Om Demografisk informasjon om skapere på YouTube

Undersøkelsen for skapere og artister er frivillig for YouTube-kanalene til artister og skapere som holder til i USA, Storbritannia, Brasil og India.

Du finner undersøkelsen under Demografisk informasjon om skapere i YouTube Studio-innstillingene. Foreløpig er det bare kanaleiere i USA, Storbritannia, Brasil og India som kan bruke denne innstillingen.

Du finner også Demografisk informasjon om skapere i innstillingene i YouTube Studio-mobilappen.

Dataene YouTube-artister og -skapere deler i Demografisk informasjon om skapere, gir oss bedre forståelse av dem. Den spesifikke informasjonen vi samler inn, varierer fra region til region, men skaperne kan nå, hvis de velger å gjøre det, dele informasjon om demografi og identitet med YouTube.

Med denne informasjonen om YouTube-kanaler kan vi forhindre utilsiktede skjevheter i systemene våre.

Målet vårt er at YouTube skal være inkluderende og fungere godt for alle. For øyeblikket er evalueringsprosessen til systemene våre begrenset fordi vi ikke har identitetsinformasjon om kanaleierne på YouTube. Vi kan derfor ikke i stor nok grad evaluere hvordan produktene og retningslinjene våre fungerer for kanalene til skapere eller artister som tilhører en bestemt demografisk gruppe eller identitet.

Merk: Vi vet at mange ønsker å holde identiteten sin privat. Derfor er det valgfritt å dele denne informasjonen. Med denne innstillingen får vi identitetsdata om skapere og artister på YouTube som vi ellers ikke har tilgang til. Informasjonen fra undersøkelsen lagres i YouTube-kanalen din og brukes ikke av andre Google-produkter. Informasjonen du oppgir, brukes ikke til å påvirke resultatene til verken enkeltvideoer eller kanaler i YouTube-systemene.

Til alle britiske skapere: Studioinnstilling for Demografisk informasjon om skapere

Slik bruker vi dataene fra Demografisk informasjon om skapere

Vi bruker dataene som samles inn, til å evaluere hvordan YouTube fungerer for kanalene til skapere og artister fra ulike demografier. Vi bruker dataene du deler, til å

 • undersøke hvordan algoritmene og systemene våre behandler innhold fra ulike demografier
 • se på hvordan ulike demografier vokser på YouTube
 • identifisere potensielle mønstre for misbruk, som trakassering og hat
 • utbedre programmene, kampanjene og tilbudene våre

Hvis vi oppdager problemer som påvirker bestemte demografier i systemene våre, er dette noe vi tar tak i. Vi kommer til å oppdatere dere om hvordan det går.

Hvis du velger å dele informasjonen din i Demografisk informasjon om skapere, oppbevarer Google LLC informasjonen i henhold til Googles personvernregler. Informasjonen du deler, lagres i YouTube-kanalen din og brukes ikke av andre Google-produkter. Ingen kan offentliggjøre informasjonen uten samtykke fra deg, og den kan ikke brukes til annonseringsformål.

Her er mer informasjon om hvordan vi bruker dataene du deler:

undersøke hvordan algoritmene og systemene våre behandler innhold fra ulike demografier

Med dataene kan vi se hvordan systemene våre behandler innhold fra ulike demografier.
Målet vårt er å bedre kunne avdekke potensielle problemer i de automatiske systemene våre. Vi ønsker også å rette opp i eventuelle feil, slik at vi kan sikre at systemene er inkluderende.

Vi ser på hvordan ulike demografier vokser på YouTube

Dataene blir også brukt til å gi oss et innblikk i hvordan ulike skaperfellesskap utvikler seg på YouTube.

Et eksempel på hvordan vi evaluerer denne utviklingen, er at vi undersøker hvor godt ulike miljøer lykkes med å generere inntekter på YouTube. Vi har fått tilbakemeldinger fra skapere og artister om tilfeller der systemene for inntektsgenerering ikke fungerer som forventet. Vi jobber med å sørge for at systemene og retningslinjene våre fungerer godt for alle skapere og innholdstyper.

Vi avdekker potensielt skadelige atferdsmønstre, som trakassering og hat

Hvis innholdet bryter retningslinjene om hatsk innhold og trakassering, fjerner vi det. Vi har imidlertid fått tilbakemeldinger om at mange skapere stadig utsettes for støtende og skadelig atferd i kommentarfelter og innhold. Dataene gjør det enklere for oss å forstå hvordan denne typen atferd kan påvirke ulike skapermiljøer. Da kan vi også gjøre de automatiske systemene bedre på sikt.

Vi utbedrer programmene, kampanjene og tilbudene våre

Under Demografisk informasjon om skapere kan du gi oss samtykke til å bruke informasjonen til å sende deg invitasjoner til programmer og arrangementer. Informasjonen kan gi oss bedre innsikt i programmene, kampanjene og tilbudene våre. Blant disse har vi skaperarrangementer og programmer som bidrar til vekst for lovende skapere. Vi gjennomfører også forskningsbaserte undersøkelser med skapere, som fokusgrupper, fysiske evalueringsmøter, undersøkelser og andre typer forskning. Gjennom dette arbeidet kan vi videreformidle tilbakemeldinger fra skaperne til produktutviklingsteamene våre. Med Demografisk informasjon om skapere kan vi gjenspeile mangfoldet av brukere på YouTube ved å nå ut til flere.

Mulighet til å endre eller slette svarene dine

Nedenfor finner du en veiledning om hvordan du kan slette svarene dine. Du kan endre informasjonen du har oppgitt, én gang hver 45. dag. I Studio kan du se neste mulige dato for å sende ny informasjon. Du kan når som helst slette svarene dine fullstendig.

Merk: Det har ingen innvirkning på innholdet ditt på YouTube hvis du velger å endre eller slette denne informasjonen.

Slik endrer du svarene i Demografisk informasjon om skapere i YouTube Studio:

 1. Logg på YouTube Studio.
 2. Klikk på Innstillinger på venstre side.
 3. Velg Demografisk informasjon om skapere.
 4. Velg REDIGER UNDERSØKELSEN.
 5. Endre svarene dine.
 6. Velg SEND INN.

Endre svarene i Demografisk informasjon om skapere i YouTube Studio-appen:

 1. Åpne YouTube Studio-appen
 2. Trykk på profilbildet ditt .
 3. Trykk på Innstillinger på menyen.
 4. Trykk på Demografisk informasjon om skapere under Kanal.
 5. Velg REDIGER UNDERSØKELSEN.
 6. Endre svarene dine.
 7. Velg SEND INN.

Slik sletter du svarene i Demografisk informasjon om skapere i YouTube Studio:

 1. Logg på YouTube Studio.
 2. Klikk på Innstillinger på venstre side.
 3. Velg Demografisk informasjon om skapere.
 4. Velg SLETT DATAENE.
 5. Velg SLETT når bekreftelsesvinduet vises.

Slett svarene i Demografisk informasjon om skapere i YouTube Studio-appen:

 1. Åpne YouTube Studio-appen
 2. Trykk på profilbildet ditt .
 3. Trykk på Innstillinger på menyen.
 4. Trykk på Demografisk informasjon om skapere under Kanal.
 5. Velg SLETT DATAENE.
 6. Velg SLETT når bekreftelsesvinduet vises.

Last ned svarene fra Demografisk informasjon om skapere:

Følg denne veiledningen for å laste ned dataene dine fra Demografisk informasjon om skapere. Hvis du vil laste ned data for YouTube-kanalen eller -kanalene dine, må du logge på med den personlige Google-kontoen din – ikke med en merkevarekonto.

Finn ut mer om Demografisk informasjon om skapere

Når kan jeg bruke denne innstillingen?

Vi lanserte den demografiske undersøkelsen for skapere og artister i USA i 2021 og utvidet den til Storbritannia i juli 2023, Brasil i september 2023 – og nå til India. Nå finner du disse spørsmålene under Demografisk informasjon om skapere i YouTube Studio-innstillingene (bare på datamaskin).

Du må være kanaleier for å få tilgang til denne innstillingen. Hvis du bruker en merkevarekonto, må du være hovedeier. Hvis du bruker kanaltillatelser på YouTube, må du være eier.

Når blir denne innstillingen tilgjengelig for andre land eller regioner, og for flere identiteter?

Vi gjør den tilgjengelig i India i 2023, og planene er å utvide til enda flere land eller regioner snart. Vi vet at kategoriene og valgene i undersøkelsen ikke fullstendig dekker hvordan folk rundt om i verden identifiserer seg. Vi jobber med å utvide disse kategoriene og valgene i fremtiden.

Innstillingen kommer i tillegg til andre tiltak som allerede er iverksatt for å kunne gi alle skapere og seere en bedre opplevelse. For eksempel samarbeider vi med seere og skapere med nedsatt funksjonsevne for at plattformen skal bli mer tilgjengelig, og for å sikre at alle har en positiv opplevelse på YouTube.

Må jeg svare på alle spørsmålene i Demografisk informasjon om skapere?

Nei. Hvis du velger å fylle ut Demografisk informasjon om skapere, er alle spørsmålene valgfrie. Du kan la spørsmål stå tomme eller velge «Vil helst ikke svare».

Påvirker denne innstillingen kanalresultatene mine?

Informasjonen du deler, blir ikke brukt til å påvirke resultatene til enkeltinnhold i YouTube-systemene.

Vi vil forsikre oss om at det ikke oppstår utilsiktet skjevfordeling i systemene våre. Dataene fra Demografisk informasjon om skapere blir brukt til å evaluere forskjellige deler av YouTube, for eksempel systemene for søk, oppdagelse og inntektsgenerering. Hvis vi finner feil som påvirker enkelte grupper, skal vi fokusere på å gjøre systemene våre mer nøyaktige og inkluderende.

Hvordan satte dere sammen Demografisk informasjon om skapere-spørreundersøkelsen?

Vi samarbeidet tett med eksperter innen borger- og menneskerettigheter, samt skapere fra ulike demografier.

Blir svarene mine delt utenfor YouTube?

Informasjonen du deler i undersøkelsen for skapere og artister eller via Demografisk informasjon om skapere, lagres i YouTube-kanalen din og blir ikke brukt av andre Google-produkter. Ingen kan offentliggjøre informasjonen uten samtykke fra deg, og den kan ikke brukes til annonseringsformål. Vi deler ikke informasjonen med annonsører, og den brukes ikke til annonsemålretting.

Du kan velge om du vil gi samtykke til at vi kan bruke denne informasjonen til å sende deg invitasjoner til programmer og arrangementer. Dette kan for eksempel innebære at kanalen eller innholdet ditt fremheves, eller at du mottar invitasjoner til kurs, brukerundersøkelser og andre kampanjer.

Kan jeg oppdatere eller redigere informasjonen min etter at den er sendt inn?

Du kan endre svarene dine i Demografisk informasjon om skapere én gang hver 45. dag. I Studio kan du se neste mulige dato for å sende ny informasjon. Du kan når som helst slette svarene dine fullstendig.

Slik redigerer du svarene i Demografisk informasjon om skapere:

 1. Logg på YouTube på en datamaskin, eller bruk YouTube Studio-appen med kanaleierkontoen din.
 2. Gå til YouTube Studio-innstillingene, og velg Demografisk informasjon om skapere.
  • I YouTube Studio-appen finner du Demografisk informasjon om skapere ved å trykke på profilbildet Profil og deretter på Innstillinger.
 3. Velg REDIGER UNDERSØKELSEN.
 4. Endre svarene dine.
 5. Velg SEND INN.

Slik sletter du svarene i Demografisk informasjon om skapere:

 1. Logg på YouTube på en datamaskin, eller bruk YouTube Studio-appen med kanaleierkontoen din.
 2. Gå til YouTube Studio-innstillingene, og velg Demografisk informasjon om skapere.
  • I YouTube Studio-appen finner du Demografisk informasjon om skapere ved å trykke på profilbildet Profil og deretter på Innstillinger.
 3. Velg SLETT DATAENE.
 4. Velg SLETT når bekreftelsesvinduet vises.

Last ned svarene fra Demografisk informasjon om skapere:

Følg denne veiledningen for å laste ned dataene dine fra Demografisk informasjon om skapere. Hvis du vil laste ned data for YouTube-kanalen eller -kanalene dine, må du logge på med den personlige Google-kontoen din – ikke med en merkevarekonto.

Endrer dette noe av informasjonen om Google-kontoen min?

Informasjonen du deler i undersøkelsen for skapere og artister eller via Demografisk informasjon om skapere, lagres i YouTube-kanalen din. Den kommer ikke til å bli brukt av andre Google-produkter.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny