Demografické údaje o autorovi YouTube

Průzkum mezi autory a interprety je dobrovolná anketa zjišťující názory interpretů a autorů kanálů YouTube sídlících v USA, ve Spojeném království, v Brazílii a v Indii.

Průzkum je k dispozici v části Demografické údaje o autorovi v Nastavení Studia YouTube. Toto nastavení mohou v současné době používat pouze vlastníci kanálů v USA, ve Spojeném království, v Brazílii a v Indii.

Demografické údaje o autorovi naleznete také v mobilní aplikaci Studio YouTube v sekci nastavení.

Data, která nám interpreti a autoři YouTube v demografických údajích poskytují, nám pomáhají lépe pochopit jejich osobnost. Konkrétní informace, které shromažďujeme, se liší podle oblasti, ale pokud autor chce, může teď s YouTube sdílet své demografické údaje a identitu.

Tyto informace o kanálech YouTube nám umožňují upravovat naše systémy tak, aby nedocházelo k neúmyslné předpojatosti.

Chceme zajistit, aby služba YouTube byla inkluzivní, a fungovala tak pro všechny. V současnosti je proces vyhodnocování našich systémů omezený, protože nemáme informace o identitě kanálů na YouTube. Nemáme tedy ve větším měřítku možnost posoudit, jak naše služby a zásady vyhovují potřebám kanálů autorů a interpretů konkrétní demografické skupiny nebo identity.

Poznámka: Osobní identita je samozřejmě soukromá věc, proto je poskytnutí těchto informací nepovinné. Toto nastavení nám poskytuje údaje o identitě, které jinak u kanálů autorů a interpretů na YouTube neznáme. Informace o vašich odpovědích z průzkumu budou uloženy v rámci vašeho kanálu YouTube a jiné služby Google s nimi nebudou nijak nakládat. Informace, které poskytnete, nebudou použity k ovlivnění výkonu jednotlivých videí nebo kanálů v systémech YouTube.

Pro všechny autory ve Spojeném království: Nastavení demografických údajů o autorovi ve Studiu

Jak používáme demografické údaje o autorovi

Získané údaje použijeme k posouzení, jak YouTube vyhovuje potřebám kanálů autorů a interpretů, kteří zastupují různé komunity. Data, která sdílíte, používáme k těmto účelům:

 • zkoumání, jak naše algoritmy a systémy zacházejí s obsahem z různých komunit,
 • porozumění tomu, jak se na YouTube rozrůstají různé komunity,
 • vyhledávání potenciálních vzorců nežádoucího chování včetně obtěžování a nenávisti,
 • zlepšování stávajících programů, kampaní a nabídek.

Pokud v našich systémech narazíme na problémy, které se týkají konkrétních komunit, budeme se je snažit opravit. Tyto snahy hodláme vyvíjet dlouhodobě a o jejich výsledcích vás budeme průběžně informovat.

Pokud se rozhodnete své demografické údaje sdílet, společnost Google LLC je bude uchovávat v souladu se zásadami ochrany soukromí společnosti Google. Zadané informace budou uloženy v rámci vašeho kanálu YouTube a jiné služby Google s nimi nebudou nijak nakládat. Bez vašeho souhlasu nebudou zveřejněny ani používány pro reklamní účely.

Další informace o tom, jak budeme poskytnuté údaje používat:

zkoumání, jak naše algoritmy a systémy zacházejí s obsahem z různých komunit,

Údaje nám pomohou porozumět tomu, jak naše systémy zpracovávají obsah z různých komunit.
Naším cílem je lépe identifikovat potenciální problémy v našich automatických systémech a zjištěné chyby napravovat, aby zůstala zachována inkluzivnost těchto systémů.

Porozumění tomu, jak se na YouTube rozrůstají různé komunity

Údaje nám také pomohou zjistit, jak se na YouTube rozrůstají různé komunity autorů.

Toto rozrůstání hodnotíme například sledováním, jak se jednotlivým komunitám daří na YouTube zpeněžovat obsah. Vyslyšeli jsme názory autorů a interpretů na případy, kdy naše systémy zpeněžení nefungují podle očekávání. Snažíme se zajistit, aby naše systémy a zásady vyhovovaly všem autorům a typům obsahu.

Vyhledávání potenciálních vzorců nežádoucího chování včetně obtěžování a nenávisti

Pokud obsah porušuje naše zásady týkající se nenávisti a obtěžování, odstraníme ho. Slýcháme ale, že na řadu autorů nadále směřuje nevhodný a hanlivý obsah a chování v komentářích. Tato data nám pomohou lépe pochopit, jak může tento typ chování ovlivňovat různé komunity autorů. Pomůže nám to také průběžně zlepšovat naše automatické systémy.

Zlepšování stávajících programů, kampaní a nabídek

V části demografických údajů máte možnost udělit souhlas, abychom vám na základě vašich informací mohli zasílat pozvánky k programům a akcím. Vaše informace nám pomohou lépe porozumět našim současným programům, kampaním a nabídkám. Jedná se například o různé akce pro autory nebo o programy na podporu růstu nových autorů. Provádíme také zkoumání názorů autorů prostřednictvím specializovaných skupin, zjišťování zpětné vazby s osobní účastí autorů, průzkumů a dalších výzkumných metod. Díky tomuto úsilí můžeme názory autorů na vývoj služeb zprostředkovávat našim týmům vývojářů. Informace z demografických údajů nám umožní zasílat pozvánky ke zjišťování názorů i dalším autorům, kteří budou odrážet různorodost komunit na YouTube.

Možnost úpravy nebo smazání vašich informací

Zadané informace můžete jednou za 45 dnů upravit nebo odstranit podle pokynů uvedených níže. Příští datum, kdy můžete informace znovu odeslat, bude uvedeno ve Studiu. Údaje také můžete kdykoli úplně smazat.

Upozornění: Když se rozhodnete tyto informace upravit nebo smazat, žádným způsobem to neovlivní výkon vašeho obsahu na YouTube.

Úprava zadaných demografických údajů o autorovi ve Studiu YouTube:

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. Na levé straně klikněte na Nastavení.
 3. Vyberte Demografické údaje o autorovi.
 4. Vyberte možnost UPRAVIT PRŮZKUM.
 5. Upravte zadané údaje.
 6. Vyberte ODESLAT.

Úprava zadaných demografických údajů o autorovi v aplikaci Studio YouTube:

 1. Otevřete aplikaci Studio YouTube .
 2. Klepněte na svoji profilovou fotku .
 3. V nabídce klepněte na Nastavení .
 4. V části Kanál klepněte na Demografické údaje o autorovi.
 5. Vyberte možnost UPRAVIT PRŮZKUM.
 6. Upravte zadané údaje.
 7. Vyberte ODESLAT.

Smazání zadaných demografických údajů o autorovi ve Studiu YouTube:

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. Na levé straně klikněte na Nastavení.
 3. Vyberte Demografické údaje o autorovi.
 4. Zvolte možnost SMAZAT DATA.
 5. V zobrazeném okně s potvrzením vyberte možnost SMAZAT.

Smazání zadaných demografických údajů o autorovi v aplikaci Studio YouTube:

 1. Otevřete aplikaci Studio YouTube .
 2. Klepněte na svoji profilovou fotku .
 3. V nabídce klepněte na .
 4. V části Kanál klepněte na Demografické údaje o autorovi.
 5. Zvolte možnost SMAZAT DATA.
 6. V zobrazeném okně s potvrzením vyberte možnost SMAZAT.

Stažení zadaných demografických údajů o autorovi:

Demografické údaje o autorovi si můžete stáhnout podle těchto pokynů. Pokud si chcete stáhnout data svého kanálu YouTube, je třeba se přihlásit pomocí osobního účtu Google, nikoli účtu značky.

Další informace ohledně demografických údajů o autorovi

Kdy budu mít toto nastavení k dispozici?

Možnost zadání demografických údajů jsme poprvé nabídli interpretům a autorům v USA v roce 2021. V červenci 2023 jsme pak tuto funkci rozšířili i do Spojeného království, v září 2023 do Brazílie a nyní do Indie. Průzkum je nyní k dispozici v části Demografické údaje o autorovi v Nastavení Studia YouTube (na počítači).

Pokud chcete toto nastavení otevřít, musíte být vlastníkem kanálu. Pokud používáte účet značky, musíte být primárním vlastníkem. Jestliže využíváte oprávnění kanálu YouTube, musíte být vlastníkem kanálu.

Kdy toto nastavení rozšíříte do dalších zemí a pro další identity?

Od roku 2023 tuto funkci nabízíme v Indii a brzy plánujeme rozšíření i do dalších zemí a oblastí. Víme, že zvolené kategorie a odpovědi v průzkumu nezachycují veškeré způsoby, jak lidé po celém světě definují svou identitu. Do budoucna proto plánujeme tyto kategorie a možnosti rozšířit.

Toto nastavení doplňuje naše stávající snahy o zlepšení prostředí pro všechny autory a diváky. YouTube bude například i nadále spolupracovat se svými hendikepovanými diváky a autory za účelem zlepšení přístupnosti platformy, aby bylo zajištěno, že prostředí YouTube je pro všechny inkluzivní.

Musím odpovědět na všechny otázky?

Ne. Pokud se rozhodnete demografické údaje vyplnit, všechny otázky jsou nepovinné. Můžete otázky ponechat bez odpovědi nebo vybrat možnost „Nechci odpovídat“.

Ovlivní nastavení výkon mého kanálu?

Informace, které poskytnete, nebudou použity k ovlivnění výkonu jednotlivých položek obsahu v systémech YouTube.

Chceme dbát na to, aby naše systémy netrpěly neúmyslnou předpojatostí. Demografické údaje proto budou použity k posouzení funkčnosti součástí YouTube, jako jsou systémy vyhledávání, doporučování a zpeněžení. Pokud zjistíme chyby, které dopadají na určité komunity, zaměříme se na zlepšování systémů tak, aby byly přesnější a inkluzivnější.

Jak jste dotazník demografických údajů vytvořili?

Úzce spolupracujeme s odborníky na občanská a lidská práva a s autory, kteří zastupují různé komunity.

Budou mé odpovědi sdíleny mimo YouTube?

Informace, které poskytnete v průzkumu pro autory a interprety nebo v sekci demografických údajů, budou uloženy v rámci vašeho kanálu YouTube a jiné služby Google s nimi nebudou nijak nakládat. Bez vašeho dalšího souhlasu se nezveřejní ani nebudou používány pro reklamní účely. Tyto informace nebudeme poskytovat inzerentům ani je používat k cílení reklam.

Pokud budete chtít, můžete nám poskytnout souhlas s použitím vašich údajů k zasílání pozvánek na programy a akce. Může se jednat například o propagaci kanálu nebo obsahu, workshopy, uživatelské průzkumy nebo jiné kampaně.

Mohu informace po zadání aktualizovat nebo upravit?

Demografické údaje o autorovi můžete upravit jednou za 45 dnů. Příští datum, kdy můžete informace znovu odeslat, bude uvedeno ve Studiu. Údaje také můžete kdykoli úplně smazat.

Úprava zadaných demografických údajů o autorovi:

 1. Přihlaste se pomocí účtu vlastníka příslušného kanálu na YouTube na počítači nebo použijte aplikaci Studio YouTube.
 2. Přejděte do nastavení Studia YouTube a vyberte položku Demografické údaje o autorovi.
  • V aplikaci Studio YouTube klepněte na svůj profilový obrázek Profil a na Nastavení a vyhledejte Demografické údaje o autorovi.
 3. Vyberte možnost UPRAVIT PRŮZKUM.
 4. Upravte zadané údaje.
 5. Vyberte ODESLAT.

Smazání zadaných demografických údajů o autorovi:

 1. Přihlaste se pomocí účtu vlastníka příslušného kanálu na YouTube na počítači nebo použijte aplikaci Studio YouTube.
 2. Přejděte do nastavení Studia YouTube a vyberte položku Demografické údaje o autorovi.
  • aplikaci Studio YouTube klepněte na svůj profilový obrázekProfil a na Nastavení  a vyhledejte Demografické údaje o autorovi.
 3. Zvolte možnost SMAZAT DATA.
 4. V zobrazeném okně s potvrzením vyberte možnost SMAZAT.

Stažení zadaných demografických údajů o autorovi:

Demografické údaje o autorovi si můžete stáhnout podle těchto pokynů. Pokud si chcete stáhnout data svého kanálu YouTube, je třeba se přihlásit pomocí osobního účtu Google, nikoli účtu značky.

Mění se tím nějak informace o mém účtu Google?

Informace, které poskytnete v průzkumu pro autory a interprety nebo v sekci demografických údajů, budou uloženy v rámci vašeho kanálu YouTube a jiné služby Google s nimi nebudou nijak nakládat.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka