Placená zobrazení a propagace produktu

Poznámka: Tento článek byl 5. prosince aktualizován za účelem ozřejmění a zdůraznění skutečnosti, že placené zobrazení produktu či propagace zboží nebo služby musí splňovat zásady pro reklamy společnosti Google. Obsahu, který porušuje tyto pokyny k zásadám pro reklamy, hrozí odstranění z YouTube. Opakované porušování zásad může vést k opatřením na úrovni kanálu. 

Do obsahu videa můžete umístit placená zobrazení, propagaci produktu i další obsah, na který musí být divák upozorněn („placená propagace“). V takovém případě však požadujeme, abyste YouTube na tuto skutečnost upozornili zaškrtnutím políčka „Video obsahuje placenou propagaci“ v nabídce Pokročilá nastavení. Postupujte přitom podle pokynů uvedených níže.

Veškerá placená propagace musí splňovat naše zásady inzerce.  Autoři a značky také musí znát a dodržovat zákonné podmínky ohledně upozornění na placený obsah ve videích, například kdy, jak a koho je třeba na takový obsah upozornit (nezapomeňte si prostudovat a dodržovat veškeré zákonné požadavky).

Co se změnilo?
Podmínky trvale platných zásad pro placenou propagaci se nemění.
Nyní nabízíme funkci upozornění na placenou propagaci, pomocí níž mohou autoři videí diváky informovat o tom, že sledují obsah s placenou propagací.
Co rozumíme placeným umístěním a propagací produktů?

Placené umístění produktů můžeme popsat jako části obsahu vytvořené za úplatu pro třetí stranu nebo takové části, kde se sdělení třetí strany nebo produkt vkládá přímo do obsahu.

Propagaci můžeme popsat jako části obsahu vytvořené pro zadavatele reklamy nebo obchodníka obsahující sdělení, o němž si diváci mohou myslet, že odráží názory, stanoviska nebo zkušenosti autora nebo propagující osoby.

Upozorňujeme, že platné zákony, které se vztahují přímo na váš případ, mohou placené umístění a propagaci definovat odlišně. Autoři a značky musí znát a dodržovat zákonné podmínky ohledně upozornění na placený obsah ve videích v příslušné zemi, například kdy, jak a koho je třeba na takový obsah upozornit.
Musím oznámit službě YouTube, že do videa umísťuji placené zobrazení nebo propagaci produktů, nebo že vstupuji do jiného komerčního vztahu?
Ano. Stále platí, že musíte YouTube na tuto skutečnost upozornit zaškrtnutím políčka „Video obsahuje placenou propagaci“ v nabídce Prohlášení o obsahu v Pokročilých nastaveních. Postupujte takto:
 1. Na počítači se přihlaste na YouTube.
 2. Přejděte do Správce videí kliknutím na ikonu svého účtu > Studio pro autory > Správce videí.
 3. Vedle požadovaného videa vyberte možnost Upravit.
 4. Pod videem vyberte kartu Pokročilá nastavení
 5. Přejděte do části Prohlášení o obsahu a zaškrtněte políčko Video obsahuje placenou propagaci, například placené umístění, sponzoring nebo propagaci produktu.

Podrobnější informace o tom, proč je nutné informovat YouTube, naleznete v části Co se stane, když zaškrtnu políčko Prohlášení o obsahu?

Co se stane, když zaškrtnu políčko Prohlášení o obsahu?
Když v nabídce Prohlášení o obsahu v Pokročilých nastaveních zaškrtnete políčko „Video obsahuje placenou propagaci“, pomáháte nám tím zachovat přátelské prostředí pro všechny uživatele.
U daného videa se stále mohou zobrazovat reklamy. Když nás upozorníte, že video obsahuje placenou propagaci, můžeme reklamy firmy, která pro vašeho partnera představuje konkurenci, nahradit jinými reklamami. Jestliže nás upozorníte, v souladu s našimi zásadami také odstraníme vaše video z aplikace YouTube Kids.
Bude YouTube u těchto videí i nadále zobrazovat reklamy?
Ano, YouTube u těchto videí bude i nadále zobrazovat reklamy.
Snažíme se ale chránit hodnotu, kterou inzerentům nabízíme; u videí s placenou propagací proto můžeme nahradit reklamy firmy, která pro vašeho partnera představuje konkurenci, jinými reklamami.
Pokud například nahrajete video, ve kterém je zmíněna značka výrobce automobilů A a ve kterém jsou zobrazeny jeho automobily, a my bychom prostor okolo tohoto videa prodali výrobci automobilů B, došlo by ke střetu zájmů.
Musím komerční vztah navázaný v souvislosti s videem oznámit i někomu jinému?
Je to možné. Různé země mají různé nároky na autory a značky, které využívají placenou propagaci. 
Pokud vaše materiály obsahují placenou propagaci, některé země nebo partneři značek vyžadují, abyste divákům oznámili každý komerční vztah, který by mohl váš obsah ovlivnit nebo k němu přispět – ať již redakčně, nebo finančně. Vaší povinností je seznámit se s platnými zákony a omezeními ohledně placené propagace, které se na vás vztahují, a dodržovat je. Odkazy na další zdroje naleznete níže.
Je na YouTube k dispozici nějaká funkce, která by mi pomohla informovat diváky o tom, že moje videa obsahují placenou propagaci?

Ano. Nyní nabízíme doplňkovou funkci, která autorům umožní aktivovat viditelné upozornění pro diváky. Toto upozornění se pak zobrazí jako překryvná textová vrstva během prvních vteřin přehrávání videa.

Upozornění na placený obsah tak můžete přidat do všech nových i stávajících videí a nemusíte kvůli tomu nahrávat novou verzi videa. Když přidáte upozornění do stávajícího videa, počet zhlédnutí a další metriky u tohoto videa zůstanou beze změny. 

Funkce upozornění na placený obsah se používá takto:

 1. U nových i stávajících videí, která obsahují placenou propagaci, postupujte podle pokynů uvedených výše a zaškrtněte políčko „Video obsahuje placenou propagaci“.
 2. Zobrazí se další zaškrtávací políčko s textem Pomozte mi informovat diváky placené propagace přidáním upozornění k videuPlatné zákony mohou vyžadovat další upozornění.
 3. Když toto políčko zaškrtnete, u vašeho videa se bude zobrazovat desetivteřinové upozornění s textem Obsahuje placenou propagaci. 
 4. Toto upozornění se zobrazí divákům v okamžiku, kdy si video začnou přehrávat na počítači nebo v nejnovější verzi aplikace YouTube pro mobilní zařízení.

Upozornění: I když budete používat naši funkci upozornění na placený obsah, mějte na paměti, že v různých zemích platí pro autory a značky využívající placenou propagaci různé zákony a požadavky a že naše funkce nemusí být dostačující. Prostudujte si proto příslušné zákony a dodržujte je. 

Znamená to, že přímo do svých videí mohu vložit videoreklamy (před video, do videa a po skončení videa)?
Ne. Zásady inzerce YouTube nepovolují, abyste do svého obsahu vkládali videoreklamy vytvořené inzerentem nebo třetí stranou ani jiné reklamní bloky, jestliže YouTube nabízí podobné formáty reklamy. Pokud máte inzerenta, který má zájem o zobrazování reklam konkrétně ve vašem obsahu, kontaktujte prosím svého manažera pro partnery, který vám tuto transakci umožní. Další informace o našich zásadách pro vkládané sponzorské reklamy třetích stran naleznete zde.
Tyto zásady neplatí pro videa, která vytvořila konkrétní značka nebo která pro značku někdo vytvořil, nahraná do kanálu YouTube dané značky. 
Mohu před video nebo za video vložit vizitku se značkou sponzora nebo obchodníka a s informacemi o jeho produktu?
Ano. Do videí s placenou propagací povolujeme umístit statické titulky za účelem oznámení komerčního vztahu nebo jiného přispění sponzora nebo obchodníka k hlavnímu obsahu. Statické titulky na začátku nebo na konci videa mohou mít grafickou podobu a smějí obsahovat logo sponzora nebo inzerenta a značku produktu.
 • Úvodní titulek: Statické zobrazení, maximálně 5 sekund. Při umístění na začátek videa (v čase 0:01) musí titulek obsahovat i jméno/logo autora.
 • Závěrečný titulek: Statické zobrazení, možnost vložení do posledních 30 sekund videa. 
Je funkce upozornění a statických titulků k dispozici všem uživatelům?
Ano. Funkce upozornění na placenou propagaci i možnost statických titulků jsou k dispozici všem uživatelům, stejně jako možnost úpravy videí. Tyto funkce můžete využívat k informování diváků o tom, že sledují obsah s placenou propagací.
Další zdroje informací
Další informace týkající se místních právních předpisů můžete získat u odpovědných institucí. Například v USA tuto problematiku řeší orgán FTC (Federal Trade Commission), ve Spojeném království CAP (Committee of Advertising Practice) a ve Francii DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes); v Německu pak mají tuto problematiku na starosti instituce Medienanstalten.
 
Informace uváděné v tomto článku nápovědy nelze považovat za právní radu. Poskytujeme je jen pro informační účely a v případě potřeby doporučujeme poradit se s právním zástupcem.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?