Přidání placeného zobrazení produktu, sponzorství a doporučení

Poznámka: Tento článek byl v lednu 2021 doplněn o seznam produktů a služeb, které byste neměli v rámci placené propagace uvádět.

Do svých videí můžete zahrnout placené zobrazení produktu, doporučení, sponzorství i další obsah, na který musí být divák upozorněn.

Rozhodnete-li se pro něco z výše uvedeného, musíte nám o tom dát vědět zaškrtnutím pole týkajícího se placené propagace v podrobnostech videa. Viz pokyny níže.

Všechny placené propagace musí být v souladu s našimi zásadami inzercepokyny pro komunitu. Vy i značky, se kterými spolupracujete, musíte znát a dodržovat místní i zákonné požadavky ohledně zveřejňování upozornění na placenou propagaci ve videích. Tyto požadavky například zahrnují, kdy, jak a koho je třeba na takový obsah upozornit.

V jakých případech placené zobrazení produktu, sponzorství a doporučení neuvádět

Podle našich zásad inzerce do svého obsahu nemůžete zahrnout placenou propagaci následujících produktů a služeb:

 • nelegální produkty a služby,
 • sexuální nebo eskortní služby,
 • obsah pro dospělé,
 • nevěsty na objednávku,
 • rekreační drogy,
 • léky bez předpisu,
 • webové stránky s online hazardními hrami, které ještě nebyly zkontrolovány Googlem nebo službou YouTube,
 • služby napomáhající podvádění u zkoušek a testů,
 • hacking, phishing nebo spyware,
 • výbušniny,
 • podvodné nebo zavádějící obchodování.

Tyto zásady se vztahují na videa, popisy videí, komentáře, živé přenosy a další služby či funkce YouTube. Nejedná se o úplný výčet. Nezveřejňujte obsah, pokud si myslíte, že by mohl tyto zásady porušovat.

Příklady

Tady je několik příkladů obsahu, který není na YouTube povolen:

 • placená propagace služby psaní akademických prací,
 • placená propagace webových stránek nabízejících prodej padělaných pasů nebo poskytujících pokyny k vytváření padělaných úředních dokumentů,
 • placená propagace softwaru generujícího falešná čísla platebních karet,
 • placená propagace internetové lékárny prodávající léčiva na předpis bez receptu.

Co se stane, pokud váš obsah zásady poruší

Pokud váš obsah tyto zásady poruší, odstraníme ho a informujeme vás e‑mailem. Pokud jste pokyny pro komunitu porušili poprvé, obdržíte upozornění bez postihů pro váš kanál. Pokud se tak stalo opakovaně, udělíme vašemu kanálu sankci. Když obdržíte tři sankce, bude váš kanál ukončen. Další informace o systému sankcí najdete zde.

V případě, že daný produkt nebo služba nebudou vhodné pro všechny věkové kategorie, můžeme váš obsah navíc omezit věkem.

Co rozumíme placeným zobrazením produktu, sponzorstvím a doporučením?

Za placené zobrazení produktu je považován obsah vytvořený za úplatu pro třetí stranu. Tento obsah rovněž obsahuje značku, sdělení nebo produkty zmíněné třetí strany.

Doporučením se rozumí obsah vytvořený pro inzerenta (nebo pro vlastní značky autora, pokud není jasný vztah mezi autorem/značkou) se sdělením, o němž si uživatelé mohou myslet, že odráží názory autora obsahu.

Sponzorství zahrnuje obsah, který je zcela nebo částečně financován třetí stranou. V rámci sponzorství většinou dochází k propagaci značky, sdělení nebo produktu třetí strany, aniž by došlo k jejich přímému zahrnutí do obsahu.

Upozorňujeme, že platné právní předpisy, které se na vás vztahují, mohou placenou propagaci definovat odlišně. Autoři i značky nesou odpovědnost za znalost a úplné dodržování zákonných požadavků své země ohledně upozorňování na placenou propagaci ve svém obsahu. Tyto právní povinnosti mohou zahrnovat, kdy, jak a koho je třeba na takový obsah upozornit.

Autoři a značky by také měli vědět, jestli jsou určité typy placené propagace v souladu s právními předpisy konkrétní země. Například ve Spojeném království a Evropské unii jsou některá videa klasifikovaná jako programy pro děti a vztahuje se na ně směrnice o audiovizuálních mediálních službách (AVMSD), která zakazuje, aby videa obsahovala sponzorství či placené zobrazení produktu (tzv. product placement).
Musím oznámit službě YouTube, že do videa umísťuji placené zobrazení produktu či doporučení nebo že vstupuji do jiného komerčního vztahu?
Váže-li se váš obsah k placenému zobrazení produktu, doporučení či jinému komerčnímu vztahu, musíte to oznámit službě YouTube, aby o tom mohla vyrozumět uživatele. Upozorňujeme, že se na vás v závislosti na právních předpisech ve vaší zemi mohou vztahovat další požadavky. Pokud se těmito požadavky nebudete řídit, mohou být vůči vašemu obsahu či kanálu podniknuty patřičné kroky. Jak to službě YouTube oznámit:
 1. Na počítači se přihlaste do Studia YouTube.
 2. V levé části vyberte možnost Obsah.
 3. Klikněte na video, které chcete upravit.
 4. Zvolte Další možnosti.
 5. Zaškrtněte políčko vedle prohlášení „Moje video obsahuje placenou propagaci, jako je umístění produktu ve videu (tzv. product placement), sponzorství nebo doporučení produktu“.
 6. Klikněte na ULOŽIT.

Další informace najdete v sekci Co se stane, když zaškrtnu políčko Moje video obsahuje placenou propagaci, jako je umístění produktu ve videu (tzv. product placement), sponzorství nebo doporučení produktu..

Co se stane, když zaškrtnu políčko Moje video obsahuje placenou propagaci, jako je umístění produktu ve videu (tzv. product placement), sponzorství nebo doporučení produktu.
Když v nabídce Prohlášení o obsahu v Pokročilých nastaveních zaškrtnete políčko „Video obsahuje placenou propagaci“, pomáháte nám tím zachovat přátelské prostředí pro všechny uživatele.
U těchto videí se stále mohou zobrazovat reklamy. Když nás upozorníte, že video obsahuje placenou propagaci, můžeme reklamy firmy, která pro vašeho partnera představuje konkurenci, nahradit jinými reklamami. Stejně tak můžeme v souladu s našimi zásadami vaše video odebrat z aplikace YouTube Kids.
Bude YouTube u těchto videí i nadále zobrazovat reklamy?
Ano, YouTube u těchto videí bude i nadále zobrazovat reklamy.
 
U videí s placenou propagací někdy můžeme nahradit reklamy, které pro vašeho partnera představují konkurenci, jinými reklamami. Cílem této změny je chránit hodnotu, kterou inzerentům nabízíme.
 
Řekněme například, že nahrajete video, ve kterém je zmíněna značka společnosti A. Nedávalo by smysl prodat reklamní prostor okolo tohoto videa společnosti B.
Musím komerční vztah související s mým videem oznámit i někomu jinému?
Je to možné. Různé země mají různé požadavky na autory a značky zapojené do placené propagace.
 
Pokud váš obsah obsahuje placenou propagaci, některé země nebo značky vyžadují, abyste divákům oznámili každý obchodní vztah, který mohl váš obsah ovlivnit. Je vaší odpovědností seznámit se s platnými zákony a předpisy týkajícími se placené propagace, které se na vás vztahují, a dodržovat je. Viz další zdroje níže.
Je na YouTube k dispozici nějaká funkce, která by mi pomohla informovat diváky o tom, že moje videa obsahují placenou propagaci?

Ano. U videí označených jako obsahující placenou propagaci se na začátku divákům automaticky zobrazí sdělení po dobu 10 sekund. Toto sdělení diváka informuje, že dané video obsahuje placenou propagaci. 

Upozorňujeme, že různé země mají různé požadavky na autory a značky zapojené do placených propagací. Z těchto požadavků mohou vyplývat další povinnosti; proto se s příslušnými právními předpisy seznamte a dodržujte je. 

Znamená to, že přímo do svých videí mohu napevno vložit konkrétní videoreklamy (před video, do videa a po skončení videa)?
Ne. Zásady inzerce YouTube nepovolují, abyste do svého obsahu vkládali videoreklamy vytvořené inzerentem nebo třetí stranou ani jiné reklamní bloky.
 
Pokud máte inzerenta, který má zájem o zobrazování reklam konkrétně ve vašem obsahu, kontaktujte svého manažera pro partnery. Získejte další informace o našich zásadách pro vkládané sponzorské reklamy třetích stran.
 
Tyto zásady neplatí pro videa, která vytvořila konkrétní značka nebo která pro značku někdo vytvořil, nahraná na kanál YouTube dané značky. 
Mohu před video nebo za video vložit vizitku se značkou sponzora nebo inzerenta a s informacemi o jeho produktu?
Ano. Do videí s placenou propagací povolujeme umisťovat statické úvodní vizitky a koncové karty. Tyto úvodní vizitky a koncové karty mohou obsahovat grafické výtvory, logo sponzora nebo inzerenta a značku produktu.
 • Úvodní vizitky: Statické zobrazení, maximálně 5 sekund. Při umístění na začátek videa (v čase 0:01) musí vizitka obsahovat i jméno/logo autora.
 • Koncové karty: Statické zobrazení, možnost vložení do posledních 30 sekund videa.
Další zdroje
O dalších podrobnostech se pravidelně informujte prostřednictvím místních právních zdrojů. Například v USA tuto problematiku řeší orgán Federální obchodní komise (FTC), ve Spojeném království Úřad pro reklamní standardy (ASA), ve Francii Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, spotřebu a potírání podvodů (DGCCRF), v Německu mediální úřady Medienanstalten, v Koreji se pak touto problematikou zabývá korejská Komise pro poctivé obchodování (KFTC).
Informace uváděné v tomto článku nápovědy nelze považovat za právní radu. Poskytujeme je jen pro informační účely a v případě potřeby doporučujeme poradit se s právním zástupcem.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
59
false
false