Om Demografi för kreatörer på YouTube

Det är frivilligt för kreatörer och artister i USA, Förenade kungariket, Brasilien, Indien, Japan och Tyskland att dela Demografi för kreatörer.

Du hittar Demografi för kreatörer i avsnittet Inställningar i YouTube Studio på datorn eller i mobilappen.

Vi vill säkerställa att YouTube är inkluderande och fungerar för alla. I dag är utvärderingsprocessen för våra system begränsad, eftersom vi inte har någon identitetsinformation om kanalerna på YouTube. Vi kan inte göra större utvärderingar av hur våra produkter och policyer fungerar för kanaler som tillhör kreatörer och artister som representerar grupper med en specifik demografi eller identitet.

Obs! Vi vet att en persons identitet är privat. Det är valfritt att dela den här informationen. Med den här inställningen får vi identitetsuppgifter som vi inte annars har om kreatörer och artister med kanaler på YouTube. Ditt enkätsvar lagras tillsammans med din YouTube-kanal och används inte i andra produkter från Google. Informationen som du ger oss används inte för att påverka resultaten för en enskild video eller kanal i YouTubes system.

Så här använder vi uppgifter från Demografi för kreatörer

Vi använder uppgifterna som samlas in för att utvärdera hur YouTube fungerar för kanaler som tillhör kreatörer och artister som representerar olika grupper. Vi använder uppgifterna som du delar för att

 • undersöka hur våra algoritmer och system behandlar innehåll från olika grupper av människor
 • förstå hur olika grupper växer på YouTube
 • hitta potentiella mönster för otillåten användning, inklusive trakasserier och hat
 • förbättra våra aktuella program, kampanjer och erbjudanden.

Om vi upptäcker problem i våra system som påverkar specifika grupper vill vi arbeta för att åtgärda dem. Vi fortsätter att dela med oss av våra framsteg i detta kontinuerliga arbete.

Om du väljer att dela dina uppgifter i Demografi för kreatörer sparar Google LLC informationen i enlighet med Googles integritetspolicy. Informationen som du delar lagras tillsammans med din YouTube-kanal och används inte i andra produkter från Google. Den offentliggörs inte utan samtycke från dig och används inte i marknadsföringssyfte.

Här kan du läsa mer om hur vi använder uppgifterna som du delar:

Undersöka hur våra algoritmer och system behandlar innehåll från olika grupper av människor

Uppgifterna kommer att hjälpa oss att förstå hur våra system behandlar innehåll från olika grupper av människor.
Vårt mål är att identifiera potentiella problem i våra automatiska system på ett bättre sätt. Vi vill även åtgärda eventuella fel som vi hittar för att säkerställa att systemen är inkluderande.

Förstå hur olika grupper växer på YouTube

Uppgifterna kommer också att användas för att vi lättare ska förstå hur olika grupper av kreatörer växer på YouTube.

Ett exempel på hur vi kommer att utvärdera tillväxten är att vi kommer att undersöka hur mycket intäkter olika grupper genererar på YouTube. Vi har lyssnat på feedback från kreatörer och artister om fall där våra system för intäktsgenerering inte fungerar som förväntat. Vi arbetar med att se till att våra system och policyer fungerar bra för alla kreatörer och alla typer av innehåll.

Identifiera potentiellt skadliga beteendemönster, till exempel trakasserier och hat

Om innehåll bryter mot våra policyer om hat och trakasserier tar vi bort det. Vi har dock fått feedback om att många kreatörer fortfarande påverkas av stötande och förnedrande innehåll och kommentarsbeteende. Med hjälp av uppgifterna vi samlar in kan vi på ett proaktivt sätt förstå hur olika grupper av kreatörer kan påverkas av den här typen av beteenden. Det förbättrar även våra automatiska system över tid.

Förbättra våra aktuella program, kampanjer och erbjudanden

Under Demografi för kreatörer kan du samtycka till att vi använder din information för att skicka fler inbjudningar till program och evenemang. Informationen kan göra det enklare för oss att förstå våra aktuella program, kampanjer och erbjudanden. Det kan till exempel vara evenemang för kreatörer eller program som hjälper nya kreatörer att växa. Vi bedriver också forskning med kreatörer som fokusgrupper, personliga feedbackmöten, enkäter eller andra typer av forskning. Genom detta arbete kan våra produktutvecklingsteam ta del av kreatörernas synpunkter. Med informationen under Demografi för kreatörer kan vi skicka forskningsinbjudningar till fler kreatörer som speglar mångfalden av grupper på YouTube.

Redigera eller radera svarsinformation

Du kan redigera informationen som du delar en gång inom en 45-dagarsperiod. Om du vill prova att skicka information igen visas nästa möjliga datum i Studio. Det går alltid att helt radera svaren.

Obs! Ditt innehåll på YouTube påverkas inte om du väljer att ändra eller radera den här informationen.

Redigera svar från Demografi för kreatörer i YouTube Studio:

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Klicka på Inställningar till vänster.
 3. Välj Demografi för kreatörer.
 4. Välj REDIGERA ENKÄT.
 5. Ändra dina svar.
 6. Välj SKICKA IN.

Redigera svar från Demografi för kreatörer i YouTube Studio-appen:

 1. Öppna YouTube Studio-appen .
 2. Tryck på din profilbild .
 3. Tryck på Inställningar i menyn.
 4. Tryck på Demografi för kreatörer under Kanal.
 5. Välj REDIGERA ENKÄT.
 6. Ändra dina svar.
 7. Välj SKICKA IN.

Radera svar från Demografi för kreatörer i YouTube Studio:

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Klicka på Inställningar till vänster.
 3. Välj Demografi för kreatörer.
 4. Välj RADERA DATA.
 5. Välj RADERA när bekräftelsefönstret visas.

Så här raderar du svar från Demografi för kreatörer i YouTube Studio-appen:

 1. Öppna YouTube Studio-appen .
 2. Tryck på din profilbild .
 3. Tryck på Inställningar i menyn.
 4. Tryck på Demografi för kreatörer under Kanal.
 5. Välj RADERA DATA.
 6. Välj RADERA när bekräftelsefönstret visas.

Ladda ned svar från Demografi för kreatörer:

Följ de här anvisningarna om du vill ladda ned data om Demografi för kreatörer. Om du vill ladda ned data för din YouTube-kanal måste du logga in med ditt personliga Google-konto, inte ett varumärkeskonto.

Läs mer om Demografi för kreatörer

När kommer den här inställningen till andra länder och områden och fler identiteter?

Vi planerar att utöka till fler länder och regioner snart. Vi är medvetna om att kategorierna och alternativen i enkäten inte återspeglar alla sätt som personer runt om i världen kan definiera sina identiteter på. Vi arbetar på att lägga till fler kategorier och alternativ.

Den här inställningen kompletterar annat arbete som redan hjälper oss att förbättra användarupplevelsen för alla kreatörer och tittare. Till exempel fortsätter YouTube att samarbeta med tittare och kreatörer med funktionsnedsättning för att förbättra plattformens tillgänglighet och se till att alla har en inkluderande användarupplevelse på YouTube.

Måste jag svara på alla frågor i Demografi för kreatörer?

Nej, varje fråga är valfri om du väljer att fylla i delen Demografi för kreatörer. Du kan lämna vissa frågor tomma eller välja Föredrar att inte svara.

Påverkar den här inställningen hur det går för min kanal?

Informationen som du delar används inte för att påverka resultaten för enskilt innehåll i YouTubes system.

Vi vill se till att våra system inte återspeglar oavsiktlig partiskhet. Uppgifterna från Demografi för kreatörer används för att utvärdera delar av YouTube, till exempel våra system för sökning, upptäckt och intäktsgenerering. Om vi hittar fel som påverkar vissa grupper kommer vi att fokusera på att förbättra våra system så att de blir mer korrekta och inkluderande.

Hur utformade ni frågeformuläret för Demografi för kreatörer?

Vi har haft ett nära samarbete med experter på medborgerliga och mänskliga rättigheter samt kreatörer som representerar olika grupper i varje land där Demografi för kreatörer lanserats.

Kommer mina svar att delas utanför YouTube?

Informationen som du delar i enkäten för kreatörer och artister eller under inställningen Demografi för kreatörer lagras tillsammans med din YouTube-kanal och används inte i andra produkter från Google. Den offentliggörs inte utan ytterligare samtycke från dig och används inte i marknadsföringssyfte. Vi delar inte informationen med annonsörer eller använder den för annonsinriktning.

Du kan välja att ge oss samtycke att använda informationen för att skicka fler inbjudningar till program och evenemang. Det kan bland annat vara sådant som lyfter fram din kanal eller ditt innehåll, kurser, användarundersökningar eller andra kampanjer.

Kan jag uppdatera eller redigera mina uppgifter när jag har skickat in dem?

Du kan redigera dina svar under Demografi för kreatörer en gång under en 45-dagarsperiod. Om du vill prova att skicka information igen visas nästa möjliga datum i Studio. Det går alltid att helt radera svaren.

Redigera svar under Demografi för kreatörer:

 1. Logga in på YouTube på en dator eller använd YouTube Studio-appen med ditt kanalägarkonto.
 2. Öppna YouTube Studio-inställningarna och välj Demografi för kreatörer.
  • I YouTube Studio-appen hittar du Demografi för kreatörer genom att trycka på din profilbild och på Inställningar .
 3. Välj REDIGERA ENKÄT.
 4. Ändra dina svar.
 5. Välj SKICKA IN.

Ta bort svar från Demografi för kreatörer:

 1. Logga in på YouTube på en dator eller använd YouTube Studio-appen med ditt kanalägarkonto.
 2. Öppna YouTube Studio-inställningarna och välj Demografi för kreatörer.
  • I YouTube Studio-appen hittar du Demografi för kreatörer genom att trycka på din profilbild och på Inställningar .
 3. Välj RADERA DATA.
 4. Välj RADERA när bekräftelsefönstret visas.

Ladda ned svar från Demografi för kreatörer:

Följ de här anvisningarna om du vill ladda ned data om Demografi för kreatörer. Om du vill ladda ned data för din YouTube-kanal måste du logga in med ditt personliga Google-konto, inte ett varumärkeskonto.

Ändrar det här informationen om mitt Google-konto?

Informationen som du delar i enkäten för kreatörer och artister eller under inställningen Demografi för kreatörer lagras tillsammans med din YouTube-kanal. Den används inte i andra produkter från Google.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny