Информация относно демографските данни на създателя в YouTube

Анкетата за създатели и изпълнители е по избор за каналите в YouTube, които са собственост на намиращи се в Бразилия, Индия, Обединеното кралство и САЩ изпълнители и създатели.

Тя може да бъде намерена в раздела Демографски данни на създателя в секцията Настройки на YouTube Studio. Понастоящем само собственици на канали в Бразилия, Индия и Обединеното кралство могат да използват тази настройка.

Можете да намерите „Демографски данни на създателя“ също в секцията „Настройки“ на мобилното приложение YouTube Studio.

Данните, които изпълнителите и създателите в YouTube споделят в секцията „Демографски данни на създателя“, ни помагат да ги разбираме по-добре. Конкретната информация, която събираме, варира според региона, но ако създателите решат, вече могат да споделят с YouTube демографските данни и информация за самоличността.

Чрез тази информация за каналите в YouTube можем да гарантираме, че системите ни не отразяват случайни тенденции.

Искаме да се уверим, че платформата ни е приобщаваща и подходяща за всички. Понастоящем процесът на оценяване на системите ни е ограничен, тъй като нямаме информация за идентичността на каналите в YouTube. Не можем да оценяваме в мащаб до каква степен продуктите и правилата ни са подходящи за канали на създатели и за общности, свързани с конкретен демографски признак или самоличност.

Забележка: Знаем, че информацията за самоличността е лична. Споделянето на тази информация е по избор. Анкетата ни предоставя данни за самоличността, които в противен случай не можем да узнаем за каналите на създателите и изпълнителите в YouTube. Информацията за отговорите на анкетата ви ще бъде съхранена в канала ви в платформата и няма да бъде използвана от други продукти на Google. Предоставената от вас информация няма да се използва, за да се оказва въздействие върху ефективността на отделен видеоклип или канал в системите на YouTube.

Призив към всички създатели в Обединеното кралство: настройка за демографските данни на създателя в Studio

Как използваме демографските данни на създателя

Ще използваме събраните данни, за да оценим как работи YouTube за каналите на създателите и изпълнителите, които представляват различни общности. Използваме данните, които споделяте, за да:

 • изучаваме как алгоритмите и системите ни третират съдържанието от различни общности;
 • разбираме как се разрастват различните общности в YouTube;
 • идентифицираме потенциални модели на злоупотреба, включително тормоз и омраза;
 • подобряваме текущите си програми, кампании и предложения.

Ако установим проблеми в системите ни, които оказват влияние върху конкретни общности, сме поели ангажимент да работим, за да ги разрешим. Ще продължаваме да споделяме с вас напредъка си в тези непрекъснати усилия.

Ако изберете да споделяте информацията си в раздела „Демографски данни на създателя“, Google LLC ще я съхранява в съответствие с Декларацията за поверителност на Google. Информацията, която споделяте, се съхранява в канала ви в YouTube и няма да се използва от други продукти на Google. Тя няма да бъде публикувана без съгласието ви или да се използва за рекламни цели.

Ето повече подробности за това как използваме данните, които споделяте:

Изучаваме как алгоритмите и системите ни третират съдържанието от различни общности

Тези данни ще ни помогнат да разберем как системите ни третират съдържанието от различни общности.
Целта ни е да идентифицираме по-добре потенциалните проблеми в автоматизираните ни системи, както и грешките при отстраняването им, за да гарантираме, че системите приобщават.

Разбираме как се разрастват различните общности в YouTube

Тези данни ще се използват и за да ни помогнат да разберем по-бързо разрастването на различните общности в YouTube.

Пример за това как оценяваме развитието си, е да проучим как различните общности имат възможност за приходи в YouTube. Получихме отзиви от създатели и изпълнители за случаи, в които системите ни за получаване на възможност за приходи не работят според очакванията. Работим, за да гарантираме, че системите и правилата ни са подходящи за всички създатели и типове съдържание.

Идентифицираме потенциални вредни модели на поведение, включително тормоз и омраза

Премахваме всяко съдържание, което нарушава правилата ни относно омразата и тормоза. Получихме обаче отзиви, че обидно и вредно съдържание и коментари продължават да засягат много създатели. Чрез тези данни ще имаме възможност активно да разбираме как този тип поведение може да засегне различните общности, както и да подобряваме автоматичните си системи с течение на времето.

Подобряваме текущите си програми, кампании и предложения

В раздела „Демографски данни на създателя“ можете да ни дадете съгласие да използваме информацията ви, за да разширим обхвата на изпращането на покани до програми и събития. Тази информация може да ни помогне да разберем по-добре текущите си програми, кампании и предложения. Те включват програми като събития и програми за създатели, които помагат на изгряващи създатели да се развиват. Също така провеждаме проучвания със създатели, като фокусни групи, сесии с отзиви, свързани с анкети, и други типове проучвания. По този начин можем да дадем на създателите достъп до екипите ни за програмиране на продукти. Чрез информацията в раздела „Демографски данни на създателя“ ще можем да разширим възможността за изпращане на покани за проучвания до повече създатели, които отразяват разнообразието на общностите в YouTube.

Опция за редактиране или изтриване на информацията за отговора ви

По-долу е посочено как се изтрива информацията за отговора ви. Можете да редактирате споделената от вас информация веднъж на 45 дни. Следващата възможна дата, която можете отново да опитате да изпратите, ще се покаже в Studio. Можете по всяко време да изтриете отговорите си изцяло.

Забележка: Ако изберете да редактирате или изтриете тази информация, това няма да засегне ефективността на съдържанието ви в YouTube.

Редактиране на отговорите в раздела „Демографски данни на създателя“ в YouTube Studio:

 1. Влезте в профила си в YouTube Studio.
 2. Вляво кликнете върху Настройки.
 3. Изберете Демографски данни на създателя.
 4. Изберете РЕДАКТИРАНЕ НА АНКЕТАТА.
 5. Редактирайте отговорите си.
 6. Изберете ИЗПРАЩАНЕ.

Редактиране на отговорите в раздела „Демографски данни на създателя“ в приложението YouTube Studio:

 1. Отворете приложението YouTube Studio .
 2. Докоснете снимката на потребителския си профил .
 3. Докоснете Настройки  в менюто.
 4. Под „Канал“ докоснете Демографски данни на създателя.
 5. Изберете РЕДАКТИРАНЕ НА АНКЕТАТА.
 6. Редактирайте отговорите си.
 7. Изберете ИЗПРАЩАНЕ.

Изтриване на отговорите в раздела „Демографски данни на създателя“ в YouTube Studio:

 1. Влезте в профила си в YouTube Studio.
 2. Вляво кликнете върху Настройки.
 3. Изберете Демографски данни на създателя.
 4. Изберете ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ.
 5. Изберете ИЗТРИВАНЕ, когато изскочи прозорецът за потвърждение.

Изтриване на отговори в раздела „Демографски данни на създателя“ в приложението YouTube Studio:

 1. Отворете приложението YouTube Studio .
 2. Докоснете снимката на потребителския си профил .
 3. Докоснете в менюто.
 4. Под „Канал“ докоснете Демографски данни на създателя.
 5. Изберете ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ.
 6. Изберете ИЗТРИВАНЕ, когато изскочи прозорецът за потвърждение.

Изтегляне на отговорите в раздела „Демографски данни на създателя“:

За да изтеглите демографските данни на създателя, изпълнете тези инструкции. Ако искате да изтеглите данни за каналите си в YouTube, трябва да влезете с личния си профил в Google, а не с профил на марка.

Още информация относно демографските данни на създателя

Кога мога да използвам тази настройка?

През 2021 г. стартирахме анкетата за демографските данни на създателя сред създатели и изпълнители в САЩ, през юли 2023 г. я разширихме до Обединеното кралство, през септември 2023 г. – до Бразилия и сега – до Индия. Тези въпроси вече могат да бъдат намерени в раздела Демографски данни на създателя в секцията Настройки за YouTube Studio на компютър.

Ако искате да използвате тази настройка, трябва да сте собственик на канала. Ако използвате профил на марка, трябва да сте основният собственик. Ако използвате разрешенията за канала в YouTube, трябва да сте собственикът.

Кога ще разширите тази настройка до други държави/региони и идентичности?

През 2023 г. разширяваме обхвата в Индия, като скоро планираме допълнително разширение на тази функция в още държави или региони. Знаем, че категориите и възможностите за избор в анкетата не отразяват всички начини, по които хората по света може да определят идентичността си. Очакваме да разширим тези категории и възможности за избор в бъдеще.

Тази настройка допълва текущите ни усилия, за да можем да подобряваме практическата работа за всички създатели и зрители. Например YouTube продължава да работи със зрители и създатели с увреждания, за да улесни достъпа до платформата и да осигури приобщаваща практическа работа за всички.

Трябва ли да отговоря на всеки въпрос в раздела „Демографски данни на създателя“?

Не, ако решите да попълните демографските данни на създателя, не всеки въпрос е задължителен. Можете да оставите конкретни въпроси празни или да изберете „Предпочитам да не отговарям“.

Тази настройка ще окаже ли въздействие върху ефективността на канала ми?

Споделената от вас информация няма да се използва, за да се оказва въздействие върху ефективността на отделно съдържание в системите на YouTube.

Искаме да се уверим, че системите ни не отразяват случайни тенденции, поради което данните от това проучване ще се използват за оценяване на части от YouTube, като например системите ни за търсене, откриване и възможност за приходи. Ако открием грешки, които засягат определени общности, ще се съсредоточим върху подобряване на обучението на системите ни, за да ги направим по-точни и приобщаващи.

Как създадохте въпросника за раздела „Демографски данни на създателя“?

Работим в тясно сътрудничество със специалисти по граждански и човешки права и със създатели, които представляват различни общности.

Ще се споделят ли отговорите ми извън YouTube?

Информацията, която споделяте в анкетата за създатели и изпълнители или настройката за демографските данни на създателя, ще се съхранява в канала ви в YouTube и няма да се използва от други продукти на Google. Тя няма да бъде публикувана без допълнителното ви съгласие и няма да се използва за рекламни цели. Няма да споделяме тази информация с рекламодателите и да я използваме за насочване на реклами.

Можете да изберете дали да дадете съгласието си да използваме информацията ви, за да разширим обхвата на изпращането на покани за програми и събития. Това може да включва открояване на канала или съдържанието ви, както и семинари, проучване сред потребителите или други кампании.

Мога ли да актуализирам/редактирам информацията си, след като бъде изпратена?

Можете да редактирате отговорите си в настройката „Демографски данни на създателя“ веднъж за период от 45 дни. Следващата възможна дата, която можете отново да опитате да изпратите, ще се покаже в Studio.Можете по всяко време да изтриете отговорите си изцяло.

Редактиране на отговорите в раздела „Демографски данни на създателя“:

 1. Влезте в профила си в YouTube от компютър или използвайте приложението YouTube Studio с профила си на собственик на канала.
 2. Отворете настройките на YouTube Studio и изберете раздела Демографски данни на създателя.
  • В приложението YouTube Studio намерете раздела Демографски данни на създателя, като докоснете снимката на потребителския си профил Потребителски профил и след това – Настройки .
 3. Изберете РЕДАКТИРАНЕ НА АНКЕТАТА.
 4. Редактирайте отговорите си.
 5. Изберете ИЗПРАЩАНЕ.

Изтриване на отговорите в раздела „Демографски данни на създателя“:

 1. Влезте в профила си в YouTube от компютър или използвайте приложението YouTube Studio с профила си на собственик на канала.
 2. Отворете настройките на YouTube Studio и изберете раздела Демографски данни на създателя.
  • В приложението YouTube Studio намерете раздела Демографски данни на създателя, като докоснете снимката на потребителския си профил Потребителски профил и след това – Настройки .
 3. Изберете ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ.
 4. Изберете ИЗТРИВАНЕ, когато изскочи прозорецът за потвърждение.

Изтегляне на отговорите в раздела „Демографски данни на създателя“:

За да изтеглите демографските данни на създателя, изпълнете тези инструкции. Ако искате да изтеглите данни за каналите си в YouTube, трябва да влезете с личния си профил в Google, а не с профил на марка.

Това променя ли информацията за профила ми в Google?

Информацията, която споделяте в анкетата за създатели и изпълнители или настройката за демографските данни на създателя, ще се съхранява в канала ви в YouTube и няма да се използва от други продукти на Google.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
321765797078616292
true
Търсене в Помощния център
true
true
true