Oikeuksien selvityksen tarkistukset

Sisällöntuottajilla tulisi olla joko kaikki tarvittavat oikeudet YouTubeen lataamaansa sisältöön tai kaikki tarvittavat lailliset luvat sisällön oikeuksien haltijoilta. Creator Musicin ehdot täyttävät sisällöntuottajat voivat käyttää pitkissä videoissaan jatkuvasti kasvavaa musiikkivalikoimaa lisensoimalla sitä tai jakamalla tuloja musiikin oikeuksien omistajien kanssa. Jos lisenssiä ei ole ostettu etukäteen, ehdot täyttävät sisällöntuottajat saattavat voida jakaa tulot musiikin oikeuksien omistajien kanssa.

YouTube voi selvittää esimerkiksi esitysoikeudet musiikin oikeuksien omistajien kanssa, jotta musiikin tulot voidaan jakaa. Oikeuksien selvityksen tarkistus tarkoittaa vähennystä sisällöntuottajan tuloista korvauksena musiikin oikeuksien selvittämisen kustannuksista.

Milloin oikeuksien selvityksen tarkistuksia käytetään?

Oikeuksien selvityksen tarkistukset riippuvat maasta/alueesta, jossa oikeuksien omistaja sijaitsee. Oikeuksien selvityksen tarkistukset koskevat vain sellaisia maita/alueita, joissa pitkät videot tuottavat tuloja.

Ehdot täyttävät sisällöntuottajat voivat selata kappaleiden tietoja Creator Musicissa ja tarkistaa, mitkä kappaleet sopivat tulojen jakamiseen. Kun video on julkaistu, sisällöntuottajat voivat tarkistaa YouTube Studion avulla, missä maissa tai millä alueilla videosta jaetaan tuloja.

Huom. Oikeuksien selvityksen tarkistukset koskevat vain pitkiä videoita, ei livestriimejä tai Shorts-videota. Lue lisää livestriimien ja Shorts-videoiden kaupallistamisesta.

Mitä tapahtuu, jos oikeuksien selvityksen tarkistus ei koske sisältöäni?

Jos tällä sivulla kuvattu oikeuksien selvityksen tarkistus ei koske sisältöäsi mutta yksi tai useampi kolmas osapuoli ilmoittaa YouTubelle, että sisällöntuottajalla ei välttämättä ole tarvittavia oikeuksia, kyseinen sisältö voidaan poistaa YouTubesta eikä sisällöntuottaja tällöin saa sisällöstä tuloja.

Jos yksi tai useampi osapuoli tekee kaupallistamisvaatimuksen minkä tahansa sisällön osasta Content ID ‑järjestelmän kautta, sisällöntuottajalle muussa tapauksessa maksettavat tulot ohjataan vaatimuksen tehneille osapuolille. Jos vaatimuksen osapuolia on useampi kuin yksi, tulot jaetaan niiden välillä tiettyjen osuuksien perusteella. YouTube päättää osuudet kohtuullisen harkintansa mukaisesti. 

Lue lisää Content ID ‑vaatimuksista.

Miten oikeuksien selvityksen tarkistukset lasketaan?

Jos pitkässä videossa käytetään tulojen jakamiseen soveltuvia kappaleita Creator Musicista, tavallista 55 %:n tulojen jako-osuutta oikaistaan siten, että se kattaa musiikin oikeuksien hankintakulut alla olevien esimerkkien mukaisesti. Oikaisu riippuu seuraavista:

  • Käytettyjen kappaleiden määrä: Kuinka monta tulojen jakamiseen sopivaa kappaletta videossa on (katso esimerkit alta).
  • Muut musiikin oikeuksiin liittyvät kulut: Vähennys esimerkiksi esitysoikeuksien ja muiden musiikin oikeuksien lisäkulujen kattamiseen. Tämä vähennys voi olla enintään 5 %, ja se huomioidaan yhteenlasketuissa musiikin oikeuksien lisäkuluissa, jotka lasketaan tulojen jakamiseen sopivista Creator Music ‑kappaleista.
Esimerkkejä tulonjaon laskemisesta

Esimerkki: Videossa on yksi tulojen jakamiseen sopiva kappale

Esimerkki: Sisällöntuottaja käyttää pitkässä videossaan yhtä tulojen jakamiseen sopivaa kappaletta ja saa puolet normaalista 55 %:n tulonjaosta (27,5 %). Musiikin oikeuksien lisäkuluista aiheutuva vähennys voi olla esimerkiksi 2,5 %.

Tästä videosta sisällöntuottaja saisi siis 25 % kokonaistuloista (27,5 – 2,5 %).

 
Esimerkki: Yksi tulojen jakamiseen sopiva kappale
Esimerkki Tulonjako: 55 % ÷ 2 27,5 %
Esimerkki Musiikin oikeuksien lisäkulut – 2,5 %
Esimerkki Kokonaistulot 25 %

Esimerkki 2: Kaksi tulojen jakamiseen sopivaa kappaletta ja yksi lisensoitu kappale

Esimerkki : Sisällöntuottaja käyttää kahta tulojen jakamiseen sopivaa kappaletta ja yhtä lisensoitua kappaletta pitkässä videossaan ja ansaitsee 1/3:n normaalista 55 %:n tulonjaosta (18,33 %). Musiikin oikeuksien lisäkuluista voidaan vähentää esimerkiksi 2 %:n lisämaksu.

Tästä videosta sisällöntuottaja saisi siis 16,33 % kokonaistuloista (18,33 – 2 %).

 
Esimerkki: Kaksi tulojen jakamiseen sopivaa kappaletta ja yksi lisensoitu kappale
Esimerkki Tulonjako: 55 % ÷ 3 18,33 %
Esimerkki Musiikin oikeuksien lisäkulut – 2,5 %
Esimerkki Kokonaistulot 15,83 %

Voiko oikeuksien selvityksen tarkistukset riitauttaa?

Jos sisällöntuottajalla on pätevä syy riitauttaa oikeuksien selvityksen tarkistus (esim. koska hän omistaa kaikki tarvittavat oikeudet kyseiseen sisältöön), hän voi riitauttaa Content ID ‐vaatimuksen.

Ennen Content ID ‐vaatimuksen riitautusta sisällöntuottajien on ymmärrettävä, mitä kaupallistamiselle tapahtuu Content ID ‐riitautuksen aikana,

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko