Gmail configureren met beheerde configuraties

Gmail gebruikt beheerde configuraties, zodat het eenvoudig kan worden ingesteld in een zakelijke omgeving. Als beheerder gebruikt u de zakelijke mobiliteitsbeheerconsole (Enterprise Mobility Management, EMM) om Gmail-instellingen te configureren voor elke gebruiker. Beheerde configuraties zijn beschikbaar in Gmail versie 6.4 en later.

Beheerde configuraties in Gmail

DeviceIdentifier

Voer een tekenreeks in waarmee een EMM-proxy of -gateway het apparaat kan identificeren. De tekenreeks moet de apparaat-ID bevatten die deel uitmaakt van het Microsoft® Exchange ActiveSync®-protocol (EAS-protocol) dat bepaalde EMM-gateways gebruiken voor apparaatovereenkomsten.

EmailAddress

Voer een specifiek e-mailadres in of een tekenreeks met jokertekens die de EMM-provider gebruikt om het e-mailadres van de gebruiker op te halen uit Microsoft® Active Directory®.

Voorbeelden:

  • %emailaddress%
  • janedoe@altostrat.com
EmailSignatureDefault

Voer de standaardhandtekening in die automatisch wordt toegevoegd onderaan alle verzonden e-mails.

Voorbeeld:

Jane Doe, directrice
Altostrat, Inc.

Host

Voer de URL in van de Exchange ActiveSync (EAS) e-mailserver. Dit kan een lokale EMM-proxyserver, een load-balanced virtual internetprotocol-adres voor verschillende EAS-mailservers of een openbare server voor clienttoegang (CAS) zijn. U hoeft geen HTTP:// of HTTPS:// voor de URL te plaatsen.

Het poortnummer is optioneel. Als u hier niets specificeert, is het standaardpoortnummer 443.

Voorbeelden:

  • corp.exchange.com
  • corp.exchange.com:443
LoginCertificateAlias

Voer de tekenreeks in van de alias waarmee een certificaat wordt vertegenwoordigd met een privésleutel die is opgeslagen in het sleutelarchief van het werkprofiel. Het certificaat is vaak een gebruikerscertificaat voor verificatie met de Exchange ActiveSync-servers (EAS-servers).  

Als u een certificeringsinstantie (Certificate Authority, CA) heeft ingeschakeld en opgegeven in de EMM-console, kunt u een alias kiezen uit een dropdownmenu dat door de EMM-provider wordt ingevuld wanneer het apparaat wordt ingeschreven.

RequireSSL

Hiermee wordt de Secure Sockets Layer-communicatie (SSL-communicatie) met de serverpoort die u heeft opgegeven in het veld Host, gespecificeerd. Deze instelling wordt overgeslagen als poort 443 is gespecificeerd in het veld Host.

Stel deze waarde in op 'true' om SSL te gebruiken, of op 'false' om geen SSL te gebruiken.

Als u hier niets specificeert, is de standaardinstelling 'true'.

SyncFilterType

Voer een geheel getal in, tussen 1 en 5, voor de standaardperiode waarin de Exchange ActiveSync-servers (EAS-servers) e-mails synchroniseren met Gmail.    

De start van de periode wordt bepaald door de tijdsperiode (vertegenwoordigd door het filtertype) af te halen van het huidige tijdstip.

Waarde Standaardperiode
1 1 dag
2 3 dagen
3 1 week
4 2 weken
5 1 maand

Als u hier niets specificeert, is de standaardinstelling 3.

TrustAllCertificates

Hiermee specificeert u dat controles moeten worden uitgevoerd op Secure Sockets Layer-certificaten (SSL-certificaten) die worden gebruikt op Exchange ActiveSync-servers (EAS-servers), proxy's of gateways voor e-mailservers.    

Stel deze waarde in op 'false' om controles uit te laten voeren, of op 'true' om deze niet uit te laten voeren.

Tip: Het is handig een controle uit te laten voeren als certificaten door de maker worden ondertekend.

Als u hier niets specificeert, is de standaardinstelling 'false'.

Gebruikersnaam

Voer een specifieke gebruikersnaam in of een tekenreeks met jokertekens die de EMM-provider gebruikt om het e-mailadres van de gebruiker op te halen uit Active Directory. Deze gebruikersnaam kan verschillen van het e-mailadres van de gebruiker.  

Voorbeelden:

  • %username%
  • janedoe
  • altostrat\janedoe
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?