Vanlige spørsmål fra foreldre om administrerte kontoer

Hva er forskjellen på YouTube med tilsyn og den vanlige versjonen av YouTube?

For barna kommer grensesnittet til å ligne på YouTube-appen og -nettstedet. Det er imidlertid gjort justeringer i hvilke videoer de kan finne og se på, hvilke funksjoner de har tilgang til, samt personvern og standardinnstillinger for kontoen.

Hvilke videoer de kan se, avhenger av innholdsinnstillingen du velger for den administrerte kontoen. Noen funksjoner som vanligvis er tilgjengelige på YouTube, blir slått av. Gå til listen over noen berørte funksjoner.

Det å kunne uttrykke seg og være del av et fellesskap er vesentlige sider ved YouTube-opplevelsen. Derfor samarbeider vi med foreldre og eksperter om hva slags funksjoner vi skal legge til.

Hva er YouTube Kids? Hvordan skiller den seg fra en YouTube-versjon med tilsyn?

YouTube Kids er en egen app vi har laget fra grunnen av, med barn i tankene. Med en administrert konto har du imidlertid muligheten til å gi barna tilgang til en tilsynsversjon av den vanlige YouTube-versjonen.

Innholdet i YouTube Kids er et variert, men mer begrenset utvalg av det som finnes på den vanlige YouTube-plattformen. Videoene er valgt ut gjennom en kombinasjon av manuell evaluering, utvalgte spillelister fra eksperter samt algoritmisk filtrering.

Finn ut mer på youtube.com/kids.

Hva er Begrenset innhold-modus? Hvordan skiller den seg fra en YouTube-versjon med tilsyn?

Begrenset innhold-modus er en valgfri innstilling på YouTube. Med denne innstillingen kan du sensurere potensielt seksuelt innhold som du ikke ønsker å se, eller som du ikke ønsker at andre som bruker enheten din, skal se. Innstillingen brukes av noen bestemte brukere, som oftest biblioteker, skoler og offentlige institusjoner, som ønsker å begrense hvilke videoer det er mulig å se på YouTube.

Foreldre som administrerer kontoer for barn over 13 år via Family Link, kan også bruke Begrenset innhold-modusen. De kan kontrollere hvilke videoer barnet kan se på. YouTube-versjonen med tilsyn er tilgjengelig for barn under 13 år (eller aldersgrensen som gjelder i det aktuelle landet/området) og gir foreldre andre filtre og kontroller de kan bruke til å administrere barnets YouTube-opplevelse.

Den nye versjonen med tilsyn er foreløpig ikke tilgjengelig for tenåringer som er over aldersgrensen i det aktuelle landet/området, og som har en administrert Google-konto fra før av.

Hvilke valg har jeg når det gjelder innholdsinnstillinger?

Du kan velge mellom tre innholdsinnstillinger:

  • Utforsk: Disse innstillingene er stort sett egnet for seere fra ni år og oppover. Barnet får tilgang til blant annet videoblogger, veiledninger, gamingvideoer, musikkvideoer og nyheter. Ingen direktesendinger, med unntak av premierer. Noen videoer inneholder forekomster av mild vold, støtende språk eller kontrollerte stoffer samt pedagogisk innhold knyttet til psykisk helse, kroppsbilde og -endringer samt seksuell helse.
  • Utforsk mer: Stort sett egnet for seere fra 13 år og oppover. Denne innstillingen omfatter et større utvalg videoer. Videoene omfatter blant annet direktesendinger, videoblogger, veiledninger, gamingvideoer, musikkvideoer, nyheter, pedagogisk innhold, gjør-det-selv, kunst, håndverk og dans. Noen videoer inneholder forekomster av ekte vold, begrenset stygt språk, kontrollerte stoffer, ikke-eksplisitte seksuelle referanser samt emner knyttet til fysisk, psykisk og seksuell helse og velvære.
  • Det meste på YouTube: Denne innstillingen omfatter nesten alt på YouTube, som direktesendinger. Innstillingen ekskluderer innhold som kanaler samt systemene og anmelderne våre har merket med 18-årsgrense. Videoene omfatter blant annet videoblogger, veiledninger, gamingvideoer, musikkvideoer, nyheter, pedagogisk innhold, gjør-det-selv, kunst, håndverk og dans. Noen videoer inneholder sensitive temaer som kanskje bare er egnet for eldre tenåringer, som eksplisitt vold, seksuelt innhold, nakenhet, stygt språk og temaer som psykisk sykdom, slanking og seksuell helse.

Hvordan filtrerer YouTube bort upassende videoer?

I retningslinjene for brukere finner du informasjon om hva slags innhold som er tillatt og ikke tillatt på YouTube. Retningslinjene våre gjelder for alle brukere, uavhengig av alder. Hvis du konfigurerer en administrert konto for barnet ditt, velges videoene ut basert på retningslinjer for de forskjellige innholdsinnstillingene.

Brukerne er svært viktige for oss, og vi jobber iherdig med å utelukke upassende videoer. Det finnes imidlertid ingen automatiske filtersystemer som er perfekte. Du kan når som helst endre apptillatelsene og innholdsinnstillingene for barnet ditt. Hvis du kommer over noe du mener er upassende for YouTube, kan du rapportere det.

Hva med annonser? Kommer barnet mitt til å se dem?

For å verne bedre om barn er annonser i enkelte kategorier forbudt, og personlig tilpassede annonser er deaktivert. Hvis du har et YouTube Premium-familieabonnement, kan barnet ditt se innhold uten annonser. Barnet har også tilgang til andre delte abonnementsfordeler.

Når skaperen har varslet oss om en betalt produktplassering eller anbefaling i videoen sin gjennom YouTube-verktøyene for varsling om betalte produktplasseringer og anbefalinger, kan videoen vises for administrerte kontoer på YouTube. Disse videoene må imidlertid overholde annonseretningslinjene for videoer som er laget for barn.

Hvordan ivaretar YouTube personvernet til barnet mitt?

YouTube er en del av Google og overholder derfor Googles personvernregler og -prinsipper. Vi vet at det er viktig for deg å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn i forbindelse med Google-kontoen til barnet ditt, hvorfor vi samler dem inn, og hvordan du kan oppdatere, administrere, eksportere og slette denne informasjonen. I Googles personvernregler ogmerknaden om personvern for Google-kontoer for barn under 13 år (eller aldersgrensen som gjelder i landet/området ditt) forklares retningslinjene for personvern som gjelder for kontoen til barnet ditt.

Barna kan administrere og finne ut mer om personverninnstillingene og -kontrollene sine under «Dataene dine i YouTube» i kontoen sin. Denne siden inneholder en oversikt over video- og aktivitetsdataene til barna, innstillinger for administrering av disse dataene samt informasjon om hvordan dataene brukes til å gi barna en bedre YouTube-opplevelse – for eksempel ved å minne dem på hva de har sett, og gi dem mer relevante anbefalinger og søkeresultater. Som forelder og administrator av Google-kontoen til barnet ditt kan du slette søke- og seerloggen eller sette dem på pause. Dette kan du gjøre via Family Link eller siden med foreldreinnstillinger på YouTube.

Er administrerte kontoer tilgjengelige for skoler eller utdanningsinstitusjoner?

Betaversjonen er tilgjengelig for personlige kontoer – ikke for skoler eller utdanningsinstitusjoner. Måten du er logget på enheten din på, kan påvirke hvorvidt YouTube kan brukes. Finn ut mer om administrerte kontoer.

Hvem kan bruke en YouTube-versjon med tilsyn?

Du kan konfigurere en YouTube-versjon med tilsyn for barn under 13 år (eller aldersgrensen som gjelder i landet/området ditt).

Du kan ikke bruke en YouTube-versjon med tilsyn hvis

  • barnet ditt er over 13 år (eller aldersgrensen som gjelder i landet/området ditt), med mindre du opprettet en administrert Google-konto før barnet nådde den aktuelle alderen, og barnet ikke har overtatt administreringen av kontoen sin
  • dere bor i EU, du konfigurerte tilsyn for barnet ditt før april 2021, og barnet var under aldersgrensen som gjelder i landet/området ditt, på det tidspunktet
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?