Tìm hiểu các thay đổi đối với tài khoản trường học trên YouTube

Tài khoản Google Workspace for Education là một địa chỉ email mà bạn được trường học của mình cấp. Đối với loại tài khoản này, quản trị viên trường học của bạn quản lý quyền truy cập vào các sản phẩm của Google, chẳng hạn như YouTube.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, nếu quản trị viên trường học đánh dấu rằng bạn dưới 18 tuổi, thì bạn sẽ không còn thấy kênh YouTube liên kết với tài khoản trường học của mình. Bạn cũng không thể tải video mới lên kênh đó nữa. Bạn sẽ thấy một phiên bản YouTube mới có tính hạn chế và dành riêng cho trường học. Phiên bản này được tự động cung cấp cho học viên dưới 18 tuổi. Sự thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên YouTube khi dùng tài khoản trường học và không thay đổi nội dung bạn có thể xem và việc bạn có thể làm trên YouTube khi đăng nhập bằng tài khoản cá nhân.

Hạn chế đối với tài khoản của người dùng dưới 18 tuổi

Nếu bạn thuộc một tổ chức tiểu học hoặc trung học và quản trị viên trường học đánh dấu rằng bạn dưới 18 tuổi, thì bạn sẽ gặp các hạn chế đối với nội dung và tính năng trên YouTube khi đăng nhập bằng tài khoản Google Workspace for Education.

Dưới đây là một số tính năng bạn sẽ không dùng được:

Xem

 • Video phát trực tiếp

Tương tác

 • Thông báo (trừ các thông báo dành riêng cho bạn về các hoạt động nổi bật)
 • Bình luận
 • Trò chuyện trực tiếp
 • Tạo
 • Kênh
 • Sự kiện trực tiếp
 • Bài đăng
 • Danh sách phát công khai và không công khai
 • Câu chuyện
 • Video ngắn
 • Video tải lên

Mua

 • Gói hội viên của kênh
 • Hàng hóa của người sáng tạo
 • Quyên góp qua YouTube Từ thiện
 • Phim và chương trình truyền hình
 • Super Chat và Hình dán đặc biệt

Các ứng dụng YouTube

 • YouTube Go
 • YouTube Music
 • YouTube Studio
 • YouTube TV
 • YouTube Thực tế ảo

Khác

 • Truyền trên TV
 • Tài khoản trò chơi được kết nối
 • Chế độ ẩn danh
 • Quảng cáo được cá nhân hóa
 • Chế độ hạn chế

Tải nội dung xuống, lưu nội dung và chuyển kênh

Nếu bạn trên 18 tuổi:

 • Liên hệ với quản trị viên trường học của bạn:
  • Đề nghị quản trị viên đánh dấu tài khoản của bạn là trên 18 tuổi.
 • Sau khi quản trị viên cập nhật chế độ cài đặt tài khoản, bạn cần:
  • Đăng nhập vào YouTube.
  • Chuyển đến trang tạo kênh rồi hoàn tất quy trình tạo kênh. Chúng tôi sẽ hiển thị tài khoản của bạn và bạn có thể tiếp tục tạo video trên kênh YouTube của tài khoản trường học.

Nếu bạn dưới 18 tuổi:

 • Sử dụng Google Takeout để tải xuống và lưu các video của bạn cũng như những dữ liệu khác (như bình luận và nhật ký tìm kiếm) mà bạn tạo trên YouTube.
  • Nếu tài khoản của bạn được tạo trước tháng 9 năm 2021, bạn sẽ có thời gian đến hết tháng 6 năm 2022 để tải dữ liệu xuống qua Google Takeout.
  • Nếu tài khoản của bạn được tạo sau tháng 9 năm 2021, bạn sẽ có 60 ngày để tải dữ liệu xuống kể từ lúc quản trị viên trường học đánh dấu rằng bạn dưới 18 tuổi.
  • Lưu ý: Google Takeout chỉ dùng được nếu quản trị viên trường học có bật dịch vụ đó cho tài khoản của bạn.

Nếu tài khoản của bạn được tạo trước tháng 9 năm 2021 thì bạn cũng có thể đủ điều kiện để chuyển kênh.

Điều kiện để chuyển kênh:

 • Bạn phải là chủ sở hữu của Tài khoản Google liên quan
 • Bạn phải trên 13 tuổi hoặc đáp ứng yêu cầu về độ tuổi tối thiểu tại quốc gia/khu vực của bạn
 • Tài khoản mà kênh chuyển qua không được:
  • Là tài khoản Google Workspace hoặc Tài khoản thương hiệu
  • Kết nối sẵn với một kênh khác

Nếu bạn đủ điều kiện, hãy chuyển kênh theo cách sau:

 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn .
 3. Nhấp vào Cài đặt .
 4. Nhấp vào Cài đặt nâng cao.
 5. Dưới phần Kênh, bạn sẽ thấy nội dung như sau: Kênh của bạn đã được quản trị viên trường học đánh dấu là tài khoản "dưới 18 tuổi".
 6. Nhấp vào "Chuyển kênh của bạn sang một Tài khoản Google khác" rồi làm theo hướng dẫn.

Những điều sẽ xảy ra sau khi chuyển kênh:

 • Tên kênh và ảnh hồ sơ của bạn sẽ được cập nhật trên YouTube
 • URL kênh của bạn sẽ giữ nguyên
 • Quá trình cập nhật kênh có thể mất tối đa 10 phút mới hoàn tất

Những nội dung sẽ không được chuyển:

 • Bình luận và phản hồi do kênh của bạn đăng
 • Chế độ cài đặt cộng đồng
 • Giao dịch mua nội dung và các quyền khác
 • Nhật ký tìm kiếm và danh sách video đã xem
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false