Giới thiệu về Nhân khẩu học của nhà sáng tạo trên YouTube

Các kênh YouTube của nghệ sĩ và nhà sáng tạo ở Hoa Kỳ có thể tham gia Bài khảo sát dành cho nhà sáng tạo và nghệ sĩ (ra mắt từ tháng 3 năm 2021) hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện.

Giờ đây, bạn có thể tìm thấy bài khảo sát đó ở chế độ cài đặt Nhân khẩu học của nhà sáng tạo trong phần Cài đặt của YouTube Studio. Hiện tại, chỉ những chủ sở hữu kênh ở Hoa Kỳ mới có thể dùng chế độ cài đặt này. Lưu ý: Nếu trước đây bạn đã tham gia bài khảo sát đó, thì các câu trả lời của bạn đã được chuyển sang phần Cài đặt của Studio.

Bạn cũng có thể tìm thấy mục Nhân khẩu học của nhà sáng tạo trong phần cài đặt của ứng dụng YouTube Studio dành cho thiết bị di động.

Dữ liệu được cung cấp trong mục Nhân khẩu học của nhà sáng tạo giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về những nghệ sĩ và nhà sáng tạo sử dụng YouTube. Nếu muốn, họ có thể cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau:

 • Bản dạng giới
 • Chủng tộc và sắc tộc
 • Xu hướng tính dục

Những thông tin này về các kênh YouTube giúp chúng tôi đảm bảo rằng hệ thống của mình không phản ánh định kiến vô thức.

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng YouTube là nền tảng không có sự phân biệt đối xử và phù hợp với mọi người. Cho đến nay, quá trình đánh giá mà hệ thống của chúng tôi thực hiện vẫn còn hạn chế vì chúng tôi không có thông tin nhận dạng của các kênh trên YouTube. Chúng tôi chưa có cách đánh giá ở quy mô lớn để hiểu rõ tác động của các sản phẩm và chính sách của YouTube đối với kênh của các cộng đồng nhà sáng tạo và nghệ sĩ mang chủng tộc, sắc tộc, bản dạng giới hoặc xu hướng tính dục cụ thể.

Lưu ý: Chúng tôi hiểu rằng danh tính là thông tin cá nhân nên bạn không bắt buộc phải chia sẻ thông tin này. Chế độ cài đặt này cung cấp cho chúng tôi những dữ liệu nhận dạng mà chúng tôi không biết về kênh của nhà sáng tạo và nghệ sĩ trên YouTube. Thông tin bạn trả lời trong bài khảo sát sẽ được lưu trữ trên kênh YouTube của bạn và không được dùng trong các sản phẩm khác của Google. Thông tin bạn cung cấp sẽ không được dùng để tác động đến hiệu suất của kênh hoặc một video trong các hệ thống của YouTube.

Calling All U.S. Creators: Important New Survey

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu Nhân khẩu học của nhà sáng tạo

Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu thu thập được để đánh giá cách hoạt động của YouTube đối với kênh của các nghệ sĩ và nhà sáng tạo đại diện cho những cộng đồng khác nhau. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu thu được để:

 • Kiểm tra cách thuật toán và hệ thống của chúng tôi xử lý nội dung của nhiều cộng đồng
 • Tìm hiểu mức độ phát triển hiện tại của nhiều cộng đồng trên YouTube
 • Phát hiện các xu hướng có khả năng là hành vi sai trái, bao gồm cả hành vi gây hận thù và quấy rối
 • Cải thiện các chương trình, chiến dịch và dịch vụ hiện tại của chúng tôi

Nếu chúng tôi phát hiện vấn đề trong hệ thống gây ảnh hưởng đến những cộng đồng cụ thể, thì chúng tôi cam kết sẽ cố gắng khắc phục các vấn đề đó. Chúng tôi sẽ liên tục chia sẻ với bạn về bước tiến của những nỗ lực không ngừng này.

Nếu bạn chọn cung cấp thông tin của mình trong phần Nhân khẩu học của nhà sáng tạo, Google LLC sẽ lưu giữ thông tin của bạn theo Chính sách quyền riêng tư của Google. Thông tin bạn cung cấp sẽ được lưu trữ trên kênh YouTube của bạn và không được dùng trong các sản phẩm khác của Google. Những thông tin này sẽ không được dùng cho mục đích quảng cáo hoặc không được công khai khi chưa có sự đồng ý bổ sung của bạn.

Dưới đây là những thông tin chi tiết khác về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu được cung cấp:

Kiểm tra cách thuật toán và hệ thống của chúng tôi xử lý nội dung của nhiều cộng đồng

Dữ liệu này sẽ giúp chúng tôi hiểu được cách hệ thống của chúng tôi xử lý nội dung của nhiều cộng đồng.
Mục tiêu của chúng tôi là xác định chính xác hơn những vấn đề tiềm ẩn trong hệ thống tự động. Chúng tôi cũng muốn xử lý các lỗi mà mình có thể tìm thấy để đảm bảo hệ thống không có sự phân biệt đối xử.

Tìm hiểu mức độ phát triển hiện tại của nhiều cộng đồng trên YouTube

Dữ liệu này cũng được dùng để giúp chúng tôi tìm hiểu sự phát triển hiện tại của nhiều cộng đồng nhà sáng tạo trên YouTube.

Một ví dụ về cách chúng tôi đánh giá mức độ phát triển là xem xét tình trạng kiếm tiền của các cộng đồng khác nhau trên YouTube. Một số nhà sáng tạo và nghệ sĩ đã cho chúng tôi biết về những trường hợp hệ thống kiếm tiền không hoạt động như mong đợi. Ngoài việc giải quyết những mối lo ngại này, chúng tôi sẽ chủ động hơn để đảm bảo các hệ thống và chính sách của mình hoạt động hiệu quả với mọi nhà sáng tạo và mọi loại nội dung.

Xác định các xu hướng hành vi có khả năng gây hại, bao gồm cả hành vi gây hận thù và quấy rối

Nếu một nội dung nào đó vi phạm chính sách về hành vi gây hận thù và quấy rối, chúng tôi sẽ xóa nội dung đó. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận được ý kiến phản hồi rằng nhiều nhà sáng tạo vẫn chịu ảnh hưởng của nội dung và bình luận phản cảm và gây tổn thương. Dữ liệu này sẽ giúp chúng tôi chủ động nắm bắt ảnh hưởng tiềm ẩn của kiểu hành vi này đối với nhiều cộng đồng nhà sáng tạo. Dữ liệu này cũng giúp cải thiện hệ thống tự động của chúng tôi theo thời gian.

Cải thiện các chương trình, chiến dịch và dịch vụ hiện tại của chúng tôi

Trong phần Nhân khẩu học của nhà sáng tạo, bạn có thể đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để mời bạn tham gia các chương trình và sự kiện. Thông tin này có thể giúp chúng tôi hiểu rõ hơn các chương trình, chiến dịch và dịch vụ hiện tại của mình. Những dịch vụ này bao gồm các chương trình như sự kiện dành cho nhà sáng tạo và chương trình hỗ trợ việc phát triển cho nhà sáng tạo mới nổi. Chúng tôi cũng tiến hành nghiên cứu cùng các nhà sáng tạo qua những buổi phỏng vấn nhóm, gặp gỡ phản hồi trực tiếp, khảo sát và các hình thức nghiên cứu khác. Thông qua hoạt động này, chúng tôi có thể giúp các nhóm phát triển sản phẩm nắm bắt góc nhìn của nhà sáng tạo. Thông tin trong phần Nhân khẩu học của nhà sáng tạo sẽ giúp chúng tôi gửi lời mời nghiên cứu đến nhiều nhà sáng tạo hơn, nhằm phản ánh được sự đa dạng của các cộng đồng trên YouTube.

Lựa chọn chỉnh sửa hoặc xoá thông tin trả lời của bạn

Hãy đọc phần hướng dẫn bên dưới để biết cách xoá thông tin trả lời của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin mình cung cấp về bản dạng giới, chủng tộc, sắc tộc và xu hướng tính dục 45 ngày một lần. Trong Studio sẽ hiện ngày tiếp theo mà bạn có thể gửi lại thông tin trả lời. Bạn luôn có thể xoá toàn bộ các câu trả lời.

Lưu ý: Việc bạn chọn chỉnh sửa hoặc xoá những thông tin này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất nội dung của bạn trên YouTube.

Cách chỉnh sửa câu trả lời trong mục Nhân khẩu học của nhà sáng tạo:

 1. Đăng nhập vào YouTube trên máy tính hoặc dùng ứng dụng YouTube Studio bằng tài khoản chủ sở hữu kênh.
 2. Chuyển đến phần Cài đặt của YouTube Studio rồi chọn Nhân khẩu học của nhà sáng tạo.
  • Trong ứng dụng YouTube Studio, bạn có thể tìm mục Nhân khẩu học của nhà sáng tạo bằng cách nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn "" rồi nhấn vào Cài đặt "".
 3. Chọn CHỈNH SỬA CÂU TRẢ LỜI KHẢO SÁT.
 4. Chỉnh sửa các câu trả lời của bạn.
 5. Chọn GỬI.

Xóa câu trả lời trong phần Nhân khẩu học của nhà sáng tạo:

 1. Đăng nhập vào YouTube trên máy tính hoặc dùng ứng dụng YouTube Studio bằng tài khoản chủ sở hữu kênh.
 2. Chuyển đến phần Cài đặt của YouTube Studio rồi chọn Nhân khẩu học của nhà sáng tạo.
  • Trong ứng dụng YouTube Studio, bạn có thể tìm mục Nhân khẩu học của nhà sáng tạo bằng cách nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn "" rồi nhấn vào Cài đặt "".
 3. Chọn XOÁ DỮ LIỆU.
 4. Chọn XOÁ khi cửa sổ xác nhận bật lên.

Tải các câu trả lời xuống từ mục Nhân khẩu học của nhà sáng tạo:

Để tải dữ liệu của bạn xuống từ mục Nhân khẩu học của nhà sáng tạo, hãy làm theo các hướng dẫn này. Lưu ý: Để tải dữ liệu xuống cho (các) kênh YouTube mà bạn sở hữu, bạn cần đăng nhập bằng Tài khoản Google cá nhân, chứ không phải Tài khoản thương hiệu.

 

Tìm hiểu thêm về Nhân khẩu học của nhà sáng tạo

Khi nào tôi có thể dùng chế độ cài đặt này?

Chúng tôi bắt đầu ra mắt Bài khảo sát dành cho nhà sáng tạo và nghệ sĩ ở Hoa Kỳ từ ngày 29 tháng 3 năm 2021. Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, bạn có thể tìm thấy những câu hỏi này tại phần Nhân khẩu học của nhà sáng tạo trong phần Cài đặt của YouTube Studio trên máy tính.

Lưu ý: Bạn phải là chủ sở hữu kênh thì mới dùng được chế độ cài đặt này. Nếu đang sử dụng Tài khoản thương hiệu thì bạn phải là Chủ sở hữu chính. Nếu đang sử dụng các quyền đối với kênh YouTube thì bạn phải là Chủ sở hữu.

Khi nào thì YouTube sẽ cung cấp chế độ cài đặt này cho nhiều quốc gia/khu vực hơn và bổ sung thêm lựa chọn về danh tính?

Chúng tôi bắt đầu với những nhà sáng tạo và nghệ sĩ ở Hoa Kỳ, và có thể cung cấp chế độ này cho các quốc gia/khu vực khác theo thời gian. Chúng tôi hiểu rằng các danh mục và lựa chọn trong bài khảo sát chưa thể hiện được hết những cách mà mọi người trên khắp thế giới có thể xác định danh tính của mình. Chúng tôi đang nỗ lực bổ sung các danh mục và lựa chọn này trong tương lai.

Chúng tôi ra mắt chế độ cài đặt này bên cạnh những nỗ lực khác nhằm cải thiện trải nghiệm cho tất cả nhà sáng tạo và người xem. Ví dụ: YouTube liên tục hợp tác với những người xem và nhà sáng tạo là người khuyết tật để cải thiện khả năng hỗ trợ tiếp cận của nền tảng và đảm bảo mọi người đều cảm thấy hòa nhập trên YouTube.

Tôi có phải trả lời mọi câu hỏi trong phần Nhân khẩu học của nhà sáng tạo không?

Không. Nếu bạn chọn điền thông tin trong phần Nhân khẩu học của nhà sáng tạo, mỗi câu hỏi đều không bắt buộc. Bạn có thể để trống hoặc chọn "Không muốn trả lời".

Chế độ cài đặt này có ảnh hưởng đến hiệu suất kênh của tôi không?

Thông tin bạn cung cấp sẽ không được dùng để tác động đến hiệu suất của một nội dung trong hệ thống của YouTube.

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng hệ thống của mình không phản ánh định kiến vô thức. Dữ liệu từ phần Nhân khẩu học của nhà sáng tạo sẽ được dùng để đánh giá các hệ thống của YouTube như hệ thống Tìm kiếm, Khám phá và Kiếm tiền. Nếu phát hiện lỗi ảnh hưởng đến các cộng đồng nhất định, chúng tôi sẽ tập trung cải thiện việc huấn luyện hệ thống của mình để tăng tính chính xác và mức độ hòa nhập.

YouTube tạo bảng câu hỏi Nhân khẩu học cho nhà sáng tạo bằng cách nào?

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia dân sự và nhân quyền cùng những nhà sáng tạo đại diện cho các cộng đồng khác nhau.

Các câu trả lời của tôi có được chia sẻ bên ngoài YouTube không?

Thông tin mà bạn chia sẻ trong Bài khảo sát dành cho nhà sáng tạo và nghệ sĩ hoặc chế độ cài đặt Nhân khẩu học của nhà sáng tạo sẽ được lưu trữ trên kênh YouTube của bạn. Các sản phẩm khác của Google sẽ không sử dụng những thông tin đó. Những thông tin này sẽ không được dùng cho mục đích quảng cáo và không được công khai nếu không có sự đồng ý bổ sung của bạn. Chúng tôi sẽ không cung cấp các thông tin này cho các nhà quảng cáo hoặc sử dụng cho việc nhắm mục tiêu cho quảng cáo.

Bạn có thể cho phép chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để mời bạn tham gia các chương trình và sự kiện, trong đó có thể có việc giới thiệu kênh hoặc nội dung của bạn, hoặc mời bạn tham dự hội thảo, nghiên cứu về người dùng hoặc các chiến dịch khác.

Tôi có thể cập nhật/chỉnh sửa thông tin của mình sau khi gửi không?

Bạn có thể chỉnh sửa các câu trả lời trong mục Nhân khẩu học của nhà sáng tạo 45 ngày một lần. Trong Studio sẽ hiện ngày tiếp theo mà bạn có thể gửi lại thông tin trả lời. Bạn luôn có thể xoá toàn bộ các câu trả lời.

Cách chỉnh sửa câu trả lời trong mục Nhân khẩu học của nhà sáng tạo:

 1. Đăng nhập vào YouTube trên máy tính hoặc dùng ứng dụng YouTube Studio bằng tài khoản chủ sở hữu kênh.
 2. Chuyển đến phần Cài đặt của YouTube Studio rồi chọn Nhân khẩu học của nhà sáng tạo.
  • Trong ứng dụng YouTube Studio, bạn có thể tìm mục Nhân khẩu học của nhà sáng tạo bằng cách nhấn vào ảnh hồ sơ "" rồi nhấn vào Cài đặt "".
 3. Chọn CHỈNH SỬA CÂU TRẢ LỜI KHẢO SÁT.
 4. Chỉnh sửa các câu trả lời của bạn.
 5. Chọn GỬI.

Xóa câu trả lời trong phần Nhân khẩu học của nhà sáng tạo:

 1. Đăng nhập vào YouTube trên máy tính hoặc dùng ứng dụng YouTube Studio bằng tài khoản chủ sở hữu kênh.
 2. Chuyển đến phần Cài đặt của YouTube Studio rồi chọn Nhân khẩu học của nhà sáng tạo.
  • Trong ứng dụng YouTube Studio, bạn có thể tìm mục Nhân khẩu học của nhà sáng tạo bằng cách nhấn vào ảnh hồ sơ "" rồi nhấn vào Cài đặt "".
 3. Chọn XOÁ DỮ LIỆU.
 4. Chọn XOÁ khi cửa sổ xác nhận bật lên.

Tải các câu trả lời xuống từ mục Nhân khẩu học của nhà sáng tạo:

Để tải dữ liệu của bạn xuống từ mục Nhân khẩu học của nhà sáng tạo, hãy làm theo các hướng dẫn này. Lưu ý: Để tải dữ liệu xuống cho (các) kênh YouTube mà bạn sở hữu, bạn cần đăng nhập bằng Tài khoản Google cá nhân, chứ không phải Tài khoản thương hiệu.

 

Việc này có làm thay đổi thông tin nào về Tài khoản Google của tôi không?

Thông tin mà bạn chia sẻ trong Bài khảo sát dành cho nhà sáng tạo và nghệ sĩ hoặc chế độ cài đặt Nhân khẩu học của nhà sáng tạo sẽ được lưu trữ trên kênh YouTube của bạn. Các sản phẩm khác của Google sẽ không sử dụng những thông tin đó.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
59
false
false