Demografické údaje o autoroch na YouTube

Prieskum pre autorov a interpretov je pre kanály interpretov a autorov na YouTube žijúcich v USA, Spojenom kráľovstve, Brazílii a Indii nepovinný.

Prieskum nájdete v nastaveniach Štúdia YouTube v sekcii Demografické údaje o autoroch. V súčasnosti môžu toto nastavenie používať iba vlastníci kanálov so sídlom v USA, Spojenom kráľovstve, Brazílii a Indii.

Demografické údaje o autoroch nájdete aj v sekcii nastavení mobilnej aplikácie Štúdio YouTube.

Údaje, ktoré interpreti a autori na YouTube poskytnú v sekcii Demografické údaje o autoroch, nám umožňujú lepšie ich pochopiť. Konkrétne informácie, ktoré zhromažďujeme, sa líšia v závislosti od regiónu, ale ak sa tak autori rozhodnú, môžu teraz so službou YouTube zdieľať demografické údaje a údaje o identite.

Tieto informácie o kanáloch na YouTube nám pomáhajú zabezpečiť, aby sa v našich systémoch neprejavovala neúmyselná zaujatosť.

Chceme zabezpečiť, aby bol YouTube inkluzívny a vyhovoval všetkým. Proces hodnotenia našich systémov je momentálne obmedzený, pretože nemáme informácie o identitách kanálov na YouTube. Nemáme možnosť vo veľkom zhodnotiť, ako naše služby a pravidlá fungujú pre kanály, ktoré sa radia ku komunitám autorov a interpretov konkrétnej demografickej skupiny alebo identity.

Poznámka: Uvedomujeme si, že identita je osobná vec. Poskytnutie týchto informácií je preto dobrovoľné. Toto nastavenie nám poskytuje údaje o identite, ktoré sa inak o kanáloch autorov a interpretov na YouTube nedozvieme. Informácie o odpovediach na prieskum budú uložené vo vašom kanáli na YouTube a nebudú použité ostatnými službami Googlu. Poskytnuté informácie nebudú mať vplyv na výkonnosť jednotlivých videí alebo kanálov v systémoch služby YouTube.

Pre všetkých autorov v Spojenom kráľovstve: nastavenie demografických údajov o autoroch v Štúdiu

Ako používame demografické údaje o autoroch

Na základe získaných údajov hodnotíme, ako YouTube funguje pre kanály autorov a interpretov, ktorí zastupujú rôzne komunity. Vami poskytnuté údaje používame na:

 • skúmanie toho, ako naše algoritmy a systémy spracúvajú obsah z rôznych komunít;
 • pochopenie toho, ako sa rôzne komunity na YouTube rozrastajú;
 • identifikáciu potenciálnych vzorov zneužitia vrátane obťažovania a prejavov nenávisti;
 • zlepšenie našich súčasných programov, kampaní a ponúk.

Ak v našich systémoch zistíme problémy, ktoré ovplyvňujú konkrétne komunity, usilovne budeme pracovať na ich odstránení. Naďalej vás budeme informovať o našom pokroku v tejto oblasti.

Ak sa rozhodnete poskytnúť svoje údaje v sekcii Demografické údaje o autoroch, Google LLC bude vaše informácie uchovávať v súlade s pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Google. Informácie, ktoré poskytnete, budú uložené vo vašom kanáli na YouTube a nebudú použité inými službami Googlu. Nebudú zverejnené bez vášho súhlasu ani použité na reklamné účely.

Nižšie uvádzame bližšie podrobnosti o tom, ako použijeme vami poskytnuté údaje:

Skúmanie toho, ako naše algoritmy a systémy spracúvajú obsah z rôznych komunít

Tieto údaje nám pomôžu pochopiť, ako naše systémy používajú obsah z rôznych komunít.
Naším cieľom je lepšie identifikovať potenciálne problémy v našich automatických systémoch. Chceme tiež odstrániť chyby, ktoré môžeme nájsť, aby sme zabezpečili inkluzívnosť našich systémov.

Pochopenie toho, ako sa rôzne komunity na YouTube rozrastajú

Vďaka týmto údajom zároveň lepšie porozumieme, ako sa na YouTube rozvíjajú rôzne komunity autorov.

Ich rozvoj budeme hodnotiť napríklad podľa toho, ako jednotlivé komunity speňažujú svoj obsah na YouTube. Od autorov a interpretov sme sa dozvedeli o prípadoch, keď naše systémy speňažovania nefungujú podľa očakávaní. Pracujeme na tom, aby naše systémy a pravidlá fungovali dobre pre všetkých autorov a všetky typy obsahu.

Identifikovanie potenciálnych škodlivých vzorov správania vrátane obťažovania a prejavov nenávisti

Ak obsah porušuje naše pravidlá proti nenávistným prejavom a obťažovaniu, odstránime ho. Zo spätnej väzby však vieme, že mnohí autori sa stále stretávajú s pohoršlivým a zraňujúcim obsahom či komentármi. Tieto údaje nám pomôžu pochopiť, ako môže tento typ správania ovplyvniť rôzne komunity autorov. Vďaka tomu sa budú postupne zlepšovať aj naše automatické systémy.

Zlepšenie našich súčasných programov, kampaní a ponúk

V sekcii Demografické údaje o autoroch nám môžete poskytnúť súhlas s používaním vašich údajov na posielanie pozvánok do programov a na udalosti. Tieto informácie nám môžu pomôcť lepšie pochopiť naše aktuálne programy, kampane a ponuky. Tieto ponuky zahŕňajú napríklad podujatia a programy pre autorov, ktorých cieľom je pomôcť začínajúcim autorom rozvíjať sa. Okrem toho realizujeme výskumy medzi autormi, napríklad skupinové diskusie, osobné rozhovory na získanie spätnej väzby, prieskumy a ďalšie typy výskumu. Vďaka tomu môžeme pohľad autorov predstaviť našim tímom na vývoj služieb. Informácie zo sekcie Demografické údaje o autoroch nám umožnia posielať pozvánky na účasť na prieskume ďalším autorom, ktorí odzrkadľujú rozmanitosť komunít na YouTube.

Možnosť upraviť alebo odstrániť odpovede

Nižšie nájdete pokyny na odstránenie svojich odpovedí. Zdieľané údaje môžete upraviť raz za 45 dní. Ďalší možný dátum, keď budete môcť informácie znova skúsiť odoslať, sa zobrazí v Štúdiu. Svoje odpovede môžete kedykoľvek úplne odstrániť.

Poznámka: Ak sa rozhodnete odpovede upraviť alebo odstrániť, nebude to mať vplyv na výkonnosť vášho obsahu na YouTube.

Úprava odpovedí v sekcii Demografické údaje o autoroch v Štúdiu YouTube:

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. Vľavo kliknite na Nastavenia.
 3. Vyberte Demografické údaje o autoroch.
 4. Vyberte UPRAVIŤ PRIESKUM.
 5. Upravte svoje odpovede.
 6. Vyberte ODOSLAŤ.

Úprava odpovedí v sekcii Demografické údaje o autoroch v aplikácii Štúdio YouTube:

 1. Otvorte aplikáciu Štúdio YouTube .
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku .
 3. V ponuke klepnite na Nastavenia .
 4. V sekcii Kanál klepnite na Demografické údaje o autoroch.
 5. Vyberte UPRAVIŤ PRIESKUM.
 6. Upravte svoje odpovede.
 7. Vyberte ODOSLAŤ.

Odstránenie odpovedí v sekcii Demografické údaje o autoroch v Štúdiu YouTube:

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. Vľavo kliknite na Nastavenia.
 3. Vyberte Demografické údaje o autoroch.
 4. Vyberte ODSTRÁNIŤ ÚDAJE.
 5. Keď sa zobrazí potvrdzovacie okno, vyberte ODSTRÁNIŤ.

Odstránenie odpovedí v sekcii Demografické údaje o autoroch v aplikácii Štúdio YouTube:

 1. Otvorte aplikáciu Štúdio YouTube .
 2. Klepnite na svoju profilovú fotku .
 3. V ponuke klepnite na Nastavenia .
 4. V sekcii Kanál klepnite na Demografické údaje o autoroch.
 5. Vyberte ODSTRÁNIŤ ÚDAJE.
 6. Keď sa zobrazí potvrdzovacie okno, vyberte ODSTRÁNIŤ.

Stiahnutie odpovedí zo sekcie Demografické údaje o autoroch:

Ak si chcete stiahnuť svoje údaje zo sekcie Demografické údaje o autoroch, postupujte podľa týchto pokynov. Ak si chcete stiahnuť údaje zo svojho kanála alebo kanálov na YouTube, musíte sa prihlásiť pomocou osobného účtu Google, nie pomocou účtu značky.

Ďalšie informácie o demografických údajoch o autoroch

Kedy môžem použiť toto nastavenie?

Prieskum na zisťovanie demografických údajov autorov a interpretov sme v roku 2021 spustili pre autorov a interpretov v USA, v júli 2023 sme ho sprístupnili v Spojenom kráľovstve, v septembri 2023 v Brazílii a teraz v Indii. Príslušné otázky teraz nájdete v počítači v nastaveniach Štúdia YouTube v sekcii Demografické údaje o autoroch.

Ak chcete prejsť na toto nastavenie, musíte byť vlastníkom kanála. Ak používate účet značky, musíte byť hlavným vlastníkom. Ak používate povolenia kanála na YouTube, musíte byť vlastníkom.

Kedy toto nastavenie sprístupníte aj v ďalších krajinách alebo regiónoch a rozšírite o ďalšie identity?

V roku 2023 prieskum sprístupníme v Indii a čoskoro ho plánujeme priniesť aj do ďalších krajín alebo regiónov. Uvedomujeme si, že kategórie a možnosti v prieskume nezodpovedajú všetkým spôsobom, akými môžu jednotlivci na celom svete definovať svoju identitu. V budúcnosti plánujeme tieto kategórie a možnosti rozšíriť.

Toto nastavenie predstavuje len doplnkovú iniciatívu popri ďalších snahách, ktoré už vyvíjame na zlepšenie prostredia pre všetkých autorov a divákov. YouTube napríklad naďalej spolupracuje s divákmi a autormi s postihnutím s cieľom zlepšiť dostupnosť platformy a zaistiť, aby bolo prostredie na YouTube pre všetkých inkluzívne.

Musím odpovedať na každú otázku v sekcii Demografické údaje o autoroch?

Nie, ak sa rozhodnete vyplniť Demografické údaje o autoroch, každá otázka bude nepovinná. Určité otázky môžete nechať prázdne alebo môžete vybrať možnosť Nechcem odpovedať.

Ovplyvní toto nastavenie výkonnosť môjho kanála?

Poskytnuté informácie nebudú mať vplyv na výkonnosť konkrétneho obsahu v systémoch služby YouTube.

Chceme zabezpečiť, aby sa v našich systémoch neprejavovala neúmyselná zaujatosť. Údaje zo sekcie Demografické údaje o autoroch sa použijú na vyhodnotenie častí služby YouTube, ako sú napríklad systémy vyhľadávania, objavovania a speňažovania. Ak nájdeme chyby, ktoré ovplyvňujú určité komunity, zameriame sa na zlepšovanie školenia našich systémov, aby boli presnejšie a inkluzívnejšie.

Ako ste vytvorili dotazník o demografických údajoch autorov?

Úzko spolupracujeme s odborníkmi na občianske a ľudské práva i autormi, ktorí zastupujú rôzne komunity.

Budú sa moje odpovede zdieľať mimo služby YouTube?

Informácie, ktoré poskytnete v prieskume autorov a interpretov alebo nastavení Demografické údaje o autoroch, budú uložené vo vašom kanáli na YouTube a nebudú použité inými službami Googlu. Nebudú zverejnené bez vášho ďalšieho súhlasu a nebudú sa používať na reklamné účely. Tieto informácie neposkytneme inzerentom ani ich nebudeme používať na zacielenie reklám.

Môžete vybrať, či chcete poskytnúť súhlas s používaním vašich údajov na posielanie pozvánok do programov a na udalosti. Môže ísť napríklad o zvýraznenie vášho kanála alebo obsahu, tvorivé dielne, používateľský výskum alebo iné kampane.

Môžem svoje informácie po odoslaní aktualizovať alebo upraviť?

Svoje odpovede týkajúce sa demografických údajov o autoroch môžete upraviť raz za 45 dní. Ďalší možný dátum, keď budete môcť informácie znova skúsiť odoslať, sa zobrazí v Štúdiu. Svoje odpovede vždy môžete úplne odstrániť.

Úprava odpovedí v sekcii Demografické údaje o autoroch:

 1. Prihláste sa na YouTube v počítači alebo v aplikácii Štúdio YouTube pomocou účtu vlastníka kanála.
 2. Prejdite do Nastavení Štúdia YouTube a vyberte Demografické údaje o autoroch.
 3. Vyberte UPRAVIŤ PRIESKUM.
 4. Upravte svoje odpovede.
 5. Vyberte ODOSLAŤ.

Odstránenie odpovedí v sekcii Demografické údaje o autoroch:

 1. Prihláste sa na YouTube v počítači alebo v aplikácii Štúdio YouTube pomocou účtu vlastníka kanála.
 2. Prejdite do Nastavení Štúdia YouTube a vyberte Demografické údaje o autoroch.
  • aplikácii Štúdio YouTube klepnite na svoju profilovú fotku Profil, potom na Nastavenia a nájdite Demografické údaje o autoroch.
 3. Vyberte ODSTRÁNIŤ ÚDAJE.
 4. Keď sa zobrazí potvrdzovacie okno, vyberte ODSTRÁNIŤ.

Stiahnutie odpovedí zo sekcie Demografické údaje o autoroch:

Ak si chcete stiahnuť svoje údaje zo sekcie Demografické údaje o autoroch, postupujte podľa týchto pokynov. Ak si chcete stiahnuť údaje zo svojho kanála alebo kanálov na YouTube, musíte sa prihlásiť pomocou osobného účtu Google, nie pomocou účtu značky.

Zmenia sa tým nejaké informácie o mojom účte Google?

Informácie, ktoré poskytnete v prieskume autorov a interpretov alebo nastavení Demografické údaje o autoroch, budú uložené vo vašom kanáli na YouTube. Iné služby Googlu ich nepoužijú.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka