Vanliga fel vid uppladdning

Om du har problem med att ladda upp en video kan du lösa problemet genom att välja felmeddelandet som visas och följa felsökningsstegen.

”Vi har stött på oväntade problem”

Vänta några minuter och försök sedan ladda upp igen.

”Servern avvisade filen”

Felmeddelandet visas när du laddar upp en fil i fel format. Se till att du använder en filtyp som stöds.

”Ett fel uppstod när data skickades via nätverket”

Felmeddelandet visas när du behöver uppdatera webbläsaren till den senaste versionen. Det här är några av de webbläsare som vi rekommenderar att du använder för att ladda upp videor:
Försök att ladda upp igen när du har uppdaterat webbläsaren.

”Ett nätverksfel har uppstått”

Felmeddelandet visas när du behöver uppdatera webbläsaren till den senaste versionen. Det här är några av de webbläsare som vi rekommenderar att du använder för att ladda upp videor:
Försök att ladda upp igen när du har uppdaterat webbläsaren.
”Det går inte att ladda upp. Din kanalstatus eller dina kontoinställningar har för närvarande inte stöd för uppladdningar.”
Felmeddelandet kan visas när

”Ett säkerhetsfel har inträffat”

Felmeddelandet visas när du har ovanliga säkerhetsinställningar i webbläsaren. Inställningarna kommer troligtvis från en brandvägg, ett antivirusprogram, ett antispionprogram eller annan relaterad programvara. Vi rekommenderar att du inaktiverar den aktuella programvaran tillfälligt. Försök sedan att ladda upp igen.

”Misslyckades (filen är för liten)”

Felmeddelandet visas när du har försökt ladda upp en fil som är mindre än 2 kB. Se till att videofilen är minst 2 kB och försök att ladda upp igen.

”Misslyckades (tom .mov-fil)”

Felmeddelandet visas när QuickTime-filmer sparas som en referensfilm. Säkerställ att videon konverteras på rätt sätt genom att välja Save as a self-contained movie och försök att ladda upp igen.

”Daglig uppladdningsgräns uppnådd. Du kan ladda upp fler videor om 24 timmar.”

Vi begränsar antalet videor som kan laddas upp på en kanal under en 24-timmarsperiod för att göra YouTube säkert.
Gränserna kan variera efter land/region eller kanalhistorik. Upphovsrättsvarningar påverkar inte hur mycket du kan ladda upp, men det gör varningar om brott mot communityns riktlinjer.
Om felmeddelandet ”Daglig uppladdningsgräns uppnådd” visas när du försöker ladda upp en video kan du försöka igen om 24 timmar.

Annat

Ett felmeddelande kan visas när du laddar upp en fil i fel format. Se till att du använder en filtyp som stöds. Du kan också prova att ändra kodek eller programvara för redigering.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?