Tungkol sa Demograpiko ng Creator sa YouTube

Ang Survey sa Creator at Artist, na binuksan noong Marso 2021, ay ganap na boluntaryo para sa mga channel sa YouTube ng mga artist at creator na nasa U.S.

Makikita na ngayon ang survey sa ilalim ng Demograpiko ng Creator sa seksyong Mga Setting ng YouTube Studio. Sa kasalukuyan, mga nasa U.S. lang na may-ari ng channel ang makakagamit sa setting na ito. Tandaan: Kung lumahok ka na dati sa survey, nailipat na ang mga sagot mo sa seksyong ito ng Studio.

Makikita mo rin ang Demograpiko ng Creator sa seksyong mga setting ng mobile app ng YouTube Studio.

Ang data na ibinibigay sa Demograpiko ng Creator ay nagbibigay sa amin ng mas malawak na pag-unawa sa mga artist at creator na gumagamit ng YouTube. Kung pipiliin nila, puwedeng ibigay sa amin ng mga creator at artist ang kanilang:

 • Pagkakakilanlan ng kasarian
 • Lahi at etnisidad
 • Sekswal na oryentasyon

Nakakatulong sa amin ang impormasyong ito tungkol sa mga channel sa YouTube na matiyak na hindi nagpapakita ang aming mga system ng mga hindi nilalayong bias.

Gusto naming matiyak na inclusive at naaangkop para sa lahat ang YouTube. Ngayon, limitado ang proseso ng pagsusuri ng aming mga system dahil wala kaming impormasyon ng pagkakakilanlan tungkol sa mga channel sa YouTube. Wala kaming paraan para suriin, nang malawakan, kung paano gumagana ang aming mga produkto at patakaran sa mga channel ng mga komunidad ng creator at artist na napapabilang sa isang partikular na lahi at etnisidad, pagkakakilanlan ng kasarian, o sekswal na oryentasyon.

Tandaan: Alam naming personal ang pagkakakilanlan; opsyonal ang pagbabahagi ng impormasyong ito. Nagbibigay sa amin ang setting na ito ng data ng pagkakakilanlan na hindi namin alam sa ibang paraan tungkol sa mga channel ng mga creator at artist sa YouTube. Iso-store sa iyong channel sa YouTube ang impormasyon ng sagot mo sa survey at hindi ito gagamitin ng iba pang produkto ng Google. Hindi gagamitin ang impormasyong ibibigay mo para maapektuhan ang performance ng indibidwal na video o channel sa mga system ng YouTube.

Calling All U.S. Creators: Important New Survey

Paano namin gagamitin ang data ng Demograpiko ng Creator

Gagamitin namin ang nakolektang data para suriin kung paano gumagana ang YouTube para sa mga channel ng mga creator at artist na kumakatawan sa iba't ibang komunidad. Gagamitin namin ang ibinigay na data para:

 • Suriin kung ano ang ginagawa ng aming mga algorithm at system sa content mula sa iba't ibang komunidad
 • Maunawaan kung paano lumalaki ang iba't ibang komunidad sa YouTube
 • Tumukoy ng mga potensyal na pattern ng pang-aabuso, kabilang ang panliligalig at pagkamuhi
 • Pahusayin ang aming mga kasalukuyang programa, campaign, at alok

Kung makakakita kami ng mga isyu sa aming mga system na nakakaapekto sa mga partikular na komunidad, nakatuon kami sa pagsisikap na ayusin ang mga ito. Patuloy naming ibabahagi sa iyo ang aming progreso tungkol sa mga tuloy-tuloy na pagsisikap na ito.

Kung pipiliin mong ibigay ang iyong impormasyon sa Demograpiko ng Creator, papanatilihin ng Google LLC ang impormasyon mo alinsunod sa Patakaran sa Privacy ng Google. Iso-store sa iyong channel sa YouTube ang impormasyong ibibigay mo at hindi ito gagamitin ng ibang produkto ng Google. Hindi ito isasapubliko nang walang karagdagang pahintulot mo, o gagamitin para sa mga layunin ng pag-advertise.

Narito ang higit pang detalye tungkol sa kung paano namin gagamitin ang data na ibinigay:

Suriin kung ano ang ginagawa ng aming mga algorithm at system sa content mula sa iba't ibang komunidad

Makakatulong sa amin ang data na ito na maunawaan kung ano ang ginagawa ng aming mga system sa content mula sa iba't ibang komunidad.
Layunin naming mas mahusay na matukoy ang mga potensyal na isyu sa aming mga naka-automate na system. Gusto rin naming tugunan ang mga error na posibleng makita namin para makatulong na matiyak na inclusive ang mga system.

Maunawaan kung paano lumalaki ang iba't ibang komunidad sa YouTube

Gagamitin din ang data na ito para matulungan kaming maunawaan kung paano lumalaki ang iba't ibang komunidad ng creator sa YouTube.

Ang isang halimbawa ng kung paano namin susuriin ang paglaki ay suriin kung paano nagmo-monetize ang iba't ibang komunidad sa YouTube. May nakarating sa aming feedback mula sa mga creator at artist tungkol sa mga sitwasyon kung saan hindi gumagana ang aming mga system ng pag-monetize tulad ng inaasahan. Bukod pa sa pagtugon sa mga alalahaning ito, magiging mas proactive kami sa pagtiyak na gumagana nang maayos ang aming mga system at patakaran sa lahat ng creator at uri ng content.

Tumukoy ng mga potensyal na mapanganib na pattern ng gawi, kabilang ang panliligalig at pagkamuhi

Kung lumalabag ang content sa aming mga patakaran sa pagkamuhi at panliligalig, aalisin namin ito. Pero, may nakarating sa aming feedback na marami pa ring creator ang naaapektuhan ng nakakapanakit at nakakasakit na gawi sa content at komento. Proactive na makakatulong sa amin ang data na ito na maunawaan kung paano posibleng maapektuhan ng ganitong uri ng gawi ang iba't ibang komunidad ng creator. Papahusayin din nito ang aming mga naka-automate na system sa paglipas ng panahon.

Pahusayin ang aming mga kasalukuyang programa, campaign, at alok

Sa ilalim ng Demograpiko ng Creator, puwede kang magbigay ng pahintulot para magamit namin ang iyong impormasyon para magpadala ng mga imbitasyon sa mga programa at event. Posibleng makatulong sa amin ang impormasyong ito na mas maunawaan ang mga kasalukuyang programa, campaign, at alok namin. Kabilang sa mga alok na ito ang mga programa tulad ng mga event at programa ng creator para tulungang humusay ang mga bagong creator. Nagsasagawa rin kami ng mga pananaliksik kasama ang mga creator tulad ng mga focus group, in-person na feedback session, survey, at iba pang uri ng pananaliksik. Sa pamamagitan ng pagsisikap na ito, maipaparating namin ang mga pananaw ng mga creator sa aming mga team ng pag-develop ng produkto. Magbibigay-daan sa amin ang impormasyon mula sa Demograpiko ng Creator na magpadala ng mga imbitasyon sa pananaliksik sa higit pang creator na nagpapakita ng diversity ng mga komunidad sa YouTube.

Opsyong i-edit o i-delete ang impormasyon sa iyong sagot

Magbasa sa ibaba para sa mga tagubilin sa kung paano i-delete ang impormasyon sa iyong sagot. Puwede mong i-edit anumang oras ang ibinigay mong impormasyon tungkol sa iyong pagkakakilanlan ng kasarian, lahi at etnisidad, at sekswal na oryentasyon isang beses sa loob ng isang 45 araw na panahon. Lalabas sa Studio ang susunod na posibleng petsa kung kailan mo puwedeng isumite ulit ang impormasyon sa iyong sagot. Puwede ring ganap na i-delete ang iyong mga sagot.

Tandaan: Kung pipiliin mong i-edit o i-delete ang impormasyong ito, hindi nito maaapektuhan ang performance ng iyong content sa YouTube.

I-edit ang mga sagot sa Demograpiko ng Creator:

 1. Mag-sign in sa YouTube sa isang computer o gamitin ang YouTube Studio app gamit ang iyong account ng may-ari ng channel.
 2. Pumunta sa Mga Setting ng YouTube Studio at piliin ang Demograpiko ng Creator.
  • Sa YouTube Studio app, hanapin ang Demograpiko ng Creator sa pamamagitan ng pag-tap sa iyong larawan sa profile "" at pag-tap sa Mga Setting "".
 3. Piliin ang I-EDIT ANG SURVEY.
 4. I-edit ang iyong mga sagot.
 5. Piliin ang ISUMITE.

Mag-delete ng mga sagot sa Demograpiko ng Creator:

 1. Mag-sign in sa YouTube sa isang computer o gamitin ang YouTube Studio app gamit ang iyong account ng may-ari ng channel.
 2. Pumunta sa Mga Setting ng YouTube Studio at piliin ang Demograpiko ng Creator.
  • Sa YouTube Studio app, hanapin ang Demograpiko ng Creator sa pamamagitan ng pag-tap sa iyong larawan sa profile "" at pag-tap sa Mga Setting "".
 3. Piliin ang I-DELETE ANG DATA.
 4. Piliin ang I-DELETE kapag nag-pop up ang window ng kumpirmasyon.

I-download ang mga sagot sa Demograpiko ng Creator:

Para i-download ang iyong data ng demograpiko ng Creator, sundin ang mga tagubiling ito. Tandaang para mag-download ng data para sa (mga) channel sa YouTube na pagmamay-ari mo, kailangang naka-log in ka gamit ang iyong personal na Google Account, hindi isang Brand Account.

 

Matuto pa tungkol sa Demograpiko ng Creator

Kailan ko magagamit ang setting na ito?

Sinimulan naming ilunsad ang Survey sa Creator at Artist sa mga creator at artist na nasa U.S. noong Marso 29, 2021. Simula Oktubre 1, 2021, makikita na ang mga tanong na ito sa ilalim ng Demograpiko ng Creator sa iyong seksyong Mga Setting ng YouTube Studio sa isang computer.

Tandaang dapat ay isa kang may-ari ng channel para ma-access ang setting na ito. Kung gumagamit ka ng Brand Account, ikaw dapat ang Pangunahing May-ari. Kung gumagamit ka ng mga pahintulot sa channel sa YouTube, ikaw dapat ang May-ari.

Kailan mo papalawakin ang setting na ito sa ibang bansa/rehiyon at higit pang pagkakakilanlan?

Magsisimula kami sa mga creator at artist na nasa US at posibleng gawin naming available ang setting na ito sa mas maraming bansa/rehiyon sa paglipas ng panahon. Alam naming hindi ipinapakita ng mga kategorya at pagpipilian sa survey ang lahat ng paraan kung paano posibleng tukuyin ng mga indibidwal sa buong mundo ang kanilang pagkakakilanlan. Layunin naming palawakin ang mga kategorya at pagpipiliang ito sa hinaharap.

Ang setting na ito ay dagdag pa sa ibang pagsisikap na kasalukuyang ginagawa para matulungan kaming pagandahin ang karanasan para sa lahat ng creator at manonood. Halimbawa, patuloy na nakikipagtulungan ang YouTube sa mga manonood at creator na may mga kapansanan para mapahusay ang pagiging accessible ng platform at para makatulong na tiyaking may inclusive na karanasan ang lahat sa YouTube.

Kailangan ko bang sagutin ang bawat tanong sa Demograpiko ng Creator?

Hindi, kung pipiliin mong punan ang Demograpiko ng Creator, opsyonal ang bawat tanong. Puwede mong iwang blangko ang ilang partikular na tanong o piliin ang “Mas gustong hindi sagutin.”

Maaapektuhan ba ng setting na ito ang performance ng channel ko?

Hindi gagamitin ang impormasyong ibibigay mo para maapektuhan ang performance ng isang partikular na content sa mga system ng YouTube.

Gusto naming tiyaking hindi nagpapakita ang aming mga system ng hindi sinasadyang bias. Gagamitin ang data mula sa Demograpiko ng Creator para suriin ang mga bahagi ng YouTube tulad ng aming mga system ng Search, Discovery, at Pag-monetize. Kung makakakita kami ng mga error na nakakaapekto sa ilang partikular na komunidad, pagtutuunan namin ng pansin ang pagpapahusay sa pagsasanay ng aming system para gawing mas tumpak at inclusive ang mga ito.

Paano ninyo ginawa ang questionnaire ng Demograpiko ng Creator?

Nakipagtulungan kami sa mga eksperto sa mga karapatang sibil at pantao, at mga creator na kumakatawan sa iba't ibang komunidad.

Ibabahagi ba sa labas ng YouTube ang aking mga sagot?

Iso-store sa iyong channel sa YouTube ang impormasyong ibabahagi mo sa Survey sa Creator at Artist o setting ng Demograpiko ng Creator, at hindi gagamitin ng iba pang produkto ng Google. Hindi ito isasapubliko nang walang karagdagang pahintulot mo, at hindi ito gagamitin para sa mga layunin ng pag-advertise. Hindi namin ibibigay ang impormasyong ito sa mga advertiser o gagamitin ito para sa pag-target ng mga ad.

Puwede mong piliin kung magbibigay ka ng pahintulot sa amin na gamitin ang iyong impormasyon para magpadala ng mga imbitasyon sa mga programa at event. Posibleng kabilang dito ang pag-highlight sa iyong channel o content; o mga workshop, pananaliksik tungkol sa user, o iba pang campaign.

Puwede ko bang i-update/i-edit ang aking impormasyon pagkatapos itong isumite?

Puwede mong i-edit ang iyong mga sagot sa Demograpiko ng Creator isang beses sa loob ng 45 araw na panahon. Lalabas sa Studio ang susunod na posibleng petsa kung kailan mo puwedeng isumite ulit ang impormasyon sa iyong sagot. Puwede ring ganap na i-delete ang iyong mga sagot.

I-edit ang mga sagot sa Demograpiko ng Creator:

 1. Mag-sign in sa YouTube sa isang computer o gamitin ang YouTube Studio app gamit ang iyong account ng may-ari ng channel.
 2. Pumunta sa Mga Setting ng YouTube Studio at piliin ang Demograpiko ng Creator.
  • Sa YouTube Studio app, hanapin ang Demograpiko ng Creator sa pamamagitan ng pag-tap sa iyong larawan sa profile "" at pag-tap sa Mga Setting "".
 3. Piliin ang I-EDIT ANG SURVEY.
 4. I-edit ang iyong mga sagot.
 5. Piliin ang ISUMITE.

Mag-delete ng mga sagot sa Demograpiko ng Creator:

 1. Mag-sign in sa YouTube sa isang computer o gamitin ang YouTube Studio app gamit ang iyong account ng may-ari ng channel.
 2. Pumunta sa Mga Setting ng YouTube Studio at piliin ang Demograpiko ng Creator.
  • Sa YouTube Studio app, hanapin ang Demograpiko ng Creator sa pamamagitan ng pag-tap sa iyong larawan sa profile "" at pag-tap sa Mga Setting "".
 3. Piliin ang I-DELETE ANG DATA.
 4. Piliin ang I-DELETE kapag nag-pop up ang window ng kumpirmasyon.

I-download ang mga sagot sa Demograpiko ng Creator:

Para i-download ang iyong data ng demograpiko ng Creator, sundin ang mga tagubiling ito. Tandaang para mag-download ng data para sa (mga) channel sa YouTube na pagmamay-ari mo, kailangang naka-log in ka gamit ang iyong personal na Google Account, hindi isang Brand Account.

 

Mababago ba nito ang anumang impormasyon tungkol sa aking Google account?

Iso-store sa iyong channel sa YouTube ang impormasyong ibabahagi mo sa Survey sa Creator at Artist o setting ng Demograpiko ng Creator. Hindi ito gagamitin ng iba pang produkto ng Google.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
true
false
true
true
59
false
false