Demografické údaje o autoroch na YouTube

Prieskum autorov a interpretov, ktorý bol spustený v marci 2021, je pre kanály interpretov a autorov na YouTube so sídlom v USA celkom dobrovoľný.

Prieskum teraz nájdete v nastaveniach Štúdia YouTube v sekcii Demografické údaje o autoroch. Toto nastavenie môžu v súčasnosti používať iba vlastníci kanálov so sídlom v USA. Poznámka: Ak ste sa v minulosti zúčastnili na prieskume, vaše odpovede boli prenesené do tejto sekcie Štúdia.

Demografické údaje o autoroch nájdete aj v sekcii nastavení mobilnej aplikácie Štúdio YouTube.

Údaje uvedené v sekcii Demografické údaje o autoroch nám umožňujú lepšie pochopiť interpretov a autorov, ktorí používajú YouTube. Ak autori a interpreti chcú, môžu nám o sebe poskytnúť tieto informácie:

 • Rodová identita
 • Rasa a etnická príslušnosť
 • Sexuálna orientácia

Tieto informácie o kanáloch na YouTube nám pomáhajú zabezpečiť, aby sa v našich systémoch neprejavovala neúmyselná zaujatosť.

Chceme zabezpečiť, aby bol YouTube inkluzívny a vyhovoval všetkým. Proces hodnotenia našich systémov je momentálne obmedzený, pretože nemáme informácie o identitách kanálov na YouTube. Nemáme možnosť vo veľkom zhodnotiť, ako naše služby a pravidlá fungujú pre kanály, ktoré sa radia ku komunitám autorov a interpretov konkrétnej rasovej či etnickej príslušnosti, pohlavia alebo sexuálnej orientácie.

Poznámka: Uvedomujeme si, že identita je osobná vec. Poskytnutie týchto informácií je preto dobrovoľné. Toto nastavenie nám poskytuje údaje o identite, ktoré sa inak o kanáloch autorov a interpretov na YouTube nedozvieme. Informácie o odpovediach na prieskum budú uložené vo vašom kanáli na YouTube a nebudú použité ostatnými službami Googlu. Poskytnuté informácie nebudú mať vplyv na výkonnosť jednotlivých videí alebo kanálov v systémoch služby YouTube.

Calling All U.S. Creators: Important New Survey

Ako použijeme demografické údaje o autoroch

Na základe získaných údajov budeme hodnotiť, ako YouTube funguje pre kanály autorov a interpretov, ktorí zastupujú rôzne komunity. Poskytnuté údaje použijeme na tieto účely:

 • skúmanie toho, ako naše algoritmy a systémy spracúvajú obsah z rôznych komunít;
 • pochopenie toho, ako sa rôzne komunity na YouTube rozrastajú;
 • Identifikácia potenciálnych vzorov zneužitia vrátane obťažovania a nenávisti
 • Zlepšenie našich súčasných programov, kampaní a ponúk

Ak v našich systémoch zistíme problémy, ktoré ovplyvňujú konkrétne komunity, usilovne budeme pracovať na ich odstránení. Naďalej vás budeme informovať o našom pokroku v tejto oblasti.

Ak sa rozhodnete uviesť svoje informácie v demografických údajoch o autoroch, Google LLC bude vaše informácie uchovávať v súlade s pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Google. Poskytnuté informácie budú uložené vo vašom kanáli na YouTube a nebudú použité ostatnými službami Googlu. Nebudú zverejnené bez vášho dodatočného súhlasu ani použité na reklamné účely.

Tu sú ďalšie podrobnosti o tom, ako použijeme poskytnuté údaje:

Skúmanie toho, ako naše algoritmy a systémy spracúvajú obsah z rôznych komunít

Tieto údaje nám pomôžu pochopiť, ako naše systémy používajú obsah z rôznych komunít.
Naším cieľom je lepšie identifikovať potenciálne problémy v našich automatických systémoch. Chceme tiež odstrániť chyby, ktoré môžeme nájsť, aby sme zabezpečili inkluzívnosť našich systémov.

Pochopenie toho, ako sa rôzne komunity na YouTube rozrastajú

Vďaka týmto údajom tiež lepšie porozumieme, ako sa na YouTube rozvíjajú rôzne komunity autorov.

Ich rozvoj budeme hodnotiť napríklad podľa toho, ako jednotlivé komunity speňažujú svoj obsah na YouTube. Od autorov a interpretov sme sa dozvedeli o prípadoch, keď naše systémy speňažovania nefungujú podľa očakávaní. Okrem riešenia týchto záležitostí sa budeme snažiť aktívnejšie zabezpečiť, aby naše systémy a pravidlá fungovali dobre pre všetkých autorov a typy obsahu.

Identifikovanie potenciálnych škodlivých vzorov správania vrátane obťažovania a nenávisti

Ak obsah porušuje naše pravidlá proti nenávistným prejavom a obťažovaniu, odstránime ho. Zo spätnej väzby sme sa však dozvedeli, že mnohí autori sa stále stretávajú s pohoršlivým a zraňujúcim obsahom či komentármi. Tieto údaje nám pomôžu pochopiť, aký vplyv môže mať takéto správanie na rôzne komunity autorov. Vďaka tomu sa budú postupne zlepšovať aj naše automatické systémy.

Zlepšenie našich súčasných programov, kampaní a ponúk

V sekcii Demografické údaje o autoroch nám môžete poskytnúť súhlas s používaním vašich údajov na posielanie pozvánok do programov a na udalosti. Tieto informácie nám môžu pomôcť lepšie pochopiť naše aktuálne programy, kampane a ponuky. Tieto ponuky zahŕňajú napríklad podujatia a programy pre autorov, ktorých cieľom je pomôcť začínajúcim autorom rozvíjať sa. Okrem toho realizujeme výskumy medzi autormi, napríklad skupinové diskusie, osobné rozhovory na získanie spätnej väzby, prieskumy a ďalšie typy výskumu. Vďaka tomu môžeme pohľad autorov predstaviť našim tímom na vývoj služieb. Informácie zo sekcie Demografické údaje o autoroch nám umožnia posielať pozvánky na účasť na prieskume ďalším autorom, ktorí odzrkadľujú rozmanitosť komunít na YouTube.

Možnosť upraviť alebo odstrániť odpovede

Nižšie nájdete pokyny na odstránenie svojich odpovedí. Informácie, ktoré ste poskytli o svojej rodovej identite, rase, etnickej príslušnosti a sexuálnej orientácii, môžete upraviť raz za 45 dní. Ďalší možný dátum, keď môžete znova odoslať informácie o odpovediach, sa zobrazí v Štúdiu. Svoje odpovede vždy môžete úplne odstrániť.

Poznámka: Ak sa rozhodnete odpovede upraviť alebo odstrániť, nebude to mať vplyv na výkonnosť vášho obsahu na YouTube.

Úprava odpovedí v sekcii Demografické údaje o autoroch:

 1. Prihláste sa na YouTube v počítači alebo v aplikácii Štúdio YouTube pomocou účtu vlastníka kanála.
 2. Prejdite do Nastavení Štúdia YouTube a vyberte Demografické údaje o autoroch.
  • V aplikácii Štúdio YouTube klepnite na svoju profilovú fotku "", potom na Nastavenia "" a nájdite Demografické údaje o autoroch.
 3. Vyberte UPRAVIŤ PRIESKUM.
 4. Upravte svoje odpovede.
 5. Vyberte ODOSLAŤ.

Odstránenie odpovedí v sekcii Demografické údaje o autoroch:

 1. Prihláste sa na YouTube v počítači alebo v aplikácii Štúdio YouTube pomocou účtu vlastníka kanála.
 2. Prejdite do Nastavení Štúdia YouTube a vyberte Demografické údaje o autoroch.
  • V aplikácii Štúdio YouTube klepnite na svoju profilovú fotku "", potom na Nastavenia "" a nájdite Demografické údaje o autoroch.
 3. Vyberte ODSTRÁNIŤ ÚDAJE.
 4. Keď sa zobrazí potvrdzovacie okno, vyberte ODSTRÁNIŤ.

Stiahnutie odpovedí o demografických údajoch o autoroch:

Ak si chcete stiahnuť demografické údaje o autoroch, postupujte podľa týchto pokynov. Upozorňujeme, že ak si chcete stiahnuť údaje svojich kanálov na YouTube, musíte sa prihlásiť so svojím osobným účtom Google, nie s účtom značky.

 

Ďalšie informácie o demografických údajoch autorov

Kedy môžem použiť toto nastavenie?

Prieskum autorov a interpretov sme začali sprístupňovať autorom a interpretom v USA 29. marca 2021. Od 1. októbra 2021 nájdete tieto otázky v počítači v Nastaveniach Štúdia YouTube v sekcii Demografické údaje o autoroch.

Upozorňujeme, že k tomuto nastaveniu má prístup iba vlastník kanála. Ak používate účet značky, musíte byť hlavným vlastníkom. Ak používate povolenia kanála na YouTube, musíte byť vlastníkom.

Kedy toto nastavenie sprístupníte aj v ďalších krajinách alebo regiónoch a rozšírite o ďalšie identity?

Začíname s autormi a interpretmi v USA a nastavenie môžeme v budúcnosti rozšíriť na ďalšie krajiny alebo regióny. Uvedomujeme si, že kategórie a možnosti v prieskume nezodpovedajú všetkým spôsobom, akými môžu jednotlivci na celom svete definovať svoju identitu. V budúcnosti plánujeme tieto kategórie a možnosti rozšíriť.

Toto nastavenie slúži ako doplnok k ďalšiemu úsiliu, ktoré už teraz vyvíjame na zlepšenie prostredia pre všetkých autorov a divákov. YouTube napríklad naďalej spolupracuje s divákmi a autormi s postihnutím s cieľom zlepšiť dostupnosť platformy a zaistiť, aby bolo prostredie na YouTube pre všetkých inkluzívne.

Musím odpovedať na každú otázku v sekcii Demografické údaje o autoroch?

Nie, ak sa rozhodnete vyplniť Demografické údaje o autoroch, každá otázka bude nepovinná. Určité otázky môžete nechať prázdne alebo môžete vybrať možnosť Nechcem odpovedať.

Ovplyvní toto nastavenie výkonnosť môjho kanála?

Poskytnuté informácie nebudú mať vplyv na výkonnosť konkrétneho obsahu v systémoch služby YouTube.

Chceme zabezpečiť, aby sa v našich systémoch neprejavovala neúmyselná zaujatosť. Údaje zo sekcie Demografické údaje o autoroch sa použijú na vyhodnotenie častí služby YouTube, ako sú napríklad systémy vyhľadávania, objavovania a speňažovania. Ak nájdeme chyby, ktoré ovplyvňujú určité komunity, zameriame sa na zlepšovanie školenia našich systémov, aby boli presnejšie a inkluzívnejšie.

Ako ste vytvorili dotazník o demografických údajoch autorov?

Úzko spolupracujeme s odborníkmi na občianske a ľudské práva i autormi, ktorí zastupujú rôzne komunity.

Budú sa moje odpovede zdieľať mimo služby YouTube?

Informácie, ktoré poskytnete v prieskume autorov a interpretov alebo nastavení Demografické údaje o autoroch, budú uložené vo vašom kanáli na YouTube a nebudú použité inými službami Googlu. Nebudú zverejnené bez vášho ďalšieho súhlasu a nebudú sa používať na reklamné účely. Tieto informácie neposkytneme inzerentom ani ich nebudeme používať na zacielenie reklám.

Môžete vybrať, či chcete poskytnúť súhlas s používaním vašich údajov na posielanie pozvánok do programov a na udalosti. Môže ísť napríklad o zvýraznenie vášho kanála alebo obsahu, tvorivé dielne, používateľský výskum alebo iné kampane.

Môžem svoje informácie po odoslaní aktualizovať alebo upraviť?

Svoje odpovede týkajúce sa demografických údajov o autoroch môžete upraviť raz za 45 dní. Ďalší možný dátum, keď môžete znova odoslať informácie o odpovediach, sa zobrazí v Štúdiu. Svoje odpovede vždy môžete úplne odstrániť.

Úprava odpovedí v sekcii Demografické údaje o autoroch:

 1. Prihláste sa na YouTube v počítači alebo v aplikácii Štúdio YouTube pomocou účtu vlastníka kanála.
 2. Prejdite do Nastavení Štúdia YouTube a vyberte Demografické údaje o autoroch.
  • V aplikácii Štúdio YouTube klepnite na svoju profilovú fotku "", potom na Nastavenia "" a nájdite Demografické údaje o autoroch.
 3. Vyberte UPRAVIŤ PRIESKUM.
 4. Upravte svoje odpovede.
 5. Vyberte ODOSLAŤ.

Odstránenie odpovedí v sekcii Demografické údaje o autoroch:

 1. Prihláste sa na YouTube v počítači alebo v aplikácii Štúdio YouTube pomocou účtu vlastníka kanála.
 2. Prejdite do Nastavení Štúdia YouTube a vyberte Demografické údaje o autoroch.
  • V aplikácii Štúdio YouTube klepnite na svoju profilovú fotku "", potom na Nastavenia "" a nájdite Demografické údaje o autoroch.
 3. Vyberte ODSTRÁNIŤ ÚDAJE.
 4. Keď sa zobrazí potvrdzovacie okno, vyberte ODSTRÁNIŤ.

Stiahnutie odpovedí o demografických údajoch o autoroch:

Ak si chcete stiahnuť demografické údaje o autoroch, postupujte podľa týchto pokynov. Upozorňujeme, že ak si chcete stiahnuť údaje svojich kanálov na YouTube, musíte sa prihlásiť so svojím osobným účtom Google, nie s účtom značky.

 

Zmenia sa tým nejaké informácie o mojom účte Google?

Informácie, ktoré poskytnete v prieskume autorov a interpretov alebo nastavení Demografické údaje o autoroch, budú uložené vo vašom kanáli na YouTube. Iné služby Googlu ich nepoužijú.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
false
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
59
false