Yönetilen yapılandırmaları kullanarak Gmail'i yapılandırma

Gmail, kurumsal ortamlarda sorunsuz kurulum sağlamak için yönetilen yapılandırmalar uygular. Bir yönetici olarak, tüm kullanıcıların Gmail ayarlarını yapılandırmak için kurumsal mobilite yönetimi (EMM) konsolunu kullanabilirsiniz. Yönetilen yapılandırmalar Gmail'in 6.4 ve sonraki sürümlerinde kullanılabilir.

Gmail yönetilen yapılandırmaları

DeviceIdentifier

EMM proxy'si veya ağ geçidinin cihazı tanımlamak için kullanabileceği bir dize girin. Bu dize, bazı EMM ağ geçitlerinin cihaz ilişkisi için kullandıkları Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) protokolünün bir parçası olan cihaz tanımlayıcısını içermelidir.

EmailAddress

EMM sağlayıcısının, kullanıcının e-posta adresini Microsoft® Active Directory®'den almak için kullandığı belirli bir e-posta adresi ya da joker karakterler içeren bir dize girin.

Örnekler:

  • %emailaddress%
  • derinkara@altostrat.com
EmailSignatureDefault

Gönderilen tüm e-postaların altına otomatik olarak eklenmesini istediğiniz varsayılan e-posta imzasını girin.

Örnek:

Derin Kara, Başkan
Altostrat A.Ş.

Host

Exchange ActiveSync (EAS) e-posta sunucusunun URL'sini girin. Bu, yerleşik bir EMM proxy sunucusu, çeşitli EAS e-posta sunucularının önünde yer alan yük dengelemeli bir sanal İnternet protokolü adresi veya genel bir istemci erişimi sunucusu (CAS) olabilir. URL'nin başında HTTP:// veya HTTPS:// kullanmanıza gerek yoktur.

Bağlantı noktası numarası isteğe bağlıdır. Herhangi bir değer belirtilmediğinde varsayılan bağlantı noktası numarası olarak 443 kullanılır.

Örnekler:

  • corp.exchange.com
  • corp.exchange.com:443
LoginCertificateAlias

İş profili anahtar deposunda tutulan özel bir anahtara sahip bir sertifikayı temsil eden dize takma adını girin. Bu sertifika genellikle, Exchange ActiveSync (EAS) sunucularının kimlik doğrulaması için kullanılan kullanıcı sertifikasıdır.  

EMM konsolunda bir Sertifika Yetkilisi'ni (CA) etkinleştirip tanımladıysanız, cihaz kaydolduğunda, EMM sağlayıcısının doldurduğu bir açılır listeden bir takma ad seçebilirsiniz.

RequireSSL

Host (Ana Makine) alanında belirttiğiniz sunucu bağlantı noktasına yönelik Güvenli Yuva Katmanı (SSL) iletişimini belirtir. Host (Ana Makine) alanında bağlantı noktası olarak 443 belirtildiyse bu ayar yoksayılır.

True (doğru) olarak ayarlandığında SSL kullanılır, false (yanlış) olarak ayarlandığında kullanılmaz.

Bu ayar için bir değer belirtilmediyse varsayılan ayar true (doğru) değeridir.

SyncFilterType

Exchange ActiveSync (EAS) sunucularının posta öğelerini Gmail ile ne zaman senkronize edeceğini belirten varsayılan zaman aralığı için 1 - 5 arasında bir tamsayı girin.    

Zaman aralığının başlangıcı, filtre türü tarafından belirtilen süre o anki saatten çıkarılarak belirlenir.

Değer Varsayılan zaman aralığı
1 1 gün
2 3 gün
3 1 hafta
4 2 hafta
5 1 ay

Bir ayar belirtilmezse, varsayılan ayar olarak 3 değeri kullanılır.

TrustAllCertificates

E-posta sunucularının önündeki Exchange ActiveSync (EAS) sunucuları, proxy'ler veya ağ geçitlerinde kullanılan Güvenli Yuva Katmanı (SSL) sertifikalarındaki doğrulama denetimlerini belirtir.    

False (yanlış) olarak ayarlandığında denetim yapılır, true (doğru) olarak ayarlandığında yapılmaz.

İpucu: Kendinden imzalı sertifikalar kullanılıyorsa denetim yapılması yararlı olacaktır.

Bir ayar belirtilmezse, varsayılan ayar olan false (yanlış) değeri kullanılır.

Username

EMM sağlayıcının, kullanıcı adını Active Directory'den almak için kullandığı, belirli bir kullanıcı adı veya joker karakterler içeren bir dize girin. Bu kullanıcı adı, kullanıcının e-posta adresinden farklı olabilir.  

Örnekler:

  • %username%
  • derinkara
  • altostrat\derinkara
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?