Информация относно демографските данни в YouTube

Анкетата за създатели и изпълнители, която стартирахме през март 2021 г., е изцяло по избор за създатели и изпълнители, които се намират в САЩ и притежават канали в YouTube.

Тя вече може да бъде намерена в раздела Демографски данни на създателя в секцията Настройки на YouTube Studio. Понастоящем само собственици на канали в САЩ могат да използват тази настройка. Забележка: Ако по-рано сте участвали в анкетата, отговорите ви са прехвърлени в тази секция на Studio.

Можете да намерите „Демографски данни на създателя“ и в секцията „Настройки“ на мобилното приложение YouTube Studio.

Данните, предоставени в секцията „Демографски данни на създателя“, ни дават по-ясна представа за изпълнителите и създателите, които използват YouTube. Ако изберат да участват, създателите и изпълнителите могат да ни предоставят следното:

 • полова идентичност;
 • раса и етническа принадлежност;
 • сексуална ориентация.

Чрез тази информация за каналите в YouTube можем да гарантираме, че системите ни не отразяват случайни тенденции.

Искаме да се уверим, че платформата ни е приобщава и подходяща за всички. Понастоящем процесът на оценяване на системите ни е ограничен, тъй като нямаме информация за идентичността на каналите в YouTube. Не можем да оценяваме в мащаб до каква степен продуктите и правилата ни са подходящи за канали на създатели и за общности, свързани с конкретна раса, етническа принадлежност, полова идентичност или сексуална ориентация.

Забележка: Знаем, че информацията за самоличността е лична. Споделянето на тази информация е по избор. Анкетата ни предоставя данни за самоличността, които в противен случай не можем да узнаем за каналите на създателите и изпълнителите в YouTube. Информацията за отговорите на анкетата ви ще бъде съхранена с канала ви в YouTube и няма да бъде използвана от други продукти на Google. Предоставената от вас информация няма да се използва, за да се оказва въздействие върху ефективността на отделен видеоклип или канал в системите на YouTube.

Calling All U.S. Creators: Important New Survey

Как ще използваме демографските данни на създателите

Ще използваме събраните данни, за да оценим как работи YouTube за каналите на създателите и изпълнителите, които представляват различни общности. Ще използваме предоставените данни, за да:

 • Изучаваме как алгоритмите и системите ни третират съдържанието от различни общности
 • разбираме как се разрастват различните общности в YouTube;
 • идентифицираме потенциални модели на злоупотреба, включително тормоз и омраза;
 • подобряваме текущите си програми, кампании и предложения.

Ако установим проблеми в системите ни, които оказват влияние върху конкретни общности, сме поели ангажимент да работим, за да ги разрешим. Ще продължаваме да споделяме с вас напредъка си в тези непрекъснати усилия.

Ако изберете да предоставите информацията си в раздела „Демографски данни на създателя“, Google LLC ще я съхранява в съответствие с Декларацията за поверителност на Google. Предоставената от вас информация ще се съхранява в канала ви в YouTube и няма да се използва от други продукти на Google. Тя няма да бъде публикувана без допълнителното ви съгласие или да се използва за рекламни цели.

Ето повече подробности за това как ще използваме предоставените данни:

Изучаваме как алгоритмите и системите ни третират съдържанието от различни общности

Тези данни ще ни помогнат да разберем как системите ни третират съдържанието от различни общности.
Целта ни е да идентифицираме по-добре потенциалните проблеми в автоматизираните ни системи, както и грешките при отстраняването им, за да гарантираме, че системите приобщават.

Разбираме как се разрастват различните общности в YouTube

Тези данни ще се използват и за да ни помогнат да разберем по-бързо разрастването на различните общности в YouTube.

Пример за това как ще оценяваме развитието си, е да проучим как различните общности осигуряват приходи в YouTube. Получихме отзиви от създатели и изпълнители за случаи, в които системите ни за получаване на възможност за приходи не работят според очакванията. Освен върху разрешаването на тези опасения ще работим по-активно, за да гарантираме, че системите и правилата ни са подходящи за всички създатели и типове съдържание.

Идентифицираме потенциални вредни модели на поведение, включително тормоз и омраза

Премахваме всяко съдържание, което нарушава правилата ни относно омразата и тормоза. Получихме обаче отзиви, че много създатели все още са засегнати от обидно и вредно съдържание и поведение с коментари. Чрез тези данни ще имаме възможност активно да разбираме как отделните общности може да бъдат засегнати от този тип поведение, както и да подобряваме автоматизираните си системи с течение на времето.

Подобряваме текущите си програми, кампании и предложения

В раздела „Демографски данни на създателя“ можете да ни дадете съгласие да използваме информацията ви, за да разширим обхвата на изпращането на покани до програми и събития. Тази информация може да ни помогне да разберем по-добре текущите си програми, кампании и предложения. Те включват програми като събития и програми за създатели, които помагат на изгряващи създатели да се развиват. Също така провеждаме проучвания със създатели, като фокусни групи, сесии с отзиви, свързани с анкети, и други типове проучвания. По този начин можем да дадем на създателите достъп до екипите ни за програмиране на продукти. Чрез информацията в раздела „Демографски данни на създателя“ ще можем да разширим възможността за изпращане на покани за проучвания до повече създатели, които отразяват разнообразието на общностите в YouTube.

Опция за редактиране или изтриване на информацията за отговора ви

По-долу е посочено как се изтрива информацията за отговора ви. Можете веднъж в рамките на 45-дневен период да редактирате предоставената от вас информация относно половата идентичност, расата и етническата принадлежност, както и сексуалната ви ориентация. Следващата възможна дата за повторно изпращане на информацията за отговора ще се покаже в Studio. Можете винаги да изтриете отговорите си изцяло.

Забележка: Ако изберете да редактирате или изтриете тази информация, това няма да засегне ефективността на съдържанието ви в YouTube.

Редактиране на отговорите в раздела „Демографски данни на създателя“:

 1. Влезте в профила си в YouTube от компютър или използвайте приложението YouTube Studio с профила си на собственик на канала.
 2. Отворете настройките на YouTube Studio и изберете раздела Демографски данни на създателя.
  • В приложението YouTube Studio намерете секцията Демографски данни на създателя, като докоснете снимката на потребителския си профил "" и след това Настройки "".
 3. Изберете РЕДАКТИРАНЕ НА АНКЕТАТА.
 4. Редактирайте отговорите си.
 5. Изберете ИЗПРАЩАНЕ.

Изтриване на отговорите в раздела „Демографски данни на създателя“:

 1. Влезте в профила си в YouTube от компютър или използвайте приложението YouTube Studio с профила си на собственик на канала.
 2. Отворете настройките на YouTube Studio и изберете раздела Демографски данни на създателя.
  • В приложението YouTube Studio намерете секцията Демографски данни на създателя, като докоснете снимката на потребителския си профил "" и след това Настройки "".
 3. Изберете ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ.
 4. Изберете ИЗТРИВАНЕ, когато изскочи прозорецът за потвърждение.

Изтегляне на отговорите в раздела „Демографски данни на създателя“:

За да изтеглите демографските данни на създателя, изпълнете тези инструкции. Обърнете внимание, че за да изтеглите данни за каналите в YouTube, които притежавате, трябва да сте влезли с личния си профил в Google, а не с профил на марка.

 

Още информация относно демографските данни на създателя

Кога мога да използвам тази настройка?

На 29 март 2021 г. започнахме да предоставяме анкетата на създатели и изпълнители в САЩ. От 1 октомври 2021 г. тези въпроси вече могат да бъдат намерени в раздела Демографски данни на създателя в секцията Настройки за YouTube Studio на компютър.

Имайте предвид, че трябва да сте собственик на канал, за да получите достъп до тази настройка. Ако използвате профил на марка, трябва да сте основният собственик. Ако използвате разрешенията за канала в YouTube, трябва да сте собственикът.

Кога ще разширите тази настройка до други държави/региони и идентичности?

Стартираме със създатели и изпълнители в САЩ и с течение на времето може да я предоставяме в повече държави/региони. Знаем, че категориите и възможностите за избор в анкетата не отразяват всички начини, по които хората по света може да определят идентичността си. Очакваме да разширим тези категории и възможности за избор в бъдеще.

Тази настройка допълва вече съществуващите усилия, за да можем да подобряваме практическата работа за всички създатели и зрители. Например YouTube продължава да работи със зрителите и създателите с увреждания, за да подобри достъпността на платформата и да осигури практическата работа за всички потребители в нея.

Трябва ли да отговоря на всеки въпрос в раздела „Демографски данни на създателя“?

Не, ако решите да попълните демографските данни на създателя, не всеки въпрос е задължителен. Можете да оставите конкретни въпроси празни или да изберете „Предпочитам да не отговарям“.

Тази настройка ще окаже ли въздействие върху ефективността на канала ми?

Предоставената от вас информация няма да се използва, за да се оказва въздействие върху ефективността на отделно съдържание в системите на YouTube.

Искаме да гарантираме, че системите ни не отразяват случайни тенденции, поради което данните от това проучване ще се използват за оценяване на части от YouTube, като например системите ни за търсене, откриване и възможност за приходи. Ако открием грешки, които засягат определени общности, ще се съсредоточим върху подобряване на обучението на системите ни, за да ги направим по-точни и приобщаващи.

Как създадохте въпросника за раздела „Демографски данни на създателя“?

Работим в тясно сътрудничество със специалисти по граждански и човешки права и със създатели, които представляват различни общности.

Ще се споделят ли отговорите ми извън YouTube?

Информацията, която споделяте в анкетата за създатели и изпълнители или настройката за демографските данни на създателя, ще се съхранява в канала ви в YouTube и няма да се използва от други продукти на Google. Тя няма да бъде публикувана без допълнителното ви съгласие и няма да се използва за рекламни цели. Не предоставяме тази информация на рекламодателите и не я използваме за насочване на реклами.

Можете да изберете дали да дадете съгласието си да използваме информацията ви, за да разширим обхвата на изпращането на покани до програми и събития. Това може да включва открояване на канала/съдържанието ви, семинари, проучвания от потребители или други кампании.

Мога ли да актуализирам/редактирам информацията си, след като бъде изпратена?

Можете да редактирате отговорите си в настройката „Демографски данни на създателя“ веднъж за период от 45 дни. Следващата възможна дата за повторно изпращане на информацията за отговора ще се покаже в Studio. Можете винаги да изтриете отговорите си изцяло.

Редактиране на отговорите в раздела „Демографски данни на създателя“:

 1. Влезте в профила си в YouTube от компютър или използвайте приложението YouTube Studio с профила си на собственик на канала.
 2. Отворете настройките на YouTube Studio и изберете раздела Демографски данни на създателя.
  • В приложението YouTube Studio намерете секцията Демографски данни на създателя, като докоснете снимката на потребителския си профил "" и след това Настройки "".
 3. Изберете РЕДАКТИРАНЕ НА АНКЕТАТА.
 4. Редактирайте отговорите си.
 5. Изберете ИЗПРАЩАНЕ.

Изтриване на отговорите в раздела „Демографски данни на създателя“:

 1. Влезте в профила си в YouTube от компютър или използвайте приложението YouTube Studio с профила си на собственик на канала.
 2. Отворете настройките на YouTube Studio и изберете раздела Демографски данни на създателя.
  • В приложението YouTube Studio намерете секцията Демографски данни на създателя, като докоснете снимката на потребителския си профил "" и след това Настройки "".
 3. Изберете ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ.
 4. Изберете ИЗТРИВАНЕ, когато изскочи прозорецът за потвърждение.

Изтегляне на отговорите в раздела „Демографски данни на създателя“:

За да изтеглите демографските данни на създателя, изпълнете тези инструкции. Обърнете внимание, че за да изтеглите данни за каналите в YouTube, които притежавате, трябва да сте влезли с личния си профил в Google, а не с профил на марка.

 

Това променя ли информацията за профила ми в Google?

Информацията, която споделяте в анкетата за създатели и изпълнители или настройката за демографските данни на създателя, ще се съхранява в канала ви в YouTube и няма да се използва от други продукти на Google.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
59
false
false