Nastavení obsahu pro režim s dohledem

Content settings for families using supervised experiences

Rodičům poskytujeme možnosti, jak děti doprovázet při jejich cestě na YouTube. Věříme, že děti mohou při objevování videí na YouTube nalézt nové zájmy, poučit se z odlišných úhlů pohledu a získat pocit, že někam patří. Pokud si myslíte, že vaše dítě je připraveno začít zkoumat svět YouTube, máte k dispozici několik možností. Můžete si zvolit samostatnou aplikaci YouTube Kids, která nabízí bezpečnější a jednodušší prostředí, nebo si vytvořit a spravovat režim s dohledem na YouTube.

Jsme přesvědčeni, že rozmanitý obsah a různorodé spektrum názorů nám pomáhají při vzájemném učení. Znamená to však také, že můžete být vystaveni úhlům pohledu, se kterými nemusíte souhlasit. Bezpečné prostředí pro všechny pomáhají zajistit pokyny pro komunitu. Níže uvádíme další obsahové zásady, které jsou určeny mladým divákům v režimu s dohledem. Pokud pro své dítě zvažujete režim s dohledem na YouTube, doporučujeme, abyste si s rodinou nejprve pročetli tohoto průvodce.

Náš přístup

Stávající soubor zásad ohledně vhodnosti obsahu služby YouTube je obecně v souladu s hodnocením televizního a filmového obsahu. Proto vám také napoví, která videa odpovídají různým typům nastavení, které mají rodiny k dispozici. Tyto zásady byly dále konzultovány s různými externími odborníky na vývoj dětí, dětská média, digitální učení a občanská práva. Naše automatizované systémy, které se řídí těmito obsahovými zásadami, poté rozpoznají videa vhodná pro jednotlivá nastavení obsahu. Zároveň ale víme, že naše systémy nejsou dokonalé a dochází k chybám. Máme proto tým inženýrů a kontrolorů, kteří se je snaží neustále zlepšovat. Zásady pravidelně znovu vyhodnocujeme, a proto níže uvedený seznam zásad nemusí být úplný.

Pokud na YouTube narazíte na něco, co považujete za nevhodné, můžete to nahlásit.

Nastavení obsahu

Poznávej Obecně v souladu s hodnocením obsahu pro diváky od 9 let
Poznávej více Obecně v souladu s hodnocením obsahu pro diváky od 13 let
Většina obsahu na YouTube Téměř všechna videa na YouTube kromě obsahu označeného 18+ a dalších videí, která nemusí být vhodná pro diváky sledující YouTube v režimu s dohledem.

Obsahové zásady

Naše obsahové zásady se liší podle různých nastavení obsahu, která máte při nastavování dozorovaného účtu dítěte k dispozici. Naše automatické systémy, které se těmito obsahovými zásadami řídí, poté rozpoznají obsah vhodný pro jednotlivá nastavení. Víme však, že naše systémy nejsou dokonalé a dochází k chybám. 

Poznávej

Možnost „Poznávej“ je určena rodinám, kterým už nestačí YouTube Kids a chtějí začít zkoumat mnohem rozsáhlejší svět obsahu na YouTube. Toto nastavení nabízí širokou škálu videí, která obecně odpovídají hodnocení obsahu pro diváky starší 9 let. Mezi videa patří vlogy, návody, herní videa, hudební videa, zpravodajství, vzdělávací obsah, videa Udělej si sám, výtvarná videa, taneční videa a další obsah. Některá videa mohou obsahovat:

Obsah pro dospělé: videa s romantickými motivy, včetně mírných projevů náklonnosti a přitažlivosti. Vzdělávací videa odpovídající věku zaměřená na sexuální i genderovou identitu a témata týkající se sexuální výchovy, např. puberty a rozmnožování.

Násilí: videa přiměřená věku související s aktuálními nebo historickými událostmi, která jsou vzdělávací, ale mohou v rámci kontextu události obsahovat mírné projevy násilí. Neexplicitní násilí, které je běžné v kreslených seriálech, hrách, televizních pořadech a filmech, ve videích podle scénáře nebo animovaných videích.

Zbraně: videa zobrazující nerealistické zbraně při hře s hračkami, ve hrách, animacích a umělecké zbraně v historickém kontextu. 

Nebezpečný obsah: videa, v nichž se vyskytuje nebezpečné jednání, jako jsou kaskadérské kousky, žerty nebo výzvy, jež nemohou nezletilí snadno napodobit nebo které obsahují dobře viditelné odmítnutí odpovědnosti s příslušnými informacemi ohledně bezpečnosti. Videa, ve kterých je letmo vyobrazen alkohol nebo tabák. 

Nevhodné výrazy: videa, ve kterých se občas vyskytují mírně urážlivé výrazy, jako např. „vole“ nebo „sakra“ v jiném než obtěžujícím kontextu.

Stravování, fitness a péče o krásu: Videa obsahující recenze produktů pro péči o krásu, návody na líčení přiměřené věku a vzdělávací obsah zaměřený na wellness. Součástí tohoto obsahu je zdravé jídlo a cvičení. 

Citlivá témata: videa přiměřená věku, která pojednávají o citlivých tématech, jako je např. duševní zdraví, závislost, poruchy příjmu potravy a ztráta blízké osoby a zármutek. Videa v tomto nastavení neobsahují explicitní záběry, zaměřují se na pozitivní vypořádání se situací, strategie vedoucí ke zotavení a důležitost vyhledání pomoci.

Hudební videa: Hudební videa mohou obsahovat texty s mírně urážlivými výrazy nebo zmínky o alkoholu a tabáku. Videa mohou obsahovat také vyzývavý tanec, který není bezdůvodný, a občasné vyobrazení alkoholu nebo tabáku.

Poznávej více

Možnost „Poznávej více“ je určena dětem, které jsou připraveny začít zkoumat větší část rozsáhlého světa YouTube. Toto nastavení zahrnuje všechno z kategorie „Poznávej“ a ještě širší nabídku videí, která obecně odpovídá hodnocení obsahu pro diváky starší 13 let. Mezi videa patří živé přenosy, vlogy, výukové programy, herní videa, zpravodajství, videa Udělej si sám, výtvarná videa, taneční videa a další obsah. Některá videa mohou obsahovat:

Obsah pro dospělé: videa se sexuálními motivy, například neexplicitní popis sexuálních zážitků nebo vyobrazení fyzického kontaktu. Vzdělávací videa o sexuální a genderové identitě a témata sexuální výchovy, například sexuální vývoj, reprodukční zdraví, zdrženlivost a prevence chorob. 

Násilí: neexplicitní vzdělávací videa související s aktuálními nebo historickými událostmi. Krátké vyobrazení explicitního násilí, které je běžné ve hrách, televizních pořadech a filmech, ve videích podle scénáře nebo animovaných videích.

Zbraně: videa podle scénáře nebo animovaná videa obsahující skutečné nebo realistické zbraně, které jsou běžné v televizních pořadech a filmech. Videa zobrazující skutečné zbraně, které jsou použity při sportu nebo ve vzdělávacím kontextu týkajícím se bezpečnosti zbraní.

Nebezpečný obsah: videa, v nichž se vyskytuje nebezpečné jednání, které může skončit vážnou fyzickou újmou, jako jsou kaskadérské kousky, žerty nebo výzvy, jež nemohou nezletilí snadno napodobit. Videa, která vyobrazují alkohol a tabák nebo jejich častou konzumaci. 

Nevhodné výrazy: videa, ve kterých se často vyskytují urážlivé nebo vulgární výrazy, jako např. „k*rva“ nebo „pr*el“ v jiném než obtěžujícím nebo sexuálním kontextu. Hanlivé urážky se mohou objevit ve vzdělávacích nebo hudebních videích, pokud je jejich užití občasné a vyskytují se v jiném než obtěžujícím kontextu. 

Stravování, fitness a péče o krásu: videa, která obsahují návody na líčení, tipy a vychytávky pro péči o krásu a videa související se zdravým stravováním a cvičením.

Citlivá témata: neexplicitní videa související s citlivými tématy, jako je duševní zdraví, sebevražedné myšlenky, sebepoškozování, závislost, poruchy příjmu potravy a ztráta blízké osoby a zármutek. Tato videa se zaměřují na pozitivní vypořádání se situací, strategie vedoucí ke zotavení a důležitost vyhledání pomoci.

Hudební videa: hudební videa mohou obsahovat texty se sexuálními narážkami, občasnými explicitními vulgárními výrazy nebo hanlivými urážkami v jiném než obtěžujícím nebo nenávistném kontextu. Videa mohou také zobrazovat vyzývavý tanec nebo užívání alkoholu, tabáku či marihuany. 

Většina obsahu na YouTube
Nastavení Většina obsahu na YouTube je určeno dětem, které jsou připraveny začít prozkoumávat rozsáhlý svět YouTube, a to včetně obsahu pro starší teenagery. V tomto nastavení se uživatelům zobrazuje téměř veškerý obsah YouTube kromě videí označených jako 18+ a dalších videí, která nemusí být vhodná pro diváky sledující v režimu s dohledem. Mezi dostupný obsah patří živé streamy, vlogy, návody, herní videa, zpravodajství, vzdělávací videa, videa typu Jak na to, výtvarná videa, taneční videa a další.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
59
false
false