Změny podmínek Partnerského programu YouTube

Abyste mohli nadále využívat zpeněžení na YouTube, musíte do 10. července 2023 přijmout nové podmínky Partnerského programu YouTube. Nové podmínky musejí partneři přijmout také kvůli tomu, aby mohli od 1. února 2023 (nebo od data přijetí podmínek) začít získávat tržby z reklam ve videích Shorts.

Nedávno jsme oznámili, že rozšiřujeme a vylepšujeme Partnerský program YouTube. Zavedli jsme nová kritéria způsobilosti pro Shorts, představili jsme nové způsoby vydělávání na YouTube (včetně sdílení výnosů z reklamy na Shorts) a zpřístupnili jsme službu Hudba pro autory.

Aby tyto změny bylo možné implementovat, vytvořili jsme nové podmínky Partnerského programu YouTube. Níže se dozvíte informace o nejnovějších změnách těchto podmínek a zjistíte, jaké kroky musíte podniknout k tomu, aby váš kanál mohl pokračovat ve zpeněžování obsahu.

Zavedení modulů

Upravili jsme podmínky Partnerského programu YouTube tak, aby zahrnovaly nové moduly, které autorům poskytují větší flexibilitu při získávání příjmů z obsahu. Po podpisu Základních podmínek, které jsou povinné pro každého autora, který chce na platformě zpeněžovat svůj obsah, si mohou autoři vybrat z dalších smluvních modulů a získat nové zdroje příjmů.

Základní podmínky

Základní podmínky obsahují ustavující podmínky programu, jako je způsob vyplácení peněz, naše obsahové zásady a nové podmínky, například podmínky týkající se místních distribučních nákladůvyrovnání za vypořádání práv. Základní podmínky musejí přijmout všichni autoři, kteří se chtějí stát členy Partnerského programu YouTube nebo jeho členy již jsou.

Modul pro zpeněžení stránky sledování videa

Stránka sledování videa je souhrnné označení pro stránky na YouTube, YouTube Music a YouTube Kids, které slouží k přehrávání vašich dlouhých videí nebo živých streamů a obsahují jejich popis. Abyste mohli získávat výnosy z reklam a tržby ze služby YouTube Premium u klasických videí nebo živých přenosů zhlédnutých na stránce sledování videa nebo na jiných webech ve vloženém přehrávači YouTube, musíte přijmout Modul pro zpeněžení stránky sledování videa. Pro stávající členy Partnerského programu YouTube to znamená, že budou muset tento modul přijmout, aby mohli i nadále získávat tržby z reklam na stránce sledování videa.

Modul pro zpeněžení videí Shorts

Modul pro zpeněžení videí Shorts umožňuje vašemu kanálu získávat podíl na výnosech z reklam zhlédnutých mezi videi ve feedu videí Shorts. Jakmile tento modul přijmete, začnete získávat výnosy z reklam ve feedu videí Shorts a tržby ze služby YouTube Premium u způsobilých zhlédnutí videí Shorts, a to již od 1. února 2023. Pokud modul přijmete po 1. únoru 2023, sdílení výnosů z reklam ve videích Shorts se na vás bude vztahovat počínaje datem přijetí. Podrobnější informace o tom, jak sdílení výnosů z reklam u videí Shorts funguje, najdete v zásadách zpeněžení YouTube Shorts.

Modul pro zpeněžení komerčních produktů

Přijetím Modulu pro zpeněžení komerčních produktů (dříve Dodatek ohledně komerčních produktů) získáte přístup k sadě funkcí pro fanouškovské financování, které vám pomohou vydělávat během kontaktu s fanoušky, od členství v kanálu až po Superchat, Super Stickers nebo Super díky. Tyto podmínky se nemění, takže pokud jste je už přijali, nebudete to muset dělat znovu.

Prostudujte si další informace o sdílení výnosů na YouTube a zapnutí funkcí zpeněžení.

Co se stane, když aktualizované podmínky nepřijmete

Je důležité, aby si všichni partneři nové podmínky Partnerského programu YouTube přečetli a rozuměli jim. Pokud se chcete stát členy Partnerského programu YouTube nebo v něm zůstat, musíte přijmout základní podmínky.

Sdílení výnosů z reklam ve videích Shorts bude zahájeno 1. února 2023. Pokud jako partner chcete začít získávat tržby z reklam za zhlédnutí videí Shorts, musíte přijmout základní podmínky a Modul pro zpeněžení videí Shorts. Dokud to neuděláte, nebudete moci na reklamách ve feedu videí Shorts vydělávat. Zhlédnutí videí Shorts získaná před přijetím Modulu pro zpeněžení videí Shorts ke sdílení výnosů z reklam ve videích Shorts neopravňují.

Partneři, kteří chtějí zůstat členy Partnerského programu YouTube a pokračovat ve zpeněžování svého obsahu na YouTube, mají na přečtení a odsouhlasení nových podmínek čas do 10. července 2023. Pokud do tohoto data nepřijmete alespoň základní podmínky, bude váš kanál z Partnerského programu YouTube vyloučen a vaše monetizační smlouva bude vypovězena. Abyste se poté mohli stát členy znovu, budete muset znovu splnit podmínky pro vstup a přihlásit se k účasti.

Po vyloučení vašeho kanálu z Partnerského programu YouTube nezapomeňte na to, že se vaše používání YouTube stále řídí smluvními podmínkami YouTube. Ty upravují také právo YouTube na zpeněžení a zobrazování reklam ve vašem obsahu. Pokud momentálně členy Partnerského programu YouTube nejste, ale dříve jste byli, u vašeho obsahu se stále mohou zobrazovat reklamy, nebudete však mít nárok na vyplacení podílu na výnosech.

Časté dotazy

Proč jste se rozhodli zavést moduly podmínek?

Díky modulům smluvních podmínek Partnerského programu YouTube můžeme v budoucnu přidávat nové možnosti zpeněžení, aniž bychom museli měnit celou monetizační smlouvu.

Tento přístup nám také umožňuje zvýšit transparentnost podmínek pro autory, kteří se mohou soustředit na to, jaké možnosti zpeněžení jsou vhodné pro jejich kanál.

Mohu se z používání některých modulů odhlásit, i když jsem je přijal(a)?

Ano. Z konkrétních modulů zpeněžení se můžete kdykoli odhlásit. Stačí se obrátit na podporu pro autory.

Jak to funguje u kanálů, které jsou součástí multikanálové sítě (MCN)?

Všichni partneři, kteří zpeněžují svůj obsah na YouTube, musí do 10. července 2023 přijmout aktualizované Základní podmínky. Pokud síť MCN podmínky do 10. července nepřijme, ale přidružený kanál ano, přidružený kanál se ze sítě MCN odpojí a bude s ním zacházeno stejně jako s každým jiným členem Partnerského programu YouTube, aniž by to mělo dopad na jeho stav zpeněžení.

Co když používám Správce obsahu ve Studiu?

Partneři s přístupem ke Správci obsahu ve Studiu musejí přijmout dodatek o zpeněžení, který upravuje zpeněžení dlouhých videí na stránce sledování videa. Kromě toho také obsahuje ustavující podmínky programu, jako je způsob vyplácení peněz, naše obsahové zásady a nové podmínky, například podmínky týkající se místních distribučních nákladů, vyrovnání za vypořádání právobsahu způsobilého pro remixování. Partneři, kteří chtějí začít se sdílením výnosů z reklam ve videích Shorts, musejí dále přijmout Modul pro zpeněžení videí Shorts.

Partneři, kteří používají Správce obsahu ve Studiu YouTube, si budou muset nové podmínky do 10. července 2023 přečíst a přijmout je. Pokud do tohoto data nepřijmete alespoň dodatek o zpeněžení, vaše monetizační smlouva bude vypovězena a vaše kanály na YouTube přestanou být zpeněžovány.
Jak zpeněžení ovlivňují nové podmínky ohledně „nezpůsobilých tržeb“?

Smluvní podmínky YouTube pomáhají vytvářet ekosystém, ve kterém je možné poskytovat inzerentům a uživatelům přidanou hodnotu a přitom odpovědně a spravedlivě odměňovat autory. Případy finančních podvodů, které vytvářejí nespravedlivé příjmy z falešných zhlédnutí nebo nákupů pomocí odcizených platebních karet, vedou ke ztrátě důvěry u inzerentů, autorů i diváků a tím tento ekosystém poškozují. 

Jestliže na takové zneužití narazíme, poškozené strany (inzerenty či uživatele) podle situace a možností odškodníme. YouTube tyto tržby nevyužívá ve svůj prospěch a nerozděluje je ani mezi autory. Přijatá opatření vždy odpovídají aktuálním okolnostem, jak je uvedeno v příslušných zásadách. Například tržby z finančních podvodů obvykle kompenzujeme a vracíme. Naopak v případech, kdy později zjistíme, že video nesplňuje pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty, tržby už zpětně nevracíme.

Sekce Nezpůsobilé tržby nových podmínek Partnerského programu YouTube nové zásady nezohledňuje. Tato část se spíše snaží zpřehlednit stávající programové zásady ohledně úprav nebo zpožďování plateb v souvislosti s finančními podvody. Pojem „nezpůsobilé tržby“ se vztahuje na dvě různé situace, kdy obvykle vracíme tržby v případě konkrétních porušení zásad, jako je například neplatný provoz:

  1. YouTube může zablokovat nebo upravit partnerské příjmy v souvislosti s porušením smluvních podmínek.
    1. Pokud odhalíme finanční podvod ještě před provedením platby, můžeme platbu upravit a příslušné tržby z ní odstranit, nebo můžeme platbu dané části tržeb zablokovat na dobu, než se případný podvod prošetří.
  2. YouTube pak může příslušnou částku zúčtovat na vrub budoucích příjmů, které vám mají být vyplaceny.
    1. Pokud odhalíme finanční podvod po provedení platby, související tržby mohou být strženy ze zůstatku na účtu AdSense pro YouTube, který dosud nebyl vyplacen, nebo odečteny z budoucích příjmů. V takovém případě jsou platby odečítány z vašeho účtu AdSense pro YouTube, nikoli z vašeho bankovního účtu.
Způsob zpracování tržeb u nároků v systému Content ID mezi zpeněžujícími partnery se nemění. V takových případech stále platí, že v průběhu řešení sporu jsou tržby pozastaveny a odkládány.

 

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
15549459512150907511
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
59