Deaktiver referencer

Funktionerne, der er beskrevet i denne artikel, er kun tilgængelige for partnere, der bruger YouTubes system til Content ID-matchning.

I visse tilfælde vil du måske gerne suspendere Content ID-matchning midlertidigt eller permanent for et bestemt aktiv. Når du deaktiverer en reference, matcher Content ID ikke længere brugergenererede videoer for aktivet og gør heller ikke krav på dem. Du kan vælge, hvorvidt du vil ophæve eksisterende krav, der beror på referencen.

Hvis du sletter videoen, hvorfra referencen blev oprettet, deaktiveres referencen også i de fleste tilfælde. Du kan også deaktivere en reference ved at frafalde kravet på den partneruploadede video.

Deaktivering af en reference suspenderer Content ID-matchning for hele referencen. Hvis du vil ekskludere matchning for bestemte segmenter af referencen, f.eks. segmenter, der indeholder materiale fra tredjeparter, kan du ekskludere disse segmenter fra din referencefil i stedet for at deaktivere referencen.

Sådan deaktiverer du en reference:

 1. Vælg det aktiv, hvis referencer du vil deaktivere, på listen over aktiver.

 2. Vælg fanen Referencer.

 3. Hvis aktivet har flere referencer, skal du vælge den reference, der skal deaktiveres, på listen med referencer.

 4. Klik på knappen Deaktiver reference.

 5. Hvis du vil frafalde krav, der beror på denne reference, skal du lade afkrydsningsfeltet Frigiv alle krav være markeret.

  Hvis du vil opretholde eksisterende krav, men ikke gøre nye krav, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Frigiv alle krav.

 6. Klik på Deaktiver.

Når du er klar til at genaktivere referencen, skal du igen udføre de tre første trin ovenfor og klikke på Aktivér reference igen.

 

Sådan deaktiverer du referencer for flere aktiver på én gang:

 1. Vælg de aktiver, hvis referencer du vil deaktivere, på listen over aktiver.

  Klik på afkrydsningsfeltet ud for navnene på aktiverne. Du kan bruge filtre eller søge for at justere listen over videoer.

 2. Vælg Deaktiver reference i rullemenuen Handlinger.

 3. Vælg Deaktiver referencer eller Deaktiver referencer, og frigiv alle krav.

 4. Klik på Send.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?