Vysvetlenie fakturácie členstva Premium

Máte otázku o členstve YouTube Premium alebo YouTube Music Premium? Nižšie nájdete informácie o kontrole podrobností členstva, ako sú napríklad spôsob platby, dátum fakturácie a účtenky transakcií.

Kontrola typu a stavu členstva

Zobrazenie typu členstva

Ak si chcete pozrieť typ svojho aktuálneho členstva (skúšobné obdobie, individuálne, rodinné, študentské), postupujte takto:

 1. Prejdite na youtube.com/paid_memberships.
 2. Vaše členstvá a odbery na YouTube budú uvedené v sekcii Členstvá.
 3. Typ a cenu členstva uvidíte priamo pod názvom konkrétneho členstva.

Ak ste si členstvo Premium zaregistrovali prostredníctvom spoločnosti Apple, v podrobnostiach členstva uvidíte poznámku, že fakturácia prebieha cez Apple. Cez Apple budete musieť tiež spravovať svoje členstvo.

Kontrola stavu členstva

Ak si chcete overiť stav členstva (aktívne alebo pozastavené):

 1. Prejdite na youtube.com/paid_memberships.
 2. Kliknite na Spravovať členstvo.
 3. Ak máte mesačné členstvo, zobrazí sa dátum ďalšieho fakturačného cyklu, ak vám beží skúšobné obdobie, uvidíte dátum jeho skončenia, prípadne ak je vaše členstvo pozastavené, zobrazí sa možnosť toto pozastavenie zrušiť.

Kontrola fakturačných údajov

Zobrazenie alebo zmena aktívneho spôsobu platby

 1. Prejdite na youtube.com/paid_memberships.
 2. Kliknutím na šípku vedľa možnosti Spravovať členstvo rozbaľte podrobnosti o členstve.
 3. Zobrazí sa aktívny spôsob platby a všetky pridané záložné spôsoby platby.
 4. Ak chcete pridať ďalší spôsob platby, vedľa položky Záložný spôsob platby kliknite na Upraviť. Pridaním záložného spôsobu platby zabezpečíte, že vaše členstvo i výhody budú pokračovať, aj ak sa nám z nejakého dôvodu nepodarí zaúčtovať platbu hlavným spôsobom platby.

Zobrazenie ďalšieho dátumu fakturácie a fakturovanej sumy

 1. Prejdite na youtube.com/paid_memberships.
 2. Kliknutím na šípku vedľa možnosti Spravovať členstvo rozbaľte podrobnosti o členstve.
 3. Zobrazí sa dátum ďalšej fakturácie a cena členstva.

Ak chcete zrušiť alebo pozastaviť svoje členstvo, postupujte podľa týchto pokynov. Po zrušení členstva sa vám už nebudú účtovať poplatky, pokiaľ sa znova neprihlásite na odber. Vaše výhody plateného členstva YouTube budú pokračovať až do konca fakturačného obdobia.

Zobrazenie účteniek

Ak si chcete pozrieť účtenky za členstvo YouTube Premium alebo YouTube Music Premium, prejdite na payments.google.com a potom Aktivita.

Zobrazí sa zoznam všetkých transakcií vrátane poplatkov za členstvá na YouTube. Kliknutím na jednotlivé transakcie zobrazíte podrobnosti o danej platbe vrátane:

 • celkovej fakturovanej sumy,
 • dátumu a času platby,
 • stavu transakcie,
 • použitého spôsobu platby.

Ak si všimnete platbu, ktorú nespoznávate, alebo platbu v neočakávanej výške, pozrite si tento zoznam dôvodov neočakávaných poplatkov. Ak si myslíte, že platbu uskutočnil niekto iný, môžete nahlásiť neoprávnený poplatok.

Ak žijete v Európskom hospodárskom priestore, pri niektorých nákupoch na Googli vám bude účtovaná daň z pridanej hodnoty (DPH). Pri týchto nákupoch môžete požiadať o faktúru s DPH.

Podľa toho, ktorú službu Googlu pri svojom nákupe použijete, sa mena fakturácie nemusí zhodovať s menou krajiny vášho bydliska. Ďalšie informácie o prevodoch mien

Opakované poplatky v Indii

Ak si chcete zachovať prístup k svojim opakovaným členstvám, podľa požiadavky elektronického mandátu banky Reserve Bank of India musíte overiť alebo znova zadať svoje platobné údaje. Ak tak chcete urobiť, postupujte podľa pokynov v aplikácii YouTube alebo na youtube.com. Upozorňujeme, že vaša banka momentálne nemusí podporovať opakované platby. Pozrite si zoznam bánk, ktoré podporujú opakované platby, alebo si prečítajte viac.
Ak získate YouTube Premium prostredníctvom odberu Pixel Pass, viac o správe účtu sa dozviete tu.

Riešenie problémov s poplatkami na YouTube

Ak chcete riešiť problémy alebo získať informácie o svojom vyúčtovaní za službu YouTube, kliknite na toto tlačidlo.

RIEŠENIE PROBLÉMOV S POPLATKAMI NA YOUTUBE

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka