Om du vill få de senaste uppdateringarna om våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll kan du läsa våra inlägg i riktlinjerna för annonsvänligt innehåll i YouTubes hjälpcenter och prenumerera här.

Spel och intäktsgenerering

Spel är ett populärt ämne för videor på YouTube. På den här sidan får kreatörer som skapar spelvideor hjälp att förstå de olika statusarna för intäktsgenerering som finns. Det här är inte några nya policyer, utan befintliga riktlinjer som ingår i YouTubes riktlinjer för annonsvänligt innehåll. Den här sidan är inriktad på vanliga teman i spelvideor, men kom ihåg att alla riktlinjer för annonsvänligt innehåll fortfarande gäller för alla dina videor.

Brott mot nedanstående kan leda till att annonsörer väljer att bara visa ett begränsat antal eller inga annonser på dina intäktsgenererande videor. Det är alltid bäst att kontrollera att dina videor inte bryter mot YouTubes riktlinjer för communityn, vilket även kan påverka deras status för intäktsgenerering.

Tips för intäktsgenererande spelvideor

Här är några exempel ur våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll som har med spelämnen att göra. Alla nedanstående ändringar av ikonen för intäktsgenerering kan gälla för videor med både verkliga och datorgenererade inslag om videon innehåller överträdelser av policyn i ljud eller bild (inklusive text). Detta gäller även videons miniatyr och titel.

Olämpligt språk

Om du har med svordomar eller olämpligt språk i dina spelvideor kan det leda till att statusen för intäktsgenerering ändras. Här är några exempel (listan är inte fullständig):

 • Mildare svordomar: ”skit”, ”jäklar”
 • Måttliga svordomar: ”bitch”, ”slyna”, ”helvete”, ”rövhål”
 • Grova svordomar: ”k*k”, ”f*n”
 • Extrema svordomar: ”fi**a”, ”n**er”, ”fi*us”
Vägledning för annonser Svordomar Information och alternativ för frågeformuläret

Du kan aktivera annonser för det här innehållet

Helt censurerade eller förkortade svordomar i titeln, miniatyren och videon.

Exempel:

 • ”Vad f*n”

 • ”Vad i *******”

Mildare svordomar som ”jäklar” eller ”skit” som används någonstans i videon.

Sporadiska grova svordomar (som bara förekommer några få gånger i videon, men som inte är i fokus).

Undantag: Extrema svordomar som ”n**er” medför att inga annonser visas.

Förkortade, censurerade eller mildare svordomar (som ”fasen” eller ”jäklar”) i en titel, miniatyr eller video. Måttliga svordomar (som ”skit” eller ”bitch”) förekommer i videon. Sporadiska grova svordomar i början av videon eller upp till ungefär två gånger de första 30 sekunderna. Grova svordomar i en musikvideo.

Du kan aktivera annonser, men endast varumärken som aktivt väljer det visar annonser

Måttliga svordomar, även om de är delvis censurerade eller felstavade, i titlar och miniatyrer.

Exempel:

 • ”Vilket bull sh1t”

Grova svordomar som används ofta i hela videon (till exempel könsord som används i hela videon).

Frekvent användning av grova svordomar inom de första 30 sekunderna.

Måttliga svordomar i titeln eller miniatyren. Upprepade grova svordomar i början av en video (de första 30 sekunderna ungefär). Grova svordomar i en musikvideos titel eller miniatyr.

Du bör stänga av annonser för det här innehållet

Extrema svordomar eller rasistiska uttryck (till exempel n-ordet) någonstans i videon.

Grova eller extrema svordomar även om de är felstavade, till exempel ”kukhuve!”.

Extrema svordomar i titeln, miniatyren eller videon, till exempel fi**a, n**er, fi*us eller andra kränkande tillmälen.

Barnförbjudet innehåll

Vägledning för annonser Med sexuella anspelningar Naket Information och alternativ för frågeformuläret

Du kan aktivera annonser för det här innehållet

Sexuella ämnen som inte syftar till att vara sexuellt tillfredsställande (till exempel ett inslag om ett besök till gynekologen).

Vanliga romantiska scener (till exempel en kärleksfull kyss mellan två karaktärer).

Innehåll med avklädda, men inte nakna, människor som inte är i fokus eller inte syftar till att väcka upphetsning i lämpliga sammanhang, till exempel vid poolen.

Innehåll med avklädda, men inte nakna, människor som är oavsiktligt eller inte avsett att vara sexuellt tillfredsställande.

Innehåll med helt avklädda människor som inte är i fokus och helt censurerade (som helt censurerade nakna kroppsdelar).

Helt censurerade nakna kroppar där det inte går att urskilja några detaljer.

Romantiskt innehåll, kyssar, allmänna diskussioner om relationer och sexualitet som inte refererar till samlag, helt censurerad nakenhet där det inte går att urskilja detaljer och utan syfte att egga upp tittarna, sensuell dans i en professionell miljö utan fullständig eller delvis nakenhet, icke-explicit sexualundervisning eller en musikvideo med sexuellt innehåll utan nakenhet.

Du kan aktivera annonser, men endast varumärken som aktivt väljer det visar annonser

Sexleksaker eller liknande produkter för ökad njutning som inte används (till exempel föremål i spel eller i bakgrunden).

Underförstådda sexakter (till exempel rörelser under ett täcke) eller ljud från sexakter (till exempel stönande).

Beskrivande sexuella ämnen som hänvisas till i spelet (till exempel onani eller beskrivning av ett sexuellt ämne utifrån en karaktär eller en scen ur spelet).

Titlar med mycket sexuell anspelning (till exempel ”över 18 år”, ”endast för vuxna”).

Råa skämt i innehållet eller som en del av handlingen där vulgära uttryck används.

Delvis censurerade nakna kroppar där sexuellt laddade kroppsdelar kan urskiljas (såsom silhuetter).

Skildringar av sexuellt laddade kroppsdelar, som upprepat bildmaterial av djupa urringningar.

Diskussioner om intima sexuella upplevelser. Fokus på sexuellt laddade kroppsdelar (även om de är täckta). Oskarp eller censurerad nakenhet med urskiljbara kroppsdelar även om de används i utbildande sammanhang eller nyheter. Insinuerade sexuella handlingar. Sensuell lättklädd dans i professionellt sammanhang. Sexleksaker utan kroppskontakt eller nakenhet. Realistiska representationer av könsorgan.

Du bör stänga av annonser för det här innehållet

Synliga sexakter eller sexuella kroppsvätskor.
 
En spelberättelse som innehåller sexrelaterad underhållning (såsom strippklubbar) som en del av handlingen (även om det är ett kort inslag/sidouppdrag).

Skildringar av och diskussioner om fetischer.

Explicita och vulgära titlar såsom ”hett s3x” (med avsiktlig felstavning) eller ”Samlingsvideo med runkningar”.

Vilseledande metadata (till exempel en titel som utlovar en sexakt) även om själva videon inte innehåller barnförbjudet innehåll.

Sexuella videospel som riktar in sig på vuxna eller sexualiserade videospelkaraktärer med syfte att egga upp eller tillfredsställa tittarna.

Fullt synliga sexuellt laddade kroppsdelar (till exempel synliga genitalier).

Blottade bröst eller fullständig nakenhet, sexuella handlingar, diskussioner om fetischer eller en videominiatyr med sexuellt innehåll.

Våld

Vägledning för annonser Våld i spel Information och alternativ för frågeformuläret

Du kan aktivera annonser för det här innehållet

Våldsskildringar (till exempel blodiga attacker med synliga sammanstötningar, allvarliga skador med blod) som visas i normalt gameplay.

Censurerade klipp med våldsskildringar (till exempel när någon dödas).

Explicit våld i fokus i vanligt gameplay (som korta filmiska scener med explicita väpnade strider).

Explicit polisiär verksamhet i utbildande sammanhang. Våld som förekommer i oredigerade videor från tv-spel. Milt våld med minimal förekomst av blod. Döda kroppar som är censurerade, oskarpa, i väntan på begravning eller visas i historiska händelser som krig, som en del av utbildningsinnehåll.
Du kan aktivera annonser, men endast varumärken som aktivt väljer det visar annonser

Redigerade videor från spel med fokus på våldsskildringar eller blod (till exempel inzoomningar på eller utmärkning av scener med grafiskt våld).

Korta skildringar av explicit polisiär verksamhet utan utbildande sammanhang. Innehåll med döda kroppar med tydliga skador eller stympning i utbildande eller dokumentärt (till exempel historiekanaler) sammanhang eller skildringar av döda kroppar utan otäcka detaljer utan utbildningssyfte. Redigerade klipp från tv-spel som fokuserar på explicit våld. Måttligt våld som visar blod som del av en icke-utbildningsrelaterad video. Obearbetat videomaterial om väpnade konflikter utan skador.
Du bör stänga av annonser för det här innehållet

När huvudämnet för videon är våldsskildringar, till exempel följande:

 • Skildringar av en enskild scen med grafiskt våld (till exempel ett extremt dödsögonblick).
 • Samlingsvideor med våldsamma scener (till exempel samlingsvideor med extrema dödsögonblick).
Obearbetat videomaterial med fokus på våldsam polisiär verksamhet. Videor med döda kroppar utan utbildande syfte. Redigerade videor från tv-spel som främst fokuserar på våldsskildringar. Våld i nära relationer.

Kontroversiella ämnen

Vägledning för annonser Kontroversiella ämnen Information och alternativ för frågeformuläret

Du kan aktivera annonser för det här innehållet

Korta referenser till något av de ämnen eller händelser som listas i kolumnen för Inga annonser.

Exempel: Användning av ordet ”självmord” i ett spelsammanhang (till exempel att döda spelkaraktären för att kunna starta om spelet).

Innehåll som diskuterar hur man förhindrar kontroversiella ämnen. Innehåll där kontroversiella ämnen nämns i förbigående och varken skildras explicit eller detaljerat.
Du kan aktivera annonser, men endast varumärken som aktivt väljer det visar annonser

Explicita avbildningar av kontroversiella ämnen i miniatyren (till exempel någon som blir utsatt för övergrepp).

Dramatiserade eller konstnärliga skildringar av kontroversiella ämnen som inte är tydligt explicita (till exempel en person som hoppar från en bro i ett spel, men utan att den döda kroppen visas).  

Innehåll om kontroversiella ämnen som inte är visuellt stötande kan ändå innehålla beskrivande språk. Innehåll som är dramatiserat/konstnärligt, utbildande, dokumentärt eller som innehåller vetenskapliga framställningar om dessa ämnen.
Du bör stänga av annonser för det här innehållet

Explicita avbildningar (till exempel en blodig skada) eller detaljerade beskrivningar av kontroversiella frågor.

 • Övergrepp mot barn
 • Pedofili
 • Barnäktenskap
 • Sexuella övergrepp
 • Sexuella trakasserier
 • Självskada
 • Självmord
 • Ätstörningar
 • Våld i nära relationer

Främjande eller förhärligande av kontroversiella ämnen i innehållet, titeln eller miniatyren (till exempel ”Nu trakasserar vi de här barnen”).

Explicit ljud från när händelsen äger rum.

Innehåll som fokuserar på explicita avbildningar eller detaljerade beskrivningar av kontroversiella frågor. Innehållet är antingen explicit eller mycket beskrivande och har kontroversiella frågor som huvudtema.

Känsliga händelser

Vägledning för annonser Känsliga händelser Information och alternativ för frågeformuläret

Du kan aktivera annonser för det här innehållet

Passiva omnämningar av känsliga händelser som ett av många ämnen som spelet innehåller.

Utländska terroristorganisationer:

Spelinnehåll som skildrar dessa grupper som huvudsakligt ämne utan bilder eller terroristattacker.

Humoristiska videor med korta referenser till utländska terroristorganisationer eller terrorism.

Organiserad droghandel, som drogkarteller:

Innehåll med fokus på internationell droghandel i stort, inte en specifik organisation.

Skildringar av organisationer som säljer droger eller deras medlemmar i dramatiserat innehåll som spel.

Komiskt innehåll som handlar om den organiserade eller internationella droghandeln.

Korta omnämnanden av känsliga händelser. Akademiskt/dokumentärt innehåll om historiska terrordåd före 11 september. Utbildande innehåll om terrorism eller terroristgrupper utan explicit bildmaterial av faktiska terroristattacker.
Du kan aktivera annonser, men endast varumärken som aktivt väljer det visar annonser

Organiserad droghandel, som drogkarteller:

Innehåll med fokus på särskilda drogkarteller eller ledare inom droghandeln.

 • Kan innehålla icke-explicita situationer med attacker och deras efterdyningar, gisslansituationer osv. (till exempel spelkaraktärer som springer från attacker men inte har några synliga skador).
Utbildande eller dokumentärt innehåll eller samhällsinformation om organiserad droghandel.
Du bör stänga av annonser för det här innehållet

Spel som är baserade på faktiska känsliga eller tragiska händelser (till exempel spel som simulerar terrordådet den 11 september).

Utländska terroristorganisationer:

Relevanta bilder eller namn på gruppen eller ledaren i innehållet (som ett foto på en specifik ledare eller en datorgenererad bild i miniatyren).

Organiserad droghandel, som drogkarteller:

Spel som involverar specifika drogkarteller, ledare inom droghandelnorganisationer som säljer droger eller relevanta bilder som flaggor.

Diskussioner om terrorattacker. Katastrofhändelser där människor har dött. Icke-utbildningsrelaterade diskussioner om utländska terrororganisationer eller organiserad droghandel. Innehåll om dessa grupper med explicita bilder eller med namnen på organisationerna i videotiteln.

Användbara definitioner:

 • “Fokus” avser när ett segment eller en hel video handlar om ett givet ämne och det förekommer flera referenser och fokus på ämnet. Enstaka referenser till ett kontroversiellt eller känsligt ämne är inte en anledning till att annonser inte får visas. Att exempelvis nämna ett kontroversiellt eller känsligt ämne (t.ex. ”I nästa veckas video diskuterar vi nedgången i självmordsstatistiken.”) innebär inte att det är ett huvudämne. Men om ett videosegment handlar specifikt om ett sådant ämne anses det vara ett huvudämne. Ett huvudämne behöver inte vara muntligt. Om det finns en bild eller text med fokus på det känsliga ämnet kan det anses vara ett huvudämne. Några exempel: 
  • En video med fokus på hur du skadar dig själv.
  • Innehåll som endast fokuserar på användningen av grova svordomar, utan sammanhang eller skäl.
 • Korta referenser avser sekvenser som inte är innehållets fokus (inte huvudämnet) och inkluderar referenser i förbigående till kontroversiella eller känsliga ämnen. Att exempelvis nämna ett kontroversiellt eller känsligt ämne (t.ex. ”I nästa veckas video diskuterar vi nedgången i självmordsstatistiken.”) innebär inte att det är ett huvudämne, utan en kort referens.
Mer information om viktiga termer som används genomgående i våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll finns i tabell med definitioner.

Vilka typer som gäller

Läs mer om vilka typer av videor som omfattas av våra policyer för intäktsgenerering i spelvideor.

Tillämpliga videotyper

Filmsekvenser ur spel

Animerade sekvenser som lagts till mellan faktiskt spelinnehåll omfattas också av våra policyriktlinjer. Att redigera bort sådana för att visa en våldsam scen eller skapa samlingsvideor med scener med groteskt innehåll medför en gul ikon.

Reaktionsvideor

Om det ursprungliga klippet i din reaktionsvideo består av scener som bryter mot våra policyer omfattas det fortfarande av våra riktlinjer och efterlevnadsprocesser. Därför får du en gul ikon trots att du kanske inte har skapat det ursprungliga våldsamma klippet.

Konversationer/voiceover ur spel

Ljud som inte producerats av spelet, utan av dig, för att lägga på under spelandet (voiceover) måste också följa riktlinjerna för annonsvänligt innehåll.

Text eller grafik som infogats i videon

Om det finns innehåll som inte är säkert för varumärken någonstans i text (till exempel undertexter som du skapat själv och som är inbäddade i en video), ljud (signaturmelodi osv.) eller grafik (till exempel din varumärkesikon, slogan osv.) i videon så får den en gul ikon.

Bilder av kommentarer som går att läsa i videon

Kommentarer från tittare (till exempel kommentarer som bläddras igenom snabbt, popupfönster med användardonationer osv.) som visas i videoinnehållet omfattas inte av våra granskningar, såvida de inte uttryckligen lyfts fram (om de till exempel blir upplästa i videon eller framhävs genom inzoomning). Innehåll i kommentarerna till en video omfattas inte heller av riktlinjerna för annonsvänligt innehåll och det är ditt ansvar att moderera dem om du ser olämpliga kommentarer (här finns mer information).

Innehåll med hasardspel som ingår i spelets handling

Instruktionsvideor och direktlänkar till webbplatser med hasardspel (med exempelvis vadslagning om matcher med virtuella varor som valuta) eller vadslagning med spelvaluta räknas som brott mot vår policy om olagligt innehåll för AdSense. Att skaffa virtuella varor utöver normalt gameplay räknas också som brott mot policyn (detta inbegriper inte uppförandekoden för kreatörer, såsom affiliate-program). YouTube-användare ska följa reglerna för AdSense-policyn. Den som inte gör det åläggs användningsbegränsningar. Mer information finns på den här sidan.

Innehåll i långt format

Längden på en video är viktig, men inte lika viktig som videons avsikt och sammanhang. Om videon innehåller stötande inslag anses den inte vara annonsvänlig. Till exempel får spelvideor som innehåller kränkande rasistiska tillmälen en gul ikon, även om de är nästan en timme långa.

Överträdelser som huvudämne

Vi räknar en överträdelse som huvudämne om den ingår i någon av följande kategorier:

 • Omnämnande eller skildring av någonting som kan chockera tittarna (till exempel onödiga inzoomningar på våldsamma attacker med allvarliga skador och blod i spelet).
 • Överträdelsen är huvudämnet för videon (till exempel en samlingsvideo av halshuggningar ur ett spel).

Om du inte kan undvika att ta med sådana scener i videon bör du självmant markera den med en gul ikon.

Miniatyrer och titlar

Stötande eller upphetsande uttryck används ofta i miniatyrer eller titlar för att locka tittare. Men överträdelser i miniatyrer och titlar, precis som i videoinnehåll, medför också ett begränsat antal eller inga annonser.

Här är några exempel på miniatyrer (listan är inte fullständig):

 • Inringning eller utmärkning på annat sätt (såsom oskarpa bilder på genitalier)
 • Vulgär text som anspelar på sexakter (till exempel ”se när den här karaktären får utlösning”)
 • Bilder som är stötande, såsom explicita sexakter eller våldsskildringar

Här är några exempel på titlar (listan är inte fullständig):

 • Helt utskrivna, censurerade eller avsiktligt felstavade svordomar (till exempel ”vad f%n”)
 • Vilseledande titlar som utlovar sexuellt innehåll
 • Titlar som anspelar på barnförbjudet innehåll (till exempel ”över 19 år” eller ”ENDAST FÖR VUXNA”)
 • Titlar i versaler för att väcka uppmärksamhet (till exempel ”EXTREMA DÖDSSCENER”)

Läs mer

Vill du prenumerera på policyuppdateringar? Prenumerera på YouTubes Forum här och få en e-postavisering när vi uppdaterar våra policyer. Du kan också följa oss på Twitter på @teamyoutube eller @youtubecreators.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
59
false