Matuto tungkol sa mga trial at promosyon ng Premium

Puwede mong pagandahin ang iyong karanasan sa video at musika sa YouTube sa tulong ng membership sa YouTube Premium o YouTube Music Premium. Posibleng kwalipikado kang mag-sign up para sa libreng trial ng mga opsyon sa may bayad na membership na ito para malaman kung naaangkop ang mga ito para sa iyo. Matuto pa sa ibaba.

Mga trial ng YouTube Premium

Para maging kwalipikado para sa 1 buwang libreng trial:
 • Ito dapat ang unang beses na magsa-sign up ka para sa YouTube Premium, o mahigit 6 na buwan na ang nakalipas pagkatapos kanselahin ang iyong dating membership.
 • Hindi ka dapat nakatanggap ng libreng trial sa nakalipas na 12 buwan.
Sa ilang sitwasyon, posible kaming mag-alok ng pinalawig na libreng trial na tumatagal nang mahigit 1 buwan. Para maging kwalipikado para sa pinalawig na libreng trial, dapat mong matugunan ang lahat ng kinakailangan sa pagiging kwalipikado na nakalista sa itaas, at:
 • Ito dapat ang unang beses na magsa-sign up ka para sa YouTube Premium, o mahigit 36 na buwan na ang nakalipas pagkatapos kanselahin ang iyong dating membership.
 • Hindi ka dapat nakatanggap ng pinalawig na libreng trial sa nakalipas na 36 na buwan.

Mga trial ng YouTube Music Premium

Para maging kwalipikado para sa 1 buwang libreng trial:
 • Ito dapat ang unang beses na magsa-sign up ka para sa YouTube Music Premium, o mahigit 6 na buwan na ang nakalipas pagkatapos kanselahin ang iyong dating membership sa YouTube Music Premium o Google Play Music.
 • Hindi ka dapat nakatanggap ng libreng trial sa YouTube Music Premium o Google Play Music sa nakalipas na 12 buwan.
Sa ilang sitwasyon, posible kaming mag-alok ng pinalawig na libreng trial na tumatagal nang mahigit 1 buwan. Para maging kwalipikado para sa pinalawig na libreng trial, dapat mong matugunan ang lahat ng kinakailangan sa pagiging kwalipikado na nakalista sa itaas, at:
 • Ito dapat ang unang beses na magsa-sign up ka para sa YouTube Music Premium, o mahigit 36 na buwan na ang nakalipas pagkatapos kanselahin ang iyong dating membership sa YouTube Music Premium o Google Play Music.
 • Hindi ka dapat nakatanggap ng pinalawig na libreng trial sa YouTube Music Premium o Google Play Music sa nakalipas na 36 na buwan.

Paano gumagana ang mga trial

Sa libreng trial, makukuha mo ang lahat ng benepisyo ng may bayad na membership na nakukuha ng miyembro ng YouTube Premium o YouTube Music Premium. Kakailanganin mong magdagdag ng paraan ng pagbabayad sa proseso ng pag-sign up para sa libreng trial kahit na hindi ito sisingilin. Pinapanatili naming nakatala ang paraan ng pagbabayad na ito para madali mong maipagpapatuloy ang iyong membership kapag natapos na ang libreng trial mo. Gayunpaman, posible kang makakita ng authorization charge sa iyong account. Nagbibigay-daan sa amin ang authorization charge na kumpirmahing valid ang iyong paraan ng pagbabayad - hindi ito aktwal na singil. Mawawala ito sa loob ng 1-14 na araw.

Kapag natapos na ang iyong libreng trial, awtomatiko itong maro-roll over sa naaangkop na membership - membership sa YouTube Premium o Music Premium. Sisingilin namin kada buwan sa nakatalang paraan ng pagbabayad ang kasalukuyang presyo ng membership, maliban na lang kung magkakansela ka bago matapos ang trial.

Kung kakanselahin mo ang iyong membership habang nasa libreng trial, hindi na awtomatikong maro-roll over sa may bayad na membership ang trial na membership mo sa pagtatapos ng libreng trial. Patuloy kang magkakaroon ng access hanggang sa matapos ang panahon ng trial.

Paano malalaman kung kwalipikado ka

Para makita kung kwalipikado ka para sa libreng trial sa isang computer:

 1. Pumunta sa youtube.com/purchases at tiyaking naka-sign in ka sa iyong account.
 2. Sa ilalim ng “Mga alok mula sa YouTube,” magkakaroon ng listahan ng anumang trial kung saan ka kwalipikado.
 3. Pumili ng isa sa mga alok para matuto pa at sundin ang mga hakbang para i-redeem ito.

Para makita kung kwalipikado ka para sa libreng trial sa isang mobile device:

 1. Buksan ang YouTube mobile app at tiyaking naka-sign in ka sa iyong account.
 2. Mag-tap sa iyong larawan sa profile at pagkatapos ay Mga pagbili at membership.
 3. Sa ilalim ng “Mga alok mula sa YouTube,” makikita mo ang anumang trial kung saan ka kwalipikado.
 4. Pumili ng isa sa mga alok para matuto pa at sundin ang mga hakbang para i-redeem ito.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?