Приказивање огласа треће стране

Помоћу алатке за контролу квалитета YouTube VAST можете да проверавате да ли VAST ознаке огласа задовољавају спецификације приказивања огласа треће стране. Ту алатку можете да користите и за лак преглед видео огласа које приказује трећа страна на YouTube плејеру.

Одобрени независни добављачи

Огласи независних добављача у стриму и њихови пратећи огласи у облику банера морају да се приказују преко линеарне VAST ознаке дистрибутера који има одобрење YouTube-а за VAST. Имајте у виду да огласи које приказују треће стране и који крше наше смернице могу да буду ограничени или суспендовани. Погледајте детаљни XML преглед испод.

XML преглед огласа у стриму за VAST одговор сервера за огласе

Елемент Атрибути Вредности Обавезно Подржано Напомене
VAST   Основни чвор Да Да  
  version Стринг (3.0) Да Да Мора да подржава верзију VAST 2.* или 3.0
Оглас ИД Стринг Да Да Елемент највишег нивоа обухвата сваки оглас у одговору
InLine Ништа Ништа Да Да Елемент другог нивоа који обухвата све податке о појединачном огласу
AdSystem Ништа Стринг Да Да Означава изворног дистрибутера огласа
  version Стринг Пожељно Да Интерна верзија коју користи систем огласа
AdTitle Ништа Стринг Не Да Уобичајени назив огласа
Description Ништа Стринг Не Да Дужи опис огласа
Survey Ништа URI Не Не URI захтева добављачу анкете (YouTube подржава само истраживачке пикселе за праћење од сертификованих добављача анкета у овом чвору. Приказивање анкета и позива за попуњавање анкета тренутно не може да се приказује преко VAST XML-а.)
Грешка Ништа URI Не Да URI који се захтева ако се оглас не прикаже због грешке. YouTube шаље захтев за URI само у случају грешке, али неће моћи да пренесе додатне информације о грешци.
Приказ Ништа URI Да Да URI прати приказе
Creatives Ништа Ништа Да Да Контејнер за један елемент огласа или више њих
Creative     Да Да Обухвата сваки елемент огласа
  ИД Стринг Не Да Опционални идентификатор
  sequence Цео број Не Да Жељени редослед приказивања више огласа
  AdID Стринг Не Да Ad-ID – ИД огласа (раније ISCI)
Linear     Да Да  
  skipoffset 00:00:05 Не Да Само VAST 3.0
Duration Ништа Време Да Да  
TrackingEvents     Не Да  
Tracking   URI Не Да URI за праћење различитих догађаја током репродукције
  event creativeView,
start,
firstQuartile,
midpoint,
thirdQuartile,
complete,
mute,
unmute,
pause,
rewind,
resume,
fullscreen,
expand,
collapse,
acceptInvitation,
close acceptInvitationLinear
closeLinear
progress
skip
Не

Да

(само за start, firstQuartile, midpoint, thirdQuartile, complete). Само VAST 3.0 подржава Skip

Назив догађаја који ће се пратити за линеарни елемент. Вредност creativeView треба увек да буде затражена ако је присутна.
AdParameters   Стринг Не Не Подаци који ће се пренети у видео оглас.
VideoClicks     Да Да  
ClickThrough Ништа URI Да Да URI за отварање одредишне странице кад гледалац кликне на видео
ClickTracking   URI Не Да URI захтева за праћење кад гледалац кликне на видео
CustomClick   URI Не Да URI захтева за прилагођене догађаје, попут видеа са активном облашћу
  ИД Стринг Не Не Опционални идентификатор
MediaFiles     Да Да  
MediaFile   URI

Да

(Потребна су најмање 2 засебна чвора за датотеке мултимедијалног садржаја - по један за MP4 и WebM видео формат)

Да Локација линеарне датотеке
  delivery прогресивно Да Да Начин испоруке огласа (YouTube не даје предност стримингу)
  type Стринг Да (MP4 и WebM) Да MIME тип (Популарни MIME типови обухватају, али нису ограничени на „video/x-ms-wmv“ за Windows Media)
  bitrate Цео број Да Да Брзина преноса кодираног видеа у kbps
  width Цео број (480) Да Да Димензије пиксела видео снимка
  height Цео број (360) Да Да Димензије пиксела видео снимка
  scalable Логичка вредност Не Не Да ли је подешавање величине слике прихватљиво (YouTube то ради подразумевано).
  maintainAspectRatio Логичка вредност Не Да  
  apiFramework Стринг Не Не Ако је MediaFile интерактиван, apiFramework дефинише метод за комуникацију.
CompanionAds     Не Да  
Companion     Не Да Било који број пратећих огласа у свим жељеним димензијама пиксела.
  ИД Стринг Не Да Опционални идентификатор
  width Цео број (300) Да (ако се приказује пратећи оглас) Да Димензије пиксела пратећег огласа
  height Цео број (60) Да (ако се приказује пратећи оглас) Да Димензије пиксела пратећег огласа
  expandedWidth Цео број Не Не Димензије пиксела проширивог пратећег огласа у проширеном стању (прошириви огласи нису дозвољени са огласима у стриму на YouTube-у)
  expandedHeight Цео број Не Не Димензије пиксела проширивог пратећег огласа у проширеном стању (прошириви огласи нису дозвољени са огласима у стриму на YouTube-у)
  apiFramework Стринг Не Не apiFramework дефинише начин комуникације са пратећим огласом
StaticResource   URI Не Да URI за статичку датотеку попут слике.
  creativeType Стринг Да (ако се пратећи оглас приказује помоћу функције StaticResource) Да Mime тип статичког ресурса, подржани су само типови слика
IFrameResource Ништа URI Не Да URI извор за iframe у ком се приказује пратећи елемент
HTMLResource Ништа CDATA Не Не HTML за приказивање елемента пратећег огласа
JavaScriptResource Ништа CDATA Не Не JavaScript за приказивање елемента пратећег огласа
TrackingEvents     Не Не  
Tracking   URI Не Не URI у ком се приказује пратећи елемент
  event creativeView Да (ако се приказује пратећи оглас) Не Вредност creativeView треба увек да буде затражена ако је присутна. Једини подржани догађај за пратеће огласе је creativeView.
CompanionClickThrough Ништа URI Да (ако се приказује статична
слика без фиксираног одредишта за клик)
Да URI за отварање одредишне странице кад гледалац кликне на пратећи оглас. 
AltText Ништа Стринг Не Да Алтернативни текст који ће се приказати при појављивању пратећег огласа у HTML окружењу
AdParameters   Стринг Не Не Подаци који ће бити пренети у пратеће огласе
NonLinearAds     Не Не Тренутно није подржано (само линеарни оглас у стриму)
Extensions     Не Не  
Extension type Било шта Не Не У чвор додатака може да се уврсти сваки важећи XML, али ће се занемарити.
Wrapper Ништа Ништа Не Не Елемент другог нивоа који обухвата оглас омотача који упућује на секундарног дистрибутера огласа

Да ли вам је ово било корисно?

Како то можемо да побољшамо?
Претрага
Обриши претрагу
Затвори претрагу
Google апликације
Главни мени