Mga FAQ para sa mga magulang tungkol sa mga sinusubaybayang account

Ano ang pagkakaiba ng pinapatnubayang karanasan sa YouTube at ng karaniwang YouTube?

Magiging kagaya ng karanasan sa karaniwang YouTube app at website ang karanasan ng iyong anak. Pero, maiiba ang mga video na mahahanap at mapapanood niya, feature, default na setting ng account, at proteksyon sa privacy.

Nakadepende ang mga video na mapapanood niya sa setting ng content na pipiliin mo para sa kanyang sinusubaybayang account. Hindi magiging available ang ilang feature na karaniwang available sa YouTube. Pumunta sa aming listahan ng ilang apektadong feature.

Dahil mahahalagang bahagi ng karanasan sa YouTube ang pagpapahayag ng sarili at komunidad, makikipagtulungan kami sa mga magulang at eksperto habang pinag-iisipan namin kung anong mga feature ang isasama.

Ano ang YouTube Kids? Paano ito naiiba sa pinapatnubayang karanasan sa YouTube?

Ang YouTube Kids ang aming nakalaang app na binuo para sa mga bata, at ang pinapatnubayang karanasan naman ay nagbibigay sa mga magulang ng opsyong payagan ang kanilang mga anak na ma-enjoy ang pinapatnubayang bersyon ng karaniwang YouTube.

Sari-sari ang mga video sa YouTube Kids, pero mas kaunti ang mga mapagpipiliang video dito kaysa sa kung ano ang available sa karaniwang YouTube. Pinipili ang mga video sa pamamagitan ng kumbinasyon ng pagsusuri ng tao, mga na-curate na playlist mula sa mga eksperto, at pag-filter na may mga algorithm.

Matuto pa sa youtube.com/kids.

Ano ang Restricted Mode? Paano ito naiiba sa pinapatnubayang karanasan sa YouTube?

Ang Restricted Mode ay isang opsyonal na setting sa YouTube. Nakakatulong ito na masala ang posibleng pang-adult na content na baka ayaw mong makita o ayaw mong makita ng iba pang gumagamit ng iyong device. Ginagamit ito ng ilang partikular na user, gaya ng mga aklatan, paaralan, at pampublikong institusyon, na gustong magkaroon ng mas limitadong karanasan sa panonood sa YouTube.

Puwede ring gumamit ng Restricted Mode ang mga magulang ng mga teenager na lampas 13 taong gulang na may mga sinusubaybayang account na pinapamahalaan ng Family Link. Puwede nilang kontrolin ang mga video na makikita ng kanilang anak. Available ang pinapatnubayang karanasan sa YouTube para sa mga batang wala pang 13 taong gulang (o wala pa sa naaangkop na edad sa iyong bansa/rehiyon) at nagbibigay ito sa mga magulang ng iba pang filter at kontrol para mapamahalaan ang karanasan sa YouTube ng kanilang anak.

Hindi pa available ang bagong pinapatnubayang karanasan para sa mga teenager na lampas sa naaangkop na edad sa kanilang bansa/rehiyon na nagdagdag ng patnubay sa kanilang mga kasalukuyang Google Account.

Ano ang mga mapagpipilian ko para sa mga setting ng content?

May tatlong setting ng content kang mapagpipilian:

  • Mag-explore: Karaniwang nakahanay sa mga content rating para sa mga manonood na 9+. Kasama sa mga video ang mga vlog, tutorial, gaming video, music video, balita, at higit pa. Walang live stream, maliban para sa Mga Premiere. Naglalaman ang ilang video ng mga halimbawa ng hindi matinding karahasan, nakakapanakit na pananalita, mga pinaghihigpitang substance, at pang-edukasyong video na may kaugnayan sa body image at mga pagbabago sa katawan, kalusugan ng isip, at sekswal na kalusugan.
  • Mag-explore pa: Karaniwang nakahanay sa mga content rating para sa mga manonood na 13+. Mas marami pang video ang kasama sa setting na ito. Kasama sa mga video ang mga live stream, vlog, tutorial, gaming video, music video, balita, pang-edukasyong video, DIY, arts and crafts, sayaw, at higit pa. Naglalaman ang ilang video ng mga halimbawa ng tunay na karahasan, limitadong pagmumura, mga pinaghihigpitang substance, hindi malaswang sekswal na reference, at mga paksang nauugnay sa pisikal, mental, at sekswal na kalusugan at kapakanan.
  • Karamihan ng YouTube: Kasama sa setting na ito ang halos lahat ng nasa YouTube gaya ng mga live stream. Hindi kasama rito ang mga video na minarkahan bilang 18+ ng aming mga channel, system, at reviewer. Kasama sa mga video ang mga vlog, tutorial, gaming video, music video, balita, pang-edukasyong video, DIY, arts and crafts, sayaw, at marami pang iba. Naglalaman ang ilang video ng mga sensitibong paksa na posibleng naaangkop para sa mas matatandang teenager, gaya ng graphic na karahasan, pang-adult na content, kahubaran, tahasang pagmumura, at mga paksang gaya ng sakit sa pag-iisip, pagdidiyeta, at sekswal na kalusugan.

Paano nafi-filter ng YouTube ang mga hindi naaangkop na video?

Itinatakda ng aming Mga Alituntunin ng Komunidad kung ano ang pinapayagan at hindi pinapayagan sa YouTube. Nalalapat ang mga alituntuning ito sa lahat, anuman ang edad nila. Kung magse-set up ka ng sinusubaybayang account para sa iyong anak, may mga patakaran para malaman kung aling mga video ang kwalipikado para sa iba't ibang setting ng content.

Lubos kaming nagmamalasakit sa aming mga user at sinisikap naming alisin ang mga hindi naaangkop na video, pero walang perpektong naka-automate na system ng mga filter. Puwede mong baguhin ang pahintulot sa app at mga setting ng content para sa iyong anak anumang oras. Kung may makita kang sa tingin mo ay hindi naaangkop para sa YouTube, puwede mo itong iulat.

Paano naman ang mga ad? Makikita ba ng anak ko ang mga ito?

Para mas mahusay na maprotektahan ang mga bata, ipinagbabawal ang mga ad sa ilang partikular na kategorya at naka-off ang mga naka-personalize na ad. Kung mayroon kang plan ng pamilya sa YouTube Premium, kwalipikado ang iyong anak para sa walang ad na panonood at iba pang nakabahaging benepisyo ng membership.

Ipapakita sa mga sinusubaybayang account sa YouTube ang mga video kung saan sinabi sa amin ng creator na mayroong binabayarang placement ng produkto o pag-endorso sa kanyang video sa pamamagitan ng mga tool ng notification sa binabayarang placement ng produkto at pag-endorso ng YouTube. Dapat ding sumunod ang mga video na ito sa patakaran sa ad sa mga video na para sa bata.

Paano pinoprotektahan ng YouTube ang privacy ng aking anak?

Ang YouTube ay bahagi ng Google at sumusunod ito sa mga patakaran sa privacy at prinsipyo ng Google. Alam naming mahalaga para sa iyo na maunawaan kung anong personal na impormasyon ang kinokolekta namin kaugnay ng Google Account ng anak mo, kung bakit namin ito kinokolekta, at kung paano mo magagawang i-update, pamahalaan, i-export, at i-delete ang impormasyong iyon. Ipinapaliwanag ng Patakaran sa Privacy ng Google at ng aming Notification ng Privacy para sa mga Google Account para sa mga batang wala pang 13 taong gulang (o wala pa sa naaangkop na edad sa iyong bansa/rehiyon) ang aming mga kasanayan sa privacy para sa account ng anak mo.

Mapapamahalaan at matututunan pa ng iyong anak ang kanyang mga setting at kontrol sa privacy sa YouTube sa ilalim ng "Ang Iyong Data sa YouTube" sa account niya. Kasama sa page na ito ang buod ng kanyang data ng video at aktibidad, mga setting para pamahalaan ang data na ito, at impormasyon tungkol sa kung paano ginagamit ang kanyang data para mapahusay ang karanasan niya sa YouTube, gaya ng pagpapaalala sa kanya kung ano ang napanood niya, at pagbibigay sa kanya ng mga mas may kaugnayang rekomendasyon at resulta ng paghahanap. Bilang magulang na manager ng Google Account ng iyong anak, puwede mong i-pause o i-clear ang kanyang history ng paghahanap at panonood mula sa Family Link, o mula sa iyong page ng mga setting ng magulang sa YouTube.

Available ba ang mga sinusubaybayang account para sa mga paaralan o organisasyong pang-edukasyon?

Available ang aming beta para sa mga personal na account, hindi sa mga account para sa mga paaralan o organisasyong pang-edukasyon. Ang paraan ng pagkaka-sign in mo sa iyong device ay posibleng makaapekto sa kung magagamit ang YouTube. Matuto pa tungkol sa mga sinusubaybayang account.

Sino ang kwalipikado para sa pinapatnubayang karanasan sa YouTube?

Puwede kang mag-set up ng pinapatnubayang karanasan sa YouTube para sa iyong anak na wala pang 13 taong gulang (o wala pa sa naaangkop na edad sa bansa/rehiyon mo).

Hindi ka kwalipikado para sa pinapatnubayang karanasan sa YouTube kung:

  • Lampas 13 taong gulang (o lampas na sa naaangkop na edad sa iyong bansa/rehiyon) ang anak mo, maliban na lang kung ginawa mo ang sinusubaybayang Google Account ng iyong anak bago siya tumungtong sa naaangkop na edad sa bansa/rehiyon mo, at hindi ang iyong anak ang namamahala sa kanyang account.
  • Nakatira ka sa European Union, na-set up mo ang patnubay para sa iyong anak bago ang Abril 2021, at wala pa ang anak mo sa naaangkop na edad sa iyong bansa/rehiyon noong panahong iyon.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false