Καταλληλότητα μουσικής στο YouTube Shorts

Σημείωση: Αυτό το περιεχόμενο ισχύει μόνο για μουσικούς συνεργάτες που έχουν συμφωνητικό Shorts με το YouTube

Βίντεο στατικής εικόνας

Για να είναι κατάλληλο για Short, ένα βίντεο στατικής εικόνας πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

 • Το βίντεο στατικής εικόνας μπορεί να αναπαραχθεί και παρέχεται από έναν συνεργάτη που έχει συνάψει συμφωνητικό Shorts με το YouTube
  • Το βίντεο στατικής εικόνας δεν θα είναι διαθέσιμο σε επικράτειες όπου δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του
 • Το στοιχείο καλλιτεχνικού κομματιού ενσωματώνει ένα στοιχείο ηχογράφησης
 • Το ενσωματωμένο στοιχείο ηχογράφησης ανήκει σε έναν συνεργάτη που έχει συμφωνήσει με τους όρους του Shorts στο YouTube
  • Η ηχογράφηση δεν θα είναι διαθέσιμη στο Shorts σε επικράτειες από τις οποίες λείπει η ιδιοκτησία στοιχείου ηχογράφησης ή όταν η ιδιοκτησία ανήκει σε συνεργάτη που δεν έχει συμφωνήσει με τους όρους του Shorts
 • Το στοιχείο ηχογράφησης έχει πολιτική αντιστοίχισης με δυνατότητα αναπαραγωγής και δεν έχει ρυθμιστεί για αποκλεισμό
 • Το YouTube δεν έχει εντοπίσει άλλα ζητήματα εκκαθάρισης δικαιωμάτων σε σχέση με το περιεχόμενο (π.χ. δημοσίευση)

Μουσικά βίντεο

Για να είναι κατάλληλο για Short, ένα μουσικό βίντεο πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

 • Το μουσικό βίντεο έχει μία αξίωση από ένα στοιχείο μουσικού βίντεο
 • Το στοιχείο μουσικού βίντεο ανήκει σε έναν συνεργάτη που έχει συμφωνήσει με τους όρους του Shorts στο YouTube 
  • Αν υπάρχουν επικράτειες χωρίς ιδιοκτησία ή με ιδιοκτησία από συνεργάτη που δεν έχει συνάψει συμφωνητικό Shorts, τότε οι χρήστες δεν θα μπορούν να διασκευάσουν το μουσικό βίντεο σε αυτές τις επικράτειες
 • Το στοιχείο μουσικού βίντεο έχει πολιτική αντιστοίχισης που δεν έχει οριστεί για αποκλεισμό
 • Το στοιχείο μουσικού βίντεο ενσωματώνει ένα στοιχείο ηχογράφησης που πληροί τα παραπάνω κριτήρια καταλληλότητας
Σημείωση: Αν προβληματίζεστε σχετικά με διαθεσιμότητα του περιεχομένου σας στο Shorts, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του YouTube ή τον υπεύθυνο συνεργατών σας, εφόσον ισχύει

Πώς να αναφέρετε κατάχρηση

Οι πολιτικές και οι Οδηγίες κοινότητας του YouTube ισχύουν για τις διασκευές του Shorts που χρησιμοποιούν περιεχόμενο μουσικών βίντεο.

Αν πιστεύετε ότι ένα Short που χρησιμοποιεί περιεχόμενο από ένα μουσικό σας βίντεο παραβαίνει τις υπάρχουσες πολιτικές και οδηγίες, μπορείτε να το αναφέρετε στο YouTube ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
6228070297860332336
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
59