Jakie zasady stosuje organizacja na moim urządzeniu?

Na urządzeniach z Androidem 8.0 lub nowszym, które należą do Twojej organizacji lub którymi w jej imieniu zarządza dostawca usług EMM, możesz wyświetlać informacje o tym, do czego administrator IT ma dostęp na urządzeniu. Dzięki temu możesz w bardziej szczegółowy sposób sprawdzić poziom uprawnień organizacji oraz zobaczyć, do jakich typów danych ma ona dostęp na Twoim urządzeniu zarządzanym.

Wymagania

  • Android 8.0 Oreo lub nowszy,
  • urządzenie zarządzane przez organizację przy użyciu usług EMM.

Wyświetlanie zasad zastosowanych na urządzeniu

Na urządzeniach Pixel i Nexus otwórz Ustawienia > Lokalizacja i blokady > Informacje o urządzeniu zarządzanym.

Czynności, które musisz wykonać na innych urządzeniach, mogą być różne.

Opis informacji o urządzeniu zarządzanym

W poniższych tabelach wymieniliśmy wszystkie informacje pokazywane w panelu Ustawienia na urządzeniach Pixel i Nexus wraz z opisem znaczenia każdej pozycji. Na innych urządzeniach te dane mogą mieć różne nazwy. Administrator może nie wymuszać stosowania wszystkich ustawień na Twoim urządzeniu, więc nie wszystkie opisy mogą być widoczne.

Rodzaje informacji widoczne dla Twojej organizacji

Element Opis
Dane powiązane z kontem służbowym, takie jak poczta e-mail i kalendarz Administrator organizacji może wyświetlać określone typy danych powiązanych z Twoim kontem.
Lista aplikacji na urządzeniu Administrator może sprawdzić, jakie aplikacje są zainstalowane na urządzeniu.
Spędzony czas i ilość użytych danych dla poszczególnych aplikacji Administrator może zobaczyć, ile danych każda aplikacja używa i jak długo poszczególne aplikacje są uruchomione.
Najnowszy dziennik ruchu w sieci
[data i godzina] 
Informacja pokazywana, jeśli rejestrowanie sieciowe jest włączone lub co najmniej jeden dziennik został pobrany w przeszłości. Gdy ta opcja jest włączona, administrator może monitorować dzienniki ruchu sieciowego. 
Najnowszy raport o błędzie 
[data i godzina] 
Data i godzina ostatniego raportu o błędzie utworzonego przez administratora. Jeśli taki raport nie został nigdy utworzony, zamiast daty pokazywany jest tekst „Brak”.
Najnowszy dziennik zabezpieczeń 
[data i godzina]
Informacja pokazywana, jeśli rejestrowanie zabezpieczeń jest włączone lub co najmniej jeden dziennik zabezpieczeń został pobrany w przeszłości.

Zmiany wprowadzone przez administratora organizacji

Element Opis
Zainstalowane aplikacje
Co najmniej XX aplikacje*
Łączna liczba aplikacji zainstalowanych przez administratora.
Dostęp do lokalizacji
Co najmniej XX aplikacje*
Liczba aplikacji, którym administrator przyznał uprawnienia dostępu do Twojej lokalizacji.
Uprawnienia do mikrofonu
Co najmniej XX aplikacje*
Liczba aplikacji, którym administrator przyznał uprawnienia dostępu do mikrofonu urządzenia.
Uprawnienia do aparatu
Co najmniej XX aplikacje*
Liczba aplikacji, którym administrator przyznał uprawnienia dostępu do aparatu urządzenia.
Domyślne aplikacje
XX aplikacje*
Liczba domyślnych aplikacji ustawionych przez administratora. Są to aplikacje, które administrator ustawił jako automatycznie używane do obsługi określonych czynności. Na przykład domyślna aplikacja kalendarza jest uruchamiana za każdym razem, gdy wykonywana jest czynność związana z kalendarzami. Podobnie działają domyślne aplikacje do obsługi kontaktów, poczty e-mail, stron internetowych itp.
Stały VPN Informacja pokazywana, gdy zawsze włączona sieć VPN została ustawiona przez administratora i nie została zmieniona przez Ciebie.
Klawiatura domyślna
Ustaw: [nazwa klawiatury]
Nazwa aplikacji, którą administrator ustawił jako domyślną metodę wpisywania danych na urządzeniu.
Ustawiono globalny serwer proxy HTTP Informacja pokazywana, jeśli administrator ustawił globalny serwer proxy.
Zaufane dane logowania
Co najmniej XX certyfikaty urzędu certyfikacji
Informacja pokazywana, jeśli administrator zainstalował co najmniej jeden certyfikat. Wskazuje liczbę takich certyfikatów.

* Uwaga związana z komunikatem „Co najmniej XX aplikacje”: w przypadku urządzeń zarządzanych z profilem do pracy liczba aplikacji zainstalowanych na urządzeniu obejmuje zarówno aplikacje w profilu osobistym, jak i profilu do pracy. Jeśli ta sama aplikacja jest zainstalowana w obu profilach, jest ona wliczana dwa razy.

Twoje uprawnienia dostępu do tego urządzenia

Element Opis
Administrator może zablokować urządzenie i zresetować hasło Administrator może zablokować urządzenie i zresetować na nim hasło.
Administrator może usunąć wszystkie dane z urządzenia Administrator może wyczyścić pamięć urządzenia i usunąć z niego wszystkie dane.
Nieudane próby podania hasła przed usunięciem wszystkich danych z urządzenia 
XX próby
Informacja pokazywana, jeśli w organizacji jest ustawiona maksymalna dozwolona liczba prób wpisania hasła.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?