pasirinkite Daugiau parinkčių
  5. Pažymėkite laukelį šalia teksto „Mano vaizdo įraše yra mokamos reklamos, tokios kaip produkto rodymas, rėmimas ar rekomendacijos“.
  6. Pasirinkite IŠSAUGOTI.

Tai, kokią informaciją turite pateikti „YouTube“, nurodyta skiltyje „Kas nutiks, jei pažymėsiu laukelį „Šiame vaizdo įraše yra tokios mokamos reklamos kaip mokamas produktų rodymas, rėmimas arba rekomendacijos?“.

Kas nutiks, jei pažymėsiu laukelį „Šiame vaizdo įraše yra tokios mokamos reklamos kaip mokamas produktų rodymas, rėmimas arba rekomendacijos?“
Išplėstiniuose nustatymuose po skiltimi „Pareiškimas dėl turinio“ pažymėdami laukelį šalia teksto „vaizdo įraše yra mokamos reklamos“ padedate mums užtikrinti puikią žiūrinčiųjų patirtį.
Su šiais vaizdo įrašais vis tiek rodysime skelbimus. Kai mums pranešate, kad vaizdo įraše yra mokamos reklamos, skelbimą, kuris yra nesuderinamas su prekės ženklo partneriu, galime pakeisti kitu skelbimu. Be to, kai mums apie tai pranešate, jūsų vaizdo įrašą pašaliname iš „YouTube“ vaikams programos, kaip numatyta mūsų esamoje politikoje.
Ar „YouTube“ vis dar rodys skelbimus su šiais vaizdo įrašais?
Taip, „YouTube“ vis dar rodys skelbimus su šiais vaizdo įrašais.
 
Tam tikrais atvejais, siekdami apsaugoti vertę, kurią teikiame reklamuotojams, vaizdo įrašuose su mokama reklama skelbimą, kuris yra nesuderinamas su prekės ženklo partneriu, galime pakeisti kitu skelbimu.
 
Pavyzdžiui, jei įkeltumėte vaizdo įrašą, kuriame vaizduojamas įmonės A prekės ženklas ir rodomi jos produktai, jis būtų nesuderinamas su skelbimo vietos šalia to vaizdo įrašo įmonei B.
Ar man reikia pranešti dar kam nors, jei į vaizdo įrašą įtraukta komercinio turinio?
Gali reikėti apie tai pranešti. Įvairiose jurisdikcijose mokamą reklamą teikiantiems kūrėjams ir prekės ženklų savininkams taikomi skirtingi reikalavimai. 
 
Jei turinyje yra mokamos reklamos, kai kurios jurisdikcijos ir prekės ženklo partneriai reikalauja pranešti žiūrintiesiems apie bet kokius komercinius santykius, galėjusius paveikti turinį ar jį papildyti. Jums tenka atsakomybė už jums taikomų mokamą reklamą reguliuojančių įstatymų ir reglamentų peržiūrą ir laikymąsi. Toliau peržiūrėkite daugiau išteklių.
Ar yra funkcija, kurią pasitelkęs (-usi) galėčiau žiūrintiesiems pranešti, kad mano vaizdo įrašuose yra mokamos reklamos?

Taip. Jei vaizdo įrašą pažymėsite kaip turintį mokamos reklamos, vaizdo įrašo pradžioje automatiškai 20 sekundžių žiūrintiesiems rodysime paskelbimo pranešimą. Paskelbimo pranešime žiūrintiesiems pranešime, kad vaizdo įraše yra mokamos reklamos. 

Atminkite, kad įvairiose jurisdikcijose mokamą reklamą teikiantiems kūrėjams ir prekės ženklų savininkams taikomi skirtingi reikalavimai, pagal kuriuos jums taikoma daugiau įpareigojimų, todėl susipažinkite su taikytinais įstatymais ir jų laikykitės. 

Ar tai reiškia, kad galiu integruoti vaizdo įrašo skelbimus (rodomus pradžioje, viduryje ir pabaigoje) į savo vaizdo įrašus?
Ne. Pagal „YouTube“ skelbimų politiką reklamuotojų sukurtų ir pateiktų vaizdo įrašo skelbimų į savo turinį ar kitas komercines pertraukas, kuriose „YouTube“ siūlo panašius skelbimų formatus, integruoti ar įterpti negalite. 
 
Jei žinote reklamuotoją, kuris norėtų pateikti skelbimų, ypač jūsų turinyje, bendradarbiaukite su partnerių vadybininku ir galbūt pavyks šiuos skelbimus parodyti. Žr. daugiau informacijos apie „YouTube“ politiką, taikomą įterptajam trečiųjų šalių rėmėjų pristatymui.
 
Ši politika netaikoma vaizdo įrašams, sukurtiems prekės ženklų savininkų (arba jiems) ir įkeltiems į prekės ženklo savininko „YouTube“ kanalą. 
Ar galiu naudoti pavadinimo kortelę prieš vaizdo įrašą su rinkodaros įmonės arba rėmėjo prekės ženklo ir produkto informacija ar po šio vaizdo įrašo?
Taip. Leidžiame statines pavadinimo ir pabaigos korteles, kai pateikiama mokama reklama. Šiose pavadinimo ir pabaigos kortelėse gali būti grafikos elementų; jose gali būti rėmėjo ar rinkodaros įmonės logotipas ir prekės ženklas.
  • Pavadinimo kortelės: turi būti rodomos penkias sekundes ar trumpiau ir turi būti statinės. Jei jos rodomos vaizdo įrašo pradžioje (0:01 sek.), kortelėje esantis prekės ženklas turi būti rodomas šalia kūrėjo vardo (pavadinimo) / logotipo.
  • Pabaigos kortelės: turi būti rodomos per paskutines 30 vaizdo įrašo sekundžių ir turi būti statinės. 
Daugiau išteklių
Daugiau informacijos rekomenduojame ieškoti vietiniuose teisiniuose ištekliuose, pvz., siūlomuose JAV Federalinės prekybos komisijos (FTC), Jungtinės Karalystės Reklamos praktikos komiteto (CAP), Prancūzijos Konkurencijos, vartotojų reikalų ir sukčiavimo prevencijos generalinio direktorato (DGCCRF), Vokietijos žiniasklaidos priežiūros tarnybos „Medienanstalten“ arba Korėjos sąžiningos prekybos komisijos (KTFC).
Šiame pagalbos centro straipsnyje pateikta informacija nėra teisinis patarimas. Mūsų tikslas – tik informuoti, todėl vertėtų pasitarti su savo teisiniais atstovais.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?