Gắn thẻ cho video

Giới thiệu về thẻ

Thẻ là các từ khóa mô tả mà bạn có thể thêm vào video để giúp người xem tìm thấy nội dung của bạn. So với thẻ thì tiêu đề, hình thu nhỏ và nội dung mô tả của video là các thành phần quan trọng hơn trong siêu dữ liệu để giúp người xem khám phá video. Những thông tin chính này giúp người xem quyết định sẽ xem video nào. 
Thẻ có thể có ích cho bạn nếu nội dung trong video của bạn thường dễ bị viết sai chính tả. Trong các trường hợp khác, thẻ chỉ đóng vai trò rất nhỏ trong việc giúp người xem khám phá video.

Thêm thẻ 

Đối với video mới

Trong quá trình tải video lên, bạn sẽ nhìn thấy phần "Thẻ". Bạn có thể thêm thẻ tại đây. 

Đối với video đã tải lên

Để thêm thẻ vào video có sẵn, hãy truy cập vào phiên bản YouTube Studio thử nghiệm rồi nhấp vào tiêu đề hoặc hình thu nhỏ của video mà bạn muốn chỉnh sửa. Thêm các thẻ trong hộp "Thẻ", sau đó nhấp vào Lưu thay đổi.

Bạn cũng có thể thêm thẻ trên thiết bị di động trong ứng dụng YouTube. Tìm hiểu cách chỉnh sửa video đã tải lên trên thiết bị di động.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?