בקשה להחזר כספי

יכול להיות שתוכלו לקבל החזר כספי לאחר ביטול השירותים והמינויים הבאים של YouTube. לא כל התשלומים עבור השירותים והמינויים של YouTube כוללים זכאות להחזר כספי. פרטים נוספים מופיעים בהמשך.    
 

חשוב לדעת:

 • אם הרכישה בוצעה מ-iPhone או מ-iPad, או שנרשמתם למינוי בתשלום ל-YouTube דרך iTunes, תצטרכו לפנות אל התמיכה של Apple כדי לבקש החזר כספי. מדיניות ההחזרים הכספיים של Apple תחול על הרכישה.
 • אם אתם רוצים לדווח על רכישה לא מורשית בחשבון YouTube שלכם ולהגיש תלונה, כדאי לקרוא את המאמר הזה כדי לקבל מידע נוסף.

מדיניות ההחזרים הכספיים של YouTube

אירועים וירטואליים בתשלום

אם נתקלתם בבעיות בהצטרפות לאירוע בשידור חי שרכשתם, כדאי לעיין בשלבים האלה לפתרון בעיות כדי לקבל עזרה.

תוכלו לבקש החזר כספי עד לשעת ההתחלה שנקבעה לאירוע.

כדי לבקש החזר כספי, מבצעים את הפעולות הבאות במכשיר Android: 

 1. פותחים את אפליקציית YouTube ובוחרים את תמונת הפרופיל.
 2. מקישים על רכישות ומינויים ואז רכישות.
 3. לצד הפריט שעבורו אתם רוצים לקבל החזר כספי, מקישים על הסמל 'עוד' ואז בעיה עם הרכישה? ואז  אישור

אם הבקשה להחזר כספי תאושר, יופיע אישור במסך הבא.  הגישה לתוכן תוסר, והכסף יוחזר לכם בהתאם ללוחות הזמנים להחזרים כספיים המפורטים למטה.

אם רכשתם אירוע וירטואלי בתשלום דרך Apple, תצטרכו לפנות לתמיכה של Apple כדי לבקש החזר כספי. מדיניות ההחזרים הכספיים של Apple תחול על הרכישה.

פתרון בעיות

אם נתקלתם באחת מהבעיות הבאות, תוכלו לפנות אל צוות התמיכה שלנו כדי לבקש החזר כספי.

 • לא הצלחתם לבקש החזר כספי לפי ההוראות שפירטנו למעלה.
 • האירוע ששכרתם או רכשתם פגום, לא זמין או לא פועל כצפוי.

מינויים ל-YouTube Premium ול-YouTube Music Premium

אתם יכולים לבטל מינוי בתשלום של YouTube בכל שלב. לאחר הביטול לא תחויבו יותר, ותוכלו להמשיך ליהנות מההטבות שלכם עד לסיום מחזור החיובים. אי אפשר לקבל החזר כספי עבור התקופה שבין מועד הביטול לבין הסיום הרשמי של המינוי.

אם התכונות או התוכן שקשורים למינוי בתשלום של YouTube פגומים, אינם זמינים או שביצועיהם אינם כפי שהובטח, אפשר ללחוץ על הלחצן למטה כדי לבקש החזר כספי. אנחנו לא מעניקים החזרים כספיים או זיכויים עבור תקופות חיוב חלקיות שחלפו. 

בקשה להחזר כספי

אם אתם מנויים ונרשמתם דרך Apple, עליכם לפנות לתמיכה של Apple כדי לבקש החזר כספי על ביטול המינוי. מדיניות ההחזרים הכספיים של Apple תחול על הרכישה.

השכרה או רכישה של סרטים ותוכניות

אם נתקלתם בבעיות בהפעלת סרט או תוכנית טלוויזיה שרכשתם, תוכלו להיעזר בדף הזה לפתרון בעיות.

אם לא צפיתם בתוכנית או בסרט, תוכלו לבקש החזר כספי תוך 7 ימי עסקים מתאריך הרכישה.

במכשיר Android: 

 1. פותחים את אפליקציית YouTube ומקישים על תמונת הפרופיל שלכם.
 2. מקישים על רכישות ומינויים ואז רכישות
 3. מקישים על סמל התפריט (3 נקודות) לצד הפריט שרוצים לקבל עליו החזר כספי.
 4. מקישים על "בעיה עם הרכישה?" ואז אישור.

אם הבקשה להחזר כספי תאושר, יופיע אישור במסך הבא. אם אתם לא יכולים לבקש החזר כספי ישירות מהדף הזה, ואם הסרט או התוכנית ששכרתם או רכשתם:

 • פגומים
 • לא זמינים
 • לא פועלים כצפוי

תוכלו ליצור קשר עם צוות התמיכה שלנו כדי לבקש החזר כספי.

אם הבקשה להחזר כספי תאושר, נסיר את הגישה לתוכן והכסף יוחזר לכם בהתאם ללוחות הזמנים להחזרים כספיים המפורטים למטה.

אם רכשתם תוכנית טלוויזיה או סרט דרך Apple, תצטרכו לפנות לתמיכה של Apple כדי לבקש החזר כספי. מדיניות ההחזרים הכספיים של Apple תחול על הרכישה.

אירועים וירטואליים בתשלום

אם נתקלתם בבעיות בהפעלת אירוע בשידור חי שרכשתם, כדאי לעיין בשלבים האלה לפתרון בעיות כדי לקבל עזרה.

אם לא צפיתם באירוע, תוכלו לבקש החזר כספי תוך 7 ימים מתאריך הרכישה.

כדי לבקש החזר כספי, מבצעים את הפעולות הבאות במכשיר Android: 

 1. פותחים את אפליקציית YouTube ובוחרים את תמונת הפרופיל.
 2. מקישים על רכישות ומינויים and then רכישות
 3. לצד הפריט שעבורו אתם רוצים לקבל החזר כספי, מקישים על הסמל 'עוד' and thenבעיה עם הרכישה? and then אישור.

אם הבקשה להחזר כספי תאושר, יופיע אישור במסך הבא.  הגישה לתוכן תוסר, והכסף יוחזר לכם בהתאם ללוחות הזמנים להחזרים כספיים המפורטים למטה.

אם רכשתם אירוע וירטואלי בתשלום דרך Apple, תצטרכו לפנות לתמיכה של Apple כדי לבקש החזר כספי. מדיניות ההחזרים הכספיים של Apple תחול על הרכישה.

פתרון בעיות

אם נתקלתם באחת מהבעיות הבאות, תוכלו לפנות אל צוות התמיכה שלנו כדי לבקש החזר כספי.

 • לא הצלחתם לבקש החזר כספי לפי ההוראות שפירטנו למעלה.
 • האירוע ששכרתם או רכשתם פגום, לא זמין או לא פועל כצפוי.

פתרון בעיות טכניות

אם נתקלתם בבעיות בהצטרפות לאירוע בשידור חי שרכשתם, כדאי לעיין בשלבים האלה לפתרון בעיות כדי לקבל עזרה.

החזרים כספיים

תוכלו לבקש החזר כספי עד לשעת ההתחלה שנקבעה לאירוע.

אם ביצעתם את הרכישות ממכשיר Android, אתם צריכים לפעול לפי השלבים הבאים במחשב: 

 1. עוברים לכתובת youtube.com/purchases.
 2. עוברים לפריט שרוצים לקבל עליו החזר כספי.
 3. בוחרים באפשרות 'בעיה עם הרכישה?' בפריט.
 4. לוחצים על 'בקשה להחזר כספי' and then 'אישור'. 

אם הבקשה להחזר כספי תאושר, יופיע אישור במסך הבא. 

אם הבקשה להחזר כספי תאושר, נסיר את הגישה לתוכן והכסף יוחזר לכם בהתאם ללוחות הזמנים להחזרים כספיים המפורטים למטה.

אם ביצעתם את הרכישה דרך Apple

תצטרכו לפנות לתמיכה של Apple כדי לבקש החזר כספי. מדיניות ההחזרים הכספיים של Apple תחול על הרכישה.

פתרון בעיות בנושא החזרים כספיים

אם נתקלתם באחת מהבעיות הבאות, תוכלו לפנות אל צוות התמיכה שלנו כדי לבקש החזר כספי.

 • לא הצלחתם לבקש החזר כספי לפי ההוראות שפירטנו למעלה.
 • האירוע ששכרתם או רכשתם פגום, לא זמין או לא פועל כצפוי.

Super Chat

לא ניתן לקבל החזרים כספיים עבור תשלומים שהועברו מרצון במסגרת Super Chat. אם הבחנתם בדף החשבון בחיוב שלא אישרתם עבור Super Chat, יש לפנות אל צוות התמיכה שלנו.

אם רכשתם Super Chat ממכשיר iPhone או iPad, תצטרכו ליצור קשר עם התמיכה של Apple כדי לבקש החזר כספי. מדיניות ההחזרים הכספיים של Apple תחול על הרכישה.

Super Stickers

לא ניתן לקבל החזרים כספיים עבור תשלומים שהועברו מרצון תמורת Super Sticker. אם הבחנתם בדף החשבון בחיוב שלא אישרתם עבור Super Sticker, יש לפנות אל צוות התמיכה שלנו.

סופר תודה

לא ניתן לקבל החזרים כספיים עבור תשלומים שהועברו מרצון במסגרת התכונה 'סופר תודה'. אם הבחנתם בדף החשבון בחיוב שלא אישרתם עבור 'סופר תודה', יש לפנות אל צוות התמיכה שלנו.

תרומות 

לא ניתן לקבל החזרים כספיים על תרומות. במקרה של בעיה בנוגע לתשלום מסוים, אפשר לפנות אל צוות התמיכה שלנו.

מועדון החברים של הערוץ

אפשר לבטל את התשלום על מועדון החברים של הערוץ בכל שלב. לאחר ביטול התשלום, לא תחויבו שוב. תוכלו להמשיך להשתמש בתג וליהנות מהטבות מהיוצרים עד סוף מחזור החיובים. לא ניתן לקבל החזר כספי על התקופה שבין מועד ביטול התשלום לבין מועד הסיום הרשמי של החברות שלכם במועדון של הערוץ.

אם הבחנתם בדף החשבון בחיוב שלא אישרתם עבור מועדון החברים של הערוץ, תוכלו לבצע את השלבים הבאים כדי לדווח על חיוב לא מורשה. אם אינכם מרוצים מההטבות שקיבלתם מהיוצרים או מתכונות אחרות שקיבלתם במסגרת החברות בתשלום במועדון של הערוץ (פגומות, לא זמינות או לא פועלות בהתאם לתיאור שלהן), תמיד תוכלו לפנות אל צוות התמיכה שלנו כדי לבקש החזר כספי. אנחנו לא מעניקים החזרים כספיים או זיכויים עבור תקופות חיוב חלקיות שחלפו. 

אם אתם חברי מועדון בתשלום ונרשמתם דרך Apple, עליכם לפנות לתמיכה של Apple כדי לבקש החזר כספי על החברות במועדון של הערוץ. מדיניות ההחזרים הכספיים של Apple תחול על הרכישה.

משך הזמן לקבלת החזרים כספיים

לוחות הזמנים להחזרים כספיים
ההחזרים הכספיים מ-YouTube מועברים לאמצעי התשלום שבו השתמשתם לביצוע הרכישה המקורית. משך הזמן עד לקבלת החזר כספי משתנה בהתאם לאמצעי התשלום שלכם.
אם משך הזמן עד לקבלת ההחזר הכספי ארוך מהצפוי, כדאי לבדוק את סטטוס ההחזר בחשבון Google Payments. אם הסטטוס הוא "ניתן החזר כספי", תוכלו לראות זיכוי באמצעי התשלום שלכם. אם הסטטוס הוא "בוטל", המשמעות היא שכלל לא חויבתם על ההזמנה, ולכן לא תראו זיכוי באמצעי התשלום שלכם.
אמצעי תשלום זמן משוער לקבלת החזר כספי
כרטיס אשראי

3-5 ימי עסקים

משך הטיפול תלוי במנפיק הכרטיס ועשוי להימשך עד 10 ימי עסקים.

אם כרטיס האשראי שלכם כבר אינו פעיל, ההחזרים הכספיים יועברו לבנק שהנפיק את הכרטיס. לקבלת הכספים יש לפנות לבנק.

חיוב ישיר על ידי ספק (תשלום מראש / תשלום לפי שימוש)

1-30 ימי עסקים

משך הטיפול תלוי בספק שלכם ועשוי להתארך.

חיוב ישיר על ידי ספק (תשלום לאחר השימוש / חוזה)

1-2 דוחות חודשיים

משך הטיפול תלוי בספק שלכם, אך בדרך כלל תוך חודשיים ניתן לראות החזרים כספיים בסיכום החיובים החודשי. אם עבר זמן רב יותר, כדאי ליצור קשר עם הספק ולבדוק את סטטוס הטיפול.

יתרה ב-Google Play (כרטיס מתנה או יתרת אשראי)

יום עסקים אחד

החזרים כספיים יופיעו בחשבון Google Payments שלכם. לפעמים תהליך ביצוע ההחזר עשוי להימשך עד 3 ימי עסקים.

יתרה ב-Google Pay

יום עסקים אחד

החזרים כספיים יופיעו בחשבון Google Pay שלכם. לפעמים תהליך ביצוע ההחזר עשוי להימשך עד 3 ימי עסקים.

בנקאות דיגיטלית

4-10 ימי עסקים

משך הטיפול תלוי בבנק שלכם, אך בדרך כלל יידרשו בין 4 ל-10 ימי עסקים.

PayPal

3-5 ימי עסקים

הטיפול בהחזרים כספיים עשוי להימשך עד 10 ימי עסקים. אם הכסף מוחזר לאמצעי התשלום שמקושר ל-PayPal, יש ליצור קשר עם PayPal לקבלת פרטים נוספים.

iTunes אם רכשתם את המינוי ל-YouTube Premium דרך iTunes, תצטרכו ליצור קשר עם התמיכה של Apple לבירור הסטטוס של ההחזר הכספי.
Unified Payments Interface (בהודו בלבד)

3 ימי עסקים

החזרים כספיים שמבוצעים דרך Unified Payments Interface ‏(UPI) יופיעו בחשבון הבנק שלכם.

אם החשבון שלכם חויב, אך לא קיבלתם את הטובין או השירותים שהתכוונתם לרכוש, אנחנו נעביר באופן אוטומטי החזר כספי לחשבון הבנק שלכם. אם לא תקבלו את ההחזר הכספי תוך 3 ימים מיום ביצוע ההעברה, יש לפנות אלינו.

Payco (קוריאה בלבד)

3-5 ימי עסקים

לעיתים, התהליך עשוי להימשך עד 10 ימי עסקים. אם התהליך אורך זמן רב יותר, תוכלו ליצור קשר עם PAYCO לקבלת מידע מפורט יותר.

KakaoPay (קוריאה בלבד)

3-5 ימי עסקים

לעיתים, התהליך עשוי להימשך עד 10 ימי עסקים. אם תהליך ההחזר הכספי אורך זמן רב יותר, תוכלו ליצור קשר עם KakaoPay לקבלת מידע מפורט יותר.

Mercado Pago (ברזיל בלבד) 3-5 ימי עסקים
my paysafecard (פולין, קפריסין, צ'כיה, סלובקיה, סלובניה, אוסטריה, בלגיה, הולנד, פורטוגל) 3-5 ימי עסקים
ZaloPay (וייטנאם בלבד) 1-5 ימי עסקים
VTC Pay (וייטנאם בלבד) 1-5 ימי עסקים
Go Pay (אינדונזיה בלבד) 1-5 ימי עסקים
AliPay (Hong Kong) 1-2 ימי עסקים

לקבלת מידע נוסף ולשאלות בנוגע ללוחות הזמנים של החזרים כספיים, אפשר לפנות אל צוות התמיכה שלנו.

 
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
59
false