Nastavenie obsahu pre režim s dohľadom

Content settings for families using supervised experiences

Rodičom poskytujeme možnosti, ako deti sprevádzať pri ich ceste na YouTube. Veríme, že deti môžu pri objavovaní videí na YouTube nájsť nové záujmy, dozvedieť sa o veciach z rôznych uhlov pohľadu a získať pocit, že niekam patria. Ak si myslíte, že vaše dieťa je pripravené začať skúmať obrovské množstvo obsahu na YouTube, máte niekoľko možností. Môžete si vybrať samostatnú aplikáciu YouTube Kids, ktorá poskytuje bezpečnejšie a jednoduchšie prostredie, alebo vytvoriť a spravovať režim s dohľadom na YouTube.

V spoločnosti YouTube veríme, že rôznorodý obsah a ochota vypočuť si rôzne názory nám pomáhajú navzájom sa spoznávať. Táto rôznorodosť však tiež znamená, že sa môžete stretnúť s postojmi, s ktorými nemusíte súhlasiť. Vďaka našim pokynom pre komunitu však môžeme budovať bezpečné prostredie pre všetkých. Okrem toho máme aj ďalšie pravidlá pre obsah (opísané nižšie), ktoré sa vzťahujú konkrétne na mladých divákov v režime s dohľadom. Ak zvažujete, že pre svoje dieťa nastavíte na YouTube režim s dohľadom, odporúčame vám, aby ste si najskôr spoločne prečítali tohto sprievodcu.

Náš prístup

YouTube vyvinul súbor pravidiel vhodnosti obsahu, ktoré vo všeobecnosti zodpovedajú hodnoteniam televízneho a filmového obsahu. Tieto pravidlá pomáhajú určiť, ktoré videá spĺňajú kritériá jednotlivých nastavení obsahu dostupných pre rodiny. Tieto pravidlá boli ďalej konzultované s rôznymi externými odborníkmi na vývoj detí, detské médiá, digitálne vzdelávanie a občianske práva. Naše automatické systémy zohľadňujú dané pravidlá pre obsah a následne identifikujú videá vhodné pre jednotlivé nastavenia obsahu. Vieme, že tieto systémy nie sú dokonalé a môžu sa mýliť. Naši programátori v spolupráci s kontrolórmi ich neustále zlepšujú. Okrem toho svoje pravidlá priebežne prehodnocujeme, takže zoznam uvedený nižšie nemusí byť úplný.

Ak nájdete obsah, ktorý podľa vás nie je vhodný pre YouTube, môžete ho nahlásiť.

Nastavenia obsahu

Preskúmať Vo všeobecnosti zodpovedá hodnoteniam obsahu pre divákov od 9 rokov
Preskúmať viac Vo všeobecnosti zodpovedá hodnoteniam obsahu pre divákov od 13 rokov
Väčšina obsahu na YouTube Takmer všetky videá na YouTube okrem obsahu, ktorý je určený pre divákov od 18 rokov, a ďalších videí, ktoré nemusia byť vhodné pre divákov používajúcich režim s dohľadom

Pravidlá pre obsah

Keď pre svoje dieťa nastavujete účet pod dohľadom, máte na výber rôzne nastavenia obsahu, pričom pre každé platia iné pravidlá pre obsah. Naše automatické systémy tieto pravidlá zohľadňujú a následne identifikujú obsah vhodný pre jednotlivé nastavenia obsahu. Vieme, že tieto systémy nie sú dokonalé a môžu sa mýliť. 

Preskúmať

Nastavenie Preskúmať je vhodné pre rodiny, ktoré sú pripravené prejsť z aplikácie YouTube Kids a začať skúmať oveľa väčšie množstvo obsahu na YouTube. Toto nastavenie sprístupňuje široké spektrum videí, ktoré spravidla zodpovedajú hodnoteniam obsahu pre divákov od 9 rokov. Patria sem vlogy, návody, herné a hudobné videá, správy, vzdelávací obsah, postupy pre domácich majstrov, umelcov či remeselníkov, tanečné videá a ďalší obsah. Niektoré videá môžu zahŕňať aj nasledujúci obsah:

Obsah pre dospelých: videá s romantickými motívmi vrátane mierne vykreslených citových prejavov a náklonnosti. Vekovo primerané vzdelávacie videá, ktoré sa týkajú sexuálnej a rodovej identity a tém sexuálnej výchovy, ako sú puberta či rozmnožovanie.

Násilie: vekovo primerané vzdelávacie videá týkajúce sa súčasných alebo historických udalostí, ktoré môžu obsahovať mierne násilie v kontexte danej udalosti. Neexplicitné násilie v inscenovaných a animovaných videách, ktoré sa bežne objavuje v kreslených rozprávkach, hrách, televíznych reláciách či filmoch.

Zbrane: videá, v ktorých sa objavujú nerealisticky vyzerajúce zbrane v kontexte hier s hračkami, počítačových hier či animácií, prípadne umelecké zbrane v historickom kontexte. 

Nebezpečný obsah: videá zachytávajúce nebezpečné činy, napríklad kaskadérske kúsky, žarty či výzvy, ktoré nie sú ľahko napodobiteľné neplnoletými alebo obsahujú zreteľné vylúčenie zodpovednosti s príslušnými bezpečnostnými informáciami. Videá, v ktorých sú krátko zobrazené tabakové výrobky alebo alkohol. 

Nevhodné výrazy: videá so zriedkavými mierne pohoršlivými výrazmi (napríklad „dopekla“ alebo „dočerta“), ktoré nie sú spojené s obťažovaním.

Stravovanie, fitness a krása: videá s recenziami kozmetiky, vekovo primerané návody na líčenie a náučný obsah o zdraví a zdravom životnom štýle. Tento obsah zahŕňa aj zdravé stravovanie a cvičenie. 

Citlivé témy: vekovo primerané videá, ktoré sa zaoberajú citlivými témami, ako je napríklad duševné zdravie, závislosti, poruchy príjmu potravy či smrť blízkeho a smútok z takejto straty. Videá v tomto nastavení neobsahujú explicitné zábery. Zameriavajú sa na stratégie, ako daný problém zvládnuť a zotaviť sa, pričom podčiarkujú potrebu vyhľadať pomoc.

Hudobné videá: hudobné videá môžu obsahovať texty s mierne pohoršlivými výrazmi alebo zmienky o alkohole a tabakových výrobkoch. Môžu tiež obsahovať tanec so sexuálnym podtextom (nie však samoúčelný) a zriedkavé zábery na alkohol alebo tabakové výrobky.

Preskúmať viac

Nastavenie Preskúmať viac je určené pre deti, ktoré sú pripravené skúmať širší výber z obrovského množstva obsahu na YouTube. Sprístupňuje všetok obsah nastavenia Preskúmať a k tomu širšie spektrum videí, ktoré spravidla zodpovedajú hodnoteniam obsahu pre divákov od 13 rokov. Patria sem priame prenosy, vlogy, návody, herné videá, správy, vzdelávacie videá, postupy pre domácich majstrov, umelcov a remeselníkov, tanečné videá a ďalší obsah. Niektoré videá môžu zahŕňať aj nasledujúci obsah:

Obsah pre dospelých : videá so sexuálnou tematikou, napríklad s neexplicitnými opismi sexuálnych zážitkov či zobrazením fyzického kontaktu. Vzdelávacie videá týkajúce sa sexuálnej a rodovej identity a tém sexuálnej výchovy, ako sexuálny vývoj, reprodukčné zdravie, sexuálna abstinencia či prevencia chorôb. 

Násilie: neexplicitné vzdelávacie videá týkajúce sa súčasných alebo historických udalostí. Chvíľkové explicitné násilie v inscenovaných a animovaných videách, ktoré sa bežne objavuje v hrách, televíznych reláciách či filmoch.

Zbrane: videá, kde sa v inscenovaných situáciách objavujú skutočné alebo realisticky vyzerajúce zbrane, aké bežne vídať vo filmoch a televíznych reláciách. Videá so skutočnými zbraňami používanými pri športe alebo v kontexte vzdelávania o bezpečnosti zbraní.

Nebezpečný obsah: videá zachytávajúce nebezpečné činy, napríklad kaskadérske kúsky, žarty či výzvy, ktoré by mohli viesť k vážnym fyzickým zraneniam, ale nie sú ľahko napodobiteľné neplnoletými. Videá, ktoré zachytávajú alebo ukazujú časté užívanie alkoholu alebo tabakových výrobkov. 

Nevhodné výrazy: videá s častými pohoršlivými výrazmi alebo vulgarizmami (napr. slová na „k“ alebo „riť“), ktoré nie sú spojené s obťažovaním ani použité v sexuálnom kontexte. V čisto vzdelávacích alebo hudobných videách sa môžu objaviť hanlivé nadávky, nesmú však byť časté ani spojené s obťažovaním. 

Stravovanie, fitness a krása: videá s návodmi na používanie kozmetiky, skrášľovacie tipy či rady do života a videá o zdravom stravovaní a cvičení.

Citlivé témy: neexplicitné videá, ktoré sa zaoberajú citlivými témami, ako je napríklad duševné zdravie, samovražedné myšlienky, sebapoškodzovanie, závislosti, poruchy príjmu potravy, smrť blízkeho a smútok z takejto straty. Tieto videá sa zameriavajú na stratégie, ako daný problém zvládnuť a zotaviť sa, pričom zdôrazňujú potrebu vyhľadať pomoc.

Hudobné videá: hudobné videá môžu obsahovať texty so sexuálnymi narážkami, zriedkavými explicitnými vulgarizmami či hanlivými nadávkami, ktoré nie sú spojené s obťažovaním ani nenávistnými prejavmi. Môžu tiež zachytávať tanec so sexuálnym podtextom a užívanie alkoholu, tabakových výrobkov alebo marihuany. 

Väčšina obsahu na YouTube
Nastavenie Väčšina obsahu na YouTube je vhodné pre deti, ktoré chcú skúmať obrovskú ponuku služby YouTube vrátane obsahu pre starších tínedžerov. Toto nastavenie zahŕňa takmer všetok obsah na YouTube okrem videí určených pre divákov od 18 rokov a iných videí, ktoré nemusia byť vhodné pre divákov používajúcich režim s dohľadom. Patria sem priame prenosy, vlogy, návody, herné videá, správy, vzdelávacie videá, postupy pre domácich majstrov, umelcov a remeselníkov, tanečné videá a ďalší obsah.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false