Câu hỏi thường gặp cho cha mẹ về tài khoản được giám sát

Sự khác biệt giữa phiên bản YouTube được giám sát và phiên bản YouTube thông thường là gì?

Trải nghiệm của con bạn sẽ khá giống trải nghiệm trên trang web và ứng dụng YouTube thông thường. Tuy nhiên, những video trẻ có thể tìm và xem, tính năng, chế độ cài đặt mặc định cho tài khoản và chế độ bảo vệ quyền riêng tư sẽ khác.

Những video trẻ có thể xem sẽ phụ thuộc vào chế độ cài đặt nội dung bạn chọn cho tài khoản được giám sát. Một số tính năng thường thấy trong YouTube sẽ không được cung cấp. Bạn có thể tìm hiểu trong danh sách một số tính năng bị ảnh hưởng.

Vì cộng đồng người dùng và việc thể hiện bản thân là những phần không thể thiếu khi sử dụng YouTube, nên chúng tôi sẽ hợp tác với các bậc cha mẹ và các chuyên gia để cân nhắc xem nên thêm tính năng nào.

YouTube Kids là gì? Ứng dụng này có gì khác so với trải nghiệm được giám sát trên YouTube?

YouTube Kids là ứng dụng chúng tôi thiết kế dành riêng cho trẻ em. Trong khi đó, trải nghiệm được giám sát là lựa chọn để cha mẹ cho phép con mình sử dụng phiên bản YouTube thông thường nhưng có sự giám sát.

Video trong YouTube Kids đa dạng nhưng ít hơn so với trong phiên bản YouTube thông thường. Video được tuyển chọn nhờ sự kết hợp giữa quy trình đánh giá thủ công, các danh sách phát do chuyên gia chọn lọc và cơ chế lọc theo thuật toán.

Tìm hiểu thêm tại youtube.com/kids.

Chế độ hạn chế là gì? Chế độ này có gì khác so với trải nghiệm được giám sát trên YouTube?

Chế độ hạn chế là một chế độ cài đặt tùy ý bật/tắt trên YouTube. Chế độ này giúp lọc bỏ nội dung có khả năng dành cho người trưởng thành mà bạn không muốn xem hoặc không muốn người khác xem khi sử dụng thiết bị của bạn. Một số nhóm người dùng, chẳng hạn như thư viện, trường học và tổ chức công muốn có trải nghiệm xem hạn chế hơn trên YouTube sẽ sử dụng chế độ này.

Đối với những thanh thiếu niên trên 13 tuổi có tài khoản được giám sát và quản lý qua Family Link, cha mẹ cũng có thể sử dụng Chế độ hạn chế. Họ có thể kiểm soát những video mà con mình được phép xem. Trải nghiệm được giám sát trên YouTube là trải nghiệm dành cho trẻ dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi thích hợp ở quốc gia/khu vực của bạn). Trải nghiệm này cung cấp cho cha mẹ các quyền kiểm soát và bộ lọc khác để quản lý trải nghiệm của con mình trên YouTube.

Trải nghiệm được giám sát mới hiện chưa có phiên bản dành cho những thanh thiếu niên lớn hơn độ tuổi thích hợp ở quốc gia/khu vực của họ và đã thêm tính năng giám sát trong Tài khoản Google họ đang dùng.

Tôi có thể chọn những chế độ cài đặt nội dung nào?

Dưới đây là 3 chế độ cài đặt nội dung bạn có thể chọn:

  • Khám phá: Nhìn chung phù hợp với các mức phân loại nội dung cho người xem từ 9 tuổi trở lên, bao gồm những video như vlog, video hướng dẫn, video trò chơi, video nhạc, tin tức và nội dung khác. Không bao gồm sự kiện trực tiếp, trừ các buổi Công chiếu. Một số video có chứa các hình ảnh bạo lực ở mức độ nhẹ, ngôn từ phản cảm, các chất thuộc diện kiểm soát và video cung cấp kiến thức về sức khỏe tình dục và tinh thần cũng như cảm nhận về diện mạo và những thay đổi của cơ thể.
  • Khám phá thêm: Nhìn chung phù hợp với các mức phân loại nội dung cho người xem từ 13 tuổi trở lên. Chế độ này sẽ có nhiều video hơn. Các video này bao gồm sự kiện trực tiếp, vlog, video hướng dẫn, video trò chơi, video nhạc, tin tức, video cung cấp kiến thức, video hướng dẫn tự làm, thủ công mỹ nghệ, video vũ đạo và nội dung khác. Một số video có cảnh bạo lực trong thế giới thực, ngôn từ tục tĩu có giới hạn, các chất thuộc diện kiểm soát, tình huống không rõ ràng ám chỉ đến tình dục và các chủ đề liên quan đến sự khỏe mạnh, sức khỏe tình dục, thể chất và tinh thần.
  • Phần lớn nội dung trên YouTube: Chế độ cài đặt này bao gồm hầu hết mọi nội dung trên YouTube, chẳng hạn như sự kiện trực tiếp. Chế độ này sẽ không có những video mà các kênh, nhân viên đánh giá và hệ thống của chúng tôi đánh dấu là dành cho người từ 18 tuổi trở lên. Các video trẻ được xem gồm có vlog, video hướng dẫn, video trò chơi, video nhạc, tin tức, video cung cấp kiến thức, video hướng dẫn tự làm, thủ công mỹ nghệ, video vũ đạo và nhiều nội dung khác. Một số video có chứa chủ đề nhạy cảm có thể chỉ phù hợp với thanh thiếu niên lớn, chẳng hạn như hình ảnh bạo lực phản cảm, nội dung người lớn, ảnh khỏa thân, ngôn từ tục tĩu và các chủ đề như bệnh tâm thần, ăn kiêng và sức khỏe tình dục.

YouTube lọc bỏ những video không phù hợp như thế nào?

Bộ Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi quy định những nội dung được phép và không được phép xuất hiện trên YouTube. Những nguyên tắc cộng đồng này áp dụng cho tất cả người dùng, bất kể độ tuổi. Nếu bạn thiết lập tài khoản được giám sát cho con mình, thì sẽ có các chính sách giúp xác định những video phù hợp cho chế độ cài đặt nội dung tương ứng.

Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến người dùng của mình và luôn cố gắng loại bỏ những video không phù hợp. Tuy nhiên, không có hệ thống tự động hay bộ lọc nào là hoàn toàn chính xác. Bạn có thể thay đổi quyền của ứng dụng và chế độ cài đặt nội dung cho con mình bất cứ lúc nào. Nếu cho rằng một nội dung trên YouTube là không phù hợp, bạn có thể báo cáo nội dung đó.

Vậy còn quảng cáo thì sao? Con tôi có thấy quảng cáo không?

Nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em, chúng tôi nghiêm cấm các quảng cáo thuộc một số danh mục và tắt quảng cáo được cá nhân hóa. Nếu bạn có gói YouTube Premium dành cho gia đình, con bạn có thể xem video không có quảng cáo và hưởng các lợi ích chung khác của gói thành viên.

Các tài khoản được giám sát trên YouTube sẽ nhìn thấy những video mà người sáng tạo đã thông báo cho chúng tôi là có nội dung được trả tiền để lồng ghép sản phẩm hoặc có thông tin chứng thực trong video bằng những công cụ YouTube cung cấp để thông báo những trường hợp này. Những video này cũng phải tuân thủ chính sách quảng cáo đối với video dành cho trẻ em.

YouTube bảo vệ quyền riêng tư của con tôi bằng cách nào?

YouTube là một công ty con của Google và tuân thủ các nguyên tắc cũng như chính sách quyền riêng tư của Google. Chúng tôi hiểu rằng bạn cần phải biết những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập liên quan đến Tài khoản Google của con bạn, lý do chúng tôi thu thập và cách để bạn cập nhật, quản lý, xuất và xóa những thông tin đó. Chính sách quyền riêng tư của GoogleThông báo về quyền riêng tư của chúng tôi cho những Tài khoản Google của trẻ em dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi thích hợp ở quốc gia/khu vực của bạn) giải thích các phương thức bảo vệ quyền riêng tư mà chúng tôi áp dụng cho tài khoản của con bạn.

Con bạn có thể quản lý và tìm hiểu thêm về các chế độ cài đặt và quyền kiểm soát về quyền riêng tư của mình trên YouTube ở phần "Dữ liệu của bạn trong YouTube" của tài khoản. Trang này có một bản tóm tắt về video và dữ liệu hoạt động của trẻ, các chế độ cài đặt để quản lý dữ liệu này và thông tin về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu này để cải thiện trải nghiệm của trẻ trên YouTube, chẳng hạn như gợi nhắc trẻ về nội dung đã xem cũng như đưa ra các đề xuất và kết quả tìm kiếm phù hợp hơn. Là cha mẹ quản lý Tài khoản Google của trẻ, bạn có thể tạm dừng hoặc xóa nhật ký tìm kiếm hoặc nhật ký xem của trẻ trong Family Link hoặc trên trang cài đặt dành cho cha mẹ trong YouTube.

YouTube có cung cấp tài khoản được giám sát cho các trường học hoặc tổ chức giáo dục không?

Phiên bản thử nghiệm của chúng tôi được cung cấp cho các tài khoản cá nhân, chứ không phải các tài khoản thuộc trường học hoặc tổ chức giáo dục. Cách bạn đăng nhập vào thiết bị có thể ảnh hưởng đến việc bạn có dùng được YouTube hay không. Tìm hiểu thêm về tài khoản được giám sát.

Những ai có thể dùng trải nghiệm được giám sát trên YouTube?

Bạn có thể thiết lập trải nghiệm được giám sát trên YouTube cho trẻ dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi thích hợp ở quốc gia/khu vực của bạn).

Bạn sẽ không đủ điều kiện sử dụng trải nghiệm được giám sát trên YouTube nếu:

  • Con bạn trên 13 tuổi (hoặc độ tuổi thích hợp ở quốc gia/khu vực của bạn), trừ phi bạn đã tạo Tài khoản Google được giám sát cho con mình trước khi trẻ đủ độ tuổi thích hợp tại quốc gia/khu vực của bạn và trẻ chưa tự quản lý tài khoản của mình.
  • Bạn sống ở Liên minh Châu Âu và thiết lập tính năng giám sát con mình trước tháng 4 năm 2021 và trẻ chưa đủ độ tuổi thích hợp ở quốc gia/khu vực của bạn tại thời điểm đó.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?