Najczęstsze błędy podczas przesyłania treści

Jeśli masz problemy z przesłaniem filmu, wybierz komunikat o błędzie, który się u Ciebie pojawia, i wykonaj te instrukcje, aby rozwiązać problem.

„Wystąpiły nieoczekiwane problemy”

Poczekaj kilka minut, a potem spróbuj przesłać film jeszcze raz.

„Serwer odrzucił plik”

Ten komunikat o błędzie pojawia się, gdy przesyłasz plik w złym formacie. Sprawdź, czy używasz obsługiwanego typu pliku.

„Podczas przesyłania danych w sieci wystąpił błąd”

Ten komunikat o błędzie pojawia się, gdy musisz zaktualizować przeglądarkę do najnowszej wersji. Oto kilka przeglądarek, które zalecamy do przesyłania filmów:
Gdy zaktualizujesz przeglądarkę, spróbuj jeszcze raz przesłać film.

„Przetwarzanie zostało przerwane”

Ten komunikat może się pojawić, jeżeli przesyłany plik jest za mały lub nieprawidłowy. Może też zostać wyświetlony w przypadku wolnego przesyłania. Spróbuj odtworzyć film na swoim urządzeniu i sprawdź, czy korzystasz z obsługiwanego typu pliku, po czym prześlij film jeszcze raz. Jeśli problem będzie nadal występował, spróbuj przesłać film, korzystając z innej platformy.

„Wystąpił błąd sieci”

Ten komunikat o błędzie pojawia się, gdy musisz zaktualizować przeglądarkę do najnowszej wersji. Oto kilka przeglądarek, które zalecamy do przesyłania filmów:
Gdy zaktualizujesz przeglądarkę, spróbuj jeszcze raz przesłać film.
„Nie można przesłać. Stan Twojego kanału lub ustawienia konta nie umożliwiają obecnie przesyłania”.
Ten komunikat o błędzie może się pojawić, jeśli:

„Wystąpił błąd zabezpieczeń”

Ten błąd wynika z niestandardowych ustawień zabezpieczeń przeglądarki. Ustawienia te są prawdopodobnie związane z zaporą sieciową, programem antywirusowym lub innym podobnym oprogramowaniem. Tymczasowo wyłącz to oprogramowanie i spróbuj jeszcze raz przesłać film.

„Odrzucony (zbyt mały plik)”

Ten komunikat o błędzie pojawia się, gdy próbujesz przesłać plik mniejszy niż 2 KB. Przygotuj plik, który ma co najmniej 2 KB, i prześlij go jeszcze raz.

„Błąd (pusty plik .mov)”

Ten komunikat o błędzie pojawia się, gdy film QuickTime został zapisany jako film referencyjny. Aby film został poprawnie przekonwertowany, wybierz opcję „Save as a self-contained movie” (Zapisz jako samodzielny film) i prześlij go ponownie.

„Osiągnięto dzienny limit przesyłania. Więcej filmów będzie można przesłać za 24 godziny”.

Aby zapewnić bezpieczeństwo, ograniczamy liczbę filmów, które kanał może przesłać w ciągu 24 godzin.
Limity różnią się w zależności od kraju lub regionu i historii kanału. Ostrzeżenia o naruszeniu praw autorskich nie wpływają na liczbę filmów, które można przesłać, ale ostrzeżenia o naruszeniu wytycznych dla społeczności już tak.
Jeśli podczas przesyłania filmu pojawi się błąd „Osiągnięto dzienny limit przesyłania”, spróbuj jeszcze raz po 24 godzinach.

Inne

Komunikat o błędzie może się pojawić, gdy przesyłasz plik w złym formacie. Sprawdź, czy używasz obsługiwanego typu pliku. Możesz też spróbować zmienić kodeki lub oprogramowanie do edycji filmów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
59
false