Giới thiệu về Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo trên YouTube

Khảo sát dành cho nhà sáng tạo và nghệ sĩ là một bài khảo sát tự nguyện dành cho các kênh YouTube của nghệ sĩ và nhà sáng tạo ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Brazil và Ấn Độ.

Bạn có thể tìm thấy bài khảo sát đó ở mục Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo trong phần Cài đặt của YouTube Studio. Hiện tại, chỉ các chủ sở hữu kênh ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Brazil và Ấn Độ mới có thể sử dụng chế độ cài đặt này.

Bạn cũng có thể tìm thấy mục Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo trong phần cài đặt của ứng dụng di động YouTube Studio.

Dữ liệu mà các nghệ sĩ và nhà sáng tạo trên YouTube chia sẻ trong phần Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về họ. Thông tin cụ thể mà chúng tôi thu thập sẽ khác nhau tuỳ theo khu vực. Tuy nhiên, các nhà sáng tạo hiện có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học và thông tin danh tính với YouTube (nếu họ chọn chia sẻ).

Những thông tin này về các kênh YouTube giúp chúng tôi đảm bảo rằng hệ thống của mình không vô tình phản ánh một thiên kiến nào.

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng YouTube là nền tảng không có sự phân biệt đối xử và phù hợp với mọi người. Cho đến nay, quá trình đánh giá mà hệ thống của chúng tôi thực hiện vẫn còn hạn chế vì chúng tôi không có thông tin về danh tính của các kênh trên YouTube. Chúng tôi chưa có cách đánh giá ở quy mô lớn để hiểu rõ tác động của các sản phẩm và chính sách của YouTube đối với kênh của một số cộng đồng nhà sáng tạo và nghệ sĩ có đặc điểm nhân khẩu học hoặc danh tính nhất định.

Lưu ý: Chúng tôi hiểu rằng danh tính là thông tin cá nhân nên bạn không bắt buộc phải chia sẻ thông tin này. Chế độ cài đặt này cung cấp cho chúng tôi những dữ liệu nhận dạng mà chúng tôi không biết về kênh của nhà sáng tạo và nghệ sĩ trên YouTube. Thông tin bạn chia sẻ trong bài khảo sát sẽ được lưu trữ trên kênh YouTube của bạn và không được dùng trong các sản phẩm khác của Google. Thông tin bạn cung cấp sẽ không được dùng để tác động đến hiệu suất của kênh hoặc một video trong các hệ thống của YouTube.

Dành cho tất cả nhà sáng tạo ở Vương quốc Anh: Chế độ cài đặt Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo trong Studio

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu trong phần Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo

Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu thu thập được để đánh giá cách hoạt động của YouTube đối với kênh của các nghệ sĩ và nhà sáng tạo đại diện cho những cộng đồng khác nhau. Chúng tôi sử dụng dữ liệu mà bạn chia sẻ để:

 • Kiểm tra cách thuật toán và hệ thống của chúng tôi xử lý nội dung của nhiều cộng đồng
 • Tìm hiểu mức độ phát triển hiện tại của nhiều cộng đồng trên YouTube
 • Phát hiện các khuôn mẫu tiềm năng của hành vi sai trái, bao gồm cả hành vi gây hận thù và quấy rối
 • Cải thiện các chương trình, chiến dịch và dịch vụ hiện tại của chúng tôi

Nếu chúng tôi phát hiện vấn đề trong hệ thống gây ảnh hưởng đến một số cộng đồng cụ thể, thì chúng tôi cam kết sẽ cố gắng khắc phục các vấn đề đó. Chúng tôi sẽ liên tục chia sẻ với bạn về bước tiến của những nỗ lực không ngừng này.

Nếu bạn chọn chia sẻ thông tin của mình trong phần Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo, Google LLC sẽ lưu giữ thông tin đó theo Chính sách quyền riêng tư của Google. Thông tin bạn chia sẻ sẽ được lưu trữ trên kênh YouTube của bạn và các sản phẩm khác của Google sẽ không sử dụng những thông tin đó. Những thông tin này sẽ không được dùng cho mục đích quảng cáo cũng như sẽ không được công khai nếu không có sự đồng ý của bạn.

Dưới đây là những thông tin chi tiết khác về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu mà bạn chia sẻ:

Kiểm tra cách thuật toán và hệ thống của chúng tôi xử lý nội dung của nhiều cộng đồng

Dữ liệu này sẽ giúp chúng tôi hiểu được cách hệ thống của chúng tôi xử lý nội dung của nhiều cộng đồng.
Mục tiêu của chúng tôi là xác định những vấn đề tiềm ẩn trong hệ thống tự động một cách chính xác hơn. Chúng tôi cũng muốn xử lý các lỗi mà mình có thể tìm thấy để đảm bảo hệ thống không có sự phân biệt đối xử.

Tìm hiểu mức độ phát triển hiện tại của nhiều cộng đồng trên YouTube

Dữ liệu này cũng được dùng để giúp chúng tôi tìm hiểu tình hình phát triển hiện tại của nhiều cộng đồng nhà sáng tạo trên YouTube.

Một ví dụ về cách chúng tôi đánh giá mức độ phát triển là xem xét cách các cộng đồng kiếm tiền trên YouTube. Một số nhà sáng tạo và nghệ sĩ đã cho chúng tôi biết về những trường hợp hệ thống kiếm tiền không hoạt động như mong đợi. Chúng tôi đang nỗ lực để đảm bảo các hệ thống và chính sách của mình hoạt động hiệu quả với mọi nhà sáng tạo và mọi loại nội dung.

Xác định các khuôn mẫu tiềm năng của hành vi gây hại, bao gồm cả hành vi gây hận thù và quấy rối

Nếu một nội dung nào đó vi phạm chính sách về hành vi gây hận thù và quấy rối, chúng tôi sẽ xoá nội dung đó. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận được ý kiến phản hồi rằng nhiều nhà sáng tạo vẫn chịu ảnh hưởng của nội dung và bình luận phản cảm cũng như gây tổn thương. Dữ liệu này sẽ giúp chúng tôi chủ động nắm bắt ảnh hưởng tiềm ẩn của loại hành vi này đối với các cộng đồng nhà sáng tạo. Dữ liệu này cũng giúp cải thiện hệ thống tự động của chúng tôi theo thời gian.

Cải thiện các chương trình, chiến dịch và dịch vụ hiện tại của chúng tôi

Trong phần Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo, bạn có thể đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để mời bạn tham gia các chương trình và sự kiện. Thông tin này có thể giúp chúng tôi hiểu rõ hơn các chương trình, chiến dịch và dịch vụ hiện tại của mình. Những dịch vụ này bao gồm các chương trình như sự kiện và chương trình dành cho nhà sáng tạo nhằm hỗ trợ việc phát triển cho nhà sáng tạo mới nổi. Chúng tôi cũng tiến hành nghiên cứu cùng các nhà sáng tạo qua những buổi phỏng vấn nhóm, gặp gỡ phản hồi trực tiếp, khảo sát và các hình thức nghiên cứu khác. Thông qua hoạt động này, chúng tôi có thể giúp các nhóm phát triển sản phẩm nắm bắt góc nhìn của nhà sáng tạo. Thông tin trong phần Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo sẽ giúp chúng tôi gửi lời mời tham gia nghiên cứu đến nhiều nhà sáng tạo hơn, nhằm phản ánh được sự đa dạng của các cộng đồng trên YouTube.

Lựa chọn chỉnh sửa hoặc xoá thông tin trả lời của bạn

Hãy đọc phần hướng dẫn bên dưới để biết cách xoá thông tin trả lời của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin mà mình chia sẻ mỗi 45 ngày một lần. Studio sẽ hiển thị ngày tiếp theo mà bạn có thể thử gửi lại thông tin. Bạn luôn có thể xoá toàn bộ câu trả lời.

Lưu ý: Việc bạn chọn chỉnh sửa hoặc xoá những thông tin này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất nội dung của bạn trên YouTube.

Cách chỉnh sửa các câu trả lời trong phần Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo trong YouTube Studio:

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Ở phía bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt.
 3. Chọn Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo.
 4. Chọn CHỈNH SỬA CÂU TRẢ LỜI KHẢO SÁT.
 5. Chỉnh sửa câu trả lời của bạn.
 6. Chọn GỬI.

Cách chỉnh sửa các câu trả lời trong phần Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo trong ứng dụng YouTube Studio:

 1. Mở ứng dụng YouTube Studio .
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn .
 3. Nhấn vào Cài đặt  trong trình đơn.
 4. Trong mục Kênh, hãy nhấn vào Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo.
 5. Chọn CHỈNH SỬA CÂU TRẢ LỜI KHẢO SÁT.
 6. Chỉnh sửa câu trả lời của bạn.
 7. Chọn GỬI.

Cách xoá các câu trả lời trong phần Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo trong YouTube Studio:

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Ở phía bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt.
 3. Chọn Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo.
 4. Chọn XOÁ DỮ LIỆU.
 5. Chọn XOÁ khi cửa sổ xác nhận bật lên.

Cách xoá các câu trả lời trong phần Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo trong ứng dụng YouTube Studio:

 1. Mở ứng dụng YouTube Studio .
 2. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn .
 3. Nhấn vào Cài đặt trong trình đơn.
 4. Trong mục Kênh, hãy nhấn vào Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo.
 5. Chọn XOÁ DỮ LIỆU.
 6. Chọn XOÁ khi cửa sổ xác nhận bật lên.

Tải các câu trả lời xuống từ mục Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo:

Để tải dữ liệu của bạn xuống từ mục Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo, hãy làm theo phần hướng dẫn này. Nếu muốn tải dữ liệu trên (các) kênh YouTube của bạn xuống, bạn phải đăng nhập bằng Tài khoản Google cá nhân, chứ không phải Tài khoản thương hiệu.

Tìm hiểu thêm về Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo

Khi nào tôi có thể dùng chế độ cài đặt này?

Chúng tôi đã triển khai Khảo sát về thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo và nghệ sĩ cho các nghệ sĩ và nhà sáng tạo ở Hoa Kỳ vào năm 2021 và mở rộng sang Vương quốc Anh vào tháng 7/2023, Brazil vào tháng 9/2023 và nay mở rộng đến Ấn Độ. Giờ đây, bạn có thể xem những câu hỏi này bằng máy tính ở mục Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo trong phần Cài đặt của YouTube Studio.

Nếu muốn sử dụng chế độ cài đặt này, bạn phải là chủ sở hữu kênh. Nếu đang sử dụng Tài khoản thương hiệu thì bạn phải là Chủ sở hữu chính. Nếu đang sử dụng các quyền đối với kênh YouTube thì bạn phải là Chủ sở hữu.

Khi nào thì YouTube sẽ cung cấp chế độ cài đặt này tại các quốc gia/khu vực khác và bổ sung thêm lựa chọn về danh tính?

Chúng tôi sẽ mở rộng phạm vi cung cấp sang Ấn Độ trong năm 2023 và cũng có kế hoạch sớm mở rộng sang nhiều quốc gia hoặc khu vực khác. Chúng tôi hiểu rằng các danh mục và lựa chọn trong bài khảo sát chưa thể hiện được hết những cách mà mọi người trên khắp thế giới có thể xác định danh tính của mình. Chúng tôi đang nỗ lực bổ sung các danh mục và lựa chọn này trong tương lai.

Chế độ cài đặt này cùng những nỗ lực khác sẽ giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm cho tất cả nhà sáng tạo và người xem. Ví dụ: YouTube tiếp tục hợp tác với những người xem và nhà sáng tạo thuộc cộng đồng người khuyết tật để giúp họ dễ dàng sử dụng nền tảng này và đảm bảo mọi người cảm thấy hoà nhập trên YouTube.

Tôi có phải trả lời mọi câu hỏi trong phần Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo không?

Không. Nếu bạn chọn điền thông tin trong phần Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo, mỗi câu hỏi đều không bắt buộc. Bạn có thể để trống hoặc chọn "Không muốn trả lời".

Chế độ cài đặt này có ảnh hưởng đến hiệu suất của kênh không?

Thông tin mà bạn chia sẻ sẽ không được dùng để tác động đến hiệu suất của một nội dung cụ thể trong hệ thống của YouTube.

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng hệ thống của mình không phản ánh thiên kiến ngoài ý muốn. Dữ liệu trong phần Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo sẽ được dùng để đánh giá các hệ thống của YouTube như hệ thống Tìm kiếm, Khám phá và Kiếm tiền. Nếu phát hiện lỗi ảnh hưởng đến các cộng đồng nhất định, chúng tôi sẽ tập trung cải thiện việc huấn luyện hệ thống của mình để tăng tính chính xác và mức độ hoà nhập.

YouTube tạo bộ câu hỏi Nhân khẩu học cho nhà sáng tạo bằng cách nào?

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia dân sự và nhân quyền cùng những nhà sáng tạo đại diện cho các cộng đồng khác nhau.

Các câu trả lời của tôi có được chia sẻ ra ngoài YouTube không?

Thông tin mà bạn chia sẻ trong Bài khảo sát dành cho nhà sáng tạo và nghệ sĩ hoặc chế độ cài đặt Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo sẽ được lưu trữ trên kênh YouTube của bạn. Các sản phẩm khác của Google sẽ không sử dụng những thông tin đó. Những thông tin này sẽ không được dùng cho mục đích quảng cáo và không được công khai nếu không có sự đồng ý bổ sung của bạn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin này với các nhà quảng cáo hoặc sử dụng để nhắm mục tiêu quảng cáo.

Bạn có thể cho phép chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để mời bạn tham gia các chương trình và sự kiện, trong đó có thể có việc giới thiệu kênh hoặc nội dung của bạn, hoặc mời bạn tham dự hội thảo, nghiên cứu về người dùng hoặc các chiến dịch khác.

Tôi có thể cập nhật/chỉnh sửa thông tin của mình sau khi gửi không?

Bạn có thể chỉnh sửa các câu trả lời trong mục Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo mỗi 45 ngày một lần. Studio sẽ hiển thị ngày tiếp theo mà bạn có thể thử gửi lại thông tin. Bạn luôn có thể xoá toàn bộ các câu trả lời.

Cách chỉnh sửa câu trả lời trong mục Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo:

 1. Đăng nhập vào YouTube trên máy tính hoặc dùng ứng dụng YouTube Studio bằng tài khoản chủ sở hữu kênh.
 2. Chuyển đến phần Cài đặt của YouTube Studio rồi chọn Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo.
  • Trong ứng dụng YouTube Studio, bạn có thể tìm thấy mục Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo bằng cách nhấn vào ảnh hồ sơ của mình Hồ sơ rồi nhấn vào Cài đặt .
 3. Chọn CHỈNH SỬA CÂU TRẢ LỜI KHẢO SÁT.
 4. Chỉnh sửa câu trả lời của bạn.
 5. Chọn GỬI.

Cách xoá câu trả lời trong mục Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo:

 1. Đăng nhập vào YouTube trên máy tính hoặc dùng ứng dụng YouTube Studio bằng tài khoản chủ sở hữu kênh.
 2. Chuyển đến phần Cài đặt của YouTube Studio rồi chọn Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo.
  • Trong ứng dụng YouTube Studio, bạn có thể tìm thấy mục Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo bằng cách nhấn vào ảnh hồ sơ của mình Hồ sơ rồi nhấn vào Cài đặt .
 3. Chọn XOÁ DỮ LIỆU.
 4. Chọn XOÁ khi cửa sổ xác nhận bật lên.

Tải các câu trả lời xuống từ mục Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo:

Để tải dữ liệu của bạn xuống từ mục Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo, hãy làm theo phần hướng dẫn này. Nếu muốn tải dữ liệu trên (các) kênh YouTube của bạn xuống, bạn phải đăng nhập bằng Tài khoản Google cá nhân, chứ không phải Tài khoản thương hiệu.

Việc này có làm thay đổi thông tin nào về Tài khoản Google của tôi không?

Thông tin mà bạn chia sẻ trong Bài khảo sát dành cho nhà sáng tạo và nghệ sĩ hoặc chế độ cài đặt Thông tin nhân khẩu học của nhà sáng tạo sẽ được lưu trữ trên kênh YouTube của bạn. Các sản phẩm khác của Google sẽ không sử dụng những thông tin đó.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính