Magdagdag ng mga binabayarang placement ng produkto, sponsorship, at pag-eendorso

Puwede kang magsama ng mga binabayarang placement ng produkto, pag-endorso, sponsorship, o iba pang content na nagre-require ng paghahayag sa mga manonood sa iyong mga video. Kailangan mong ipaalam sa amin kung magsasama ka ng alinman sa mga iyon sa pamamagitan ng pagpili sa kahon ng may bayad na promosyon sa mga detalye ng iyong video. 

Kailangang sumunod ang lahat ng may bayad na promosyon sa mga patakaran ng Google Ads at Mga Alituntunin ng Komunidad ng YouTube. Responsibilidad mo at ng mga brand na nakakatrabaho mo na unawain at sundin ang mga lokal at legal na obligasyong ihayag ang May Bayad na Promosyon sa kanilang content. Kasama sa ilan sa mga obligasyong ito ang kung kailan at paano ihahayag, at kung kanino ihahayag.

Kung gusto mong maghanap ng mga partikular na video kung saan nag-declare ang creator ng may bayad na promosyon, gamitin ang link na ito. Kung nasa mobile device ka, pindutin nang matagal ang link para kopyahin ang address sa web, pagkatapos ay i-paste ito sa navigation bar ng browser mo.
Saan hindi dapat isama ang mga binabayarang placement ng produkto, sponsorship, at pag-endorso

Ibig sabihin ng pagsunod sa mga patakaran ng Google Ads, hindi mo puwedeng isama ang mga may bayad na promosyon ng mga sumusunod na produkto at serbisyo sa iyong content:

 • Mga ilegal na produkto o serbisyo
 • Mga serbisyo ng pakikipagtalik o pag-escort
 • Pang-adult na content
 • Mga mail-order bride
 • Mga recreational drug
 • Mga pharmaceutical na walang reseta
 • Mga site ng online na pagsusugal na hindi pa nasusuri ng Google o YouTube
 • Mga serbisyo para mandaya sa mga exam o pagsusulit
 • Pag-hack, phishing, o spyware
 • Mga pampasabog
 • Mga mapanloko o mapanlinlang na negosyo

Nalalapat ang patakarang ito sa mga video, paglalarawan ng video, komento, live stream, Mga Short, at anupamang produkto o feature ng YouTube. Hindi kumpleto ang listahang ito. Huwag mag-post ng content kung sa tingin mo ay posibleng lumabag ito sa patakarang ito. 

Mga Halimbawa

Narito ang ilang halimbawa ng content na hindi pinapayagan sa YouTube.

 • May bayad na promosyon ng isang serbisyo sa pagsusulat ng pang-akademikong sanaysay
 • May bayad na promosyon ng website na nagbebenta ng mga pekeng passport o pagtuturo ng paggawa ng mga pinekeng opisyal na dokumento
 • May bayad na promosyon ng software na bumubuo ng mga pekeng numero ng credit card
 • May bayad na promosyon ng isang online na parmasyang nagbebenta ng mga kontroladong pharmaceutical nang walang reseta

Ano ang mangyayari kung lalabag sa patakarang ito ang iyong content

Kung lalabag sa patakarang ito ang iyong content, aalisin namin ang content at papadalhan ka namin ng email para ipaalam ito sa iyo. Kung ang paglabag na ito ang iyong unang paglabag sa aming Mga Alituntunin ng Komunidad, makakatanggap ka ng babala nang walang penalty sa channel mo. Puwede kang sumailalim sa isang pagsasanay sa patakaran para hayaang mag-expire ang babala pagkalipas ng 90 araw. Gayunpaman, kung lalabag ang iyong content sa parehong patakaran sa loob ng 90 araw na palugit na iyon, hindi mag-e-expire ang babala at bibigyan ng strike ang iyong channel. Kung lalabag ka sa ibang patakaran pagkatapos mong makumpleto ang pagsasanay, makakatanggap ka ng isa pang babala. Puwede naming pigilang sumailalim sa mga pagsasanay sa patakaran sa hinaharap ang mga paulit-ulit na lumalabag.

Kung mapapatawan ka ng 3 strike, wawakasan ang iyong channel. Puwede kang matuto pa tungkol sa mga pangunahing kaalaman sa strike sa Mga Alituntunin ng Komunidad sa YouTube

Dagdag pa rito, posible naming paghigpitan ang content ayon sa edad kung hindi naaangkop para sa lahat ng edad ang produkto o serbisyong pino-promote.

Ano ang ibig naming sabihin kapag binabanggit namin ang tungkol sa mga binabayarang placement ng produkto, sponsorship, at pag-endorso?

Ang mga binabayarang placement ng produkto ay mga content na ginagawa para sa isang third party kapalit ng bayad. Sa content din na ito direktang isinasama sa content ang brand, mensahe, o produkto ng third party.

Ang mga pag-endorso ay content na ginawa para sa isang advertiser (o para sa sariling mga brand ng creator kung hindi malinaw ang ugnayan ng creator/brand) na may mensaheng malamang na paniwalaan ng mga user na sumasalamin sa mga opinyon ng content creator.

Ang mga sponsorship ay mga content na pinondohan nang buo o hindi buo ng third party. Karaniwang pino-promote ng mga sponsorship ang brand, mensahe, o produkto ng third party nang hindi direktang isinasama ang brand, mensahe, o produkto sa content.

Tandaang posibleng magkakaiba ang pagpapakahulugan ng mga batas na naangkop sa iyo sa mga may bayad na promosyon. Responsibilidad ng mga creator at brand na unawain at ganap na sundin ang mga legal na obligasyon na ihayag ang may bayad na promosyon sa kanilang content alinsunod sa kanilang hurisdiksyon. Posibleng kasama sa mga legal na obligasyon ang panahon at paraan ng paghahayag, at kung kanino maghahayag.

Dapat ding maunawaan ng mga creator at brand kung pinapayagan ba ang mga partikular na uri ng mga may bayad na promosyon sa ilalim ng kanilang mga lokal na batas. Halimbawa, sa UK at EU, ang ilang partikular na video na itinuturing na “mga programang pambata” sa ilalim ng Direktiba sa Mga Serbisyo ng Audiovisual na Media ay puwedeng pagbawalang magsama ng mga sponsorship o mga binabayarang placement ng produkto.
Kailangan ko bang sabihin sa YouTube kung may binabayarang placement ng produkto, pag-endorso, o iba pang kaugnayang pangkomersyal ang aking video?
Kung ang iyong content ay mayroong binabayarang placement ng produkto, pag-endorso, o iba pang kaugnayang pangkomersyal, kailangan mo itong sabihin sa YouTube para mapangasiwaan namin ang mga paghahayag sa mga user. Posibleng magkaroon ka ng dagdag na obligasyon depende sa mga batas sa iyong hurisdiksyon. Kung hindi mo susundin ang mga obligasyong iyon, posible kaming kumilos laban sa iyong content o account. Para magsabi sa YouTube:
 1. Sa isang computer, mag-sign in sa YouTube Studio.
 2. Mula sa kaliwang seksyon, piliin ang Content.
 3. I-click ang video na gusto mong i-edit.
 4. Piliin ang Higit pang opsyon
 5. Lagyan ng check ang kahon sa tabi ng “Naglalaman ng may bayad na promosyon ang aking video tulad ng placement ng produkto, sponsorship, o pag-eendorso.”
 6. Piliin ang I-SAVE.

Ano ang mangyayari kapag nilagyan ko ng check ang kahong "Naglalaman ng may bayad na promosyon ang aking video tulad ng placement ng produkto, sponsorship, o pag-endorso"?
Kapag nilagyan mo ng check ang kahong "naglalaman ang video ng may bayad na promosyon" sa ilalim ng seksyong "Paghahayag ng content" sa iyong Mga Advanced na Setting, tumutulong kang makapagpanatili ng magandang karanasan ng manonood.
Magpapatakbo pa rin kami ng mga ad sa mga video na ito. Kapag sinabihan mo kami na may kasamang may bayad na promosyon ang isang video, puwede naming palitan ng alternatibong ad ang ad na sumasalungat sa iyong partner na brand. Gayundin, kapag sinabihan mo kami, aalisin namin ang iyong video sa YouTube Kids app alinsunod sa aming mga kasalukuyang patakaran.
Magpapatakbo pa rin ba ang YouTube ng mga ad sa mga video na ito?
Oo, Magpapatakbo pa rin ang YouTube ng mga ad sa mga video na ito.
 
Kung minsan, posible naming palitan ng ibang ad ang ad na sumasalungat sa partner ng iyong brand sa mga video na may mga may bayad na promosyon. Ginagawa ang pagpapalit na ito para maprotektahan ang halagang iniaalok namin sa mga advertiser.
 
Halimbawa, sabihin nating nag-upload ka ng video na may mga binabanggit na brand at placement ng produkto para sa Kumpanya A. Walang katuturan kung magbebenta ka ng espasyo para sa ad tungkol sa video na iyon sa Kumpanya B.
May iba pa ba akong kailangang sabihan tungkol sa anumang kaugnayang pangkomersyal na nauugnay sa aking video?
Posibleng kailanganin mo. May iba't ibang kinakailangan ang magkakaibang hurisdiksyon para sa mga creator at brand na nauugnay sa may bayad na promosyon. 
 
Kapag may kasamang may bayad na promosyon ang iyong content, hihilingin ng ilang hurisdiksyon at partner ng brand na sabihin mo sa mga manonood ang tungkol sa anumang kaugnayang pangkomersyal na posibleng nakaimpluwensya sa iyong content. Responsibilidad mong suriin at sundin ang mga batas at regulasyon sa content ng may bayad na promosyon na naaangkop sa iyo. 
May feature bang makakatulong sa aking ipaalam sa mga manonood ang tungkol sa May Bayad na Promosyon sa aking mga video?

Oo. Sa tuwing minamarkahan mo ang iyong video bilang naglalaman ng mga may bayad na promosyon, awtomatiko kaming nagpapakita sa mga manonood ng mensahe ng paghahayag sa loob ng 10 segundo sa simula ng video. Sasabihin sa manonood ng mensahe ng paghahayag na ito na naglalaman ito ng mga may bayad na promosyon, at nagli-link papunta sa pagena ito na nagbibigay-alam sa mga user sa mga binabayarang placement ng produkto, sponsorship at pag-endorso.

Tandaang may iba't ibang kinakailangan ang magkakaibang hurisdiksyon para sa mga creator at brand na nauugnay sa may bayad na promosyon na posibleng mag-require sa iyong gumawa ng mas maraming pagkilos. Tiyaking suriin at sundin ang mga naaangkop na batas. 

Nangangahulugan ba itong puwede akong maglagay ng mga video ad (mga pre-roll, mid roll, at post roll) sa aking mga video?
Hindi. Hindi ka pinapayagan ng mga patakaran sa mga ad ng YouTube na maglagay o mag-embed ng mga video ad o iba pang patalastas na ginawa at ibinigay ng advertiser sa iyong content. 
 
Kung mayroon kang advertiser na interesadong maghatid ng mga ad partikular na sa iyong content, makipagtulungan sa partner manager mo. Tumingin pa ng impormasyon tungkol sa aming mga patakaran tungkol sa mga naka-embed na sponsorship ng third party.
 
Hindi nalalapat ang patakarang ito sa mga video na ginawa ng o para sa mga brand at na-upload sa channel sa YouTube ng brand. 
Puwede ba akong gumamit ng title card bago ang/pagkatapos ng video na may pangalan ng brand at impormasyon ng produkto ng marketer o sponsor?
Oo. Pinapayagan namin ang mga hindi gumagalaw na title card at end card kung saan mayroong may bayad na promosyon. Puwedeng kasama sa mga title card at end card na ito ang graphics at ang logo at branding ng produkto ng sponsor o marketer.
 • Mga title card: 5 segundo o mas maikli at hindi gumagalaw. Kung ilalagay ang mga ito sa simula ng video (0:01s), dapat may brand din ng pangalan/logo ng creator ang card.
 • Mga end card: Ilalagay sa loob ng huling 30 segundo ng video at static dapat ito. 
Higit pang resource
Para sa higit pang impormasyon, inirerekomenda naming regular kang sumangguni sa iyong lokal na legal na resource, gaya ng Federal Trade Commission (FTC) sa United States, Advertising Standards Authority (ASA) sa United Kingdom, Directorate General for Competition, Consumer Affairs and Fraud Prevention (DGCCRF) sa France, mga awtoridad sa media na Medienanstalten sa Germany o Korea Fair Trade Commission (KFTC) sa Korea.
Hindi legal na payo ang impormasyong ipinapakita sa artikulong ito sa Help Center. Ibinibigay namin ito para sa mga layunin ng pagbibigay ng impormasyon kaya makakabuting makipag-ugnayan ka sa iyong sariling mga legal na kinatawan.

Nakatulong ba ito?

Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu