Duyệt xem và mua sản phẩm trên YouTube

Nếu ở Hoa Kỳ, bạn có thể thấy một danh sách sản phẩm được thêm vào một số video. Bạn có thể nhấp vào những sản phẩm đó và chuyển đến trang sản phẩm tương ứng để xem thêm thông tin.

Trên trang sản phẩm, bạn sẽ thấy tùy chọn mua sản phẩm. Bạn có thể mua hàng theo một số cách.

Mua sản phẩm trên trang web của nhà bán lẻ

Trên một số trang sản phẩm, bạn sẽ thấy tùy chọn mua sản phẩm trên trang web bên ngoài của người bán. Khi nhấp vào một trong các tùy chọn này, bạn sẽ rời khỏi YouTube và được chuyển hướng tới trang web của nhà bán lẻ trong một thẻ mới.

Những hoạt động và giao dịch mua bạn thực hiện trên trang web của nhà bán lẻ đều chịu sự điều chỉnh của điều khoản và điều kiện của nhà bán lẻ, bao gồm cả chính sách quyền riêng tư của họ. Nhà bán lẻ sẽ xác định giá cuối cùng cũng như các khoản phí và thuế áp dụng. Họ cũng sẽ xử lý đơn đặt hàng, bao gồm việc thực hiện đơn hàng, vận chuyển, thanh toán và hỗ trợ. Hãy liên hệ với nhà bán lẻ nếu bạn có vấn đề hoặc câu hỏi liên quan đến đơn đặt hàng của mình, bao gồm cả việc trả hàng và hoàn tiền.

Mua sản phẩm trên YouTube

Bạn cũng có thể mua sản phẩm của các nhà bán lẻ đủ điều kiện ngay trên YouTube. Những giao dịch mua này do chương trình Mua trên Google cung cấp.

Các giao dịch này mua tuân thủ điều khoản và điều kiện của Google Mua sắm. Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây. Bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Google Mua sắm nếu có thắc mắc về những đơn đặt hàng này, bao gồm cả việc trả hàng và hoàn tiền.

Chính sách

Để đảm bảo bạn có trải nghiệm an toàn và tích cực, Google yêu cầu các nhà bán lẻ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. Những chính sách này bao gồm chính sách của chương trình Mua trên Google, chính sách Mua sắmchính sách về trang thông tin miễn phí.

Theo chính sách pháp lý của chúng tôi, bạn có thể báo vi phạm đối với nội dung có trang thông tin về nhà bán lẻ thông qua biểu mẫu này. Bạn cũng có thể báo vi phạm đối với video không phù hợp bằng công cụ báo vi phạm của YouTube.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?